Casa Guvernului în PMAN, 2011, foto: Vladimir Us

– – – scroll down for English version – – –

 

RO
– – – – –

CENTRUL CIVIC AL CHIȘINĂULUI
invitație de participare

Un atelier realizat de URBAN STUDIO (Școala de Arhitectură din Stockholm: http://www.kth.se/en/abe) în colaborare cu Asociația Oberliht (http://oberliht.com), condus de Bojan Boric [SE], Björn Ahrenby [SE] și Ivan Kucina [RS]

subiecte:
– Condițiile Contemporane și noul Peisaj Urban
– Anatomia Urbană. Orașe în Tranziție: din perspectiva orașelor Chișinău și Stockholm

PROGRAM

16 octombrie 2011
Tur al Chișinăului

17 octombrie 2011
Atelier (ziua 1)
Prezentare publică de Bojan Boric: Școala de Arhitectură din Stockholm
Prezentare publică de Ivan Kucina: Condițiile Urbanizării Auto-regulatorii

18 octombrie 2011
Atelier (ziua 2)
Prezentare publică de Ivan Kucina: Rolul Spațiilor Publice în Reconstruirea Valorilor Comunitare

19 octombrie 2011
Atelier (ziua 3)
Prezentarea rezultatelor finale

Doritorii de a lua parte la activitățile anunțate sînt rugați să expedieze o scrisoare de intenție (însoțită de datele de contact: nume/prenume, email, telefon) la adresa: vladimir@oberliht.org.md pînă pe data de 15 octombrie 2011.

Partenerii proiectului:
Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea Arhitectură și Urbanism (http://www.utm.md)
Grupul Civic pentru Patrimoniu Cultural (http://colocviilechisinaului.wordpress.com)
Chisinau Proiect

Suport financiar:
Institutul Suedez (http://www.si.se)

EN
– – – – –

CHISINAU CIVIC CENTER
invitation for participation

A workshop organized by URBAN STUDIO (School of Architecture in Stockholm: http://www.kth.se/en/abe) in collaboration with Oberliht Association (http://oberliht.com), lead by Bojan Boric [SE], Björn Ahrenby [SE] and Ivan Kucina [RS]

subjects:
– Contemporary Conditions and the new Urban Landscape
– Urban Anatomy. Cities in Transition: Chisinau – Stockholm Perspective

PROGRAM

October 16, 2011
Tour of Chisinau

October 17, 2011
Workshop (day 1)
Public presentation by Bojan Boric: School of Architecture in Stockholm
Public presentation by Ivan Kucina: Conditions of Self-regulated Urbanity

October 18, 2011
Workshop (day 2)
Public presentation by Ivan Kucina: The Role of Public Space in Rebuilding Community Values

October 19, 2011
Workshop (day 3)
Presentation of final results

Please send a letter of intent to: vladimir@oberliht.org.md till October 15, 2011 and leave your contact details (name / surname, email, phone)

Partners:
Technical University in Moldova, Faculty of Architecture and Urbanism (http://www.utm.md)
Civic Group for Cultural Heritage (http://colocviilechisinaului.wordpress.com)
Chisinau Proiect

Financial support:
Swedish Institute (http://www.si.se)

Reclame