scroll down for english

RO
– – – – –

bd. Stefan cel Mare si Sfint, 2011

În lucrarea mea sunt interesat de forţele şi procesele ce modelează spaţiul public în fostele ţări socialiste şi în Moldova în special. Bulevardul Şefan cel Mare şi Sfânt, care astăzi este principalul bulevard din Chişinău, constituie tema unui proiect de cercetare, prin care doresc să relev numele anterioare pe care le-a avut această stradă în trecut, dezvăluind astfel mecanismele din trecut şi din prezent care determină procesul de scriere a istoriei. Numele de Ştefan cel Mare şi Sfânt a fost atribuit acestei străzi în 1990, când Republica Moldova a devenit un stat independent după căderea Uniunii Sovietice. În cadrul cercetării mele, am aflat că în trecut această stradă şi-a schimbat numele de şapte ori, schimbări operate sub diverse regimuri în trecut.

Prin instalarea pe faţada Primăriei Chişinău a numelor istorice ale străzii alături de numele actual, îmi exprim îngrijorarea că noi discursuri istorice sunt construite peste cele vechi, sfârşind astfel posibilitatea unei discuţii publice despre diversele subiecte legate de trecutul nostru.

Panoul instalat cu numele istorice ale străzii a fost demontat de către administraţia oraşului trei luni mai târziu.

bd. Stefan cel Mare si Sfint, 2011
video: 15’10’’

EN
– – – – –

bd. Stefan cel Mare si Sfint, 2011

In my work I am interested in the forces and in the processes that shape public space in the former socialist countries and in Moldova particularly. Stefan cel Mare si Sfint Boulevard, which stands today for the main boulevard in Chisinau, is a research project through which I would like to reveal the names that this particular street had in the past, thus unveiling the past and present mechanisms that stay behind the process of writing the history. The name of Stefan cel Mare si Sfînt was attributed to this street in 1990, when Republic of Moldova became an independent state after the fall of the Soviet Union. In the process of research I found out that this particular street has changed its name at least seven times, changes that were operated under different regimes in the past.

By installing on the façade of the Chisinau city hall the historical names next to the current name of the street I express my concern for the fact that new historical narratives are built upon the old ones, while the latter are being erased as if they represented a treat for the previous ones, thus bringing to an end a possible public discussion about various issues related to our past.

Vladimir Us

Placa instalată cu denumirile istorice ale străzii a fost demontată trei luni mai tirziu de către administrația orașului / The installed plate with historical street names on it was removed by the city administration three months later