– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

PENTRU UN SPAȚIU PUBLIC DIFERIT! 

21-22 august 2012, ora 16-19:00
conferință la Casa Zemstvei
str. Șciusev 103, Chișinău link

În cadrul proiectului SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema) vă invităm să participați la seria de prezentări despre spațiul public din Chișinău, București, Brno și Tbilisi.

Cu această ocazie dorim să deschidem un spațiu pentru dezbateri și astfel să aducem în discuție posibilitatea unor alternative pentru spațiul public existent, cel pe care l-am moștenit.

Dacă este să facem comparație cu un spațiu privat, închis pentru oameni de către proprietarul acestuia, într-un context în care proprietatea privată este asigurată prin lege ca un drept inalienabil, spațiul public contemporan, fiind opus celui privat și prin definiție accesibil pentru toți indiferent de statutul lor social sau economic, într-un mod similar trădează o tendință de excludere. Astfel putem fi martorii unor situații unde configurația spațiului public în combinație cu un set de reguli și politici elaborate de cei aflați la putere restricționează acesul și posibilitatea de folosire a spațiului public de către anumite grupuri sociale printre care pot fi menționate minoritățile religioase și sexuale, deseori discriminate, oamenii cu dizabilități sau cei care nu au posibilitatea să-și achite consumația la diverse evenimente publice, ca să menționăm doar cîteva.

Trebuie spus că atăt spațil privat cît și cel public sînt concepute și construite ca spații de reprezentare, reflectînd interesul comandatarului. Puse la un loc ele nu oferă un model cu adevărat democratic, contribuind în continuare la excluderea multor altor oameni.

Întrebarea este: care alte alternative pot există într-o lume dominată de aceste două concepte (privat și public)? Cum artiștii, arhitecții, lucrătorii sociali și ai culturii pot concepe spații alternative celor edificate în regimurile anterioare și care să răspundă necesităților comunității locale (și să contribuie la crearea unor noi comunități, adunînd la un loc oameni diferiți)?

Vă invităm să luați parte la această discuție prin care să abordăm în parte aceste subiecte și să explicăm mai bine natura spațiilor publice din orașele noastre.

Programul PENTRU UN SPAȚIU PUBLIC DIFERIT! oferă continuitate Atelierului de cartografiere a spațiului public din Chișinău și activității grupului de lectură Spații publice în post-socialism organizate în perioada iulie – august 2012.

Atelierul de cartografiere a spațiului public din Chișinău: https://chisineu.wordpress.com/2012/05/28/atelier-de-cartografiere/
Grupul de lectură Spații publice în post-socialism: https://chisineu.wordpress.com/2012/07/10/spatii-publice-postcomunism/

PROGRAM

21 august 2012, ora 16:00 / marți
Centrul Civic al Chișinăului / cinema în aer liber, de Vladimir US [MD]
Unde ne întîlnim?, de Ina BOROZAN și Andrei VATAMANIUC [MD]
In Between București, de studioBASAR [RO]
Cîteva adevăruri simple (Some Simple Truths), 2012, de studioBASAR [RO], proiecție

22 august 2012, ora 16:00 / miercuri

Microprivatizarea spațiilor publice, de Vitalie SPRÎNCEANĂ [MD]
Orașul reciclat în mișcare, de 3*2*1*0 [CZ]
Spațiul public în Georgia modernă, de Urban Reactor [GE]

intrare liberă

EN

FOR A DIFFERENT PUBLIC SPACE!

August 21-22, 2012, 16-19:00
conference at Zemstvei Museum
Sciusev str. 103, Chisinau link

As part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center – open air cinema program (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema) we invite you to attend a series of presentations about Chisinau, Bucharest, Brno and Tbilisi public space.

On this occasion we would like to create room for discussions and debates and thus bring into question possible alternatives to the existing built public space that we have inherited.

If compared to private space that is usually closed to the people by its owner in a context where private property is inalienable by law, the contemporary public space, as opposed to the private one and that by definition should be accessible to everyone despite the social or economic status of its users, in a similar way gives evidence of its own moments of exclusion. It is possible to witness how sometimes the shape of public space combined with certain type of regulations and policies established by those in power restrict access and usage of this space to certain social groups. It could be religious or sexual minorities that are being discriminated, people with disabilities, or those who are not able to pay for consumption during various events taking place in public space, to mention just a few.

It should also be said that both private and public spaces are spaces of representation, and are being conceived and built so, reflecting the interests of those who have commissioned them. Combined together they don’t offer a truly democratic model, excluding and leaving outside its borders many other people.

The question is: what other alternatives can exist in a world dominated by these 2 concepts (private and public)? How can we, as artists, architects, cultural and social workers conceive alternative spaces to the ones that were built by past regimes and that would address the community’s needs (also help build a community or at least bring different people together)?
We invite you to participate the discussion that would partially address these issues and also explain better the nature of public space in your own cities.

FOR A DIFFERENT PUBLIC SPACE! program gives continuity to the Mapping of public space in Chisinau workshop and to the activity of the Public space in post-socialism reading group organized in July-August 2012.
Mapping of public space in Chisinau workshop: https://chisineu.wordpress.com/2012/05/28/atelier-de-cartografiere/
Public space in post-socialism reading group: https://chisineu.wordpress.com/2012/07/10/spatii-publice-postcomunism/

PROGRAM

August 21, 2012, 16:00 / Tuesday
Chisinau civic center / open air cinema, by Vladimir US [MD]
Where do we meet?, by Ina BOROZAN and Andrei VATAMANIUC [MD]
In Between Bucuresti, by studioBASAR [RO]
Some Simple Truths, 2012, by studioBASAR [RO], screening

August 22, 2012, 16:00 / Wednesday
The Micro-privatizations of public spaces, by Vitalie SPRINCEANA [MD]
Moving recycled city, by 3*2*1*0 [CZ]
Public Space in Modern Georgia, by Urban Reactor [GE]

Free entry

Această prezentare necesită JavaScript.

This activity is part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center – open air cinema project (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).