RO
– – – – –

TURUL SITUAȚIONIST al CHIȘINĂULUI 

27 august 2012, ora 14:00 / luni
punctul de intilnire – Apartament Deschis
str. București 68/1, Chișinău
http://chiosc.oberliht.com/apartament/

Vă oferim un tur de o zi al Chişinăului, în baza metodei Situaţioniste Dérive (derivă). Dérive este o metodă introdusă de către sociologul francez Guy Debord – “o trecere rapidă prin ambianţe diferite” (1). Atunci cînd faci deriva, oraşul e cel care te conduce. Eşti condus de arhitectură şi zonele pline de viaţă sau zonele moarte ale oraşului.

Debord a creat Dérive pentru a combate modelele standardizate – “casă-serviciu-şcoală” de locuire şi utilizare a oraşului în lumea industrializată. Sub semnul industrializării, majoritatea clasei muncitoare care locuieşte în oraş traversează zilnic aceleaşi rute, cu 3-5 puncte de oprire, fără a merge mai departe.

Modelele anilor ’90 nu sunt mai puţin aspre decît cele din perioada socialistă. Într-o nouă economie a capitalismului, cetăţenii post-socialişti fie îşi urmăresc “etica protestantă” încercînd să-şi ducă lucrul la capăt, fie sunt surprinşi de explozia şomajului; nici unii nici alţii nu experimentează cu peisajul urban; deci atomizaţi, ei sunt legaţi de locurile deja cunoscute. Şi mai nou, modelele lumii industriale sunt înlocuite cu modelele online ale lumii post-industriale, plimbările virtuale (nu mai puţin standardizate) înlocuindu-le pe cele reale.

Noi vă invităm să faceţi deriva. Turul va începe cu o introducere de 5 minute, oferită de către Mikheil SVANIDZE (Urban Reactor / Tbilisi), lîngă Apartamentul Deschis la ora 14:00 (str. Bucuresti 68/1, Chisinau: http://chiosc.oberliht.com/apartament). Vor urma apoi clădirile, curţile, troleibuzele, microbuzele şi oamenii care vă vor însoţi într-un tur propriu al Chişinăului pe care îl veţi (re)descoperi şi (re)desena. După aceasta vom pune materialele oferite de participanţii la tur pe o hartă mintală şi vom produce un eseu bazat pe experienţa şi impresiile voastre.

IMG_3503_web

Deriva se poate face individual sau în grupuri de maximum 3 persoane. Însă, membrii grupului ar trebui “să fi atins acelaşi nivel de conştientizare” (2), însemnînd că membrii ar trebui să se cunoască foarte bine.

––
note de subsol:
(1) Debord, Guy. 1956.  Theory of the Derive.  Les Lèvres Nues 9.
(2) Ibid.

––
Vedeţi “referinţele” pentru mai multe informaţii despre derivă/situaţionism mai jos (în engleză/rusă). Aceste lecturi sint optionale.

Debord:
Theory of the derive (EN)  http://www.cddc.vt.edu/sionline/si/theory.html
Theory of the derive (RU) http://psychogeo.spb.ru/page_75.html

Introduction to a critique of Urban Georgraphy (EN): http://www.cddc.vt.edu/sionline/presitu/geography.html

Society of the Spectacle (EN): http://depositfiles.com/files/rurfezlq5
Fragmente în Română: http://idea.ro/revista/?q=ro/node/40&articol=315
în Rusă (text compet): http://avtonom.org/old/lib/theory/debord/society_of_spectacle.html?q=lib/theory/debord/society_of_spectacle.html

Lefebvre:
Writings on Cities (EN): http://depositfiles.com/files/au712p5mo
The Production of Space

Critique of everyday life (EN): http://www.revalvaatio.org/wp/wp-content/uploads/Lefebvre-Henri-The-Critique-of-Everyday-Life-Vol-1.pdf

de Certeau The Practice of everyday life (EN): http://depositfiles.com/files/v3hikn6ul

Weber
Protestant ethic and the spirit of capitalism (Chapter 2, The Spirit of Capitalism): http://www.marxists.org/reference/archive/weber/protestant-ethic/ch02.htm
(întreaga carte / RU): http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000297/index.shtml
(sumar / RO): http://facultate.regielive.ro/seminarii/sociologie/etica-protestanta-si-spiritul-capitalismului-76721.html

Proiectul de artă drift (дрейф) de Lee Wells: http://leewells.org/home/images/media/drift-final-doc-ncca.pdf
și aici: http://www.chtodelat.org/images/pdfs/Chtodelat_07.pdf

Un articol de Mustafa Emirbayer și Mimi Sheller „Publics in History”: http://depositfiles.com/files/83szuojan

– – –

Acest tur este organizat în colaborarea cu Mickheil SVANIDZE, participant la programul de rezidenta CHIOȘC, ca parte a proiectului SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).

IMG_3505_web

EN
– – – – –

SITUATIONIST TOUR of CHISINAU 

August 27, 2012, 14:00 / monday
meeting point – Flat Space
București str. 68/1, Chisinau
http://chiosc.oberliht.com/apartament/

We offer you a day tour of Chisinau based on the Situationist method of Dérive (drift). Dérive is a method introduced by a French sociologist Guy Debord – a “rapid passage through varied ambiances.”(1) When doing the derive, the city walks you. You are driven by the architecture and the bustling or dead areas of the city.

Dérive was designed by Debord to counter the standardized “home-work-school” patterns of practicing the city in the industrialized world. With industrialization, most working class city dwellers would daily traverse the exact same routes with 3-5 stopping places without going beyond.

Post-90s working patterns are no less grueling than the socialist. In a new capitalist economy, the post-socialist citizens are either pursuing their “protestant ethic” trying to make ends meet or are caught up in the rapid unemployment surge; both of those as a result don’t practice the cityscape; thus atomized, they stick to the places they know. More recently, the industrial world patterns are changed by the post-industrial online patterns when (no less standardized) virtual walks exchange the real ones.

We offer you to take your holiday and do the dérive. The tour will start with a 5-minute introduction by Mikheil SVANIDZE (Urban Reactor / Tbilisi) near FLAT SPACE at 2 pm (Bucuresti str. 68/1, Chisinau: http://chiosc.oberliht.com/apartament/). Then the buildings, the courtyards, trolleybuses, minibuses and the people take you on your tour of Chisinau that you’d (re-)discover and (re)-map. We would then blend these into a mental map of the tour-takers and produce a short essay based on your experiences/essays.

Derive can be done individually or in groups of maximum of three people. However, members of the group should “have reached the same level of awareness,”(2) meaning the members should know each other well.

––
footnotes:
(1) Debord, Guy. 1956.  Theory of the Derive.  Les Lèvres Nues 9.
(2) Ibid.

––
See attached “references” for more context of the derive/situationism and beyond (in English/Russian). These readings are optional.

Debord:
Theory of the derive (EN): http://www.cddc.vt.edu/sionline/si/theory.html
Theory of the derive (RU): http://psychogeo.spb.ru/page_75.html

Introduction to a critique of Urban Georgraphy (EN): http://www.cddc.vt.edu/sionline/presitu/geography.html

Society of the Spectacle (EN): http://depositfiles.com/files/rurfezlq5
Fragments in Romanian: http://idea.ro/revista/?q=ro/node/40&articol=315
in Russian (full): http://avtonom.org/old/lib/theory/debord/society_of_spectacle.html?q=lib/theory/debord/society_of_spectacle.html

Lefebvre:
Writings on Cities (EN): http://depositfiles.com/files/au712p5mo
The Production of Space

Critique of everyday life (EN): http://www.revalvaatio.org/wp/wp-content/uploads/Lefebvre-Henri-The-Critique-of-Everyday-Life-Vol-1.pdf

de Certeau The Practice of everyday life (EN): http://depositfiles.com/files/v3hikn6ul

Weber
Protestant ethic and the spirit of capitalism (Chapter 2, The Spirit of Capitalism): http://www.marxists.org/reference/archive/weber/protestant-ethic/ch02.htm
(whole book / RU): http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000297/index.shtml
(summary / RO): http://facultate.regielive.ro/seminarii/sociologie/etica-protestanta-si-spiritul-capitalismului-76721.html

Art project drift (дрейф) by Lee Wells: http://leewells.org/home/images/media/drift-final-doc-ncca.pdf
and this: http://www.chtodelat.org/images/pdfs/Chtodelat_07.pdf

An article by Mustafa Emirbayer and Mimi Sheller „Publics in History”: http://depositfiles.com/files/83szuojan

– – –

This tour is organized in collaboration with Mickheil SVANIDZE, KIOSK artist in residency program participant, as part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center – open air cinema project (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).