– – – scroll down for English version – – –

CINEMA ÎN AER LIBER – proiecție de filme documentare

26 august 2012, ora 21:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Înainte de proiecție de film vă așteptăm la încălzire cu tenis cu piciorul, începînd cu ora 18:00. Deja și-au anunțat concursul arhitecți, artiști, sociologi din Cehia, Georgia, Moldova, România.

Vă așteptăm și pe voi!

La nivelul zero al orașului
de Atelierul Auto-organizat de Arhitectură [FR]
2005 / 34’

ECObox este un experiment social și urban inițiat în 2001 de Atelierul Auto-organizat de Arhitectură (AAA) în zona la Chapelle din nordul Parisului. Are drept scop re-însușirea parcelelor de pămînt temporal disponibile și a spațiilor din oraș excluse din uz, și transformarea lor în utilități gestionate colectiv. Practica AAA provoacă “disponibilitatea” orașului prin “tactici urbane” și țintește condiția interstițială și multiplele temporalități ale orașului. Este o creare a spațiului prin acțiuni orientate de jos în sus, care încurajează folosirea spațiului în comun prin micro-proiecte și practici din viața de zi cu zi.

Un spațiu în devenire
de Atelierul Auto-organizat de Arhitectură [FR]
2005 / 17′

Spectacolul Modei și a Deprinderilor care e prezentat în film, a avut loc la 28 mai, 2005 la ECObox în nordul Parisului, eveniment organizat de Atelierul Auto-organizat de Arhitectură (AAA) cu participarea utilizatorilor ECObox, localnicilor și artiștilor din zona La Chapelle, cu scopul valorificării practicilor de viață cotidiene.

‘intrare’ liberă

Acast eveniment este parte a proiectului SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).

OPEN AIR CINEMA – documentary film screening

August 26, 2012, 21:00
FLAT SPACE
București str. 68/1, Chisinau

Before the screening we invite you starting with 18:00 to warm up by joining us in playing football. Architects, artists, sociologists from Czech Republic, Georgia, Moldova and Romania have already announced their participation.

We welcome you too!

At the ground level of the city
by Atelier d’Architecture Autogeree [FR]

2005 / 34’

ECObox is a social and urban experiment initiated in 2001 by the Atelier d’Architecture Autogeree / Studio of Self-managed Architecture (AAA) in the La Chapelle area, in the North of Paris. It aims for the reappropriation of temporarily available plots and underused spaces in the city and their transformation into collectively managed facilities. The practice of AAA provokes ‘the disponibility’ of the city through ‘urban tactics’ and addresses the interstitial condition and the multiple temporality of the city. It is a bottom-up production of space, which encourages the collective use of space through micro-devices and everyday life practices.

A space on the way
by Atelier d’Architecture Autogeree [FR]

2005 / 17’

The Fasion and Skills Show which is described in the film, took place on the 28th of May 2005 at ECObox in the North of Paris. This event has been organised by the Atelier d’Architecture Autogeree / Studio of Self-managed Architecture (AAA) with the ECObox users, residents and artisants in the La Chapelle area, in order to valorise the practices of the everyday life.

free ‘entrance’

Această prezentare necesită JavaScript.

This screening is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center – open air cinema project (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).