– – – scroll down for English version – – –

CINEMA ÎN AER LIBER – DEMOLAREA, program internațional de proiecții

30 august 2012, ora 21:00
Havuzul abandonat dîn fața Teatrului Dramatic Rus de Stat A. P. Cehov
str. Vlaicu Pîrcălab 75, Chișinău

Programul internațional de proiecții cu titul DEMOLAREA s-a format în urma apelului de participare prin care am invitat toți cei interesați să timită filme ce documentează acte ale demolării înfăptuite în diverse contexte, regimuri politice sau ideologice, condiții economice sau sociale, care au dominat în trecut sau domină în prezent și astfel contribuie la formarea noilor identități urbane.

Se cunoaște și este documentat faptul că de la independență încoace în Chișinău au fost demolate multe edificii cu o valoare istorică și arhitecturală semnificativă. Astăzi multe clădiri fac parte din diferite registre ale monumentelor, se află sub protecția statului, însă acest lucru nu le salvează de la distrugeri și abandon. În continuare, lăsate în mîna unor investitori privați sau posesori de capital, aceste monumente degradeză, iar unele din ele riscă să dispară pentru totdeauna.

Demolarea în 2011 a vechei Poște din Chișinău a constituit punctul culminant, care a mobilizat reprezentanții societății civile (chiar și Primarul Chișinăului a fost prezent) în vederea protecției patrimoniului arhitectural din Chișinău, însă odată cu acel protest public inițiativă “Poștașilor” a pierdut din intensitate sau poate din viziune?

Acest program vine să reactualizeze în memoria colectivă, prin film documentar, actele demolării care au avut loc în diverse orașe europene și să prezinte reflecția artiștilor, mai mult sau mai puțin poetică, asupra acestui fenomen.

Evenimentul va avea loc în spațiul havuzului abandonat din fața Teatrul Rus de Stat A. P. Cehov din Chișinău pe care l-am amenajat cu acest scop:

https://chisineu.wordpress.com/2012/08/29/havuzul/

Vă învităm sa-l vizitați și să-l re-includeți în circuitul vostru de locuri publice din Chișinău.

IMG_9298_web

PROGRAM

Most
de Peter ZIKMUND [CZ]
6′ / 2003

Oraşul Most a fost distrus pentru cărbune. O repunere poetică în scenă a propagandei socialiste din trecut. O viaţă nouă mai bună – clădiri noi şi moderne. Între 30 septembrie şi 27 octombrie 1975, biserica a fost mutată la o distanţă de 841,1 metri, cu o viteză de 1-3 centimetri pe minut, în vecinătatea spitalului vechi unde se mai afla o biserică mică a Sfîntului Duh, şi a fost instalată pe o fundaţie din beton armat de două nivele. Dupa ce biserica a fost mutată, ea a trecut prin lucrări de restaurare care au durat pînă în 1988, după care a fost sfinţită din nou în 1993.

Demolarea primei Poște Centrale din Chișinău
de Gheorghe VASLUIAN pentru Curaj TV [MD]
3′ / 2011

Pe 22 iunie 2011 prima Poștă Centrală din Chișinău, situată pe str. Vl. Pîrcălab 71, a fost demolată de SRL „Leopress”. Agentul economic a primit autorizaţie de a construi în locul monumentului demolat un business-centru cu 7 etaje şi parcare subterană pe terenul din str. Varlaam 77.

Gefummel 260
de Thomas JANITZKY
3′ / 2012

Acest video prezintă demolarea unei clădiri din orașul Leipzig, Germania, într-o vară. El a fost realizat doar cu ajutorul unei singure camere video, fără redactare și post-producere. Demolarea clădirilor probabil nu este o caz comun nici aici, totuși în cursul reunificării Germaniei Leipzig-ul a pierdut in jur de 20% din populatia sa.

Inclusiv totul
de Beate HECHER și Markus KEIM [DE]
8′ / 2012

O vedere panoramică a ruinelor unui hotel din deşertul Egiptian… trecutul care nu va mai vedea viitorul… un despot depravat în peisaj… proteste… ţipete… raportul unui manager de hotel despre situaţia resurselor tărilor dezvoltate direcţionate Egiptului… împuşcături… o legătură telefonică întreruptă… o compoziţie colonială apocaliptică, care are o perspectivă nulă.

Inverno
de Flavio RODRIGUES [PT]
9′ / 2011

“Inverno” ca atentat la regulile tendințelor anterioare de a trece dansul în planul doi, în spatele cortinei. Eram interesat in idea realizării unui “obiect performativ”, în care corpul meu (dansul) să fie principalul rezultat. Prima sesiune de lucru a fost motivată de cuvintele dansatoarei și coreografului Martha Graham: “corpul spune ce cuvintele nu pot”. Intenția mea a fost să testez această declarație pentru a găsi repere și indicii în continuarea dezvoltării proiectului meu. În timpul improvizațiilor am ajuns la ideea că eu încercam constant să controlez ceva ce părea necontrolabil pentru mine, și mai mult a generat multe lacune și bariere. După o pauză am decis să mă confrunt cu afirmația Marthei Graham încă o dată, eventual plasînd-o ca moment central al piesei: aș fi lucrat într-o zonă unde poetica dansului ar fi unica soluție, și corpul ar fi căpătat șansa de a spune ce nu pot cuvintele. Piesa a început să prindă contururi. Prin experimentarea și explorarea mișcării, înregistrări, repetiții și prin întîmplare narațiunea a început să apară. A devenit clar pentru mine că memoria primei mele experiențe a dansului trebuie sa fie cu precizie reflectată. în acest spectacol, la fel cum și autor, eu sunt și povestitorul și subiectul.

IMG_9310_web

După Caspar David Friederich
de Konstantinos GOUTOS [DE]
8′ / 2011

Oamenii, la fel ca și în lucrarea pictorului romantic David Friedrich (1774-1840), privesc în tăcere demolarea unei clădiri în centrul orașului Leipzig.

Golul
de Stephen GUNNING [IR]
5′ / 2002

Un film care contrapune mecanica abstractă a unei licitaţii de artă procesului foarte factual al demolării clădirii unei bănci.

Artificii
de Monotremu [RO]
2′ / 2012

Lucrarea prezintă o serie de detonări/explozii controlate, realizate în mai multe exploatări miniere de suprafață, sincronizate pe fond sonor de focuri de artificii.
Se inspiră, într-o oarecare măsură, din realitatea politico- economică a României a ultimilor douăzeci de ani, timp în care,independent de eticheta ideologică a partidelor ce s-au alternat la guvernare, am asistat doar la un continuu triumf al neoliberalismului.

Estadio Insular
de Paul WEIHS și Brigitte MOLLIK [DE]
24′ / 2011

În timpul unei vizite de două luni în Las Palmas, în primăvara anului 2011, noi am creat o carte cu fotografii, schiţe şi gînduri, în ansamblu cu un film, ca o poveste personală care se petrece undeva între spaţiul architectural şi cel social. Estadio Insular – un stadion de fotbal lăsat să degradeze în mijlocul oraşului Las Palmas de Gran Canaria, a făcut obiectul cercetării noastre. Fascinaţia rezidă în felul abordării; în capturarea unei structuri expirate, lipsite de funcţii, împreună cu amintirile sale despre spaţiile sociale. Procesul a asociat o scrutare a imaginarului şi realului, rezultînd în nişte lucrări fotografice şi cinematografice.

Caina 832
de Alexis Leandro ESTRELL [IT]
1’35” / 2012

Repunerea în scenă a procesului de demolare a unui cartier cu blocuri care a avut loc în Carrara (Italia), regiunea Caina, pe 14 mai 2011 la  orele 15:05. Clădirile au fost construite după cel de-al doilea Război Mondial și au fost demolate cu ajutorul la 832 încărcături  de dinamită.

Favorite night LP
de Milos TOMIC [RS]
5′ / 2009

În duş, îmbrăcat călduros, un tînăr extrem de încîntat dansează şi distruge camera sa de baie din copilărie.

IMG_9292_web

2º Ensayo Escultórico
de Aggtelek [IT]
8’21” / 2008

Pornind de la estetica acumulării combinată cu procesul de purificare, acest proiect are la baza derulării sale ciclul vieții și morții, al edificării și demolării, crearea de obiecte multidisciplinare în proiecte extinse de mecanisme contaminate. Mecanisme de acest fel, așa cum acest proces nu face diferență între producere și produs, dar mai curînd se prezintă pe sine însăși ca continuitate. Totuși, concentrate pe producerea articolelor pentru anumite utilaje, acest proiect nu este împarțit pe anumite discipline, dar mai curînd crează un spațiu comun de dezvăluire pentru a realiza unirea, fuzionarea, interacțiunea și super-solicitarea sau cum a spus cineva: explozia particolelor.

Țesătura Iași
de Cezar LĂZĂRESCU [RO]
1′ / 2012

Filmul este o succesiune de cadre ce surprind demolarea fabricii ’’ȚESĂTURA’’ din lași între anii 2010 și 2012.

The doorkeeper
de Sharon PAZ [UK]
3′ / 2006

Personajul central din film este un bărbat care merge prin oraş cu o usă după el. El traversează şantiere în construcţie, locuri abandonate şi case deteriorate. Ușierul păzeşte o uşă care nu duce nicăieri, o uşă care este o rămăşiţă a casei sale.

Monumentul
de Mykola RIDNYI [UA]
2’30” / 2012

Lucrarea lui Mykola Ridnyi consistă din cîteva elemente: obiecte sculpturale cu titlul „Platforme” și un video întitulat „Monumentul”. Plăcile goale deprivate de figuri înălțate spun că timpurile s-au schimbat: nu mai există oameni cui să-i fie ridicate monumente, nu mai există eroi. Lucrarea video documentează procesul de demontare a unui monument în Harkov, Ucraina, care răsună cu conceptul obiectelor: „Muncitorii salariați de astăzi lucrează la demontarea eroilor muncitori (de ieri). Munca a încetat să mai fie privită ca ceva eroic”, explică autorul.

Untitled
de Michal SZLAGA [PL]
9’50”

Filmul este alcătuit din materiale acumulate de artist pe șantierul naval din Gdansk în ultimii cîțiva ani. Locație în care se va investi sau se vor fonda noi forme de producere trece printr-un proces de demolare fără sfîrșit, pe alocuri ia si foc.

Macararelele vechi, unele dintre care datează incă din perioada interbelică, au dispărut. Pentru aproape un secol aceste macarale au format imaginea unică a peisajului industrial din Gdansk. Țesutul construit al șantierului naval este distrus, buldozerele au ras la pămînt hale moderniste, în timp ce colectoarele de deșeuri au înghițit vechile mașini istorice. Szlaga a încercat să înregistreze tot procesul de demolare. Aducînd a imagini de supraveghere, materialul video dezvăluie schimbările ireversibile în structura uzinei puternice în trecut, dar și simbol al caderii regimului comunist in Polonia.

‘intrare’ liberă

Acest eveniment este parte a proiectului SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).

OPEN AIR CINEMA – DEMOLITION, international screening program

August 30, 2012, 21:00
Abandoned pool in front of Chekhov Theatre
Vlaciu Pircalab str. 75, Chisinau

The DEMOLITION screening program is formed from contributions received through an open call in which everybody was invited to submit a film documenting acts of demolition in various contexts, as a result of dominant past and new politic or ideological regimes, economic or social conditions that led to the act of demolition and thus produced new urban identities.

It is well known and documented that since independence of Republic of Moldova many buildings with historical and architectural value in Chisinau were demolished. Today, many other buildings are included in the registry of the monuments and are protected by the state, but this fact doesn’t save them from demolition and abandon. Handled into private owners’ hands these buildings risk to disappear forever.

The demolition of the old Postoffice building in Chisinau in 2011 represented the culminant point that mobilized civil society to state the need for protecting the architectural heritage in Chisinau (even the Mayor made its presence), targeted by the investors and capital owners. Unfortunately after that protest the initiative of the „Postmen” lost its intensity or may be its vision?

This screening program comes to actualize in the collective memory, through documentary film, the acts of demolition that took place in different European cities and also to present the artists’ reflection about this phenomenon.

The event will take place in the abandoned pool in front of Russian State Theatre A. P. Chekhov from Chisinau that we have cleaned and arranged for this purpose: https://chisineu.wordpress.com/2012/08/29/havuzul/

We invite you to visit this place and to re-include it into your mind map of Chisinau public spaces.

IMG_9279_web

PROGRAM

Most
by Peter ZIKMUND [CZ]
6′ / 2003

The city Most was destroyed for coal. Poetic movie remake of the old socialistic propaganda. Better new life – new modern houses. Between September 30 and October 27, 1975, the church was moved a distance of 841.1 meters at a velocity of 1–3 centimeters per minute to the vicinity of the old hospital with a small church of the Holy Spirit, and it was set on an iron-concrete two-storied foundation. After the move was completed, restoration work went on until 1988, and the church was solemnly consecrated again in 1993.

Demolition of the first Post office in Chisinau
by Gheorghe VASLUIAN for Curaj TV [MD]
3′ / 2011

On June 22, 2011 the first Post office in Chisinau situated on Vl. Pircalab str. 71 was demolished by SRL „Leopress”. The company got authorization to build a 7 floor high buisness center with a subterrain parking on the place where the monument was standing.

Gefummel 260
by Thomas JANITZKY [DE]
3′ / 2012

The video shows the demolition of a city house during summer in Leipzig, Germany. It was produced with just a video camera. No editing, no post-production. The demolition of houses may not be too much of a common sight even there, however, over the course of the German reunification Leipzig lost around 20% of its population.

All Inclisive
by Beate HECHER & Markus KEIM [DE]
8′ / 2012

The panoramic view of a hotel ruin in the Egyptian desert… the yesterday, that will no longer see the tomorrow… a  depraved despot in the landscape in snorkeling gear… protests…  screams… the report of a hotel manager about the supply situation of the First World in Egypt… shots… a interrupted telephone  connection… an apocalyptic colonial composition, whose perspective is the zero.

Inverno
by Flavio RODRIGUES [PT]
9′ / 2011

“Inverno”, appears as an attempt to break the previous trend of putting dance in the background. I was interested in the idea of developing a “performative object”, where my body (dance) would be the main issue. In the first working sessions, I was motivated by a quote of the dancer and choreographer Martha Graham: “The body says what words can not”. My intention was to test this statement in order to find clues for further development of my work. During improvisations I realized that I was constantly trying to control something that seemed uncontrollable to me, and therefore raised many issues and barriers. After a pause, I decided to confront the affirmation of Martha Graham again, eventually making it the central part of the piece: I would work on a territory where the poetics of dance would become the only solution, and the body would get the chance to say what words could not. The piece began to take shape. From the experimentation and exploration of movement, record, repetition and random, a narrative begins to emerge. It became clear to me that it would have to reflect precisely the memories I keep of my first experiences with dance! In this performance, as well as the author, I am the narrator and the subject. 

IMG_9290_web

After Caspar David Friederich
by Konstantinos GOUTOS [DE]
8′ / 2011

People, like in the works of romantic painter Caspar David Friedrich (1774-1840), observe in silence the demolition of a building in the city centre of Leipzig.

The Void
by Stephen GUNNING [IR]
5′ / 2002

Single channel video, which counterpoised the abstract mechanics of an art auction with the very factual process of demolishing a bank building. 

Fireworks 
by Monotremu [RO]
2′ / 2012

This work illustrates a series of controlled explosions carried out in several surface mines, synchronized with a fireworks sound in the background.
In a certain way, it is inspired from Romania’s political and economic reality of the past twenty years, during which, regardless the ideological label of parties that have alternated in government, we witnessed a continuous triumph of neoliberalism. 

Estadio Insular
by Paul WEIHS & Brigitte MOLLIK [DE]
24′ / 2011

During a two-month-visit in Las Palmas in spring 2011 we produced a book with photographies, sketches and thoughts combined with a film as a personal story taking place in the field between architectural and social space. Estadio Insular an abandoned football stadium left to decay in the middle of Las Palmas de Gran Canaria was the object of our research. The fascination lies in the approach; in capturing an expired structure devoid of function along with the‚ ‘stored‘ memories of its social spaces. The process-related examination between imagination and reality results   in photographic, cinematic and compositional works.

Caina 832
by Alexis Leandro ESTRELL [IT]
1’35” / 2012

Re proposition of the social housing demolition that took place in Carrara (Italy), Caina district, on the 14 of May 2011 at 15.05. The buildings were erected after WWII and pulled down using 832 dynamite sticks.

Favorite night LP
by Milos TOMIC [RS]
5′ / 2009

In the shower, dressed warm, overjoyed young man dances and destroys his childhood bathroom.

DSC_8561_web

2º Ensayo Escultórico
by Aggtelek [IT]

8’21” / 2008

Starting off with an aesthetics of accumulation combined with cleaning processes, this project is developed structuring cycles of life and death, construction and demolition, making of a multidisciplinary corpus an expanded projection of contaminated mechanisms. Mechanisms insofar as this work does not distinguish between processes and products, but rather presents itself as a continuum. Thus, contaminated beyond the development of pieces in certain hardwares, this project has not parcels to differentiate disciplines, but rather a space that unfolds so that they all adjoin, fuse, interact and superimpose or, as someone said before, explode.

Țesătura Iași
by Cezar LĂZĂRESCU [RO]
1′ / 2012

The film is a continuity of images that show demolition of ’’TESATURA’’ (texture) factory in Iasi between 2010 and 2012.

The doorkeeper
by Sharon PAZ [UK]
3′ / 2006

In the center of the video is a man walking with a door through the city. He is passing in construction sites, abandoned places and destroyed houses. The doorkeeper guards a door that does not lead anywhere, a door that is a left over from his home.

The Monument
by Mykola RIDNYI [UA]
2’30” / 2012

Mykola Ridnyi’s work consists of two accordant elements: sculpture objects titled „Platforms” and a video called „The Monument”. Empty plinths deprived of pinnacled figures state that today, times have changed: there is no one to raise monuments to, there are no more heroes. The video documenting the dismantling of a monument in Kharkiv (UA), echoes the objects’ concept: “Today’s wage workers perform the labor of removing the worker heroes. Labor has long stopped being heroism” the author explains.

Untitled
by Michal SZLAGA [PL]
9’50”

This film is based on materials recorded by the artist within the Gdańsk Shipyard in the last few years. The locations which are to house new investments or new forms of production, witness endless demolition – occasionally fires break out. Historic cranes, some of which date as far back as the Interbellum period, have disappeared. For almost a century, the cranes have determined the unique nature of Gdańsk’s industrial landscape. The material tissue of the shipyard is worn out; bulldozers raze modernist halls to the ground, while scrap collectors purloin historical machines. Szlaga managed to capture an entire set of demolitions. Reminiscent of surveillance footage, the images reveal irreversible changes to the material structure of a formerly powerful plant as well as an important symbol of the fall of the communist regime in Poland. 

free ‘entry’

DSC_8554_web

This screening is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center – open air cinema project (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).