– – – scroll down for English version – – –

CINEMA ÎN AER LIBER – proiecție de film documentar

19 septembrie 2012, ora 20:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

A RAS DE SUELO
de Alberto García Ortiz & Agatha Maciaszek [ES]
2012 / 68’

În contextul sărbătorilor de independență a Republicii Moldova, de la finalul lunii august 2012, Chișinăul s-a ales cu două spații publice amenajate cu aportul colectivelor de arhitecți din Cehia, Georgia, România și a voluntarilor din Uniunea Europeană.

Unul din aceste spații nu este altceva decît o anexă la Apartament-ul Deschis (http://chiosc.oberliht.com/apartament) amplasat pe str. București 68/1, pe care o vom folosi drept spațiu pentru proiecții în aer liber.

Prin prezentarea filmului A RAS DEL SUELO în regia lui Alberto Garcнa Ortiz şi Agatha Maciaszek (2006) noi continuăm programul de proiecții dedicat spaţiului public şi rolului său în societate.

Filmat în decursul a trei ani, acest film oferă o viziune asupra vieţii de zi cu zi a rezidenţilor din cartierul Lavapiés (Madrid), supus unui proces de reabilitare care îi afectează pe locuitori. Povestea filmului se perindă pe străzile cartierului, unde au loc proteste ale rezidenţilor impotriva autorităţilor locale, iar întrunirile zilnice dintre diferite persoane sunt filmate de jos, de la nivelul străzii. Majoritatea conversaţiilor se concetrează pe relaţiile oamenilor cu politicienii care ignoră necesităţile unui cartier în stare de abandon. Sunt prezentate şi nişte momente de reflecţie asupra unor subiecte de natură transcendentală, precum viaţa, trecutul şi amintirile cartierului şi a rezidenţilor săi.

Ideea documentarului derivă din interesul autorilor, în calitate de rezidenţi din Lavapiés, asupra întîlnirilor şi neînţelegerilor de la centrul de sănătate din cartier (CDS). Intenţia lor a fost să captureze relaţiile spontane dintre diferiţi rezidenţi locali şi să denunţe situaţiile absurde de la CDS. O colecţie de semnături strînse de către activiştii cartierului au permis cunoaşterea persoanelor care ulterior au devenit protagoniştii filmului. După ce autorităţile CDS-ului au interzis filmările în interiorul clădirii, autorii au înţeles că puteau surprinde realitatea cartierului din stradă – un loc de întîlnire unde nu se solicită nici un permis şi unde bogăţia conversaţiilor zilnice curge uşor. Ideea filmului a urmărit prezentarea acestui subiect ca punct de pornire a unei preocupări mai universale: transformarea unui cartier şi eternul abis dintre locuitorii nemulţumiţi şi politicieni.

‘intrare’ liberă

Aceast eveniment este parte a proiectului SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).

OPEN AIR CINEMA – documentary film screening

September 19, 2012, 20:00
FLAT SPACE
București str. 68/1, Chisinau

A RAS DE SUELO
by Alberto García Ortiz & Agatha Maciaszek [ES]

2012 / 68’

At the end of August 2012, having the Independence day of Republic of Moldova in the background, Chisinau got two newly arranged public spaces with the help of architects’ collectives from Czech Republic, Georgia, Romania and a group of volunteers from European Union.

One of these spaces is actually an annex to the Flat Space (http://chiosc.oberliht.com/apartament) situated on Bucuresti str. 68/1 in Chisinau and that will be used for open air screenings.

By presenting the film A RAS DEL SUELO directed by Alberto García Ortiz & Agatha Maciaszek (2006) we give continuity to the screening program dedicated to public space and its social role.

Filmed over the course of three years, this documentary offers a window onto the everyday life of the residents of Madrid’s Lavapiés neighbourhood, immersed in a process of rehabilitation that affects the people who live there. The story flows through the streets of the neighbourhood where protests are held by residents against local authorities, and everyday encounters between different people are filmed from down below, at the street level. The majority of the conversations focus on their relationship with politicians who ignore the needs of a neighbourhood in a state of abandonment. There are also moments of reflection on subjects of a transcendental nature such as life, the past, and memories of the neighbourhood and its residents.

The idea for the documentary arose from the directors’ interest, as residents of Lavapiés, in the encounters and disagreements at the neighbourhood health centre (CDS). They wanted to capture the spontaneous relations among different local residents and also denounce the absurd situation at that CDS. A collection of signatures gathered by neighbourhood activists served to get to know people who would later become the protagonists of the film. After the authorities at CDS denied permission to film inside the building, the filmmakers realized that they could portray the reality of the neighbourhood from the streets, a meeting place where no permits are required and the richness of everyday conversations flows easily. The idea was to use this local subject as a base to show something more universal: the transformation of a neighbourhood, and the eternal abyss between unhappy local residents and politicians.

free ‘entry’

This screening is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center – open air cinema project (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).

Reclame