– – – scroll down for English version – – –

CINEMA ÎN AER LIBER – proiecție de film documentar

26 septembrie 2012, ora 20:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

LABORATORIO 3, OCUPANDO EL VACÍO
de Kinowo Media [ES]
2007 / 66’

În contextul sărbătorilor de independență a Republicii Moldova, de la finalul lunii august 2012, Chișinăul s-a ales cu două spații publice amenajate cu aportul colectivelor de arhitecți din Cehia, Georgia, România și a voluntarilor din Uniunea Europeană.

Unul din aceste spații nu este altceva decît o anexă la Apartament-ul Deschis (http://chiosc.oberliht.com/apartament) amplasat pe str. București 68/1, pe care o vom folosi drept spațiu pentru proiecții în aer liber.

Prin prezentarea filmului LABORATORIO 3, OCUPANDO EL VACÍO în regia Kinowo Media (2007) noi continuăm programul de proiecții dedicat spaţiului public şi rolului său în societate.

Acest documentar prezintă istoria Laboratorului (Laboratorio), şi în special a celui de-al treilea spaţiu, numit Labo 3 – unul din cele mai controversate şi active spaţii culturale, sociale şi politice din Madrid.

Prin existenţa sa, Laboratorio a creat un spaţiu dedicat relaţiilor sociale din cadrul cartierului Lavapies. Un loc pentru tinerii care solicită acces la o locuinţă decentă în vremea celei mai brutale speculaţii urbanistice din Spania ultimilor ani, pentru rezidenţii unui cartier care resimt lipsa diversităţii în viaţa culturală, într-un oraş unde implicarea culturală este impusă prin modele instituţionale.

Laboratorio ocupă 4 clădiri din care a fost evacuat, spre a le reocupa mai apoi. Spre a construi şi reconstrui în spaţiul real un prezent simbolic şi imaginar pentru oamenii care locuiesc în Lavapies, impotriva despotismului din jurul locuinţelor.

‘intrare’ liberă

Aceast eveniment este parte a proiectului SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).

OPEN AIR CINEMA – documentary film screening

September 26, 2012, 20:00
FLAT SPACE
București str. 68/1, Chisinau

LABORATORIO 3, OCUPANDO EL VACÍO
by Kinowo Media [ES]

2007 / 66’

At the end of August 2012, having the Independence day of Republic of Moldova in the background, Chisinau got two newly arranged public spaces with the help of architects’ collectives from Czech Republic, Georgia, Romania and a group of volunteers from European Union.

One of these spaces is actually an annex to the Flat Space (http://chiosc.oberliht.com/apartament) situated on Bucuresti str. 68/1 in Chisinau and that will be used for open air screenings.

By presenting the film LABORATORIO 3, OCUPANDO EL VACÍO directed by Kinowo Media (2007) we give continuity to the screening program dedicated to public space and its social role.

This documentary shows the history of the Laboratorio and especially it’s third space, called Labo 3. One of the cultural, social and political spaces most controversial and active in Madrid.

Throughout its existence Laboratorio has established a space for social relations in the neighborhood of Lavapies. A place for young people who demand access to decent housing in times of the most brutal urbanistic speculation from the past years in Spain. And the residents of a neighborhood who feel the lack of diversity in cultural live in a city where the cultural participation is imposed by institutional models.

The Laboratorio occupies four buildings from which it has been evicted to re-squat them again. To build and reconstruct in the real space a symbolic imaginary present for the people living in Lavapies against the housing despotism.

free ‘entry’

Imagini de la eveniment

IMG_9432_web

IMG_9436_web

IMG_9438_web

IMG_9443_web

This screening is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center – open air cinema project (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).