– – – scroll down for English version – – –

CINEMATOGRAFUL POLITIC – proiecție de filme documentare

The take
de Avi Lewis
2004 / 87’

15 august 2013, ora 21:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

În suburbia orașului Buenos Aires treizeci muncitorii de piese auto, rămași fără lucru, au intrat în fabrica lor ce și-a stopat activitatea, au scos saltelele de dormit si au refuzat să plece. Tot ce și-au propus a fost sa pornească din nou mașinile adormite. Simplul lor gest – de ocupare – a căpătat puterea de a răsturna întreaga dezbatere pe marginea globalizării.
Înarmați doar cu prăștii si o credință de neclintit în democrația spațiului de producție, muncitorii și-au propus să-și înfrunte șefii, bancherii și întregul sistem care vede în fabricile lor iubite nimic mai mult decat metal uzat bun de vînzare.
În acest film regizorul Avi Lewis, unul dintre cei mai sinceri jurnaliști canadieni și scriitorul Naomi Klein, autor al unei cărți de succes internațional Nu logo, apără un manifest economic radical pentru secolul 21.

Cinematograful Politic

Prin acest film dăm curs unei noi serii de proiecții la Apartamentul Deschis sub genericul Cinematograful Politic ce își propune să abordeze conflictele economice și politice ale zilei de azi, criza economică globală contemporană și implicațiile ei, cetățenia și noile mecanisme de incluziune/excluziune socială, activismul politic și mișcările contestatare. Vom proiecta filme despre criza economică și cum aceasta afectează localități, despre transformările în structura de clasă a societății, despre dispariția muncitorilor dar și despre muncitori-activiști ce decid să păstreze fabrici în lucru, despre artă și rolul ei social.

Prin Cinematograful Politic vrem să revendicăm noțiunea de politic drept un subiect ce vizează întreaga societate și nu doar cîteva partide sau grupuri de interese, în felul în care fiecare individ își poate asuma o poziție politică, fie o poziție civică activă sau pasivă (un credo), în cautarea unor alternative în cadrul unui sistem ce tinde de obicei să le suprime.

subtitre în limba engleză
‘intrare’ liberă

Acast eveniment este parte a proiectului SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).

– – – English version – – –

POLITICAL CINEMA – documentary film screening

The take
by Avi Lewis

2004 / 87’

August 15, 2013, 21:00
FLAT SPACE
București str. 68/1, Chisinau

In suburban Buenos Aires, thirty unemployed auto-parts workers walk into their idle factory, roll out sleeping mats and refuse to leave. All they want is to re-start the silent machines. But this simple act – the take – has the power to turn the globalization debate on its head. Armed only with slingshots and an abiding faith in shop-floor democracy, the workers face off against the bosses, bankers and a whole system that sees their beloved factories as nothing more than scrap metal for sale. With The Take, director Avi Lewis, one of Canada’s most outspoken journalists, and writer Naomi Klein, author of the international bestseller No Logo, champion a radical economic manifesto for the 21st century.

Political Cinema

We invite you at Flat Space to attend a new film program called Political Cinema, which raises awareness on economic and political conflicts of everyday life, nowadays’ global economic crisis and its impact, citizenship and the new mechanisms of social inclusion/exclusion, political activism and protest movements. We will project films about the economic crisis and how it affects localities, the structural transformation of social classes, the disappearance of workers, about workers who, as activists, decide to keep the factories working, about art and its social role.

Through Political Cinema we would like to take back the notion of politics as a subject that touches everyone and is not limited just to several parties or interest groups. It is about individuals who assume a political, or civic active or passive position (a belief), looking for alternatives within a system that has the usual tendency to suppress them.

English subtitles
free ‘entrance’

This screening is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center – open air cinema project (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).

Anunțuri