– – – scroll down for English version – – –

Bike Point – punct de reparație a bicicletelor la Apartament Deschis

APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău
Miercuri, 21 August 2013, ora 21:00

Începînd cu Septembrie 2013 Apartamentul Deschis va găzdui un punct de reparație a bicicletelor pus la dispoziția comunității de cicliști din Chișinău. Prin acest proiect ne propunem să promovăm bicicleta ca mijloc alternativ de transport pentru locuitorii Chișinăului, prin organizarea unui loc comun de întâlniri pentru bicicliști. Tot aici vor fi inițiate și organizate diferite evenimente iar Apartamentul Deschis va servi, în același timp, drept punct de reparații a bicicletelor echipat cu instrumentele necesare. Proiectul este însoțit de un program de proiecții de film, ateliere de reparație a bicicletei, parade velo și prezentări cu invitați locali și străini. Prin acțiunile noastre dorim să atragem atenția societății la problemele cu care se confruntă comunitatea bicicliștilor, în prezent, la Chișinău și să informăm un public mai mare despre modul de utilizare a bicicletei, să promovăm ciclismul ca mod de viață, totodată să creăm o platformă de comunicare și schimb de experiență între bicicliști.

Anticipând lansarea oficilă a priectului Bike Point vă invităm la un program de proiecții de film

Pe an ce trece tot mai mulți oameni urcă pe biciclete drept un mijloc alternativ de transport, care permite să te deplasezi rapid și liber. Cei care circulă cu bicicleta în Chișinău se pot confrunta cu diferite probleme, printre care și lipsa unui loc de reparații a bicicletelor. Anticipând lansarea punctului de reparație a bicicletelor pe bază de auto-deservire, vă invităm să vizionați alături de noi filme documentare despre bicicliști și ciclism, iar pentru a inaugura acest eveniment vă încurajăm să veniți și cu bicicleta și să o lăsați în parcarea din B68.

The Inverted Bike Shop de Peter Crosby [US]
2004 / 5 min.
Printre multitudinea de magazine de biciclete din Manhattan si Brooklyn, 718 Cyclery iese în evidență pentru abordarea lor unică de afacere.

Bike Kitchen – a filmic approach de David Paede și Barbara Sas [AT]
2010 / 14 min.
Un documentar despre Bike Kitchen din Viena, Austria – un atelier de reparații de biciclete de auto-ajutor organizat în comun.

Brussels Express de Sander Vandenbroucke [BE]
2012 / 19 min
Un documentar despre mesageri pe biciclete, la Bruxel, cel mai aglomerate oraș din Europa, cu doar 4% de tafic format din cicliști.

‘intrarea’ liberă
filmele sînt în limba engleză

Apartamentul Deschis pentru Comunitate constă într-o serie de evenimente organizate în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Cultural pentru Parteneriatul Estic. Programul Bike Point rezultă în urma proietctului activEco susținut în continuare de Ecovisio (http://www.activeco-program.org/).

– – – English version – – –

Bike Point – self-help bicycle repair spot at Flat Space

FLAT SPACE
68/1 str. Bucuresti, Chisinau
Wednesday, August 21, 2013, 9 pm

Starting with September 2013 the Flat Space will host a repair spot for bicycles intended for cyclers’ community from Chisinau. Through this project we want to promote an alternative means of transportation among Chisinau’s inhabitants by organizing a meeting place for bicyclers. Here will be initiated and organized different events and the Flat Space will serve, at the same time, as a repair spot for bicycles, equipped with the necessary tools. The project is accompanied by a program of film screenings, workshops about how to fix your bike, velo-parades and presentations by local and foreign guests. Through these actions we want to draw society’s attention on issues which bicyclers’ community is confronting with, nowadays, in Chisinau and to inform a broader public about the way of using the bicycle, to promote cycling as a way of life, at the same time to create a communication platform and share experiences among cyclers.

Anticipating the launch of the project we invite you to a film screening program

Every year there are more and more people using bicycles as an alternative way of transportation that allows them to move freely and pretty fast around. As a cyclist in Chisinau one can face many problems and through them the lack of places where to rapair a bike. Anticipating the launch of the self-service repairing spot for bicycles we invite you to watch toghether with us some documentaries on the topic of bicyclers and cyclism. To inaugurate this event we encourage you to come with your own bicycle, which you can park at B68 parking.

The Inverted Bike Shop by Peter Crosby [US]
2004 / 5 min
Amongst the multitude of bike shops across Manhattan and Brooklyn, 718 Cyclery stands out for their unique approach the business.

Bike Kitchen – a filmic approach by David Paede & Barbara Sas [AT]
2010 / 14 min
A documentary about the Bike Kitchen in Vienna, Austria- a jointly- organized self-help bicycle repair shop.

Brussels Express by Sander Vandenbroucke [BE]
2012 / 19 min
A documentary about bike messengers in Brussels, the most congested city in Europe with only 4% of cycling traffic.

free ‘entrance’
films are in English

Flat Space for the Community is a series of events organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. The Bike Point program is a result of the acivEco project further supported by Ecovisio (http://www.activeco-program.org/).