Screen-Shot-2013-08-23-2_web

– – – scroll down for English version – – –

CINEMATOGRAFUL POLITIC – proiecție de filme documentare

California Dreaming
de Bregtje van der Haak / VPRO
2010 / 49’

29 august 2013, ora 21:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

California reprezintă un brand foarte puternic, un loc pentru noi începuturi, visuri și stele de cinema, un loc al surf-erilor cu o climă deosebită. Însă Statul de Aur a dat faliment și orașul Los Angeles duce lipsă de bani. Serviciile publice sînt reduse iar rata șomajului este în creștere. În același timp optimismul, antreprenoriatul și credința în puterea Americii sînt mai puternice decît oricînd (link).

Cinematograful Politic

Acest film continuă programul de proiecții de la Apartamentul Deschis sub genericul Cinematograful Politic ce își propune să abordeze conflictele economice și politice ale zilei de azi, criza economică globală contemporană și implicațiile ei, cetățenia și noile mecanisme de incluziune/excluziune socială, activismul politic și mișcările contestatare. Vom proiecta filme despre criza economică și cum aceasta afectează localități, despre transformările în structura de clasă a societății, despre dispariția muncitorilor dar și despre muncitori-activiști ce decid să păstreze fabrici în lucru, despre artă și rolul ei social.

Prin Cinematograful Politic vrem să revendicăm noțiunea de politic drept un subiect ce vizează întreaga societate și nu doar cîteva partide sau grupuri de interese, în felul în care fiecare individ își poate asuma o poziție politică, fie o poziție civică activă sau pasivă (un credo), în cautarea unor alternative în cadrul unui sistem ce tinde de obicei să le suprime.

subtitre în limba engleză
‘intrare’ liberă

Acast eveniment este parte a proiectului SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).

Screen-Shot-2013-08-23-6_web

– – – English version – – –

POLITICAL CINEMA – documentary film screening

California dreaming
by Bregtje van der Haak / VPRO

2010 / 49’

August 29, 2013, 21:00
FLAT SPACE
București str. 68/1, Chisinau

California is a strong brand, the state of new beginnings, dreams and movie stars, of surfers and a wonderful climate. But the Golden State is bankrupt and the city of Los Angeles is running out of cash. Public services are being cut and unemployment keeps rising. At the same time, optimism, entrepreneurship and the belief in the power of America are stronger than ever (link).

Political Cinema

We invite you at Flat Space to attend the film program called Political Cinema, which raises awareness on economic and political conflicts of everyday life, nowadays’ global economic crisis and its impact, citizenship and the new mechanisms of social inclusion/exclusion, political activism and protest movements. We will project films about the economic crisis and how it affects localities, the structural transformation of social classes, the disappearance of workers, about workers who, as activists, decide to keep the factories working, about art and its social role.

Through Political Cinema we would like to take back the notion of politics as a subject that touches everyone and is not limited just to several parties or interest groups. It is about individuals who assume a political, or civic active or passive position (a belief), looking for alternatives within a system that has the usual tendency to suppress them.

English subtitles
free ‘entrance’

This screening is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center – open air cinema project (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).