IMG_6825_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Spații revendicate – atelier de cartografiere cu Levente Polyak și Vitalie Sprînceană

10-12 septembrie 2013
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Sciusev 103, Chisinau
http://zpatiu.wordpress.com

Vă invităm să luați parte la atelierul de cartografiere Spații revendicate care va avea loc în perioada 10-12 septembrie 2013. Doritorii de a lua parte la atelier sînt rugați să expedieze o scrisoare de intenție pina la 6 septembrie 2013 la adresele: vladimir@oberliht.org.md și vitalie.sprinceana@gmail.com

Descriere
Scopul acestui atelier este de a instrui activiștii în privința modalităților de utilizare a tehnologiilor informaționale (web alerte, website-uri, bloguri și hărți) pentru o mai bună coordonare a eforturilor lor și pentru a îmbunătăți comunicarea între activiști, între activiști și autorități, între activiști și cetățeni. Ne propunem să oferim activiștilor instrumente mai eficiente și să îi ajutăm să utilizeze din plin posibilitățile social media/internet pentru a facilita procesul de construire a unei societăți civile robuste.

Atelierul are ca scop inițierea activiștilor în diverse tehnologii și metode de cartografiere colectivă (crowd mapping). Participanții vor putea să decidă dacă vor utiliza aplicația deja existentă Vacant Central Europe sau vor încerca o nouă tehnologie – Ushahidi crowdmap în conformitate cu obiectivele cartografierii. Participanții vor învăța să trimită, să editeze și să organizeze reclamații precum și să ofere vizibilitate și publicitate adițională rezultatelor. De asemenea participanții vor învăța cum să implice publicul general în acest process. Ca rezultat al acestui exercițiu de cartografiere, participanții vor învăța să recunoască regularități și tendințe în lucrurile cartografiate, să formuleze soluții pertinente informare de exemple și practice bune din diferite alte orașe ale lumii.

Intenționăm să acoperim în cadrul acestui atelier următoarele teme:
– Demolarea monumentelor de arhictectură și a patrimoniului istoric
– Construcții ilegale în spațiul public (anexe) și în curțile din interior
– Defrișarea ilegală a pădurilor și parcurilor precum și construcția ulterioară a clădirilor noi pe aceste suprafețe
– Demolarea infrastructurii sportive (conversiune)
– Distrugerea infrastructurii culturale (conversiune)
– Dezvoltarea neoliberală a centrului orașului
– Parcări ilegale
– Problema accesului la surse de apă în oraș
– Incluziune/excluziune/ acces la spațiul public
– Alte probleme.

Acest atelier face parte din proiectul SPACES: Centrul Civic al Chișinăului – dincolo de liniile roșii: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii

PROGRAM

Ziua 1 (10 septembrie, 2013)
18.00 Prezentarea obiectivelor atelierului
18.30 Prezentarea posibilităților cartografierii colective (crowd mapping): evoluție, posibilități, limitări, Q&A.
19.00 Prezentarea participanților, discuție deschisă despre rezultatele scontate ale cartografierii
19:30 Stabilirea criteriilor de selecție pentru site-urile vizitate

Ziua 2 (11 septembrie, 2013)
9:00-12:00 Vizitarea a 6-8 locuri în Chișinău
– site demolat (arhitectural/istoric)
– construcție ilegală (anexă sau în curțile blocului)
– acaparare a proprietății publice
– parc
– parcare ilegală
– teren de sport
– cinematograf demolat
– bd. Cantemir
– zone periculoase pentru gay și alte minorități
– absența infrastructurii pentru oameni cu dizabilități

13:00 Evaluarea vizitei și rezultatelor vizitei
14:00 Organizarea informației și încărcarea ei pe site-ul crowdmap
15:00 Discuția rezultatelor și problemelor
16:00-17:00 Discuție despre posibilitățile cartografierii

1 zi plină de muncă practică cu cartografiere colectivă/internet/instrumente și tehnologii aferente

Ziua 3 (12 septembrie, 2013)
10.00 Vizite individuale ale unor locuri

15.00 Organizarea informației și încărcarea conținutului pe site
18.00 Prezentarea publică a hărții
19.00 Discuții despre viitorul proiectului de cartografiere colectivă: planuri și perspective

IMG_6818_web

EN
– – – – –

Reclaimed spaces – mapping workshop with Levente Polyak and Vitalie Sprinceana

September 10-12, 2013
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Sciusev str. 103, Chisinau

http://zpatiu.wordpress.com

You are invited to take part in the mapping workshop Reclaiming spaces that will be organized between 10-12 of September 2013. Please send a letter of intent by September 6, 2013 to: vladimir@oberliht.org.md and vitalie.sprinceana@gmail.com

Description
The purpose of this workshop is to teach activists on how to use interactive technologies (web alerts, websites, blogs, and maps) in order to better coordinate their efforts and to enhance the communication between them, between activists and authorities and between citizens and activists. The idea is to provide activists with more efficient tools and to use the possibilities of social media/internet in order to build a more robust civil society.

The workshop will introduce various methods and technologies of crowd mapping. Participants will decide to use a newly established Ushahidi crowd map deployment or to join the Vacant Central Europe mapping application, according to the established mapping objectives. Participants will learn to submit, edit and organize reports as well as to give additional visibility and publicity to the findings, encouraging the public to participate in the deployment. As a result of the mapping exercise, participants will learn to recognize patterns in the mapped phenomena, helping them to come up with pertinent solutions, informed by examples and good practices from various international locations.

Activist topics to be covered during the mapping workshop:
– Demolition of architecture and historical heritage
– Illegal constructions in public spaces (extensions) and inner courtyards
– Illegal cutting of forests and parks and consequent construction of new buildings in those areas
– Demolished sport infrastructure (conversion)
– Demolished cultural infrastructure (conversion)
– (Neoliberal) development of the city center
– Illegal parking zones
– Water sources
– Inclusion/exclusion/access to space
– Other issues

This workshop is part of SPACES: Chisinau Civic Center – beyond the red lines program: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii

PROGRAM

DAY 1 (September 10, 2013)
18:00 Introduction of the workshop objectives
18:30 Introduction to community mapping: evolution, possibilities, limitations; Q&A
19:00 Introduction of participants, open discussion about the workshop’s desired outcomes
19:30 Establishing categories of observation for the site visit next day

DAY 2 (September 11, 2013)
9:00-12:00 Visiting 6-8 places in Chisinau
– demolished site (architecture / historical)
– illegal construction site (inner yards)
– extension on public property
– park
– illegal parking
– sport field
– demolished cinema
– bd. Cantemir
– dangerous zone for gays
– missing infrastructure for people with disabilities

13:00 Evaluation of the visit and the findings
14:00 Organization of data and uploading content in the crowdmap
15:00 Discussion of findings and problems
16:00-17:00 Discussion of the maps’ possibilities, planning the next day activity

DAY 3 (September 12, 2013)
10:00 Individual site visits

15:00 Organization of data and uploading content in the crowd map
18:00 Public presentation of the map
19:00 Discussing the continuation: plans, perspectives

Anunțuri