igor-bezinovic-blokada-100_web

– – – scroll down for English version – – –

CINEMATOGRAFUL POLITIC – proiecție de filme documentare

12 septembrie 2013, ora 20:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Samoupravni Film (Filmul auto-regizat)
documentar scurt
de Igor BEZINOVIĆ
2011 / 8’

În iunie 2011, muncitorilor de pe șantierul naval „Mali Losinj” din Croația li s-a cerut să își filmeze viața de zi cu zi, timp de două săptămâni. În cadrul dezbaterii despre construcțiile navale ca industrie națională strategică din Croația, am montat materialul video realizat de muncitori într-un film participativ de opt minute intitulat „Film auto-regizat”.

Filmul produs de Skver Art Festival și Restart Laboratory, a fost filmat de muncitorii Mladen Mihailović, Igor Toić și Izidor Volpato. La proiect au mai contribuit Igor Bezinović, Josip Bolonić și Iva Mrkić.

(Mulțumiri Igor Bezinovic & RESTART)

screenshot_5_web

Blokada (Blocadă)
Film documentar
de Igor BEZINOVIĆ
2012 / 93’

„Blocadă” este o perspectivă unică asupra protestelor studențești cele mai extinse, îndelungi și cu cea mai mare însemnătate politică din istoria Croației. Au început în aprilie 2009 la Facultatea de Științe Umaniste și Sociale din Zagreb. Lupta împotriva comercializării educației și blocada sălilor de curs a durat 34 de zile. Revolta s-a răspândit în peste 20 de facultăți din întreaga țară, iar studenții au devenit subiecți activi și relevanți din punct de vedere politic. Acest film sugerează că blocada nu a fost numai una fizică, ci că a lăsat o urmă adâncă în memoria colectivă.

http://www.blockadedocumentary.net/

Igor Bezinović s-a născut în 1983, la Rijeka, Croatia. Trăiește și activează în Zagreb.

Cinematograful Politic

Acest film continuă programul de proiecții de la Apartamentul Deschis sub genericul Cinematograful Politic ce își propune să abordeze conflictele economice și politice ale zilei de azi, criza economică globală contemporană și implicațiile ei, cetățenia și noile mecanisme de incluziune/excluziune socială, activismul politic și mișcările contestatare. Vom proiecta filme despre criza economică și cum aceasta afectează localități, despre transformările în structura de clasă a societății, despre dispariția muncitorilor dar și despre muncitori-activiști ce decid să păstreze fabrici în lucru, despre artă și rolul ei social.

Prin Cinematograful Politic vrem să revendicăm noțiunea de politic drept un subiect ce vizează întreaga societate și nu doar cîteva partide sau grupuri de interese, în felul în care fiecare individ își poate asuma o poziție politică, fie o poziție civică activă sau pasivă (un credo), în cautarea unor alternative în cadrul unui sistem ce tinde de obicei să le suprime.

subtitre în limba engleză
‘intrare’ liberă

Acest eveniment este parte a proiectului SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).

– – – English version – – –

POLITICAL CINEMA – documentary film screening

September 12, 2013, 20:00 pm
FLAT SPACE
București str. 68/1, Chisinau

Samoupravni Film (Self-Governed film)
short documentary
by Igor BEZINOVIĆ

2011 / 8’

In June 2011 the workers of the „Mali Losinj” shipyard in Croatia were asked to film their everyday life during two weeks. Regarding the debate about shipbuilding as a Croatian strategic national industry, we edited the workers’ footage in an eight-minute participative film named „Self-Governed Film”.

Film is produced by Skver Art Festival and Restart Laboratory, it was shot by the workers Mladen Mihailović, Igor Toić and Izidor Volpato, and Igor Bezinović, Josip Bolonić and Iva Mrkić contributed to the project.

(Thanx to Igor Bezinovic & RESTART)

screenshot_6_web

Blokada (Blockade)
by Igor BEZINOVIĆ

2012 / 93’

„The Blockade” is a unique view from within on the most massive, longest and politically most significant student protest in recent history of Croatia. It started in April of 2009 at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb. The struggle against the commercialization of education and the blockade of teaching classes lasted for 34 days. The rebellion spread onto more than 20 faculties across the country and the students became an active and relevant political subject. This film shows that the blockade was not just physical and that it has left a deep trace in the collective memory.

http://www.blockadedocumentary.net/

Igor Bezinović was born in 1983 in Rijeka, Croatia. He lives and works in Zagreb.

Political Cinema

We invite you at Flat Space to attend the film program called Political Cinema, which raises awareness on economic and political conflicts of everyday life, nowadays’ global economic crisis and its impact, citizenship and the new mechanisms of social inclusion/exclusion, political activism and protest movements. We will project films about the economic crisis and how it affects localities, the structural transformation of social classes, the disappearance of workers, about workers who, as activists, decide to keep the factories working, about art and its social role.

Through Political Cinema we would like to take back the notion of politics as a subject that touches everyone and is not limited just to several parties or interest groups. It is about individuals who assume a political, or civic active or passive position (a belief), looking for alternatives within a system that has the usual tendency to suppress them.

English subtitles
free ‘entrance’

This screening is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center – open air cinema project (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).