slide-5-728_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Igor TYSHCHENKO [UA] – prezentare publică

Între dezvoltarea axată pe infrastructura rutieră și voința civică pentru un oraș echitabil: experiența Asociației de Ciclism din Kiev

14 septembrie 2013, ora 18:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Sciusev 103, Chisinau
http://zpatiu.wordpress.com

Prezentarea va reflecta activitatea Asociației de Ciclism din Kiev și experiența acesteia în „biciclizarea” Kievului și experiența comunicării cu proiectanții de transport și autoritățile locale. De la începutul existenței sale, această inițiativă publică a promovat nu numai popularizarea ciclismului ca mijloc alternativ de transport ca scop principal, ci a și încercat să schimbe atitudinea cetățenilor față de spațiul public. În acest domeniu aceasta înseamnă înțelegerea faptului că infrastructura și transportul public sunt dezvoltate din fonduri publice care trebuie distribuite egal. Însă Asociația a intrat în conflict permanent cu întregul sistem public de dezvoltare a transportului urban, care a rămas neschimbat de pe vremea regimului sovietic și care are la bază o preferință absolută pentru mașinile particulare în fața altor mijloace de transport. Prezentarea va descrie metodele de lucru și activitățile Asociației, printre care campaniile de lobby, activitatea de proteste, proiectele alternative de dezvoltare a infrastructurii de transport care tratează cicliștii și pietonii ca membrii egali ai fluxului de trafic, atelierele și evenimentele publice.

Prezentarea va fi urmată de proiecția filmului Still We Ride

‘intrare’ gratuită

Acest eveniment face parte din proiectul SPACES: Centrul Civic al Chișinăului – dincolo de liniile roșii: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii

museum_marie_paa_cykel_600x250_web

EN
– – – – –

Igor TYSHCHENKO [UA] – public presentation

Between the automobile-oriented development and public will for the just city: experience of the Association of Kyiv cyclists

September 14, 2013, 6 pm
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Sciusev str. 103, Chisinau

http://zpatiu.wordpress.com

The presentation will reflect on the activity of the Association of Kyiv cyclists and its experience on the ‘bicyclization’ of Kyiv city and experience of dealing with transport planners and local authorities. From the beginning of its existence this public initiative cultivated not only the popularizing of cycling as alternative mean of transportation as its main aim, but also tried to change public attitude towards public space. In this field it means understanding, that transport infrastructure and public transport are developed by public cost and must by equally distributed. However, Association came into the permanent conflict with the whole state system of urban transport development, which remained immutable from soviet times and is based on the total preference of the private cars among other means of transportation. The presentation would show the methods of work and activities of Association, including the lobbing campaigns, protest activity, alternative projects of transport infrastructure development, which treat cyclists and pedestrians as equal members of traffic flow, workshops, and public events.

The presentation will be followed by the screening of the film Still We Ride

free ‘entrance’

This event is part of SPACES: Chisinau Civic Center – beyond the red lines program: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii