IMG_8591_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Vizita de studiu a experților străini în Moldova în cadrul proiectului Deschiderea Spațiului Public către Cetățeni: Inovație și Incluziune

15-16 septembrie, 2013

PROGRAM

Duminică, 15 septembrie

10-13:00
Sesiune de lucru comună
Discuțiile publice drept metodă de incluziune a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor (experiența din Budapesta, Chișinău, Kiev, Skopje, Tbilisi, Tirana, Varșovia și Erevan)
Hotelul Regency

Tur ghidat prin Chișinău

14:00
Rugina & Co. Bariera Sculeni (întîlnire cu Irina GRABOVAN – critic de artă)

15:00
str. Calea Ieșilor (locuitorii protestînd împotriva construcției unui bloc cu apartamente în parcul La Izvor – întîlnire cu Vitalie VOZNOI, președintele asociației Orașul Meu Drag)

16:00-16:30
– Kentford (Centru)
– Scuarul Europei, Grădina Publică Ștefan cel Mare
– Green Hills Nistru vs. Biblioteca Națională

17:00
Întîlnire cu with Alexei DIMITROV, conducătorul inițiativei civice “Salvați Chișinăul Verde” (parcul Valea Trandafirilor, Botanica)

18:00
Întîlnire cu Oleg BREGA, Asociația Hyde Park (Parcul Șipca, Rîșcani)

IMG_8469_web

Luni, 16 septembrie

9:30-10:00
Întîlnire cu Vlad MOLDOVAN, secretarul Consiliului Național al Monumentelor Istorice, Ministerul Culturii al Republicii Moldova

10:00-13:00 Sesiune de lucru comună

Utilizarea noilor media (internet, bloguri, social media, crowd mapping) pentru consolidarea rețelei de activiști
Hotelul Regency

Program de întîlniri și vizite

14:00-14:30
Întîlnire cu inițiativa Poștașii Chișinăului (Clădirea Vechii Poște, str. V. Pîrcălab 71)

14:45
Întîlnire cu Ion ȘTEFĂNIȚĂ, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Casa Zemstvei Guberniale, str. Sciusev 103

15:30
– Întîlnire cu Dmitrii KAVRUK (Rotonda, Lacul Valea Morilor)
– Vizită la Centro 73 (interviu cu Anatolie JURAVELI – activist: http://vimeo.com/39527160)
– Lakul Valea Morilor (locuințele private vs. Izvorul Tamarei)

16:30
Întîlnire cu Artiom ZAVADOVSCHI, Asociația Gender Doc

IMG_4616_web

Marți, 17 septembrie

9:00
Întîlnire cu arhitectul-șef interimar al Chișinăului, Ion Carpov
Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, Primăria Municipiului Chișinău

10:00-12:00
Sesiune de lucru comună
În apărarea spațiului public din Chișinău: sinteza practicilor și experiențelor (pornind de la vizitele și întîlnirile cu activiștii și autoritățile locale)
Hotelul Regency

Acest program face parte din proiectul SPACES: Centrul Civic al Chișinăului – dincolo de liniile roșii: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii

IMG_5276_web

EN
– – – – –

Study visit of foreign experts to Moldova: Opening the Public Space for Citizens: Innovation and Inclusion

September 15-16, 2013

PROGRAM

Sunday, September 15, 2013

10 am – 1 pm
Common working session
Public discussions as mean for empowering citizens (the experience of Budapest, Chisinau, Kiev, Skopje, Tbilisi, Tirana, Warsaw, Yerevan)
Regency Hotel

Site-trip by bus through Chisinau

2 pm
Rugina & Co. Bariera Sculeni (meeting with Irina GRABOVAN – art critic)

3 pm
Calea Iesilor str. (inhabitants protesting against construction of a block of flats in La Izvor Park – meeting with Vitalie VOZNOI, president of Orasul Meu Drag association)

4-4:30 pm
– Kentford (Centru)
– Europe square, Stefan cel Mare Park
– Green Hills Nistru vs. National Library

5 pm
Meeting with Alexei DIMITROV, leader of the civic initiative “Save my Green Chisinau” (Valea Trandafirilor Park, Botanica)

6 pm
Meeting with Oleg BREGA, Hyde Park Association (Shipka Park, Riscani)

Monday, September 16 

9:30-10 am
Meeting with Vlad MOLDOVAN, secretary of the National Council of Historical Monuments, Ministry of Culture of Republic of Moldova

10 am – 1 pm
Common working session
Using new media (internet, blogs, social media, crowd mapping) for consolidating the networks of activists
Regency Hotel

Program of meetings and visits

2-2:30 pm
Meeting with Chisinau Postmen initiative (old Post building, str. V. Pircalab 71)

2:45 pm
Meeting with Ion STEFANITA, director of the Agency for Inspection and Restoration of the Monuments, Ministry of Culture (Casa Zemstvei Guberniale, str. Sciusev 103)

3:30 pm
– meeting with Dmitrii KAVRUK (Rotonda, Valea Morilor Lake)
– Centro 73 (interview with Anatolie Juraveli – activist: http://vimeo.com/39527160)
– Valea Morilor Lake (private housing vs. Tamara creek)

4:30 pm
meeting with Artiom ZAVADOVSCHI, Gender Doc Association

Tuesday, September 17

9 am
Meeting with architect in chief of Chisinau Municipality, Ion Carpov
Architecture and Urbanism department of Chisinau Municipality

10-12 am
Common working session
Defending public space in Chisinau: the synthesis of practices and experiences (based on previous meetings with local activists and authorities)
Regency Hotel

This event is part of SPACES: Chisinau Civic Center – beyond the red lines program: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii