publich-sphere_web

– – – scroll down for English version – – –

Spațiul public în Armenia – proiecție de film

17 septembrie 2013, ora 20:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Sfera publică în Armenia
de Davit STEPANYAN
2012 / 26′

Care este percepția sferei publice în Armenia? Ce era sfera publică în timpul Uniunii Sovietice? Care sunt problemele prioritare ale sferei publice? Cine ia deciziile reglementând sfera publică și unde? Cine poate participa la procesul decizional și cum? Acestea și altele asemenea sunt aspectele tratate în acest film, în interviuri luate criticului de artă Nazareth Karoyan și expertului în artă Vardan Azatyan. Filmul prezintă, de asemenea, o scurtă cronologie vizuală a Armeniei în secolul XX și arată eforturile comunităților auto-organizate de a salva spațiile publice de la comercializare. Filmul vizează crearea unei noi platforme de discuții ale problemelor ridicate.

armenia_web

Existența ca cetățean
de Arevik MARTIROSYAN
2012 / 31′

Participarea în procesul decizional ce ține de propria viață, câștigarea drepturilor, auto-organizarea, afirmarea propriilor opinii – existența ca cetățean. În ultimii ani, grupurile de activiști, inițiativele și mișcările critice creează în Armenia o nouă societate, din punct de vedere calitativ. Grupurile de activiști aplică practic drepturile care sunt acordate prin Constituția Armeniei, dar care rămân, în mare parte, numai pe hârtie. Spre deosebire de „cultura” dominantă – închisă, violentă, ierarhică, acestea creează noi spații și discursuri culturale diverse, deschise și creative. Luptele și victoriile pentru „Protejarea drepturilor persoanelor neangajate temporar” (cunoscută și ca „Stop modificărilor pentru concediul maternal”), „Armata în realitate”, „Salvați Cinematograful în aer liber Moscova”, „Protecția drepturilor taximetriștilor particulari”, „Protejați Cascada Trchkan” și altele inspiră la acțiune politică independentă și activitate civică. Filmul urmărește să arate care sunt avantajele de a fi cetățean proactiv, spre deosebire de „rezidentul” pasiv și obedient, demitizând așteptarea unei figuri „salvatoare” care să ne rezolve problemele și demontând gândirea prin care „nimic nu depinde de mine”.

being-a-citizen_2_web

Amintiri ce dispar
proiect de fotomontaj de Hayk BIANIAYAN
2011 / 43′

Filmul a fost realizat de Hayk BIANIAYAN și are la bază un proiect de documentare fotografică.
În acest proiect putem vedea diferite fotografii despre încălcarea drepturilor omului și ale dreptului la proprietate, sau distrugerea monumentelor istorice care au avut loc de dată recentă în Erevan.

subtitre în limba engleză
‘intrare’ liberă

Acest eveniment face parte din proiectul SPACES: Centrul Civic al Chișinăului – dincolo de liniile roșii: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii

being-a-citizen_web

Public space in Armenia – film screening

September 17, 2013, 20:00 pm
FLAT SPACE
București str. 68/1, Chisinau

The public sphere in Armenia
by Davit STEPANYAN
2012 / 26′

What are the conceptions of the public sphere in Armenia? What was the public sphere during the Soviet Union? Which are the priority issues of public sphere? Who makes decisions regulating public sphere and where? Who can participate in that decision-making process and how? This and other issues are covered in the film through interviews with art-critic Nazareth Karoyan and art expert Vardan Azatyan. The film also presents short visual chronology of the 20th century Armenia, as well as shows the efforts of self-organized communities towards saving public spaces from commercialization. The film aims at creating new platforms for discussion on the issues raised.

Being a citizen
by Arevik MARTIROSYAN
2012 / 31′

Participating in making decisions related to your own life, winning your rights, self-organizing, confirming your opinion – being a citizen. In recent years, activist groups, civic initiatives and movements are creating a qualitatively new society in Armenia. Activist groups are actually implementing the rights which are given by the Constitution of Armenia but which largely remain on paper. In contrast to the ruling „culture” – close, violent and hierarchical, they are creating new diverse, open, creative cultural spaces and discourses. The struggles and success of „Protection of Rights of Temporarily Unemployed People ” (also known as „Stop Changes in Maternity Leave Law”), „The Army, in Reality”, „Save Cinema Moscow Open-Air Hall”, „Protection of Rights of Private Taxi Drivers”, „Protect Trchkan Waterfall” and others inspire for independent political action and civic activity. The film aims at revealing benefits of being a proactive citizen as opposed to a passive and obeying „resident”, destroying the expectation for a „savior” to solve our problems and breaking the thinking of „nothing depends on me.

Disappearing Memories
photofilm project by Hayk BIANIAYAN
2011 / 43′

The film has been created by Hayk BIANIAYAN and it is based upon Documentary Photo Project.
There one can see different photo stories about violation of human rights and property rights and destruction of historic monuments, which recently took place in Yerevan.

English subtitles
free ‘entrance’

This event is part of SPACES: Chisinau Civic Center – beyond the red lines program: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii