000_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Acoperiș-umbrelă de Jarek SEDLÁK
19 septembrie, 2013, ora 18:00
Apartament Deschis (str. București 68/1, Chișinău)

Observînd Chișinăul, vei găsi multe piese din metal folosite în calitate de suport pentru steaguri.

Apartamentul Deschis reprezintă un spațiu deschis și e important de-l menținut astfel, cum a fost proiectat inițial de Ștefan RUSU. Propunerea noastră a luat forma unei instalații inspirate de suporturile pentru steaguri ce se găsesc pe străzile Chișinăului și sînt folosite în timpul sărbătorilor. Un steag simbolizează un eveniment și la fel poate fi o umbrelă fixată pe un suport de steaguri ce este atașat de Apartamentul Deschis.

Mulțumiri speciale lui Karl HALLBERG

Fotografii făcute de Šárka SVOBODOVÁ

‘intrare’ gratuită

Acest eveniment face parte din proiectul SPACES: Centrul Civic al Chișinăului – dincolo de liniile roșii: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii

020_web

EN
– – – – –

Umbrella roof by Jarek SEDLÁK
September 19, 2013, 6 pm
Flat Space (Bucuresti str. 68/1, Chisinau)

When you are observing Chisinau, you will find lots of different iron fragments – the flag holders.

As Flat Space is an open space, it is important to keep this structure open, as it was designed from the very beginning by Stefan RUSU. Our proposal took form of an installation inspired by the flag holders that are being used for supporting the flags on the streets of Chisinau, mainly during public holidays. Flag symbolizes an event and the same can represent an umbrella inserted in the flag holder attached to Flat Space.

Special thanks to Karl HALLBERG

Photos made by Šárka SVOBODOVÁ

free ‘entrance’

This event is part of SPACES: Chisinau Civic Center – beyond the red lines program: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii