DSC00762_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Claximphonie – peformance muzical de Valeria BARBAS [MD]
20 septembrie 2013, ora 18:00
Apartament Deschis / B68
str. București 68/1, Chișinău

Conceput în 2011, în cadrul programului de rezidență Shaping the New, proiectul are drept scopt să deconstruiască, reevalueze și să ofere un caracter nou scuarului din str. București 68, prin sunet, sa-l transforme într-o scenă, teatru, platformă pentru evenimente de muzică sau artă contemporană.

Datorită invaziei mașinilor în scuar proiectul încearcă să ofere automobilelor un rol interactiv și participativ în același timp, stabilind cu ajutorul lor un cîmp sonor / flux de sunete specific străzii.

Performance-ul a fost posibil datorită contribuției minimaliste bazate pe un pattern ritmic al unor cîntece cunoscute din folclorul românesc – un colaj aleatoric ce lasă loc improvizației libere și distracției.

‘intrare’ liberă

Acest eveniment face parte din proiectul SPACES: Centrul Civic al Chișinăului – dincolo de liniile roșii: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii

EN
– – – – –

Claximphony – music peformance by Valeria BARBAS [MD]
September 20, 2013, 6 pm

Flat Space / B68
Bucuresti str. 68/1, Chisinau

Conceived in 2011 in the frame of Shaping the New residency program, the project aims to deconstruct, re-evaluate and offer new features, through sound, to a public square situated on Bucuresti str. 68, so that this space can temporarily become a stage, theater, a platform for music and contemporary art events.

Due to constant invasion of the square by cars, the project aims to offer to the cars a new role that is interactive and participatory in the same time, establishing in this way a sound field / flow that is specific for the streets.

This was done through a minimalist input based on rhythmic patterns of well known Romanian folk songs – an aleatoric, electronic collage with some additional sounds and music quotations, leaving some place for free improvisation and fun.

free ‘entrance’

DSC00748_web

This event is part of SPACES: Chisinau Civic Center – beyond the red lines program: 
https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii