DSC00772_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Jocul Etern de Paula DURINOVA [SK] – proiecție
20 septembrie 2013, ora 20:00
scuarul șahmatiștilor (str. Alexei Mateevici 113, Chișinău)

Preocuparea principală a Paulei Durinova, participant la programul de rezidențe artistice CHIOȘC, este filmul documentar. Pe parcursul rezidenței sale, artista și-a propus să exploreze cîteva spații din Chișinău pe care le-am discutat și am încercat să le analizăm împreună, și care ar fi putut să ne explice mai bine pulsul vieții din acest oras, conflictele existente și politicile publice care determină dezvoltarea spațiilor de uz comun în ultimii douăzeci de ani.

În filmul documentar JOCUL ETERN sînt documentate două spații cu o pondere diferită: Memorialul “Eternitatea”, un spațiu exagerat de mare și monumental, care însă este umplut o singură dată pe an, cu ocazia zilei de 9 Mai, și scuarul jucătorilor de șah de pe str. Mateevici, care este activ într-un mod constant.

Pentru a viziona acest film mergeți aici: http://chiosc.oberliht.com/2012/06/26/spaces-eternal-play/

‘intrare’ gratuită

Acest eveniment face parte din proiectul SPACES: Centrul Civic al Chișinăului – dincolo de liniile roșii: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii

DSC00763_web

EN
– – – – –

Eternal Play by Paula DURINOVA [SK] – screening
September 20, 2013, 8 pm
square of the chess players (Alexei Mateevici str. 113, Chisinau)

Paula Durinova is mainly working with documentary film. In the frame of the KIOSK artist in residency program she proposed herself to explore several spaces in Chisinau that we have been discussing about and tried to analyze together, which could explain better the rhythm of the city life, the existing conflicts and public policies that were determining the development of places of common use during the last two decades.

In ETERNAL PLAY documentary film there are two different spaces presented: “Eternity” Memorial, a huge and monumental space that is filled one single time a year, during the 9th of May celebrations, and the chess players’ square situated on Mateevici str. that is constantly active.

To watch the film follow this link: http://chiosc.oberliht.com/2012/06/26/spaces-eternal-play/

free ‘entrance’

This event is part of SPACES: Chisinau Civic Center – beyond the red lines program: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii