If-You-Dont-Need-It_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Jana KAPELOVA și Michal MORAVCIK (Pedestalul Public) [SK]
Если вам не нужен? (Dacă nu vă trebuie?) – proiecție video

Septembrie 21, 2013, ora 20:00
str. Bălănescu 21, Chișinău

Proiectul Janei Kapelová și a lui Michal Moravčík se axează pe autenticitatea zonei vechi a orașului Chișinău. Prin intermediul lui artiștii, într-o manieră speculativă, abordează viitorul zonei – în perspectivă, Bd. Cantemir urmînd a se extinde. Proiecția pe două ecrane prezintă o documentație a activitatății lor din acea zonă.

Înlocuirea unor scaune vechi cu unele noi, tipizate (если вам не нужны / Dacă nu vă trebuie), cu participarea locuitorilor din zonă are de-a face într-o măsură oarecare cu omogenizarea zonei de trai și celei de lucru. Mobilierul vechi și nefolosit, adunat de artiști, a fost transformat și ulterior plasat în spațiul public pentru a fi utilizat din nou. Acest fapt a creat noi ocazii pentru redefinirea relației față de teritoriul orașului vechi și pentru “aproprierea” autenticității sale.

Kapelová și Moravčík au instalat scaunele modificate cu denumirile străzilor înscrise pe muchiile lor în trei locuri diferite, unde, de obicei, oamenii așteaptă să vină microbuzul. Parte integră a acestor instalații este și acțiunea красная линия (Linia roșie), care a constat în trasarea cu carioca roșie a unor linii pe suprafața mobilierului – un gest subtil de protecție a zonei orașului vechi aflate în pericol.

‘intrare’ gratuită

Acest eveniment face parte din proiectul SPACES: Centrul Civic al Chișinăului – dincolo de liniile roșii: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii


EN
– – – – –

Jana KAPELOVA and Michal MORAVCIK (Public Pedestal) [SK]
If You Don´t Need It? – film screening

September 21, 2013, 8 pm
str. Balanescu 21, Chisinau

The project by Jana Kapelová and Michal Moravčík is focused on the authenticity of the old part of the city of Chisinau. Through it the artists speculatively communicate about its possible future – planned extension of the Cantemir Boulevard. The two-channel projection is presenting the ongoing documentation process of their activities in this urban area.

Exchanging new standardized chairs on old ones (если вам не нужны – If you don’t need it), performed by the artists with local inhabitants, was related to some extent to the homogenization of the households and of the working area. The collected by the artists old and out of use furniture was redesigned and placed in the public space for being used again. It created new opportunities for redefining the relationship to the territory of the old town and “to appropriate” its authenticity once again.

Kapelová and Moravčík installed the rearranged chairs with street names written on them in three places where people usually wait for the minibuses (marshrutkas). Integral part of these three installations was also the красная линия (red line) action, which consisted in a drawing with red marker applied by the artists in a subtle way on the furniture, protecting the traced endangered parts of the city.

free ‘entrance’

This event is part of SPACES: Chisinau Civic Center – beyond the red lines program: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii