IMG_2380_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Jana KAPELOVA și Michal MORAVCIK (Pedestalul Public) [SK]
Если вам не нужен? (Dacă nu vă trebuie?): Intervenție

19-30 septembrie, 2013
str. Pușkin 28 (Parcul Catedralei), Chișinău

Jana Kapelová și Michal Moravčík (Public Pedestal/ Piedestalul Public) s-au folosit de formatul unui ziar pentru rezultatul proiectului lor, „Dacă nu vă trebuie?” [“If You Don´t Need It?”]. Au documentat o serie de acțiuni realizate parțial în orașul Chișinau, care vizează extinderea bulevardului urban (schimburi de scaune, reorganizarea mobilierului în forma hărții zonei afectate, protejarea metaforică a zonei prin trasarea unor linii roșii pe mobilier, furtul/ dispariția obiectelor…), o modificare semnificativă a acestui teritoriu.

Ziarele folosesc structura ierarhică inversată (documentare fotografică), punctată de limbajul împrumutat – tocit al artei (textelor) publice contemporane.

Proiectul se restituie localității prin prezentarea publică a lecturilor din ziare. „Noul” ziar chestionează, într-o lectură aleatorie, necesitatea schimbărilor pe Bulevardul Cantemir. De asemenea, polemizează cu lumea artei ca platformă utopică pentru schimbare.

‘intrare’ gratuită

Acest eveniment face parte din proiectul SPACES: Centrul Civic al Chișinăului – dincolo de liniile roșii: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii

newspaper_A2_print_cover_web

Dacă nu vă trebuie?, septembrie 2013 [RO/EN] (publicația în format PDF)

EN
– – – – –

Jana KAPELOVA and Michal MORAVCIK (Public Pedestal) [SK]
If You Don´t Need It?: intervention

September 19-30, 2013
Puskin str. 28 (Cathedral Park), Chisinau

Jana Kapelová and Michal Moravčík (Public Pedestal) used format of newspaper as one of the other outcomes of their project „If You Don´t Need It?”. They documented a series of actions realised in part of the city Chisinau, in which is projected expansion of urban boulevard (exchange chairs, furniture redesign in the map shape of the affected area,metaphorical protection zone by drawing red lines on the furniture, stealing / disappearance of objects …) a significant change of this teritory.

Newspapers use inverted hierarchical structure (photo documentation), which is commented by stolen – exhausted language of contemporary public art (texts).

The project returns back to the locality through the public showcase for newspapers reading. The „new” newspaper questioning to a random reading, If they do not need changes in Cantemir Boulevard. And also polemize with the art world as utopian platform for changes.

If you don’t need it?, September 2013 [RO/EN] (publication in PDF format)

free ‘entrance’

This event is part of SPACES: Chisinau Civic Center – beyond the red lines program: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii