titlepic_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Fațadele Chișinăului Invizibil de Ewa RUDNICKA
Septembrie 22, 2013, ora 20:00
Triunghiul 2 (intersecția străzilor Pruncul, Sf. Andrei, I. Doncev, Chișinău)

Trecut-Prezent, Public-Privat, Uitat-Recuperat
Păstrarea istoriei ce a dispărut este un drept public.
Proiectul Fațadele Invizibile ale Chișinăului atenționează despre dispariția patrimoniului ce a dispărut din cauza interesului economic, uitării, neglijenței, stupidității. Ce se poate face pentru a stopa acest lucru? Un protest public ar putea opri demolarea bunului comun.
În acest context suportul oferit de instituțiile publice ar fi de o foarte mare importanță, astfel încît ele ar trebui să ajute inițiativele publice.

‘intrare’ gratuită

Acest eveniment face parte din proiectul SPACES: Centrul Civic al Chișinăului – dincolo de liniile roșii: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii

EN
– – – – –

Invisible facades by Ewa RUDNICKA
September 22, 2013, 20:00-22:00
Triunghiul 2 (intersecția străzilor Pruncul, Sf. Andrei, I. Doncev, Chisinau)

Past-Future, Public-Private, Forgotten-Recovered
It is a public right to remember the history that disappeared.
The Invisible Facades project brings awareness about the heritage that was Lost due to economic interests, greed, oblivion, negligence, stupidity. What can be done about it? A public protest may stop the demolitions of common goods.
In this context the support of public institutions could be of a great importance and they should never turn their back to public initiatives.

free ‘entrance’

This event is part of SPACES: Chisinau Civic Center – beyond the red lines program: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii