Ivan

– – – scroll down for English version – – –

Monumentul lui Ivan Zaikin – intervenție de Jan SVOBODA
Septembrie 22, 2013, ora 18:00
Triunghiul 3 (intersecția străzilor Ivan Zaikin, Sf. Andrei), Chișinău

Faima de luptător a lui Ivan Zaikin i-a oferit lui titlul de Prinț Nobil al Matrasului. El a inventat trucul cu Șina de Tren îndoită și tot dînsul și-a oferit titlul de Căpitan al Cerului. Un om real al secolului XX. Lui i-a luat mult timp să devină din măturător și muncitor un bogat proprietar și idol. Astăzi poți să descoperi în tine excelența de a ridica greutăți moștenită de la Ivan Zaikin. Începe să te întărești de la degetele mînii. Această lucrare este o intervenție în corpul fiecăruia, în cazul dat vorbim de castani, și haideți să devenim fizici!

‘intrare’ liberă

Acest eveniment face parte din proiectul SPACES: Centrul Civic al Chișinăului – dincolo de liniile roșii: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii

Barbell_web

EN
– – – – –

The monument of Ivan Zaikin – intervention by Jan SVOBODA
September 22, 2013, 6 pm
Triangle 3 (intersection of streets Ivan Zaikin, Sf. Andrei), Chisinau

Ivan Zaikin’s virtuosic wrestling celeb won him the title of the Noble Knight of the Mat. He invented a stunt he calls The Bent Rail and has given himself the title of Captain of the Air. Real 20 century man. He had come a long way from a street sweeper and loader to become a wealthy landowner and idol. Now you can discover a weightlifter excellence in yourself like his legacy! Start strengthen nicely from the fingers of your hands. This is an intervention into each flesh, as a chestnut turns out to be and let’s get physical!

free ‘entrance’

This event is part of SPACES: Chisinau Civic Center – beyond the red lines program: 
https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii