– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

CINEMATOGRAFUL POLITIC – proiecție de filme documentare

24 aprilie 2014, ora 20:30
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Ekümenopolis
film documentar de Imre AZEM
2012 / 93’

Metastaza citadină a Istanbulului prosperă înghiţind zone verzi de altădată situate în exterior, apa curată şi resurse din nordul împădurit, iar la interior, în miez digeră centrele culturale şi ultimele parcuri. Din păcate nu am apucat să văd acest documentar în momentul cînd eram la Istanbul, un film care pare să fi avut un rol central în mişcarea “lupta pentru oraş / dreptul la oraş”, cu săli pline în cinematografele de pe strada principală Istiklal. Cu toate astea, şi astăzi îl consider esenţial pentru viitoarele tactici de supravieţuire urbane, pentru înţelegerea forţelor haos-capitalismului care frămîntă și agită orașele noastre, modelînd astfel viitoarea lor expansiune, precum și modalitățile de a interveni și a acționa. Istambulul este prototipul acelor orașe, care cresc din cauza deciziilor luate “sus”, din cauza că politicienii îmbrăţişează directivele economiei globale, ignorînd nu numai vocea lucrătorilor migranți, dar și bunul simț, sfaturile urbaniştilor profesionişti, consiliile planificării urbane, arhitecţilor și lucrătorilor sociali.

Ștefan Tiron

Cinematograful Politic

Acest film continuă programul de proiecții de la Apartamentul Deschis sub genericul Cinematograful Politic ce își propune să abordeze conflictele economice și politice ale zilei de azi, criza economică globală contemporană și implicațiile ei, cetățenia și noile mecanisme de incluziune/excluziune socială, activismul politic și mișcările contestatare. Vom proiecta filme despre criza economică și cum aceasta afectează localități, despre transformările în structura de clasă a societății, despre dispariția muncitorilor dar și despre muncitori-activiști ce decid să păstreze fabrici în lucru, despre artă și rolul ei social.

Prin Cinematograful Politic vrem să revendicăm noțiunea de politic drept un subiect ce vizează întreaga societate și nu doar cîteva partide sau grupuri de interese, în felul în care fiecare individ își poate asuma o poziție politică, fie o poziție civică activă sau pasivă (un credo), în cautarea unor alternative în cadrul unui sistem ce tinde de obicei să le suprime.

subtitre în limba engleză
‘intrare’ liberă

Acest eveniment este parte a proiectului SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).

EN
– – – – –

POLITICAL CINEMA – documentary film screening

April, 24, 2014, 8:30 pm
FLAT SPACE
București str. 68/1, Chisinau

Ekümenopolis: The City Without Limits
documentary film by Imre AZEM

2012 / 93’

The Istanbul city metastasis thrives by both engulfing former (outside) green areas, clean water and preserves in the forested north or digesting the last (inside) remaining green parks and old cultural centers at its core. I sadly missed out seeing this documentary while in Istanbul, a movie which seems to be seminal for the right to the city Istanbul movement and that completly sold out on Istiklal Street cinemas. Nevertheless, even now I consider it essential for future city survival tactics, for understanding the forces and chaos capitalism that are churning and shaking our cities and shaping their future expansion as well as ways to intervene and act. Istanbul seems a prototype for these cities growing mostly because of overhead planing, only because politicians actually and systematically embrace global economic directives, ignoring not only the voices of the migrant worker communities but also the good sense and advice of professional urbanists, urban planing councils, architects and social workers.

Stefan Tiron

Political Cinema

We invite you at Flat Space to attend the film program called Political Cinema, which raises awareness on economic and political conflicts of everyday life, nowadays’ global economic crisis and its impact, citizenship and the new mechanisms of social inclusion/exclusion, political activism and protest movements. We will project films about the economic crisis and how it affects localities, the structural transformation of social classes, the disappearance of workers, about workers who, as activists, decide to keep the factories working, about art and its social role.

Through Political Cinema we would like to take back the notion of politics as a subject that touches everyone and is not limited just to several parties or interest groups. It is about individuals who assume a political, or civic active or passive position (a belief), looking for alternatives within a system that has the usual tendency to suppress them.

English subtitles
free ‘entrance’

This screening is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center – open air cinema project (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).