Iosseliani3_web – – – scroll down for English version – – – RO – – – – – CINEMATOGRAFUL POLITIC – proiecție de filme documentare 1 mai 2014, ora 20:30 APARTAMENT DESCHIS str. București 68/1, Chișinău Proiecţia noastră pentru joia care vine va fi una specială: cu ocazia zilei de 1 Mai, Ziua Muncii, ne-am propus să prezentăm două documentare scurte, ce oferă două diferite perspective asupra clasei muncitoare – una care este idealizată și estetizată prin film (o privire din exterior), ținîndu-se cont de contextul ideologic al fostei URSS și alta care prezintă condițiile de lucru actuale dintr-o uzină din Belarus, o țară post-sovietică – o privire din interior al unui muncitor ce s-a regăsit prins într-un sistem neoliberal de exploatare a muncii. Prin intermediul acestei proiecţii am dori să ne reamintim nouă înşine şi altor oameni despre importanţa zilei de 1 Mai pentru comunitatea de muncitori, astăzi, cînd zilele noastre de lucru (în calitate de lucrători în domeniul culturii) depășesc deseori norma de 8 ore pe zi, cînd dedicăm foarte mult timp activităților de voluntariat şi cînd situaţia tinerilor din Moldova, la general, ramîne încă precară. – Fonta Un documentar de Otar Iosseliani 16’ Filmul prezintă munca metalurgiștilor într-o fabrică din Rustavi, în Georgia. Un documentar cu o perspectivă personală și nouă pentru că accentul e pus mai mult pe muncitorii forjari decît pe sarcinile pe care le îndeplinesc acolo. Otar Iosseliani a realizat acest documentar după ce a lucrat patru luni în forjerie. Autorul dă dovadă de voința de a stabili o relație intimă și privilegiată cu muncitorii, care devin “oameni pîndiți de o cameră plină de dragoste adevărată” (Georges Sadoul). Cronicile unei Uzine video de Ruslan Mirzoev 2012, 33’ limba: rusă Autorul filmulețului, angajat la Uzina de Automobile din Minsk, una din cele mai mari din Belarus, prezintă viața cotidiană a muncitorilor fără înfrumusețări. Camera lui surprinde imagini din secția de turnătorie a metalului, din barăcile în care ei își petrec timpul – acolo, unde nu ar pătrunde niciodată un jurnalist. Atenție, se folosește limbaj licențios. – Cinematograful Politic Acest film continuă programul de proiecții de la Apartamentul Deschis sub genericul Cinematograful Politic ce își propune să abordeze conflictele economice și politice ale zilei de azi, criza economică globală contemporană și implicațiile ei, cetățenia și noile mecanisme de incluziune/excluziune socială, activismul politic și mișcările contestatare. Vom proiecta filme despre criza economică și cum aceasta afectează localități, despre transformările în structura de clasă a societății, despre dispariția muncitorilor dar și despre muncitori-activiști ce decid să păstreze fabrici în lucru, despre artă și rolul ei social. Prin Cinematograful Politic vrem să revendicăm noțiunea de politic drept un subiect ce vizează întreaga societate și nu doar cîteva partide sau grupuri de interese, în felul în care fiecare individ își poate asuma o poziție politică, fie o poziție civică activă sau pasivă (un credo), în cautarea unor alternative în cadrul unui sistem ce tinde de obicei să le suprime. ‘intrare’ liberă Acest eveniment este parte a proiectului SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema). Mirzoev_web EN – – – – – POLITICAL CINEMA – documentary film screening May 1, 2014, 8:30 pm FLAT SPACE București str. 68/1, Chisinau Our screening for next Thursday will be special one: on the occasion of the 1st of May, the Labour Day, we would like to present two short documentaries giving two different perspectives about working class. One is idealistic and esthetic, through the film (an exterior view), considering the context of the former USSR and the other one that presents the todays working conditions at a factory in Belarus, a post-soviet country – an internal view of a working man that was caught within a neoliberal system of work force exploitation. With this screening we would like to remind ourselves and to other people about the importance that 1st of May had for the workers community, today, when our working days (as cultural workers) are often longer than 8 hours, when we spend a lot of time volunteering and when the situation of young people in Moldova, generally speaking, remains still precarious. The cast iron documentary film by Otar Iosseliani 16’ The work of four metalworkers in a factory of Roustavi, in Georgia. A documentary lit up of a new and personal prospective, since the significance is given to the workers, more than the tasks they fulfil. Otar Iosseliani directed this documentary after four months working in the factory. A will to maintain an intimate and privileged relation with the workers, who become “men watched by a camera full of real love”. The chronicles of a factory video by Ruslan Mirzoev 2012, 33’ The author of the video, employed at the Automobile Factory in Minsk, one of the biggest factories in Belarus, presents the daily life of the workers as it is, without beautifying it. His camera sneaks into the foundry and into the private places where the workers spend their time and where a journalist would never be able to enter. Political Cinema We invite you at Flat Space to attend the film program called Political Cinema, which raises awareness on economic and political conflicts of everyday life, nowadays’ global economic crisis and its impact, citizenship and the new mechanisms of social inclusion/exclusion, political activism and protest movements. We will project films about the economic crisis and how it affects localities, the structural transformation of social classes, the disappearance of workers, about workers who, as activists, decide to keep the factories working, about art and its social role. Through Political Cinema we would like to take back the notion of politics as a subject that touches everyone and is not limited just to several parties or interest groups. It is about individuals who assume a political, or civic active or passive position (a belief), looking for alternatives within a system that has the usual tendency to suppress them. free ‘entrance’ This screening is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center – open air cinema project (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).

Anunțuri