marker-good

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

CINEMATOGRAFUL POLITIC – proiecție de filme documentare

13 mai 2014, ora 21:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Le joli mai (Drăguțul mai)
film documentar de Chris MARKER
1963 / 145’

Într-o lună de mai, în 1962, orașul Paris este filmat de către Chris Marker și echipa sa cît mai aproape de trotuar și fețele oamenilor. “În această primă lună de pace după sapte ani”, odată ce razboiul din Algeria se termină cu Acordurile de la Evian, ce fac și la ce se gîndesc Parizienii? Războiul și politica? Se evită să se vorbească despre asta: francezii care iubeau atît de mult să discute au devenit muți? Atenția lui Chris Marker pentru viața cotidiană, viața percepută material, diversitatea perspectivelor și tandrețea, cu o ironie uneori crudă, cu care Chris Marker filmează locuitorii, ne oferă un tablou impresionant al unui Paris în transformare, în febra reconstrucției și cuceririi fericirii casnice.

Cinematograful Politic

Acest film continuă programul de proiecții de la Apartamentul Deschis sub genericul Cinematograful Politic ce își propune să abordeze conflictele economice și politice ale zilei de azi, criza economică globală contemporană și implicațiile ei, cetățenia și noile mecanisme de incluziune/excluziune socială, activismul politic și mișcările contestatare. Vom proiecta filme despre criza economică și cum aceasta afectează localități, despre transformările în structura de clasă a societății, despre dispariția muncitorilor dar și despre muncitori-activiști ce decid să păstreze fabrici în lucru, despre artă și rolul ei social.

Prin Cinematograful Politic vrem să revendicăm noțiunea de politic drept un subiect ce vizează întreaga societate și nu doar cîteva partide sau grupuri de interese, în felul în care fiecare individ își poate asuma o poziție politică, fie o poziție civică activă sau pasivă (un credo), în cautarea unor alternative în cadrul unui sistem ce tinde de obicei să le suprime.

subtitre în limba engleză
‘intrare’ liberă

Acest eveniment este parte a proiectului SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).

le-joli-mai-05-1963-2-g

EN
– – – – –

POLITICAL CINEMA – documentary film screening

May 13, 2014, 9 pm
FLAT SPACE
Bucuresti str. 68/1, Chisinau

The beautiful May
documentary film by Chris MARKER

1963 / 145’

One month in a city, May 1962, Paris shot as closely as possible to cobblestones and faces, by Chris Market and his team. «In this first month of peace for seven years», because the Algerian war finished with the Evian Accords, what are the Parisians doing and thinking about? War and politics? They prefer not to talk about it: the French who liked so much to discuss, would have turned dumb?
His attention for the daily life, the material and tangible side of it, the diversity of prospectives and the tenderness, draws us a striking picture of a moving Paris, in the fever of rebuilding itself and the conquest for the domestic happiness.

Political Cinema

We invite you at Flat Space to attend the film program called Political Cinema, which raises awareness on economic and political conflicts of everyday life, nowadays’ global economic crisis and its impact, citizenship and the new mechanisms of social inclusion/exclusion, political activism and protest movements. We will project films about the economic crisis and how it affects localities, the structural transformation of social classes, the disappearance of workers, about workers who, as activists, decide to keep the factories working, about art and its social role.

Through Political Cinema we would like to take back the notion of politics as a subject that touches everyone and is not limited just to several parties or interest groups. It is about individuals who assume a political, or civic active or passive position (a belief), looking for alternatives within a system that has the usual tendency to suppress them.

English subtitles
free ‘entrance’

This screening is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center – open air cinema project (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).

60_years_formatsrgb_ecf_60_combi