IMG_2095

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

SPACES: Centrul Civic al Chișinăului – un parc pentru comunitate
11-23 august 2014

Orașul Social – invitație de participare la proiectul public de artă comunitară
Locație: în parc (intersecția străzilor Sf. Andrei și Iv.Zaikin)

Sunteți invitați să participați la proiectul public de artă comunitară Orașul Social, care va consta dintr-o serie de ateliere și activități, desfășurate între 11-23 august 2014. Vă rugăm să ne trimiteți o scrisoare de motivare și contactele dvs. (telefon/email) până pe 10 august 2014 la: lkinga.89@gmail.com sau dragneva@gmail.com.

Descriere

Proiectul Orașul Social ar dori să se focuseze pe relația dintre parc și cartierul acestuia precum și locuitorii care aparțin acestei zone și care ar putea forma împreună comunitatea acestui parc. Scopul proiectului este de a evidenția posibilitățile ascunse ale parcului și de a încerca generarea unei comunități de locuitorii, care ar putea influența viitorul cartierului prin asumarea responsabilității pentru acesta.
Participanții vor lua parte la o serie de ateliere și activități cu intenția de a documenta și colecta informație și experiențe din parc și de la locuitorii din cartier. Materialele colectate vor fi discutate și elaborate în timpul atelierelor și a întâlnirilor de evaluare, apoi vor fi prezentate într-o expoziție care va avea loc în parc. Deschiderea expoziției va fi însoțită de un picnic comun unde locuitorii din cartier vor fi invitați.

‘participare’ gratuită

PROGRAM

Prima întâlnire 11 august, 2014
Introducerea programului de proiect și obiectivele proiectului.
Expunere contextului istoric al parcului și cartierului.
Expunerea planurilor de reconstrucție a parcului.
Prima activitate în parc și în cartier, cu scopul de a cunoaște mai bine locul și de a face documentații (schițe, fotografii, video).

A doua întâlnire 14 august, 2014
Expunerea background-ului teoretic a comunități bazat pe proiecte de artă publică.
Introducerea de proiecte de artă internaționale similare.
A doua activitate în parc, cu scopul de a contacta locuitorii zonei și de a documenta (schițe, fotografii, înregistrări ale conversațiilor, clipuri video cu scene din viața de zi cu zi a parcului).

A treia întâlnire 18-20 august, 2014
Întâlnirea de evaluare și atelier.
Evaluarea activităților și a documentațiilor colectate.
Discuție despre experiențele din timpul activităților și conceperea expoziției.
Pregătirea lucrărilor de artă și expoziția finală.

Picnic comun și deschiderea expoziției 23 august, 2014

coordonator: Kinga LENDECZKI

Acest eveniment este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

IMG_3852_web

EN
– – – – –

SPACES: Chisinau Civic Center – people’s park
August 11-23, 2014

Social City – open call for participation in community based public art project
Location: in the park (intersection of Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets)

You are invited to take part in a community based public art project Social / City which will consist of series of workshops and field-works between 11-23 of August, 2014. Please send a letter of intent with your contacts (phone/email) by August 10, 2014 to: lkinga.89@gmail.com or dragneva@gmail.com.

DESCRIPTION

The project Social / City would like to focus on the relationship between the park and its neighborhood and the inhabitants who belong to this local place and who could form together the community of the park. The project aim is to highlight the hidden possibilities of the park and make an attempt to generate a community from the inhabitants who could influence the future of the neighborhood with taking responsibility for it.
Participants will take part in series of workshops and field-works with the purpose to make documentations about and collect information and experiences of the location and its inhabitants. Collected materials will be discussed and elaborated during workshops and evaluation meetings and presented in an exhibition which will take place in the park. Exhibition opening will be connected to a common picnic where inhabitants of the neighborhood will be invited.

‘free participation’

PROGRAM

First meeting August 11, 2014
Introduction of the project schedule and project objectives.
Exposition of the historical context of the park and neighborhood.
Exposition of the reconstruction plans of the park.
First field-work in the park and in the neighborhood with the aim to get to know better the place and making documentations of it (drafts, photos, videos).

Second meeting August 14, 2014
Exposition of the theoretical background of community based public art projects.
Introduction of similar international art projects.
Second field-work in the park with the aim to contact with the inhabitants of the place and document it (drafts, photos, records of conversations, videos of scenes from the park’s everyday life).

Third meeting August 18-20, 2014
Evaluation meeting and workshop.
Evaluation of the field-works and collected documentations.
Discussion about the experiences from the field-works and conception of the exhibition.
Preparation of the art works and the final exhibition.

Common picnic and opening of the exhibition August 23, 2014

coordinator: Kinga LENDECZKI

This event is part of CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park program: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/