apel_studiobasar_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate

SPAŢII RECUPERATE – Atelier de Intervenţii în Spaţiul Public – apel de participare
coordonat de studioBASAR [RO]
Chişinău, 14-28 august 2014

în parc (intersecția străzilor Sf. Andrei cu Iv. Zaikin)

Asociația Oberliht vă invită să luaţi parte la programul de ateliere artistice și de design urban ce va avea loc în perioada 14 – 28 august 2014 în parcul aflat la intersecția străzilor Sf. Andrei și Iv. Zaikin din Chişinău (http://goo.gl/maps/zl8Pd).
descrierea locației: https://chisineu.files.wordpress.com/2013/04/atelier_cartografiere_triunghiul_3.pdf

Acest atelier se înscrie într-o serie de acţiuni menite să transforme zona într-un parc al comunităţii, iar tema atelierului face referință la existenţa unui tip de spații ce au funcționat cîndva ca forme de spațiu public dar care între timp au decăzut din această calitate. Prin abordarea propunerilor spaţiale din cadrul schiţei preliminare de amenajare, printre care creearea unui loc de joacă, unui teren sportiv, amenajarea unui centru comunitar sau valorizarea cişmelei dezafectate, dar şi prin organizarea unor evenimente publice în perimetrul zonei, vom testa modalităţi de reabilitare a parcului în colaborare cu locuitorii din jur.

Atelierul se adresează tinerilor care vor trece timp de 2 săptămâni de la concept la proiect finalizat, prin acţiuni şi activităţi de organizare, comunicare, design, producţie şi concretizare a intervenţiei.

Acest atelier vine în continuarea cercetărilor realizate în 2012, în zona istorică a Chișinăului, în cadrul aterlierului de cartografiere a spațiului public (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/atelier-cartografiere/), la care au participat tineri arhitecți, sociologi, istorici, urbaniști.

Participarea în cadrul atelierului vă oferă ocazia să împărtăşiţi experiență practică şi de lucru cu o echipă pluridisciplinară, contribuind cu idei şi propuneri ce se desfăşoară într-un caz real, devenind în acelaşi timp familiarizaţi cu abordarea autorităţilor publice locale dar și exersând comunicarea cu comunitatea.

Vă aşteptăm cu idei, spor la lucru şi multă voie bună!
Participarea este liberă.

Ne puteți comunica interesul de participare prin trimiterea a CV-ului şi a unei scrisori de motivaţie pâna la data de 14.08.2014. Menționați ce aşteptări aveţi de la un astfel de atelier şi dacă vă interesează să vă implicați pe termen lung participînd la acţiuni desfăşurate în parc.
Alex AXINTE: alex.axinte@studiobasar.ro
Mariana ȘEREMET: mariana@oberliht.org.md
pentru intrebări ne puteți contacta la 022 286317, 079237925

Acest eveniment este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

EN
– – – – –

SPACES: CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park

RECOVERED SPACES – Workshop for Interventions in the Public Space – call for participation
coordinated by studioBASAR [RO]
Chisinau, 14th-28th of August 2014

Oberliht Association invites you to take part in the program of artistic workshops and workshops for urban design that will take place between 14th – 28th of August 2014 in the park situated at the intersection of Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets in Chisinau (http://goo.gl/maps/zl8Pd).
description of the location: https://chisineu.files.wordpress.com/2013/04/atelier_cartografiere_triunghiul_3_en1.pdf

This workshop is part of a series of actions meant to transform the area of the park into a community space, and the theme of the workshop makes reference to the existence of a type of spaces which once functioned as forms of public space, but which in the mean time have lost this quality. By the approach of the spatial proposals as part of the preliminary sketch for planning, among which the construction of a playground, a sports ground, the place of a community center or reparing the disaffected fountain, but also by organizing some public events within the perimeter of the area, we will test means to rehabilitate the park in collaboration with the residents from the area.

The workshop aims at young people who will pass during two weeks from concept to finished project, through actions and organizational activities, communication, design, production and materialization of the intervention.

This workshop continues the researches conducted in 2012, in the historical area of Chisinau, as part of the Mapping of public space in Chisinau workshop (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/atelier-cartografiere/), in which participated young architects, sociologists, historians, urban planners.

The participation in the workshop offers you the opportunity to share practical working experience with the multidisciplinary team, contributing with ideas and proposals which develop in a real case, becoming at the same time familiar with the approach of local public authorities, and also exercising communication with the community.

We expect you with ideas, working inspiration and a good spirit! The participation is free.

You may express your interest for participation by sending your CV and a motivation letter until 14.08.2014. Please mention what expectations do you have from such a workshop and if you are interested to get involved on longterm by participating in the actions conducted in the park.
Alex AXINTE: alex.axinte@studiobasar.ro
Mariana SEREMET: mariana@oberliht.org.md
For questions you may contact us at 022 286317, 079237925

This event is part of CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park program: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

Acest atelier este parte a programului de rezidență CHIOȘC organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este susținut de Fundația Culturală Europeană.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.

http://www.spacesproject.net

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

This workshop is part of KIOSK artist in residency program organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. Additionally, it receives support from European Cultural Foundation.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.

http://www.spacesproject.net