fluturas_A5_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Picnic cu locuitorii și participanții la programul de rezidență artistică
27 august 2014, ora 15:00
în parc (intersecția străzilor Sf. Andrei și Iv. Zaikin)

Invităm locuitorii și participanții la programul de rezidență artistică în Parcul Comunitar pentru a lua parte la un program de evenimente și întîlniri artistice.

Program

15:00
picnic cu locuitorii și participanții la programul CHIOȘC de rezidență artistică
în parc (intersecția străzilor Sf. Andrei cu Iv. Zaikin, Chișinău)

15:00
inaugurarea proiectului de studioBASAR [RO]: La scena

16:00
intervenție de Maxim CUZMENCO și Tatiana MIRON [MD]

17:00
prezentare de Anna WITT [AT]: Instrucțiuni pentru subversiunea realității / Hacking reality instruction

17:30
proiectul: Orașul Social

Proiectul comunitar de artă publică Orașul Social își propune să marcheze posibilitățile ascunse ale parcului și să genereze comunitatea cu o serie de proiecte mici, care vor fi prezentate în parc. Intervențiile participanților vor reflecta asupra parcului în prezent și vor propune posibile schimbări pentru viitor.

Prezentare de Alfonso GARCIA [ES], Tatiana POPADIUC [MD], Victoria MOLDOVANU [MD]

Parcul copiilor de Viorel URSU [MD], Victoria STOICA [MD]

Revolta sau acțiune. Care e soluția? de Cristina MĂGUREAN [MD]

18:00

Alexandra SOȘNICOVA [MD], Serghei GOLOVNEA [MD], Ina FALIKOVA [UA], SOLIANYK Roman [UA] și grupul de Improvizație de contact: Cînd încep să mă exprim – începe conversația

20:00
Marie LUKAČOVA și Jakub ROČEK [CZ]: Die Brucke

Acest eveniment este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

pa1_web

EN
– – – – –

Picnic with Chisinau inhabitants and participants in artist in residency program
August 27, 2014, 3 pm

in the park (crossroad of Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets, Chisinau)

We invite Chisinau inhabitants and the participants in artist in residency program to join us at People’s Park for a program of events and artistic encounters

Program

3 pm
Picnic with Chisinau inhabitants and participants in the artist in residency program
in the park (crossroad of Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets, Chisinau)

15:00
innauguration of the project by studioBASAR [RO]: La scena

16:00
intervention by Maxim CUZMENCO and Tatiana MIRON [MD]

17:00
presentation by Anna WITT [AT]: Hacking reality instruction

17:30
the project: Social City

The community based public art project Social City would like to highlight the hidden possibilities of the park and to generate a community with small projects which will be presented in the park. The interventions of the participants reflect on the every day of the park and propose possible changing for the future.

Presentation of Alfonso GARCIA [ES], Tatiana POPADIUC [MD], Victoria MOLDOVANU [MD]

Kids parc by Viorel URSU [MD], Victoria STOICA [MD]

The revolt or the action. What’s the solution? by Cristina MĂGUREAN [MD]

18:00
Alexandra SOȘNICOVA [MD], Serghei GOLOVNEA [MD], Ina FALIKOVA [UA], SOLIANYK Roman [UA] and Contact Improvisation Group: When I start to express myself – the conversation begins

20:00
Marie LUKAČOVA and Jakub ROČEK [CZ]: Die Brucke

This event is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park program: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/