IMG_6043_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate

ACUA*PARC – Atelier de Intervenţii în Spaţiul Public – apel de participare
coordonat de URBalance (Ewa RUDNICKA, Marlena HAPPACH şi Grzegorz MLYNARSKI) [PL]
Chişinău, 2-6 septembrie 2014
în parc (intersecția străzilor Sf. Andrei cu Iv. Zaikin)

Asociația Oberliht vă invită să luaţi parte la programul de ateliere artistice, de design și grădinărit urban ce va avea loc în perioada 2-6 septembrie 2014 în parcul aflat la intersecția străzilor Sf. Andrei și Iv. Zaikin din Chişinău (http://goo.gl/maps/zl8Pd).
descrierea locației: https://chisineu.files.wordpress.com/2013/04/atelier_cartografiere_triunghiul_3.pdf

Atelierul condus de URBalance are drept scop să accentuieze potențialul parcului în care se va desfășura, și cum, în calitate de locuitori putem influența mediul urban care ne înconjoară.
Unul din scopurile atelierului este ca prin grădinărit urban să accentuăm problema dispariției apei potabile – Varșovia, Chișinău, Berlin sau Madrid, vom duce toți lipsă de apă.
Celălalt obiectiv al atelierului este ca prin intermediul unor lumini să transformăm parcul dintr-un loc de tranzit într-un loc de interacțiune socială.

Atelierul se va desfășura în perioada 2-5 septembrie 2014, urmînd ca pe 6 septembrie 2014 să fie inaugurate rezultatele lui.
Doritorii de a lua parte la activități sînt invitați în parcul aflat la intersecția străzilor Sf. Andrei și Iv. Zaikin, zilnic, între orele 11:00 – 17:00
Pentru detalii expediați un mesaj prin email la vladimir(a)oberliht.org.md sau contactați-ne prin telefon la 022 286317, 079237925

Acest atelier vine în continuarea cercetărilor realizate în 2012, în zona istorică a Chișinăului, în cadrul aterlierului de cartografiere a spațiului public (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/atelier-cartografiere/), la care au participat tineri arhitecți, sociologi, istorici, urbaniști, artiști.

Participarea în cadrul atelierului vă oferă ocazia să împărtăşiţi experiență practică şi de lucru cu o echipă pluridisciplinară, contribuind cu idei şi propuneri ce se desfăşoară într-un caz real, devenind în acelaşi timp familiarizaţi cu abordarea autorităţilor publice locale dar și exersând comunicarea cu comunitatea.

participarea este liberă

Ewa RUDNICKA (1982) absolveşte în 2009 Şcoala Naţională Superioară de Arhitectură din Paris la Villette. În teza sa de Master ea se preocupă de revitalizarea porturilor navale, zonelor post-industriale şi a spaţiilor urbane abandonate. Începând cu 2010 ea lucrează asupra unor proiecte ce abordează simultan arta, arhitectura şi spaţiul public şi noi metode de educaţie în cultură.

Marlena HAPPACH – arhitect, animatoare şi educatoare. A absolvit studiile la facultatea de arhitectură a Universitatii de Tehnologie din Varşovia şi Şcoala de arhitectură Paris La Vilette.
A obţinut o bursă a fundaţiei germane DAAD (TU Berlin Department of Urban and Regional Planning, 2003). Asistentă a facultăţii de Geodezie şi Cartografie a Universităţii de Tehnologie din Varşovia. Fondatoare şi preşedinte a Asociaţiei pentru îmbunătăţirea mediului rezidenţial Unlock. Câştigătoarea a premiilor pentru arhitectură şi diverse competiţii (incluzând Premiul Erhard Busk, stop contest pentru Varşovia). Conduce workshop- uri arhitecturale pentru copii archiTEKTURKI (în cooperare cu SARP).

Grzegorz MLYNARSKI (1982) este sociolog, cercetător, designer de servicii și procese. Îl preocupă tendințele și mișcările sociale asociate cu întrepătrunderea mediilor și identității diferitor spații. El explorează percepția socială a locurilor și evenimentelor, analizează comportamentul în spațiul virtual și cel real. Este co-proprietar al atelierului de transformări urbane Sociopolis, unde conduce studioul de grădinărit urban Kwiatkibratki, Struktura360 (design aplicat) și URBalance (design de procese în așteptare).

Acest atelier este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/, și este sprijinit de Culture.pl

atelier-ewa_web

EN
– – – – –

SPACES: CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park
AQUA*PARK – Workshop for Interventions in the Public Space – call for participation
coordinated by URBalance (Ewa RUDNICKA, Marlena HAPPACH and Grzegorz MLYNARSKI) [PL]
Chisinau, September 2-6, 2014
in the park (crossroad of Sf. Andrei and I. Zaikin streets, Chisinau)

Oberliht Association invites you to take part in the program of artistic workshops and workshops for urban design and urban gardening that will take place between 2-5 of September 2014 in the park situated at the intersection of Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets in Chisinau (http://goo.gl/maps/zl8Pd).
description of the location: https://chisineu.files.wordpress.com/2013/04/atelier_cartografiere_triunghiul_3_en1.pdf

The workshop led by URBalance aims to to show the potential of the park and how, as inhabitants, we may have influence on the urban environment that surrounds us.
One of the objectives of the workshop is to use urban gardening as a pretext to talk about the water problem, to make people aware of the global issue of disappearing of drinkable water – Warsaw, Chisinau, Berlin, Madrid – we will all face the lack of water.
The other objective is to work with light and to transform the area of the park from a transit zone into a place for social interaction.

The workshop will take place from September 2 to September 5, 2014 and will be followed by a picnic on September 6, 2014, during which we will inaugurate its results.
If you wish to take part in the workshop please join us from 11 am to 5 pm in the park situated at the intersection of Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets in Chisinau.
For questions you may contact us at 022 286317, 079237925 or by sending an email to vladimir(a)oberliht.org.md

This workshop continues the research conducted in 2012, in the historical area of Chisinau, as part of the Mapping of public space in Chisinau workshop (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/atelier-cartografiere/), in which took part young architects, sociologists, historians, urban planners and artists.

The participation in the workshop offers you the opportunity to share practical working experience with the multidisciplinary team, contributing with ideas and proposals, which develop in a real case, becoming at the same time familiar with the approach of local public authorities, and also exercising communication with the community.

the participation is free

Ewa RUDNICKA, born in 1982, graduated at Ecole Nationale Superieure d’Architecture Paris la Villette in 2009. Her master thesis concerned the revitailzation of ports and post industrial sites and forgotten urban spaces. Since 2010 she works on projects that relate art and architecture in public spaces and on new ways of cultural education.

Marlena HAPPACH – architect, animator and educator. Graduated studies at the Faculty of Architecture of Warsaw at Warsaw University of Technology and the Ecole de l’Architecture de Paris La Villette. She was a scholar of the German foundation DAAD (TU Berlin Department of Urban and Regional Planning, 2003). Assistant at the Faculty of Geodesy and Cartography at Warsaw University of Technology. Founder and president of the Association for improving the residential environment Unlock (Odblokuj.org). The winner of architectural awards and competitions (including the Prize of Erhard Busk, stop contest for Warsaw). Leads architectural workshops for children archiTEKTURKI.

Grzegorz MLYNARSKI, born in 1982, sociologist, market researcher, services and process designer. Observes and analyzes trends and social movements associated with the convergence of media and the identity of places. He explores social perception of places and events, analyzes behavior in the virtual and the real space. He co-owns urban transformation studio Sociopolis, where he is a chief of Kwiatkibratki (urban gardening studio), Struktura360 (service design thinking) and URBalance (waiting process design).

This workshop is part of CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park program: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/, and is being supported by Culture.pl