IMG_6452_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate

ACUA*PARC – inaugurarea rezultatelor atelierului de intervenții urbane
coordonat de URBalance (Ewa RUDNICKA, Marlena HAPPACH şi Grzegorz MLYNARSKI) [PL]
Chişinău, 6 septembrie 2014, ora 15:00
în parc (intersecția străzilor Sf. Andrei cu Iv. Zaikin, Chișinău)

Intervențiile propuse de URBalance în parcul comunitar sunt concepute pentru a demonstra potențialul spațiului. Mici acțiuni sunt prevăzute pentru a arăta locuitorilor că ei pot influența mediul urban din jurul lor.

Apa – prezența sa în spațiul public favorizează interacțiunea socială. În inima parcului, împrejurul unei vechi cișmele, noi construim o cascada alimentată de apa de ploaie cu un sistem experimental de recuperare a ei. Ea servește mai mult pentru a uda florile pe care le-am plantat împreună cu locuitorii. Grădinăritul urban ne oferă un pretext în plus pentru a discuta problema apei.

Noi dorim ca lumea să se pătrundă de problema globală a dispariției apei potabile – Varșovia, Chișinău, Berlin, Madrid – noi toți ne vom confrunta cu lipsa de apă.

Intervențiile noastre sunt bazate pe apă și lumină. Noi am decis sa transferăm proiectul urban (coordonat de Asociația Oberliht) de pe hârtie pe scara 1:1, sa demonstrăm simbolic care poate fi viitorul acestui spațiu. Vizualizarea funcțiilor cu puncte luminoase ce vor apărea după apusul soarelui… Potențialul accentuat al parcului comunitar poate accelera procesul revitalizării. Pasul următor este iluminarea spațiului parcului – adăugând luminițe solare, care dincolo de aspectul estetic, vor crea un sens al securității.

Toate elementele proiectului sunt realizate pentru a răspunde necesităților oamenilor care așteaptă și trec prin parc – acum ei pot deasemenea să interacționeze cu spațiul.

Ewa RUDNICKA (1982) absolveşte în 2009 Şcoala Naţională Superioară de Arhitectură din Paris la Villette. În teza sa de Master ea se preocupă de revitalizarea porturilor navale, zonelor post-industriale şi a spaţiilor urbane abandonate. Începând cu 2010 ea lucrează asupra unor proiecte ce abordează simultan arta, arhitectura şi spaţiul public şi noi metode de educaţie în cultură.

Marlena HAPPACH – arhitect, animatoare şi educatoare. A absolvit studiile la facultatea de arhitectură a Universitatii de Tehnologie din Varşovia şi Şcoala de arhitectură Paris La Vilette.
A obţinut o bursă a fundaţiei germane DAAD (TU Berlin Department of Urban and Regional Planning, 2003). Asistentă a facultăţii de Geodezie şi Cartografie a Universităţii de Tehnologie din Varşovia. Fondatoare şi preşedinte a Asociaţiei pentru îmbunătăţirea mediului rezidenţial Unlock. Câştigătoarea a premiilor pentru arhitectură şi diverse competiţii (incluzând Premiul Erhard Busk, stop contest pentru Varşovia). Conduce workshop- uri arhitecturale pentru copii archiTEKTURKI (în cooperare cu SARP).

Grzegorz MLYNARSKI (1982) este sociolog, cercetător, designer de servicii și procese. Îl preocupă tendințele și mișcările sociale asociate cu întrepătrunderea mediilor și identității diferitor spații. El explorează percepția socială a locurilor și evenimentelor, analizează comportamentul în spațiul virtual și cel real. Este co-proprietar al atelierului de transformări urbane Sociopolis, unde conduce studioul de grădinărit urban Kwiatkibratki, Struktura360 (design aplicat) și URBalance (design de procese în așteptare).

Acest atelier este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/, și este sprijinit de Culture.pl

IMG_6436_web

EN
– – – – –

SPACES: CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park

AQUA*PARK – innauguration of the results of the Workshop for Interventions in the Public Space
coordinated by URBalance (Ewa RUDNICKA, Marlena HAPPACH and Grzegorz MLYNARSKI) [PL]
Chisinau, September 6, 2014, 3 pm
in the park (crossroad of Sf. Andrei and I. Zaikin streets, Chisinau)

Interventions proposed by URBalance in Public Park are conceived to show the potential of the space. Small activities are designed to show to the inhabitants that they may have an influence on their environment.

Water – it presence in public space favors social interactions. In the heart of Park, around old pipe we build a cascade alimented by rainwater with an experimental recuperation system. It serves mostly to water the flowers that we plant around together with inhabitants. Urban gardening is a pretext to talk about water problem. We want to make people aware of the global issue of disappearing of drinkable water – Warsaw, Chisinau, Berlin, Madrid – we will all face the lack of water.

Our interventions are based on the water and light. We decided to transfer the urban project (conducted by Oberliht Association) from paper plan to scale 1:1 to show symbolically what can be the future of this space. Visualization of functions with glowing points will appear after the sunset… Emphasized potential of Public Park can accelerate the process of revitalization. The next step is lighting in the space of Park – adding solar lights besides esthetic aspect will improve a sense of security.

All the elements of the project are designed to answer the needs of people who wait and transit Public Park – now they can also interact with the space.

Ewa RUDNICKA, born in 1982, graduated at Ecole Nationale Superieure d’Architecture Paris la Villette in 2009. Her master thesis concerned the revitailzation of ports and post industrial sites and forgotten urban spaces. Since 2010 she works on projects that relate art and architecture in public spaces and on new ways of cultural education.

Marlena HAPPACH – architect, animator and educator. Graduated studies at the Faculty of Architecture of Warsaw at Warsaw University of Technology and the Ecole de l’Architecture de Paris La Villette. She was a scholar of the German foundation DAAD (TU Berlin Department of Urban and Regional Planning, 2003). Assistant at the Faculty of Geodesy and Cartography at Warsaw University of Technology. Founder and president of the Association for improving the residential environment Unlock (Odblokuj.org). The winner of architectural awards and competitions (including the Prize of Erhard Busk, stop contest for Warsaw). Leads architectural workshops for children archiTEKTURKI.

Grzegorz MLYNARSKI, born in 1982, sociologist, market researcher, services and process designer. Observes and analyzes trends and social movements associated with the convergence of media and the identity of places. He explores social perception of places and events, analyzes behavior in the virtual and the real space. He co-owns urban transformation studio Sociopolis, where he is a chief of Kwiatkibratki (urban gardening studio), Struktura360 (service design thinking) and URBalance (waiting process design).

This workshop is part of CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park program: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/, and is being supported by Culture.pl