IMG_0633_web

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

27 februarie 2015, ora 14:00
Primăria Municipiului Chișinău
Pretura sectorului Buiucani
str. Mihai Viteazul nr. 2, Sala de Ședințe

Pe 27 februarie 2015, la ora 14:00 în incinta Preturii sectorului Buiucani (str. Mihai Viteazul nr. 2, Sala de Ședințe) vor avea loc consultări publice pe marginea proiectului „Planul Urbanistic de Detaliu pentru complexul hotelier și de agrement din str. Maria Cebotari, 20″, detalii aici: Proiectul „Planul Urbanistic de Detaliu pentru complexul hotelier şi de agrement din str. Maria Cebotari, 20″.

8

Comunicate-de-presă

Această decizie a fost luată în urma depunerii unei scrisori prin care Asociația Oberliht a solicitat organizarea unor noi dezbateri publice. Demersul dat a fost susținut de un grup de ONG-uri preocupate de noile transformări din parc.

adresare

 

Iată și răspunsul oficial al Primăriei
Официальный ответ примэрии
Here is also the answer of the City Hall

pmc_1_web

pmc_2_web

 

iată cum arăta planul Grădinii Publice în 1817
так выглядел план центрального парка в 1817 году
here is how the plan of the Public Garden appeared like in 1817

3-plan-chisinau-1817_gp_web-2

și iată cum arată el astăzi
так выглядит парк сегодня
and here is how it looks today

HotareleGradiniiPublice-4_web

Încurajăm membrii societății civile și chișinăuienii să-și expună public opinia referitor la construția unui hotel în Grădina Publică Ștefan cel Mare, în locul faimoasei cafenele Guguță, și să susțină un Parc al comunității și al chișinăuienilor în locul unui Parc acaparat de interese private.

mototul nostru este:

GRĂDINA PUBLICĂ A REZISTAT 200 ANI SUB REGIMURI AUTORITARE, ÎNSĂ RISCĂ SĂ DISPARĂ DOAR ÎN 20 ANI DE DEMOCRAȚIE !!!

CAFENEAUA GUGUȚĂ – UN LOC AL ARTIȘTILOR!

imagini de la conferințele publice organizate în cadrul proiectului INTERVENȚII3 (august 2008) / фотографии с конференций для общественности, организованных в рамках проекта «INTERVENȚII 3» («Вмешательства 3») / images from the public conferences organized as part of project INTERVENTIONS3

РУ
– – – – –

27 февраля 2015, 14:00
Примэрия мун. Кишинэу
Претура сектора Буюкань
ул. Михай Витязул, 2 (зал заседаний)

27 февраля 2015 года в 14:00, в претуре сектора Буюкань (ул. Михай Витязул, 2, зал заседаний) пройдут публичные слушания по поводу проекта «Подробный план строительства гостинично-развлекательного комплекса по ул. Мария Чеботарь, 20». Детали о проекте: Proiectul „Planul Urbanistic de Detaliu pentru complexul hotelier şi de agrement din str. Maria Cebotari, 20″.

Решение о проведении общественных слушаний было принято в результате подачи официального письма, в котором Ассоциация Oberliht выступила с просьбой организовать повторные слушания. Письмо было поддержано рядом НПО, занимающихся вопросами преобразования центрального парка.

Мы призываем общественные организации и кишиневцев выразить открыто свое мнение касательно строительства отеля на месте знаменитого кафе «Гугуцэ» в парке им. Штефана чел Маре. А также просим поддержать идею Парка для общественности и кишиневцев и противостоять превращению парка в чей-то частный бизнес. 

наш девиз:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ВЫСТОЯЛ 200 ЛЕТ АВТОРИТАРНЫХ РЕЖИМОВ, НО РИСКУЕТ ИСЧЕЗНУТЬ ВСЕГО ЗА 20 ЛЕТ ДЕМОКРАТИИ!!!

КАФЕ «ГУГУЦЭ» – МЕСТО ДЛЯ АРТИСТОВ!

EN
– – – – –

27th of February 2015, 14:00
City Hall of Chisinau
Administration of Buiucani District
Mihai Viteazul str. nr. 2, Meeting Room

On the 27th of February 2015, at 14:00, in the house of the Administration of Buiucani District (Mihai Viteazul str. nr. 2, Meeting Room), there will take place public consultations on the issue of the project “Detailed Urban Plan for the hotel and recreational complex on Maria Cebotari str. 20”, details here: Project “Detailed Urban Plan for hotel and recreational complex on Maria Cebotari str. 20”

This decision has been taken following the deposition of a letter through which Oberliht Association solicited the organization of repeated public debates. The presented initiative has been supported by a group of NGOs concerned by the recent transformations in the park. 

We encourage the civil society and the residents of Chisinau to express publicly their opinion concerning the construction of a hotel in the Public Garden Stefan cel Mare, on the place of the famous cafeteria Guguta, and to support a Park of the community and of the residents of Chisinau, instead of a park taken over by private interests.

Our motto is: 

THE PUBLIC GARDEN HAS RESISTED 200 YEARS UNDER AUTHORITARIAN REGIMES, BUT RISKS TO DISAPPEAR IN ONLY 20 YEARS OF DEMOCRACY !!!

GUGUTA CAFETERIA – A PLACE OF THE ARTISTS!