web_autopcity_still

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

A U T O P C I T Y

un film de Ștefan RUSU
imagine: Ruben AGADJANEAN
editare imagine și sunet: Denis BARTENEV
HD, 73’, 2015

14 mai 2015, ora 18:30
Tipografia 5 (str. Vlaicu Pârcălab 45)

Filmul este un documentar investigativ ce exploră un oraș în derivă. Împreună cu un grup de cercetători, teoreticieni, arhitecți, sociologi, activiști urbani și artiști vizuali am investigat procesele de transformare și planificare urbană, care au avut loc în oraș înainte și după proclamarea Independenței în 1991. De-a lungul acestui parcurs ne-au preocupat efectele negative pe care le-ar avea de suferit partea de jos a orașului vechi în urma construcției bulevardului Cantemir, conceput în perioada socialistă de echipa arhitectului A. Șciusev și reactualizat în planul urbanistic general (PUG) din 2007.

Astăzi se simte tot mai acut nevoia de revendicare a spațiilor publice, care sunt lăsate să degradeze pentru a fi scoase din domeniul public și ulterior privatizate. Societatea civilă, activiștii urbani și comunitatea artistică s-au implicat în apărarea spațiilor aflate în paragină, revendicînd unele din aceste spații cum este scuarului Kentford și scuarul Europei din Grădina Publică Ștefan cel Mare, în timp ce altele se află în litigiu (ruina primei Poște a orașului).

Nucleul vechi al orașului, ce include clădiri de patrimoniu, străduțe, intersecții cu mici piețe și scuaruri, riscă să fie afectat de noul plan de dezvoltare urbană. Intervențiile creative realizate in extremis de comunitatea artistică în aceste spații și acțiunile de revitalizare a parcului Zaikin întreprinse de societatea civilă cu ajutorul locuitorilor, pot trece drept solutii tactice de apărare a aceastei zone, a texturii sociale și identității urbane.

Filmul a fost produs de Asociația Oberliht în cadrul proiectului SPACES al UE și a beneficiat de susținerea financiară a Fundației Culturale Europene. Acest eveniment este organizat în cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar CRONOGRAF (ediția a XII-a).

web_autopcity_still1

EN
– – – – –

A U T O P C I T Y

a film by Stefan RUSU
camera: Ruben AGADJANEAN
image & sound editor: Denis BARTENEV
HD, 73’, 2015

May 14, 2015, 6:30 pm
Tipografia 5 (45 Vlaicu Parcalab str.)

The film is an investigative documentary that explores a city in decline. Along with a number of researchers: architects, sociologists, urban activists and visual artists we have investigated the processes of transformation and urban planning which took place in Chisinau in the socialist period and during the independence adopted in 1991. Throughout this journey we have been concerned about the negative effects that the Old Town would suffer from the construction of Cantemir Blvd., which was planned right after World War II by the collective of architects headed by Alexey Shchusev and never realized—but suddenly reappeared in the new master plan (PUG) approved by municipality in 2007.

Today it seems more urgent then ever to reclaim the public spaces that have been intentionally neglected, so that they can be eventually removed from public domain and privatized. Some of these spaces have been regained by urban activists, such as Kentford Square and Europe Square from Stefan cel Mare Park, whereas some are still disputed (including the ruins of Old Post Office).

The old city core, including heritage buildings, streets, intersections and squares with small markets, are in danger of being affected by the new development plan. Urban interventions realised by the art community in these areas and the revitalization of Zaikin Park undertaken by civic initiatives with the help of local inhabitants have offered viable solutions for protecting the area, the local social fabric and identity of the city.

The film was produced by Oberliht Association within the EU project SPACES and was financially supported by the European Cultural Foundation. This event is organized in the frame of International Documentary Film Festival CRONOGRAF (12th edition).

SPACES_full_title_web

logo cronograf XII