waste-land1

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Pămînt necultivat
film documentar de Lucy WALKER, João JARDIM, Karen HARLEY
2010 / 100’

11 august 2015, ora 21:00
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Filmul urmărește călătoria artistului Vik Muniz, cu sediul în Brooklyn, de la el acasă pînă la cea mai largă groapă de gunoi din lume, Jardim Gramacho, localizată la periferiile orașului Rio de Janeiro. Muniz sosește cu scopul de a crea portretele personale ale colecționarilor, un grup eclectic de culegătorii de materiale reciclabile. Lucrînd cu caracterele de pe auto-imagini, Muniz face cunoștință cu istoriile lor personale, care l-au îndrumat spre groapa de gunoi, și dezvăluie disperarea și teama lor cu privire la posibilitățile viitoare.

Cinematograful Politic

Prin Cinematograful Politic vrem să revendicăm noțiunea de politic drept un subiect ce vizează întreaga societate și nu doar cîteva partide sau grupuri de interese, în felul în care fiecare individ își poate asuma o poziție politică, fie o poziție civică activă sau pasivă (un credo), în cautarea unor alternative în cadrul unui sistem ce tinde de obicei să le suprime.

‘intrare’ liberă

Acest eveniment este parte a proiectului Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema

EN
– – – – –

Waste Land
a documentary film by Lucy WALKER, João JARDIM, Karen HARLEY
2010, 100′

August 11, 2015, 9:00 pm
Flat Space
str. București 68/1, Chișinău

The film follows the artist Vik Muniz based in Brooklyn on his journey from his home to the world’s largest garbage dump, Jardim Gramacho located on the outskirts of Rio de Janeiro. Muniz arrives with the aim to create personal portraits of the catadores, an eclectic group of pickers of recyclable materials. Working with the characters on their self-images Muniz gets to know their personal stories, which led them to the garbage dump and reveals their despair and fear about their future possibilities.

Political Cinema

Through Political Cinema we would like to take back the notion of politics as a subject that touches everyone and is not limited just to several parties or interest groups. It is about individuals who assume a political, or civic active or passive position (a belief), looking for alternatives within a system that has the usual tendency to suppress them.

free ‘entrance’

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema project: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema