free-spaces2_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

SPAȚII LIBERE – Artă și Activism în Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina
film documentar de Ina IVANCEANU
2015 / 58’

18 august 2015, ora 21:00
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Această colecție de film îl ia pe spectator de la Tbilisi (Georgia) pînă la Erevan (Armenia), de la Chișinău (Moldova) la Kiev (Ucraina). Filmul documentează lucrările artistice și formele de protest în spațiile publice realizate, între 2012 și 2014, în trecerile pietonale subterane și pe terenurile de parcare, prezentate în cinematografe în aer liber și în scuaruri monumentale.

În fostele țări sovietice, spațiile publice se află într-o schimbare radicală, mediul înconjurător este pe cale de dispariție, spațiile sînt ocupate de interese comerciale și puterea politică care le domină. Drept răspuns, artiștii și activiștii revendică tot mai mult dreptul lor la oraș, acțiunile lor devenind un element cheie în procesele de protest și schimbare.

Colecția de film prezintă intervențiile care tratează aspirațiile spațiilor în trecut și viitor. A provoca ritmul orașelor, a face acțiunile private publice, a ridica vocile critice, a stimula – toate avînd ca fundal o întrebăre arzătoare: Cît de departe poate interveni un cetățean în procesele politice?

‘intrare’ liberă

Acest eveniment este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema, și beneficiză de suținerea Fundației Culturale Europene în cadrul programului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

free-spaces-web

EN
– – – – –

FREE SPACES – Art and Activism in Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine
documentary film by Ina IVANCEANU
2015, 58′

August 18, 2015, 9 pm
Flat Space
str. București 68/1, Chișinău

This film collection takes the viewer to Tbilisi in Georgia, to Yerevan in Armenia, To Chisinau in Moldova and to Kiev in Ukraine. It documents artistic works and protest forms in public spaces, carried out between 2012 and 2014 – in underground passageways and parking lots, open air cinemas and monumental squares.

In the former Soviet countries, public spaces are a radically changing, endangered environment, occupied by commercial interests and dominant political power. In response, artists and activists increasingly claim their right to the city, their actions becoming a key element in processes of protest and change.

The film collection presents interventions that deal with past and future aspirations of spaces. Challenge the rhythm of the cities, make private acts public, raise critical voices, irritate – all against the background of the burning question: How far can a citizen intervene in political processes?

free ‘entrance’

This screening is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC CENTER – open air cinema project: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema and is supported by the European Cultural Foundation in the frame of the Connected Action for the Commons program.