web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Școala Internațională de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică” – inaugurarea rezultatelor

31 iulie 2016, ora 17:00
Parcul Zaikin (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin, Chișinău)

Vă invitam cu drag duminica, începînd cu ora 17:00 în Parcul Zaikin, la inaugurarea rezultatelor Școlii Internaționale de vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică”.

Timp de 10 zile, participanții școlii de vară s-au mobilizat în grupuri pentru a realiza dintr-o perspectivă pluridisciplinară cîte un obiect de mobilier urban, destinat comunității din parc și vizitatorilor. Obiectele amenajate oferă soluții alternative de design, fiind concepute în raport cu mediul (naturii) și noțiunea de convivialitate.

Rezultatele școlii au fost prin urmare materializate într-o bucătărie de vară, bănci noi, nisipieră pentru copii, o căsuță în copac, etc., care au fost însoțite de un program de activități și evenimente publice (proiecții de film, muzică, un radiou și o publicație locală, pregătitul mîncării, jocuri și altele).

Un moment special din programul serii îl constituie ”Ora de peisagistică”, despre cum să îngrijim arborii, ce fel de specii și unde de plantat. Ora de peisagistică va începe la ora 18:00 cu un tur al parcului. Pe parcurs vor fi livrate ghiduri informative de grădinărit, material realizat sub îndrumarea peisagistei Diana Culescu.

La încheierea serii toată lumea este invitată să se alăture unui jam session, cu participarea muzicienilor locali si celor invitați.

Vă așteptăm cu drag să petrecem timpul liber împreună în Parcul Zaikin!

– – –

Partenerii proiectului
Școala de Vară este organizată de “Asociația Oberliht” în parteneriat cu Asociația Arhitecților “Archilitic” și Laboratorul de Arhitectură MIEZ, și în colaborare cu colectivele internaționale de arhitecți și artiști: studioBASAR (București, România), Straddle3 și WWB (membri ai rețelei Arquitecturas Collectivas, Barcelona, Spania), Pixel 13 (Marsilia, Franţa), Asociația Ahitecților Peisagiști din România, Pylorama (Kiev, Ucraina), precum și participanți din România, Ucraina și Ungaria. Adițional proiectul este susținut de ASEM, Primăria Municipiului Chișinău și Caritas Moldova.

Finanțatori
Connected Action for the Commons (European Cultural Foundation)
Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Ambasada Franței din Republica Moldova

Sponsori
Modem S.R.L., Calcar S.A., Profmet Grup S.R.L., Linella S.R.L., Fidesco S.R.L., Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., Pesticoms-Prod-Grup S.R.L.

Parteneri media
Art Ploshadka, FEST, Locals, #diez, ZUGO

– – –

Școala de Vară se desfășoară în cadrul proiectului ”Centrul Civic al Chișinăului: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate” (https://parculzaikin.wordpress.com/) – un proiect de reabilitare şi revitalizare a Parcului Zaikin. Proiectul CCC: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate este susținut de către Fundaţia Culturală Europeană în cadrul programului Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

13680739_1152945354728611_4470262936952384247_n

EN
– – – – –

International Summer School ”Arhitecture – Installations – Landscaping” – the inauguration

July 31, 2016, 5 pm
Zaikin park (Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets, Chisinau)

We kindly invite you on Sunday at 5 pm in Zaikin Parc, to take part in the inauguration of the results of the summer school ”Arhitecture – Installations – Landscaping”.

During 10 days, the participants in the summer school worked in groups in order to create various objects of urban furniture for the community of the park and its visitors, using a multidisciplinary approach. The installed objects offer alternative solutions of design, being conceived in relation with the notions of conviviality and (natural) environment.

Hence, the results of the school were materialized through a summer kitchen, new benches, sand platform for children, tree house, etc., being accompanied by a program of activities and public events (film screenings, music, local radio and a publication, cooking, playing and others).

One of the important part of the event is the ”Landscaping hour” during which the audience is invited to learn how to take care of the trees, what kind of species there are and where it is suitable to plant them. The ”Landscaping hour” will start at 18:00 with a guided tour. An information guides for gardening will be presented along the way.

In the final part of the evening everyone is invited to join a music jam session that will be performed by the local and invited musicians.

We are looking forward to see you in Zaikin Park!

– – –

Project’s Partners
The summer school is organized by Oberliht Association in partnership with “Archilitic” Architects Association and MIEZ Architecture Lab, and in collaboration with international art and architecture collectives: studioBASAR (Bucharest, Romania), Straddle3 & WWB (members of Arquitecturas Collectivas network, Barcelona, Spain), Pixel 13 (Marseille, France), Romanian Landscape Architects Association, Pylorama (Kiev, Ukraine), as we as with participants from Romania, Ukraine and Hungary. Additionally the project receives support from Academy of Economic Science from Moldova, Chisinau Municipality and Caritas Moldova.

Financial support
Connected Action for the Commons (European Cultural Foundation)
Ministry of Culture of Republic of Moldova
French Embassy from Republic of Moldova

Sponsors
Modem S.R.L., Calcar S.A., Profmet Grup S.R.L., Linella S.R.L., Fidesco S.R.L., Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., Pesticoms-Prod-Grup S.R.L.

Media partners
Art Ploshadka, FEST, Locals, #diez, ZUGO

– – –

The International Summer School is taking place in the frame of Chisinau Civic Center: Zaikin Park – people’s park project (https://parculzaikin.wordpress.com/) – a project for rehabilitation and revitalization of Zaikin Park. CCC: Zaikin Park – people’s park project is supported by the European Cultural Foundation as part of Connected Action for the Commons program.