– – – читайте ниже на русском – – –

RO

Fațade Publice: atelier de design și construire a unei platforme mobile în sectorul Botanica din Chișinău – apel de participare

dată limită: 2 iunie 2017

În perioda 28 mai – 1 iulie 2017, Asociația Oberliht desfășoară, la Chișinău, proiectul ”Fațade Publice”. Proiectul își propune să contribuie prin inovare culturală și creativitate la dezvoltarea zonelor rezidențiale din Chișinău, să realizeze experimente artistice în comunitate și să aplice instrumente artistice (arte vizuale, ateliere cu locuitorii, performance-uri, muzică, dans, artă participativă) în procesul de consolidare a comunității și stimulare a coeziunii sociale.

Scopul primar al acestui proiect este de a contribui prin intermediul artei și mijloacelor de exprimare artistică la consolidarea comunităților din blocurile rezidențiale. Pentru agenda desfășurată a evenimentului accesați: link

În cadrul acestui proiect va fi organizat un atelier de design și construire a unei platforme mobile ce va servi drept interfață de comunicare și spațiu de interacțiune între participanți la proiect și comunitatea de locuitori din cartierul Botanica din Chișinău. Atelierul se va desfășura între 5-10 iunie 2017 sub îndrumarea artistului Ștefan Rusu (Moldova, membru al platformei IN SITU – Platformă Europeană pentru Artă în Spațiul Public), cu participarea Laboratorului de Arhitectură MIEZ (Chișinău), Atelier Vast (București) și atelierului Bike Time (Chișinău). Interfața de comunicare va fi instalată în cartierul din perimetrul străzilor Teilor / Independenței / bd. Dacia (sectorul Botanica).

condițiile de participare

Invităm arhitecți, urbaniști, artiști, sociologi, antropologi și alte persoane cu interese similare să se înscrie în calitate de participanți la acest atelier.

Doritorii de a lua parte la programul atelierului sînt rugați să expedieze un mesaj de intentie însoțit de datele dumneavoastră de contact (email, telefon) și un CV, la adresa: info@oberliht.com, pînă la data de 2 iunie 2017

Participarea este gratuită.

Acest atelier face parte din proiectul Fațade Publice susținut de Fundația Culturală Europeană și finanțat cu sprijinul Comisiei Europene și Ministerului Culturii al Republicii Moldova.

РУ

Публичные Фасады: мастерклас по дизайну и строительству мобильной платформы в районе Ботаника, в Кишинэу – приглашение к участию

конечная дата: 2 июня 2017

В период с 28 мая – 1 июля 2017, Ассоциация Оберлихт проводит в Кишиневе проект «Общественные фасады». Задачей проекта является внести при помощи культурных инноваций вклад в развитие жилых районов Кишинева, провести творческие эксперименты в местных комьюнити и применить различные творческие методы (визуальное искусство, ателье с местными жителями, перформансы, музыкальные и танцевальные акции, партисипативное искусство) для сплочения общественности.

Основная цель проекта – посредством искусства и творческого самовыражения укрепить общественность жилых кварталов города. Для программы мероприятия переходите по ссылке: link

В рамках данного проекта будет организован мастерклас по дизайну и строительству мобильной платформы, которая послужит пространством общения и интеракции между участниками проекта и местными жителями района Ботаники в Кишинэу. Мастерклас будет проходить под руководством Штефана Русу (Молдова, участник платформы IN SITU) совместно с Архитектурной лабораторией MIEZ  (Кишинэу), Atelier Vast (Бухарест) а также с вело-мастерской Байк Тайм. Этот интерфейс будет установлен в периметре улиц Теилор / Индепенденцей / бл. Дачия (в секторе Ботаника).

Условия участия

Приглашаем архитекторов, планировщиков, художников, социологов, антропологов и других заинтересованных лиц принять участие в мастеркласе.

Желающие принять участие в программе ателье могут присылать мотивационное письмо и контактные данные (емейл, телефон), а также CV по адресу: info@oberliht.com, до 2 июня 2017 года.

Участие бесплатное.

Этот мастерклас организован в рамках проекта Публичные Фасады который поддерживается Европейским Культурным Фондом и финансируется Европейской Комиссией и Министерством Культуры Республики Молдова.