– – – scroll down for English version – – –

FAȚADE PUBLICE: Bunicuțele din Cernobîl – proiecție
regizori: Anne Bogart, Holly Morris
SUA, Ucraina / 2015 / 70 min.

14 august 2018, ora 20:00
terenul de baschet din str. Maria Drăgan nr. 28/2, sectorul Ciocana, Chișinău, Moldova

Timp de treizeci de ani de după dezstrul de la Cernobîl, o sută de femei au ales neîfricate să rămănă pe meleagurile lor strămoșești, din zona radioactivă ”Zona de alienație”. În timp ce marea parte a vecinilor lor au părăsit demult locul, iar soții lor au decedat, aceste ”surori” ambițioase și rebele încă se mai țin – ba chiar, pe cât nu e de straniu, prosperă acolo – încercînd să cultive viață pe un pămînt intoxicat.

De ce ele insistă să trăiască în gospodării și ferme pe care conducerea Ucraineană și oamenii de știință radiologi le-au socotit neprielnice pentru viață? Cum le reușește să supraviețuiască în izolare, într-un loc abandonat păzit de soldați și plin de animale sălbatice? Cum le-a afectat radiația de-a lungul acestor trei decenii?

În căsuța sa, Hanna Zavorotyna face ”mooshine” (băutură alcoolică tare) de casă și slănină – deși este strict interzis de a consuma produse locale. ”Foametea e ceea ce mă sperie, nu radiația”, zice ea. Această alegere mai dezvăluie o istorie incredibilă a vieților acestor femei: de la foametea impusă de Stalin în anii 1930, apoi ocupația nazistă, și catastrofa nucleară. La fel ca și lupii, elanii, mistreții și alte animale sălbatice nemaivăzute de decenii, care s-au întors în pădurile abandonate de lângă Cernobîl, femeile din Zona de alienație, de asemenea, au o istrie extrordinară despre supraviețuire, și prezintă o imagine întunecată, dar, într-un mod straniu, și încurajatoare, a vieții de după apocalipsă.

‘intrare’ liberă

Această proiecție este parte a programului Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber, și beneficiză de suținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul proiectului CHIOȘC. Evenimentul este organizat în colaborare cu Festivalul de Film al Drepturilor Omului Chesnok organizat de Asociația Apriori, cu sprijinul Uniunii Europene, oferit prin Programul „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii”, implementat de PNUD: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр

PUBLIC FACADES: Babushkas of Chernobyl – screening
Directors: Anne Bogart, Holly Morris
USA, Ukraine / 2015 / 70 min.

August 14, 2018, 20:00
Basketball court at str. Maria Dragan, 28/2, Ciocana, Chisinau, Moldova

30 years after the Chernobyl disaster, some 100 women fiercely cling to their ancestral homeland inside the radioactive “Exclusion Zone.” While most of their neighbors have long since fled and their husbands have gradually died off, this stubborn sisterhood is hanging on — even, oddly, thriving — while trying to cultivate an existence on toxic earth.

Why do they insist on living on farms that the Ukrainian government and radiation scientists have deemed uninhabitable? How do they manage to get by, isolated, in an abandoned landscape guarded by soldiers, and rife with wild animals? How has the radiation affected them these past 3 decades?

At her cottage, Hanna Zavorotyna brews homemade moonshine and slices thick chunks of salo, raw pig fat – though it is strictly forbidden to eat local food. “Starvation is what scares me, not radiation,” she says. That stark choice reveals an incredible journey the women have traveled: from Stalin’s enforced famines in the 1930s, through Nazi occupation, to nuclear disaster. Like the wolves, moose, wild boar and other wildlife not seen for decades that have come back to the abandoned forests around Chernobyl, the women of the Exclusion Zone, too, have an extraordinary story of survival, and offer a dark yet strangely affirming portrait of life post-apocalypse.

free ‘entry’

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema project and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova in the frame of KIOSK project. The event is organized in partnership with Chesnok Human Rights Film Festival organized by the Informational and Legacy Center Apriori from Tiraspol, and benefits from the project “Support for Confidence Building Measures” program, which is funded by the European Union and implemented by UNDP: Poduri de încredere peste Nistru – Bridges of Trust through the Dniester.