1187001_landscape (1)

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English version – – –

RO
––
Cecenia: Război Fără Urmă
un film documentar de Manon Loizeau
86 ‘/ 2015 / Franța

22 septembrie 2018, ora 20:00
Cinematograful Gaudeamus
Strada Vasile Alecsandri 4, Chișinău

Continuăm seria de proiecții în fața cinematografului Gaudeamus. Situația rămâne neschimbată. După ce a fost începută demolarea cinematografului (vineri, 8 iunie 2018) și locuitorii, activiștii, partidele politice și primarul nou ales au organizat un prostest în fața cinematografului (duminică, 10 iulie 2018), Primăria Chișinău a emis un act (luni, 11 iulie 2018) în baza căruia a fost sistată demolarea aceastuia pe o perioada nedeterminată.

În timpul a doar câțiva ani, Cecenia a trecut prin schimbări extraordinare. Au dispărut câmpurile minate și grămezile de moloz, fiind înlocuite cu bulevarde largi, buticuri luxoase și zgârie-nori cu fațade de sticlă. Este imposibil să îți imaginezi că acolo a fost vreodată război.

Recunoscuta jurnalistă Manon Loizeau a petrecut douăzeci de ani documentând conflictul din Cecenia. Ea se întoarce la locut pe care îl cunoștea atât de bine, filmând sub acoperire în Cecenia, ca să dezvăluie cum Putin „a adus pacea” pe acest pământ odată mândru.

În spatele fațadei sclipitoare a noului Groznîi, Loizeau descoperă femei și bărbați mai înspăimântaâi decât în timpul întregii perioade de război și ocupație. O cincime din populație a dispărut în timpul războiului, dar oricine încearcă să își amintească despre acestea este eliminat. Cecenia a devenit un ‘stat polițist’ care șterge, torturează și ucide pe cei care nu se supun noului ordin al Kremlinului. O călătorie în tărâmul inconștienței și a terorii.

Evenimentul este organizat în colaborare cu Festivalul de Film al Drepturilor Omului Chesnok și Asociația Apriori, cu sprijinul Uniunii Europene oferit prin Programul „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii”, implementat de PNUD: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр

Această serie de proiecții este organizată cu scopul de a valorifica spațiul public din fața Cinematografului Gaudeamus și de a atrage atenția asupra demolării nelegitime și ilegale a singurului centru cultural al sectorului Telecentru din Chișinău. Evenimentul face parte din programul Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema

RU
––

Чечня, война без следа
документальный фильм Манон Луазо
86 ‘/ 2015 / Франция

22 сентября 2018, 20:00
Кинотеатр Гаудеамус
ул. В. Алексадри 4, Кишинёв

Мы продолжаем показы фильмов на заборе кинотеатра «Гаудеамус». Ситуация вокруг кинотеатра остаётся прежней: после того, как начался снос (в пятницу, 8 июня 2018 г.), жители, активисты и представители политических партий и избранный мэр Кишинёва организовали протест в воскресенье, 10 июня 2018 г. Затем документом, изданным в понедельник, 11 июня 2018 г., Кишинёвская мэрия объявила о приостановлении сноса на неопределённый период.

В течение всего нескольких лет Чечня претерпела значительные изменения: исчезли минные поля и груды щебня — на их смену пришли широкие проспекты, роскошные бутики и стеклянные фасады небоскрёбов. Понять, что тут когда-либо была война, сейчас практически невозможно.

Отмеченная различными наградами журналистка Манон Луазо освещала Чеченский конфликт на протяжении последних 20-и лет. [Она вернулась в хорошо знакомые ей места, тайно снимая всё на видеокамеру, для того чтобы показать, как Путин «усмирил» некогда гордые земли Чечни.]

По ту сторону сверкающих фасадов нового Грозного Луазо обнаружила женщин и мужчин более напуганными, чем за все годы войны и оккупации. Пятая часть населения исчезла во время войны, но каждый, кто пытается восстановить это в памяти, ликвидируется. Это путешествие в царство забвения и страха.

Мероприятие организовано в сотрудничестве с фестивалем документального кино «Чеснок» (проводимым информационно-правовым центром «Априори» из Тирасполя), при поддержке Европейского союза посредством программы Мосты доверия через Днестр, внедряемой ПРООН.

Данный показ организован, чтобы площадь перед кинотеатром «Гаудеамус» обрела общественную жизнь, и как ответ на нелегитимный и незаконный снос единственного культурного пространства в Кишинёвском районе Телецентр. Этот кинопоказ является также частью проекта «Гражданский центр Кишинёва — кинотеатр под открытым небом»: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema

EN
––

Chechnya: War Without Trace
a documentary movie by Manon Loizeau
86 ‘/ 2015 / France

September 22, 2018, 8pm
Gaudeamus Cinema
4 Vasile Alecsandri st., Chișinău

We continue with the series of film screenings on the fence of Gaudeamus Cinema. The situation remains the same. After the demolition process started (on Friday, June 8, 2018), and inhabitants, activists, political parties representatives and newly elected mayor organized a protest (on Sunday, June 10, 2018), the Chisinau municipality issued a document, that suspended the demolition for an indefinite period (on Monday, June 11, 2018).

In the space of just a few years, Chechnya has undergone a remarkable transformation.
Gone are the minefields and piles of rubble, replaced with broad avenues, luxury boutiques and glass-fronted skyscrapers. It is virtually impossible to see there was ever a war.

Award-winning journalist, Manon Loizeau, has spent the past 20 years covering the Chechen conflict. She returns to the places she knew so well, filming undercover in Chechnya, to reveal how Putin has „pacified” this once proud land.

Behind the gleaming facade of the new Grozny, Loizeau discovers women and men more terrified than in all the years of war and occupation. A fifth of the population vanished during the war but anyone who tries to remember is eliminated. Chechnya has become a true police state which removes, tortures and kills those who do not submit to the Kremlin’s new order. A journey into the realm of oblivion and terror.

The event is organized in partnership with Chesnok Human Rights Film Festival organized by the Informational and Legacy Center Apriori from Tiraspol, and benefits from the project “Support for Confidence Building Measures” program, which is funded by the European Union and implemented by UNDP: Bridges of Trust through the Dniester.

This screening is organized with the aim to give a public use to the square situated in front of the Gaudeamus cinema and to emphasize the issue we are concerned with – illegitimate and illegal demolition of the only cultural center in Telecentru district. This screening is organized as part of CHISINAU CIVIC Center – open air cinema project: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema