– – – scroll down for English version – – –

RO
––

GARDEAMUS: Filme scurte – proiecție în cadrul Festivaului Internațional de Film Documentar CRONOGRAF
27 mai 2019, ora 21:00

Cinematograful Gaudeamus (str. Vasile Alecsandri 4, Chișinău)

Continuăm seria de proiecții în fața cinematografului Gaudeamus. Situația rămâne neschimbată. După ce a fost începută demolarea cinematografului (vineri, 8 iunie 2018) locuitorii, activiștii, partidele politice și primarul nou ales (însă nevalidat) au organizat un prostest în fața cinematografului (duminică, 10 iulie 2018), Primăria Chișinău a emis un act (luni, 11 iulie 2018) în baza căruia a fost sistată demolarea aceastuia pe o perioada nedeterminată.

Pierduți în timp (2017)
un film scurt de Lucia LUPU [MD]
25 ‘ / Moldova / limba: română / subtitre: franceză

În Republica Moldova există o serie de instituții care țin la păstrarea tezaurului cinematografiei autohtone, însă, niciuna dintre ele nu are posibilitatea de a crea condiții ca aceste filme să reziste în timp. În urma investigațiilor, s-a constatat că marea majoritate a peliculei de film este în pericol. E ciudat să vezi cum moare pelicula, la fel ca și omul, începe să miroase, să se descompună… Arhivele de film din Republica Moldova se transformă încet în niște morgi cinematografice iar timpul necruțător șterge de pe ele imaginea trecutului.

Documentarul a fost realizat la inițiativa și cu susținerea Ambasadei Franței în Republica Moldova. Eric Le Roy, Președintele Federației Internaționale a Arhivelor de Film, însoţeşte echipa de filmare în toate instituțiile, oferind și unele comentarii privind modul în care sunt păstrate arhivele și valoarea, destinul acestora. „La Moldova Film sunt 7.000 de km de peliculă. Ai putea s-o înșiri din Chișinău până în China, la Beijing. 7.000 de km de „mișcare înregistrată” care stă pe loc.”

Lucia LUPU [MD] este o tânără regizoare pentru care filmul ocupă un loc aparte. Dragostea sa față de film și munca pe care o depune în acest sens au fost apreciate și în cadrul Festivalului Filmului Dedicat Drepturilor Omului, unde a obținut premiul pentru „cel mai bun debut”.

Viața bate filmul (2015)
un scurt-film de Eugenia POGOR [MD]
13 ‘ / Moldova / limba: română

Până în anii ’70, cinematografia a fost una dintre cele mai profitabile industrii în URSS. Supusă cenzurii, era, în acelaşi timp, o uriaşă maşinărie de propagandă. Parte a acestui sistem subvenţionat în totalitate de stat, filmul moldovenesc a rămas de izbeliște în anii grei de independenţă. Studioul de stat „Moldova-Film” a trecut la autofinanțare și se descurcă din închirierea platourilor. Cele private fac mai mult publicitate sau scurtmetraje și doar din când în când, toarnă câte o coproducție. În lipsă de filme, fostele cinematografe au fost scoase la privatizare. Majoritatea au fost deja vândute, cu condiţia ca noii proprietari să renoveze clădirile şi să le păstreze destinaţia. Prea puţini s-au ţinut, însă, de cuvânt… Astfel că multe dintre cinematografele de altădată au ajuns în ruine sau au fost transformate în afaceri mai profitabile: magazine, baruri, cluburi de sport, săli de nunţi… Un film de Eugenia Pogor.

Această proiecție este organizată cu scopul de a valorifica spațiul public din fața Cinematografului Gaudeamus și de a atrage atenția asupra demolării nelegitime și ilegale a singurului centru cultural al sectorului Telecentru din Chișinău. Acest program este organizat în cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar CRONOGRAF.

EN
––

GARDEAMUS: Short films – screening in the frame of the International Documentary Film Festival CRONOGRAF
May 27, 2019, 9 pm
Gaudeamus Cinema (4 Vasile Alecsandri st., Chisinau)

We continue with the series of film screenings on the fence of Gaudeamus Cinema. The situation remains the same. After the demolition process started (on Friday, June 8, 2018), and inhabitants, activists, political parties representatives and newly elected mayor organized a protest (on Sunday, June 10, 2018), the Chisinau municipality issued a document, that suspended the demolition for an indefinite period (on Monday, June 11, 2018).

Lost in time (2017)
a short-film by Lucia LUPU
25 ‘/ Moldova / language: Romanian / subtitles: French

There are a number of institutions in the Republic of Moldova that treasures the vestiges of the local cinema, but none of them can create the proper conditions for these films to resist over the test of time, making the vast majority of them in jeopardy. It’s strange to see how the film is dying, just like a human being, it starts to smell and break down … Moldova’s film archives are slowly turning into a cinematic morgue and the cruel passing of time wipes away the image of the past.

The documentary was produced at the initiative and with the support of the Embassy of France in the Republic of Moldova. Eric Le Roy, President of the International Federation of Film Archives, accompanies the shooting team in all institutions, also suggesting better ways to improve the preservation of the vast archive. „At Moldova Film archive there are about 7,000 km of film, the same distance that goes down from Chişinău to China, Beijing, 7,000 km of „recorded motion” that stands still.”

Lucia LUPU [MD] is a young film director for whom the subject of cinema occupies a special place in her life. Her passion and her dedicated work made her greatly recognized at the Human Rights Film Festival, where she received the „Best Debut Award”.

Life beats the movie (2015)
a short-film by Eugenia POGOR [MD]
13 ‘ / 2015 / Moldova / language: Romanian

The Moldovan cinema was left forsaken during the hard independence years. Lacking films, former theaters were put up for privatization. Most theaters have already been sold on the condition that the new owners would renovate the buildings and maintain their purpose. However, few of them have kept their promises… As a result, many old theatres are now in ruins or have been converted to shops, bars, sport clubs, etc.

This screening is organized with the aim to give a public use to the square situated in front of the Gaudeamus Cinema and to emphasize the issue we are concerned with – illegitimate and illegal demolition of the only cultural centre in Telecentru district in Chisinau. This screening is organized as part of The International Documentary Film Festival CRONOGRAF.