– читайте ниже на русском –

RO

Această parcare este în același timp intrarea principală a fostului Stadion Republican, porțile căruia prezintă elemente de valoare istorică, arhitecturală și culturală ale orașului Chișinău. Cândva, aici se petreceau numeroase evenimente importante ce au intrat în istoria țării. În acest loc public, se întâlneau și interacționau oameni din întreaga țară.

Astăzi, de cealaltă parte a porților, vedem gunoiști, câini ai străzii și niște construcții privatizate de persoane terțe. Nu mai putem readuce la viață Stadionul, dar credem că e posibil să redobândim acest spațiu public în care să ne putem petrecem timpul liber, să putem face sport, să putem organiza și merge la varii evenimente culturale.

Pandemia ne-a demonstrat că oamenii au nevoia fizică de spații publice deschise. Băncile din parcurile orașului, scuarurile pustii cu monumente, terenurile de joacă, parcurile de divertisment, toate fiind spații monofuncționale, s-au dovedit a răspunde într-o mică măsură cerințelor.

IMG_3440

Acum, cetățenii sunt față în față cu decizia de a fi construită ambasada SUA. Această decizie a fost luată fără consultarea și fără participarea locuitorilor Chișinăului. Suntem de părerea că deciziile cu privire la dezvoltarea acestui loc de valoare istorică națională, trebuie să includă în primul rând interesul locuitorilor orașului și ai țării, și doar apoi interesul altor actori precum cei din domeniul afacerilor sau misiunile diplomatice. Locuitorilor Chișinăului și ai Moldovei ar trebui să li se ofere mai multe oportunități referitoare la funcționalitatea acestui loc din zona istorică a orașului.

În calitate de locuitori ai acestui oraș, considerăm că, la momentul actual, nu sunt de ajuns spații publice deschise, multifuncționale. Susținem activiștii mișcării Spațiu pentru Mișcare – Mișcare pentru Spațiu.

În fotografiile de mai jos, sunt exemple de întrebuințare a locului, pe care am încercat să le propunem orașului, alături de arhitecți, artiști, activiști culturali locali și internaționali. Acestea au fost dezvoltate în cadrul atelierului de urbanism tactic și artă în spațiul public din cadrul proiectului Edu-Art 2021 și care a durat timp de cinci zile. De-a lungul acestor cinci zile, ne-am luptat cu mașinile care au obișnuit să fie parcate aici, am îmblânzit câinii maidanezi cu mâncare, am discutat cu poliția care a fost chemată de lucrătorii îngrijorați ai băncii, și am aflat de la trecători ce viitor prevestesc Stadionului.

În anul care vine, Stadionul Republican va împlini 70 de ani. Sperăm foarte mult ca acest loc va renaște ca un spațiu public deschis, primitor pentru toată lumea.

RU

Эта парковка является по совместительству главными воротами бывшего Республиканского Стадиона, элементы которого составляют историческую, архитектурную и культурную ценность города Кишинев. Когда-то здесь произошло множество значимых событий, вошедших в историю Молдовы. В этом публичном месте встречались и взаимодействовали люди со всей республики.

Сейчас за его воротами мы можем наблюдать свалки мусора, бездомных собак и какие-то приватизированные третьими лицами постройки. Снесенный стадион уже не вернуть, но снова обрести публичное пространство, где можно проводить свой досуг, заниматься спортом, посещать и самостоятельно устраивать культурные мероприятия, мы считаем, что возможно.

IMG_3614

Как нам показала ситуация пандемии людям физически необходимы открытые пространства общего доступа и использования. Скамейки в городских парках, пустые площади с памятниками, детские площадки, парки аттракционов, как монофункциональные пространства, только в маленькой мере отвечают этим запросам.

На данный момент общество поставлено перед фактом строительства посольства США. Эта идея принималась без участия в обсуждениях с жителями Кишинева. Мы считаем, что решение о будущем благоустройстве этого места, имеющего историю национального масштаба, должно, в первую очередь, вовлекать жителей города и страны, и только впоследствии других акторов, как бизнес или иностранные посольства. И для граждан Кишинева и Республики Молдова должно быть предложено больше альтернатив для выбора как использовать это общее пространство в исторической части города.

Как жители этого города мы считаем, что на сегодняшний день нам не хватает открытых общедоступных многофункциональных пространств. И мы поддерживаем активистов движения Spațiu pentru Mișcare – Mișcare pentru Spațiu.

На прикрепленных ниже фото есть примеры, которые мы пытались предложить городу совместно с местными и интернациональными архитекторами, художниками и культурными активистами. Все это было разработано на мастерской по тактическому урбанизму и искусству в публичном пространстве в рамках проекта Edu-Art 2021 и длилось пять дней. В течение всех этих пяти дней мы боролись с машинами, которые привычно заезжали парковаться, откупались едой от местных собак, разговаривали с полицией, которую вызвали взволнованные работники банка и интересовались у местных прохожих, какое будущее они видят у Стадиона.

В следующем году Республиканскому стадиону исполнится 70 лет и мы очень надеемся, что это место возродится как доступное и гостеприимное для всех общественное пространство.