Harta Aici Chișinăul Civic! apare drept rezultat al atelierului Spații Revendicate, organizat la Chișinău în perioada 10-12 septembrie 2013 în cadrul proiectului SPACES (Spații Publice Durabile pentru Cultură în Țările din EST), detalii aici: https://chisineu.wordpress.com/2013/08/29/spatii-revendicate

Scopul acestui atelier a fost de a instrui activiștii în privința modalităților de utilizare a tehnologiilor informaționale (web alerte, website-uri, bloguri și hărți) pentru o mai bună coordonare a eforturilor lor și pentru a îmbunătăți comunicarea între activiști, între activiști și autorități, între activiști și cetățeni. Ne propunem să oferim chișinăuienilor instrumente mai eficiente și să îi ajutăm să utilizeze din plin posibilitățile social media/internet pentru a facilita procesul de construire a unei societăți civile robuste.

REGULAMENT

Vă rugăm să raportați probleme care se înscriu în următoarele categorii:

SPAȚII VERZI (tăieri de copaci, construcții neautorizate în zone verzi)

CONSTRUCȚII NEAUTORIZATE (anexe, mansarde, bariere, ocuparea abuzivă a trotuarelor și altor spații publice)

PATRIMONIU ARHITECTURAL și ISTORIC (patrimoniu arhitectural și istoric în pericol (amenințat, abandonat sau demolat))

INFRASTRUCTURA SOCIALĂ (amenințată, abandonată sau reconvertită (sport, cultură, spații de agrement / joacă, spații publice))

INFRASTRUCTURA COMUNICAȚIONALĂ (transportul public / stații, zone pietonale / trotuare, publicitatea, drumuri, parcări neautorizate)

RESURSA APEI (poluarea sau lipsa apei, scurgeri, infrastructura abandonată sau scoasă din uz)

ACCES LIMITAT / INTERZIS (cu referire la diferite grupuri sociale: oameni cu dizabilități, zone periculoase pentru LGBT / femei, animale fără stăpîn etc.)

Инициативный Кишинев – о проекте

Карта Инициативный Кишинев! – это результат работы мастерской «Spații Revendicate» («Отвоеванные Территории»), проходившей в Кишиневе с 10-12 сентября 2013 года в рамках проекта SRACES (Устойчивое общественное пространство для культуры в восточных странах), детали: https://chisineu.wordpress.com/2013/08/29/spatii-revendicate

Целью мастерской было обучить активистов пользоваться информационными технологиями (веб-оповещения, веб-сайты, блоги и карты) с целью лучше координировать свои усилия, а также способствовать общению, как между самим активистами, так между активистами и властью, активистами и обществом. Мы предлагаем кишиневцам научиться пользоваться более эффективными инструментами, а также использовать в полном объеме возможности социальных медия/интернета для облегчения процесса создания здорового общества.

РЕГЛАМЕНТ

Просим вас сообщaть о проблемах, вписывающихся в следующие категории:

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ (рубка деревьев, незаконное строительство в зеленых зонах).

НЕЗАКОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (пристройки, мансарды, ограждения, захват тротуарных площадей и других общественных пространств).

АРХИТЕКТУРНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ (памятники архитектуры, или исторические места в опасности (под угрозой, заброшенные, либо разрушенные)).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (под угрозой, заброшенная, либо переделанная (спорт, культура, места отдыха и игровые площадки, общественные места)).

КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (общественный транспорт/ пешеходные зоны/тротуры/реклама/дороги/неавторизованные стоянки).

ДОСТУП К ВОДЕ (загрязнение, или отсутсвие источников воды, утечки, заброшенная, или изъятая водная инфраструктура).

ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП/ ЗАПРЕТ (в отношении конкретных социальных групп: люди с ограниченными способностями, места, опасные для сексуальных меньшинств/ женщин/ детей, бездомные животные).

Picture 1