Kitschinau_graffiti_map

– – – scroll down for English version – – –

Colecţia de imagini grupată sub numele de kitSChinĂu gRaFfITi reprezintă o tentativă de a înregistra recentele intervenţii, în mare parte anonime, de pe străzile oraşului Chişinău. Acestea sunt realizate fie în mod autorizat, fie neautorizat, iar printre intervenanţi se pot distinge autorităţile publice locale, comercianţii, partidele politice, diverse agenţii, dar şi activiştii de pe loc, studenţimea, băieţii răi şi, nu în ultimul rînd, artiştii, în fond toţi cei care pretind că au ceva a spune.

Proiectul kitSChinĂu gRaFfITi, odată prezentat în Galeria Mobilă, încearcă să pună în discuţie noţiunea de spaţiu public şi dreptul la folosirea lui, îşi propune să analizeze intenţia de comunicare a protagoniştilor ce stau în spatele acestui gen de manifestare artistică şi să documenteze procesul de formare a subculturilor, contraculturilor şi altor microculturi în oraşele mari din Moldova.

text – Vladimir US (ian. 2008)

IMG_8511_web

The image collection grouped under the name of kitSChinĂu gRaFfITi represents an attempt to register the recent interventions, most of them being anonymous, performed on the streets of Chişinău. These are done with or without an authorization, and some of the interventions are made by the public authorities, salesmen, political parties, commercial agents, but also local activists, students, „bad” boys and last but not the least – artists, in fact anyone who claims to have something to say.

The kitSChinĂu gRaFfITi project, first presented in the Mobile Gallery, is questionning the notion of public space and the right to use it by analizing the attempt of the actors that stay behind this genre of artistic expression to communicate. It also intends to document the process of formation of different subcultures, countercultures and other microcultures in big towns from Moldova.

text – Vladimir US (jan. 2008)
translation – Constanţa DOGARU