– – – scroll down for English version – – –

RO
– – –

FAȚADE PUBLICE / EDU-ART: Istorii din Cartier: gunoiul din curte tot poate străluci (22-27 iulie 2019)
Cum să valorificăm resursele comunității locale prin reutilizarea lor și prin upcycling, reducând, astfel, deșeurile

Pe parcursul ultimelor trei decenii, cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana al orașului Chișinău a trecut prin schimbări semnificative datorită sistării activității majorității întreprinderilor din zona industrială (ceea ce a dus la pierderea locurilor de muncă), reconstrucției locuințelor private prin anexarea noilor spații la blocurile existente, degradării spațiilor de uz comun aflate între blocuri și supraaglomerării curților cu automobile – acestea fiind doar câteva exemple extrase dintr-o cercetare efectuată în lunile aprilie-mai al anului curent. Tot din cercetarea dată aflăm că locuitorii din cartierul Maria Drăgan se confruntă regulat cu un șir de probleme de ordin economic și social: insuficiența transportului public, lipsa sau starea degradată a spațiilor de recreere (parcuri și spații verzi, terenurile de joacă și de sport), nesiguranță în zonă și iluminare proastă, suprafață mică de locuit, consumul excesiv de alcool, lipsa oportunităților de angajare ș. a. La fel, am constatat că cei cca 150 mii de locuitori ai întregului sector Ciocana au acces doar la un singur teatru municipal, trei biblioteci, un centru de creație pentru copii și tineret, și un centru pentru copiii care provin din familii dezavantajate, recent fiind inaugurat și Centrul Municipal de Tineret din str. P. Zadnipru 3/2. În cele din urmă am aflat că problema deșeurilor este una omniprezentă și atinge diferitele aspecte ale traiului în cartierul dat (fiind problematic modul în care acestea sunt gestionate) – această problemă fiind menționată de majoritatea celor intervievați.

Prin activitățile întreprinse de către Asociația Tinerilor Artiști Oberliht în cartierul dat, am căutat să cercetăm și să cunoaștem contextul regiunii, istoria, poveștile și istoriile oamenilor, dificultățile cu care aceștia se confruntă și ceea la ce aspiră. Acestea au stat la baza unei serii de evenimente organizate în 2018, printre care și cea de-a 3-a ediție a Școlii Internaționale de Vară „Istorii din Cartierul Meu” (ȘIV). În cadrul Școlii a fost editat un ziar pentru a fi distribuit comunității – ca o recompensă simbolică pentru susținerea inițiativei noastre și contribuția acesteia la lucrările școlii.

În 2019, continuăm dezvoltarea proiectului Fațade Publice în cartierul Maria Drăgan. Nefiind adaptat nevoilor contemporane ale vieții, se cere de găsit soluții de ordin tactic și strategic, iar ulterior și de ordin structural, pentru a reintegra acest cartier în țesutul urban (și identitar) al orașului Chișinău. Astfel, în cadrul ediției a IV-a a Școlii Internaționale de Vară, ne propunem să abordăm problemele descrise prin artă și prin dialog cu comunitatea, pentru a le face mai vizibile și pentru a da voce locuitorilor din cartier. Propunerile participanților ghidați de artiști invitați în cadrul ȘIV se vor materializa într-o serie de activități culturale (ateliere de creație, expoziții de artă și de fotografie, concert, picnic etc.), care vor transforma spațiile publice din cartier.

Programul ȘIV (19 – 27 iulie 2019)

Programul școlii va cuprinde câteva ateliere de creație conduse de Viktor VEJVODA [CZ], Dan PERJOVSCHI [RO], Thomas WOOD [UK] și Ana Maria POPA [MD], și va fi facilitat de artiștii Alexandra NOVAC [MD] și Marlene HAUSEGGER [AT], și de cercetătorul Maxim POLEACOV [MD] alături de echipa Asociației Oberliht, fiind completat de activități precum lucrul cu comunitatea, elaborarea instalațiilor de artă, ateliere de croitorie  și reparație a bicicletelor, proiecții de film și prezentări publice.

Programul public al ȘIV (22-27 iulie 2019)

Luni, 22 iulie 2019, ora 16:00
Thomas WOOD [UK] / Alexandra NOVAC [MD] – prezentare de artist
Biblioteca Maria Drăgan (str. Maria Drăgan nr. 26/3a)
https://chisineu.wordpress.com/2019/07/15/wood-novac/

Marți, 23 iulie 2019, ora 20:00
Viktor VEJVODA [CZ] / Marlene HAUSEGGER [AT] / Ira MERZLICHIN [RO] – prezentare de artist
Zpațiu (str. Alexei Şciusev nr. 103)
https://zpatiu.wordpress.com/2019/07/17/vejvoda-hausegger-merzlichin/

Miercuri, 24 iulie 2019, ora 20:00
Dan PERJOVSCHI [RO] – prezentare de artist
Zpațiu (str. Alexei Şciusev nr. 103)
https://zpatiu.wordpress.com/2019/07/17/perjovschi/

Joi, 25 iulie 2019, ora 21:00
GARDEAMUS: Cinema mon amour (2018) – un film de Alexandru BELC [RO]
Cinematograful Gaudeamus (str. Vasile Alecsandri nr. 4)
https://chisineu.wordpress.com/2019/07/16/cinemamonamour/

Vineri, 26 iulie 2019, ora 21:00
Masa Critică: Utgått på dato / Expirat (2017) – un film de Kieran KOLLE [NO]
Apartamentul Deschis (str. București 68/1)
https://bucuresti68.wordpress.com/2019/07/18/expirat/

Sâmbătă, 27 iulie 2019, ora 16:00 – 20:00
Eveniment public cu participanții la Școala Internațională de Vară „Istorii din Cartier”, partenerii proiectului, cercetătorul Maxim POLEACOV [MD], artiștii Marlene HAUSEGGER [AT], Ira MERZLICHIN [RO], Alexandra NOVAC [MD], Dan PERJOVSCHI [RO], Ana POPA [MD], Viktor VEJVODA [CZ], Thomas WOOD [UK] și locuitorii din cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana / Chișinău.
curator: Vladimir US [MD]

Cartierul Maria Drăgan / sectorul Ciocana (str. Maria Drăgan nr. 28/2).
Participarea la programul public al ȘIV este gratuită.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactaț la adresa de email: info@oberliht.org și la tel: 022 286317

Proiectul Fațade Publice: Istorii din Cartier – Școala Internațională de Vară (Edu-Art) este organizat în parteneriat cu EcoVisio, centrul de artă contemporană < rotor > & Baby People și beneficiază de susținerea Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Erasmus+ și Forumul Cultural Austriac din București.

EN
– – –

PUBLIC FACADES / EDU-ART: Stories from My Neighborhood: the trash from the backyard can also glitter
How can we make better use of the local resources by reusing them and through up-cycling, diminishing thus the waste

During the last three decades Maria Drăgan neighborhood from Ciocana district in Chișinău went through some major changes due to closing of majority of the enterprises in the industrial area (and this leading, for many people, to lose their jobs), rehabilitation of living spaces by adding new constructions to existing blocks, degradation of spaces for common use and the overflow, with private cars, of community courtyards – these are to name just a few of the issues found during a research conducted in April-May 2019. The research also shows that the inhabitants of Maria Drăgan are also facing a series of social and economic problems: poor public transport, lack or poor state of playgrounds, parks and sport courts, unsafety in the region, poor lighting, very limited living space, alcohol consumption, lack of available jobs in the neighborhood etc. Also, we found out that the 150 thousand residents of Ciocana district can attend only one theater, three libraries, one creative center for children and youth, one creative center for kids from underprivileged families and the new Municipal Youth Center. Finally, we understood that the issue regarding waste management is omnipresent and touches upon many aspects of life in the neighborhood, the problem was mentioned by the majority of the interviewed ones.

Throughout the activities undertaken by Oberliht Association in Maria Drăgan neighborhood, we were looking to explore and research the local context, the history, the stories of the people, the issues and challenges they are facing, and their aspirations. On this bases, we created a series of events in 2018, amongst which „Stories from my neighborhood” International Summer School (3rd edition). During this project we have published a magazine, which was shared within the local community as a symbolic reward for their support and involvement.

In 2019, we are further developing the Public Facades project in Maria Drăgan. The neighbourhood hasn’t been adapted to modern necessities and living standards, and needs solutions of strategic and tactical order, and later structural changes in order to be reintegrated in the urban context and identity of the city. Therefore, during the International Summer School (4th edition), we aim at looking at the mentioned problems through artistic means and dialogue with the community, in order to raise awareness and give a voice to the people living in the neighbourhood. The ideas and proposals of participants, who will be guided by guest artists during the project, will take shape through a series of cultural activities (creative workshops, photo and art exhibitions, concert, picnic etc.).

The ISS program (July 19-27, 2019)

The program of the school will include several workshops led by Viktor VEJVODA [CZ], Dan PERJOVSCHI [RO], Thomas WOOD [UK] and Ana Maria POPA [MD], and will be facilitated by the artists Alexandra NOVAC [MD] and Marlene HAUSEGGER [AT], and by the researcher Maxim POLEACOV [MD] along with the Oberliht Association team, complemented by activities such as working with the community, developing art installations, bicycle repair and sewing workshops, film screenings and public presentations.

The public program of the ISS (July 22-27, 2019)

Monday, July 22, 2019, 4pm
Thomas WOOD [UK] / Alexandra NOVAC [MD] – artist talk
The Maria Dragan Library (26/3b, Maria Dragan Street)
https://chisineu.wordpress.com/2019/07/15/wood-novac/

Tuesday, July 23, 2019, 8 pm
Viktor VEJVODA [CZ] / Marlene HAUSEGGER [AT] / Ira MERZLICHIN [RO] – artist talk
Zpace (103, Alexei Şciusev Street)
https://zpatiu.wordpress.com/2019/07/17/vejvoda-hausegger-merzlichin/

Wednesday, July 24, 2019, 8 pm
Dan PERJOVSCHI [RO] – artist talk
Zpace (103, Alexei Şciusev Street)
https://zpatiu.wordpress.com/2019/07/17/perjovschi/

Thursday, July 25, 2019, 9 pm
GARDEAMUS: Cinema mon amour – screening (2015) – a film by Alexandru BELC [RO]
Gaudeamus Cinema (4, Vasile Alecsandri Street)
https://chisineu.wordpress.com/2019/07/16/cinemamonamour/

Friday, July 26, 2019, 9 pm
Critical Mass: Utgått på dato / Expired (2017) – a film by Kieran KOLLE [NO]
Flat Space (68/1 Bucharest Street)
https://bucuresti68.wordpress.com/2019/07/18/expirat/

Saturday, July 27, 2019, from 4 pm to 8 pm
Public event with the participants of the Summer School „Stories from the Neighborhood”, project partners, researcher Maxim POLEACOV [MD], artists Marlene HAUSEGGER [AT], Ira MERZLICHIN [RO], Alexandra NOVAC [MD], Dan PERJOVSCHI [RO], Ana POPA [MD], Viktor VEJVODA [CZ], Thomas WOOD [UK] and the inhabitants.
curator: Vladimir US [MD]

Participation in the public program of ISS is free of charge.
For any other questions, please contact us via email: info@oberliht.org and phone: 022 286317

Public Facades: Stories from My Neighborhood – International Summer School (Edu-Art) project is organized in partnership with EcoVisio, < rotor > centre for contemporary art and Baby People, and receives support from The Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova, Erasmus+ and Austrian Cultural Forum in Bucharest.