Logo-ȘVAIP2016-edițiaII

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – –

Centrul Civic al Chișinăului: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate

Școala Internațională de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică”
22-31 iulie 2016, Chișinău

Parcul Zaikin / Zpațiu / Apartament Deschis

Școala de vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică” a fost pentru prima dată inițiată în 2015 de către Asociația Archilitic, rezultatele acesteia fiind materializate prin instalații de lemn în curtea Taberei pentru copii „Nistru”. Spre deosebire de anul trecut, ediția 2016, organizată în parteneriat cu Asociația Oberliht și Laboratorul de Arhitectură MIEZ, oferă o experiență de lucru cu o echipă internațională pluridisciplinară.

Școala de Vară se desfășoară în cadrul proiectului ”Centrul Civic al Chișinăului: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate” – un proiect de reabilitare şi revitalizare a Parcului Zaikin (https://parculzaikin.wordpress.com/), un scuar semi-abandonat situat la intersecţia str. Sf. Andrei şi Iv. Zaikin, proiect pe care Asociația Oberliht l-a demarat în 2012. Ideea pe care dorim să o realizăm în cadrul ȘIVAIP este cea de arhitectură comunitară realizată într-un mod participativ, iar scopul școlii constă în amenajarea unor obiecte de mobilier urban în Parcul Zaikin (ex: centru comunitar, teren de joacă, teren de sport, cișmea comunitară) concepute în raport cu noțiunile de convivialitate și mediu natural.

Școala de Vară adună participanți din Moldova, România, Ucraina, Ungaria, Spania și Franța, care activează în următoarele domenii: arhitectură, urbanism, design, artă, sociologie și antropologie. Pe durata celor 10 zile ale Școlii aceștia vor interacționa cu locuitorii din jurul parcului și se vor implica activ în acţiuni şi activităţi de organizare, comunicare, design și producţie.

Agenda școlii este însoțită și de un program cultural ce cuprinde: grupuri de lectură despre urbanism tactic, o serie de proiecții documentare cu tematica ”Tactici Urbane”, prezentări în domeniul arhitecturii și urbanismului, jocuri interactive și un eveniment muzical.

Partenerii proiectului

Școala de Vară este organizată de Asociația Oberliht în parteneriat cu Asociația Arhitecților “Archilitic” și Laboratorul de Arhitectură MIEZ, și în colaborare cu alte colective internaționale de arhitecți: studioBASAR (București, România), Straddle3 și WWB (membri ai rețelei Arquitecturas Collectivas, Barcelona, Spania), Pixel 13 (Marsilia, Franţa), Asociația Ahitecților Peisagiști din România, precum și participanți din România, Ucraina și Ungaria. Adițional proiectul este susținut de ASEM, Primăria Municipiului Chișinău și Caritas Moldova.

Finanțatori

Connected Action for the Commons (European Cultural Foundation)
Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Ambasada Franței din Republica Moldova

Sponsori

Modem S.R.L., Calcar S.A., Profmet Grup S.R.L., Linella S.R.L., Fidesco S.R.L., Efes Vitanta, Moldova Brewery S.A., Pesticoms-Prod-Grup S.R.L.

Parteneri media

Art Ploshadka, FEST, Locals, #diez, ZUGO

– – –

Proiectul CCC: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate este susținut de către Fundaţia Culturală Europeană în cadrul programului “Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune”: http://www.culturalfoundation.eu/connected-action

EN
– – –

Civic Center of Chisinau: Zaikin Park – a park for the community

Summer School “Architecture – Installations – Landscaping”
June 22 – July 31, 2016, Chisinau

Zaikin Park / Zpace / Flat Space

Summer School “Architecture – Installations – Landscaping” was initiated for the first time in 2015 by Archilitic Association, the results of the school being materialized through some wood instalations in the yard of the Summer Camp for Children called ”Nistru”. Unlike the last year, the 2016 edition, organized in collaboration with Oberliht Association and MIEZ Architecture Lab, offers the occasion to share the experience of working with an international multidisciplinary team.

The Summer School is organized as part of “Chisinau Civic Center: Zaikin Park – people’s park, a project of rehabilitation and revitalization of Zaikin Park (https://parculzaikin.wordpress.com/), a half-abandoned square situated at the intersection of Sf. Andrei and Iv. Zaikin that started in 2012 by Oberliht Association.

The idea that stood at the basis of SVAIP 2016 and which we want to implement is that of participatory architecture with the participation of the community. The aim of the School consists of installing objects of urban furniture in Zaikin Park (former community center, playground, sport ground, community fountain conceived in relation with the notions of conviviality and (natural) environment that will be valued in this manner.

The Summer School gathers participants from Moldova, Romania, Ucraine, Hungary, Spain and France, which activate in the fields of architecture, urbanism, design, art, sociology and anthropology. Within the 10 days duration of the School, the participants will get themselves actively involved in accomplishing all stages of the camp, through action and activities of organizing, design, production and communication of the intervention.

Additionaly, the Agenda of ȘIVAIP is followed by a culture program that includes: reading groups about tactical urbanism, a series of documentary screenings called ”Urban Tactics”, a series of presentations in the fields of architecture and urbanism, interactive games and a musical event.

Project’s Partners
The summer school is organized by Oberliht Association, the Association of Architects “Archilitic” (Chisinau, Moldova), MIEZ Architecture Lab, in collaboration with other international architecture collectives: studioBASAR (Bucharest, Romania), Straddle3 and WWB (Arquitecturas Colectivas network, Barcelona, Spain), Pixel 13 (Marseille, France), participants from Romania, Ucraine and Hungary. Additionaly the project is supported by Caritas Moldova.

Donars

Connected Action for the Commons (European Cultural Foundation)
Ministry of Culture of Republic of Moldova
French Embassy from Republic of Moldova

Sponsors

Modem S.R.L., Calcar S.A., Profmet Grup S.R.L., Linella S.R.L., Fidesco S.R.L., Efes Vitanta, Moldova Brewery S.A., Pesticoms-Prod-Grup S.R.L.

Media Partners

Art Ploshadka, FEST, Locals, #diez, ZUGO

– – –

Project CCC: Zaikin Park – people’s park is supported by the European Cultural Foundation as part of program “Connected Action for the Commons”: http://www.culturalfoundation.eu/connected-action