RO
– – – – –

Publicitatea în Chișinău

Nu există o lege care ar permite amplasarea anunțurilor pe străzile Chișinăului. Copaci, stații ale transportului public sunt acoperite cu anunțuri făcute acasă și apoi multiplicate. Când este întrebat despre numărul uimitor al acestora, primarul orașului nu simte necesitatea de interzicere a lor, pentru că oamenii au nevoie de spațiu pentru a-și reclama bunurile.  Stațiile de trasport public nu au careva anunțuri oficiale, pentru că ele sunt spații pentru copiile xeroxate.  Probabil , de asta panourile publicitare sunt înălțate atât de mult, ca nimeni să nu le poată ajungă. Totuși, există o lege nescrisă, care interzice publicarea anunțurilor pe suprafețele proprietăților private. Deși, poți, fără frică, să-ți amplasezi anunțurile, în timpul zilei, în locurile unde, deja, ele există. Panourile publicitare nu reclamează lucruri globalizate; mai mult de propagandă: arătând Chișinăul, artiști moldoveni sau chestii de uz casnic. Publicitatea profesionistă lipsește. De obicei, aceste panouri sunt niște pagini galbene ale produselor.  Multe din ele sunt albe, așteptând să fie arendate. Des, o reclamă rămâne afișată mult timp, după ce evenimentul a avut loc.  Aceste condiții reflectă întreaga scenă pe piața publicitară, care, des, are loc direct în stradă, împărțind pliante, oferind transport, vânzând produse de mâna a doua. În general, poți găsi mai multe lucruri în stradă decât în magazine.

EN
– – – – –

Adverts in Chisinau

There isn’t really a law for posting posters on the streets of Chisinau. Trees, bus stops are covered with homemade photocopies. When asked about the staggering amount of posters, the mayor of the city feels no need to prohibit them, as people need space to advertise their goods. Bus stops don’t have official advertisements posted, because they’re a place for xeroxed copies. Probably that’s why billboards are raised so high in the city, so that no-one reach that area. There is, however, an unwritten law to not post on private properties. Have no fear to post your own during the day in the places where you already find them, though.
Official billboards don’t advertise many globalised things; they’re more propaganda-styled, showing Chisinau, Moldavian singers or domestic stuff. Professional regular advertising is missing. Billboards are more like yellow pages for products. Many billboards are plain white waiting for customers to pay. Often an advertisement of a commercial event stays long after the event has happened. These conditions reflect on the whole market scene which often takes place right on the street by giving flyers, offering transport, selling second-hand items. Overall there is more stuff right on the street than in shops.

detalii despre programul de rezidență / details about the residency program: http://arthotel.oberliht.com/2011/11/26/michal-holy/