Desenează o hartă a orașului tău

Pentru că hărțile sunt instrumente vizuale utile pentru transmiterea informației. Pentru că ele pot fi întocmite de către grupuri diverse și pentru că, odată combinate, pot să prezinte istorii unice despre anumite relații complexe. Pentru că hărțile nu sunt niciodată absolut complete, ele dezvăluie mereu doar o parte a unei istorii care poate fi întotdeauna întregită și extinsă. Pentru că puterea se manifestă în spațiu, conflictele se manifestă în spațiu și noi ne manifestăm în spațiu. Pentru că nu putem cunoaște încotro ne îndreptăm dacă nu știm de unde venim.

Te încurajăm să însemnezi pe hartă locuri importante pentru tine, locurile din acest oraș în care oamenii locuiesc, lucrează sau se joacă. Poți marca pe hartă locuri ce țin de conflicte politice din trecut sau din prezent, istorii uitate, spații culturale, devastări ale mediului, întâmplări personale, speculații cu proprietatea publică, mișcări sociale, locuri destinate educației formale sau informale, zone cu pericol de violență, cafeaua cea mai bună, spații ocolite de turiști, periferiile orașului, propuneri alternative de utilizare a spațiului public, distribuția veniturilor și circulația banilor, orice! Ești încurajat să combini, să suprapui sau să crești contrastul și să inversezi în cel mai liber mod temele și subiectele hărților tale. Ești încurajat să evidențiezi istorii și centre de interes personal, să notezi ce semnifică ele în general, ce fel de referințe aduc, de ce și pentru cine sunt ele importante.

Însemnările cetățenilor pentru un atlas al spațiului public din Chișinău este rezultatul unei colaborări între AREA Chicago și Asociația Oberliht: http://atlasofchisinau.wordpress.com

Make a map of your city

Because maps are a visual tool for sharing information with others. Because they can be produced by many people and combined together to tell stories about complex relationships. Because maps are never finished and only tell part of a story that can constantly be expanded upon. Because power exists in space, struggle exists in space and we exist in space. Because we cannot know where we are going if we do not know where we are from.

You are encouraged to map out sites that are significant to you as someone who lives, works and plays in this city. You can map out sites of past or current political struggles, lost histories, cultural spaces, environmental devastation, personal histories, real estate speculation, social movements of the past, places of formal/informal education, sites of gang violence, where to get the best coffee, places where tourists do not go, the periphery of the city, proposals for alternative uses of public space, distribution of wealth, anything. You are encouraged to combine, intersect, contrast, flip upside down themes or topics of your maps. You are encouraged to map out personal histories and points of interests as well as what else they relate to, why are these points important, and to whom are they important to?

Notes for people’s atlas of public space in Chisinau is a result of a collaboration between AREA Chicago and Oberliht Association: http://atlasofchisinau.wordpress.com