Hotelul Guguță – APEL de PARTICIPARE la consultări publice repetate / Приглашаем на повторные публичные слушания. Гостинница Гугуцэ, 17 mai 2015, ora 14:00

IMG_4194_web-3

– – – читайте ниже на русском – – –

RO
– – – – –

Hotelul Guguță – APEL de PARTICIPARE la consultări publice repetate

17 mai 2015, ora 14:00
Primăria Municipiului Chișinău
Pretura sectorului Buiucani
str. Mihai Viteazul nr. 2, Sala de Ședințe

Pe data de 17 mai 2015, la ora 14.00, în incinta Preturii sectorului Buiucani (str. Mihai Viteazul, 2, Sala de Ședințe), Primăria mun. Chișinău organizează consultări publice repetate pe marginea proiectului „Planul Urbanistic de Detaliu pentru complexul hotelier și de agrement din str. Maria Cebotari 20„.

E vorba de inițiativa companiei FINPAR INVEST SRL de a construi un hotel luxos chiar în centrul orașului, în locul fostei cafenele Guguță, situată în Grădina Publică ”Ștefan cel Mare și Sfînt”.

Anterior, pe 27 februarie 2015, a avut loc o altă rundă de dezbateri publice care însă a fost declarată nulă și nevalabilă de către reprezentanții inițiativelor și organizațiilor civice din oraș pe motivul neprezentării autorităților și reprezentanților antreprenorului. În consecință, societatea civilă a solicitat organizarea unei runde repetate de dezbateri publice cu participarea tuturor subdiviziunilor implicate și a antreprenorului.

Asociația Tinerilor Artiști ”Oberliht”, susținută de mai multe grupuri de cetățeni activi și organizații ale societății civile (ecologiste, culturale, de activiști urbani), consideră că construcția acestei clădiri trebuie oprită.

În sprijinul aceste poziții formulăm următoarele argumente:

– Clădirea (prin dimensiunile ei, prin infrastructura necesară – transport, spații de parcare, căi de acces) va afecta integritatea Grădinii Publice, cel mai vechi și mai frecventat parc din Chișinău, inclus în lista monumentelor de importanță națională.

– Clădirea va aduce zgomot și poluare într-un spațiu public comun pe care orășenii îl folosesc pentru recreare, plimbări, discuții.

– Clădirea va reduce vizual și spațial, dar și simbolic din teritoriul Grădinii Publice care găzduiește asemenea monumente de importanță națională precum Aleea Clasicilor, Monumentul lui Mihai Eminescu, Monumentu lui A. S. Pușkin.

Asociația Tinerilor Artiști ”Oberliht” vă invită cordial să participați la discuțiile publice.

SEMNEAZĂ PETIȚIA!

РУ
– – – – –

Приглашаем на повторные публичные слушания. Гостинница Гугуцэ

17 мая 2015; 14:00
Примэрия муниципия Кишинэу
Претура сектора Буюкань (ул. Михай Витязул, 2), зал заседаний

17 мая 2015 года в претуре сектора Буюкань (ул. Михай Витязул, 2, зал заседаний) в 14:00 примэрия Кишинэу организует третий раунд публичных слушаний касательно проекта «Подробный план строительства гостинично-развлекательного комплекса по ул. Мария Чеботарь, 20».

Компания FINPAR INVEST собирается строить прямо в центральном парке им. Штефана чел Маре, на месте бывшего кафе «Гугуцэ», огромный отель.

Второй раунд публичных слушаний по данному вопросу прошел 27 февраля этого года. Но представители столичных гражданских организаций и инициатив считают те слушания несостоявшимися, потому что на них отсутствовали представители фирмы-застройщика и ответственных органов местной власти. Это стало поводом для требования организации еще одних слушаний с участием всех вовлеченных в вопрос сторон, в том числе и представителей фирмы-застройщика.

Ассоциация молодых художников Oberliht, поддерживаемая многими организациями и инициативными группами гражданского общества (экологическими, культурными, правозащитными), считает, что строительство этого отеля нельзя допустить.

И вот по каким причинам:

– Здание гостиницы (своими размерами, необходимой инфраструктурой: транспорт, пути сообщения, парковка) нарушит целостность центрального парка, самого старого и самого посещаемого парка в Кишиневе, являющегося памятником национального значения, внесенного в регистр.

– Строительство здания повлечет шумовое и экологическое загрязнения общественного пространства, которое горожане используют для отдыха и развлечений.

– Здание и пространственно, и визуально, и символически нанесет урон территориальной целостности парка, в котором находятся такие памятники национального значения, как Аллея Классиков, памятники Михаю Еминеску и Александру Пушкину, центральный фонтан.

Ассоциация Oberliht призывает всех, кому не безразлична судьба центрального парка, участвовать в общественных слушаниях.

ПОДПИШИ ПЕТИЦИЮ!

20150517_guguta

APEL DE PARTICIPARE: Celălalt Cluj – un atelier de arhitectură, design şi peisagistică, 3-10 mai 2015

08

Apel de participare

Asociația Studenților Arhitecți Cluj organizează în preajma Zilelor Arhitecturii din Cluj (11-17 mai) un atelier studențesc internaţional cu tematică de arhitectură, design şi peisagistică – celălalt Cluj, care se va desfăşura în perioada 3-10 mai 2015.

Reunind studenţi şi specialişti din Zwolle (NL), Budapesta, Chișinău, Hamburg şi Cluj, atelierul va aprofunda concluziile studiului „Celălalt Cluj”, desfăşurat în februarie 2014, cu sprijinul federaţiei Share şi în pregătirea Capitalei Europene a Tineretului.

Atelier în parcul dintre lacurile Gheorgheni
Cluj, 3-10 mai 2015

Atelierul din acest an îşi propune continuarea studiului „Celălalt Cluj”, prin abordarea mai detaliată a unor porţiuni ale viitorului parc. Prin intervenţii punctuale în teren, se doreşte o mai bună deschidere a zonei pentru publicul larg şi evidenţierea calităţilor şi a potenţialului acestui loc. Amenajări simple, reversibile, pot încuraja vizitarea, descoperirea şi utilizarea zonei în perioada premergătoare amenajării parcului. Cunoaşterea şi aprecierea publică a valorii acestui loc este văzută ca un pas important spre realizarea parcului şi, deci, ca scop principal al atelierului.

detalii:
http://www.slicker.ro/2015/04/07/za2015-habitat-gheorgheni-cel-mai-mare-parc-clujean/
https://www.facebook.com/HabitatGheorgheni

Conform formularului trimis de Asociația Studenților Arhitecți din Cluj Cluj, din 24 de studenți înscriși, 6 au posibilitatea de a caza cîte un student din Moldova/Chișinău. Considerând disponibilitatea colegilor din Cluj, rugăm doritorii de a lua parte la atelier să contacteze cât de curând coordonatorii din Chișinău:

Vlad Moldovan (ICOMOS Moldova) – vlad.moldovan@aam.md
Alexandru Munteanu (Oberliht) – aldru.munteanu@yahoo.com

Transmiteți o scrisoare de motivație si un scurt CV cu datele de contact (email, telefon/mob.) pînă la 29 aprilie 2015

Colectiv A – Arhitectura temporară participativă, prezentare / Temporary participative architecture, presentation, 4 martie 2015, ora 9:30

la-terenuri-2_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Arhitectura temporară participativă – prezentare
Colectiv A – La Terenuri, Cluj
4 martie 2015, ora 9:30-11:00

Facultatea de Arhitectură, Universitatea Tehnică din Moldova
(bd. Dacia 39, Chișinău / blocul 9, et. 2, sala 212)

Conferința va prezenta metodologia aplicată de Colectivul proiectului La Terenuri – Spațiu Comun în Mănăștur (Cluj, RO) în cadrul atelierelor de urbanism participativ care au urmarit amenajarea parcului temporar PlayManastur în 2014. S-a cerut părerea cetățenilor asupra unor aspecte legate de spațiul public și s-a încercat rezolvarea lor împreună cu locuitorii zonei. Vom dezvolta și tema metodologiei lucrului arhitectului în cartiere.

Laura PANAIT (1983, antropolog urban) locuiește și lucrează în Cluj. Este doctor în Antropologie urbană la UBB Cluj. A absolvit Bauhaus Dessau Kolleg VIII, “EU Urbanism”. A organizat numeroase intervenţii artistice în spaţiul public în Cluj (inclusiv la Fabrica de Pensule), Germania, Polonia, Cehia şi Luxembourg. A participat la cea de-a XII-a ediţie a Bienalei de Arhitectură de la Veneţia, cu proiectul „Superbia”. Este coordonatoare pe comunicare în cadrul asociației Colectiv A și coordonatoare a inițiativei La Terenuri – Spațiu Comun în Mănăștur.

Diana GALOS (1986, arhitect) – absolventă a Facultății de Arhitectură și Urbanism, locuiește și profesează în Cluj. Colaborator al Fundației Heritas, a fost implicată în elaboarea Ghidului de dezvoltare al municipiului Sibiu și a organizat ateliere de consultare publică în cadrul Festivalului Huet Urban 2013 și 2014. A coordonat ateliere organizate de Coop pe stradă, o inițiativă ale cărei scopuri sunt antrenarea publicului larg și a celui profesionist în procesul participativ de implementare a obiectivelor comunitare, promovarea și experimentarea metologiei participative în societatea est europeană. Din 2012 este colaborator Colectiv A – La Terenuri Mănăștur în cadrul căreia a participat la atelierele de urbanism participativ Learnig from Manastur.

– – –

Colectiv A este o echipă pluridisciplinară din Cluj. Timp de 3 ani, în formatul unei echipe compuse din artişti, peisagişti, arhitecţi şi sociologi, Colectiv A încearcă să valorifice un spaţiu semi-public semi-privat din cartierul Mănăştur pentru a-l readuce într-o stare de spaţiu verde – La Terenuri-Spaţiu Comun – amenajat şi accesibil comunităţii din blocurile de locuinţă din preajmă ce găzduiesc o comunitate de circa 5.000 locuitori!

https://ro-ro.facebook.com/LaTerenuriSpatiuComunInManastur.

Prin intervenţiile sale diversificate, Colectiv A doreşte să sprijine practicele colective urbane şi de grădinărit astfel încurajînd o nouă abordare interdisciplinară a spaţiilor publice situată între intervenţie artistică, arhitectură, peisagistică şi analiză antropologică. Proiectul propune intervenţii sociale, culturale şi artistice în spaţiul public în urma cărora se vor construi locuri de schimb şi de socializare dezvoltînd oportunităţi de discuţie cu privire la practicile de cetăţenie activă.
http://www.colectiva.ro/

intrare liberă

Acest eveniment face parte din proiectul Centrul Civic al Chișinăului – un parc pentru comunitate și este susținut de Fundația Culturală Europeană.

la-terenuri-1_web

EN
– – – – –

Temporary participative architecture – conference
Colectiv A – La Terenuri, Cluj
March 4, 2015, 9:30-11:00 am

Faculty of Architecture, Moldova Technical University
(bd. Dacia 39, Chisinau / blocul 9, et. 2, sala 212)

The conference will present the methodology applied by the Collective of project La Terenuri – The Common Space in Manastur (Cluj, RO), as part of the workshops for participative urbanism which followed the building of the temporary park PlayManastur in 2014. The citizens have been asked for their opinion concerning some aspects of public space and there have been made attempts to solve them together with the residents of the area. We will develop the theme of the methodology of architect’s work in the districts.

Laura PANAIT (1983) lives and works in Cluj. She is Ph.D. in urban anthropology at UBB Cluj. She organized many artistic interventions in the public space of Cluj (including at the Brush Factory), in Germany, Poland, Czech Republic and Luxembourg . She participated at the XIIth edition of the Architecture Biennale in Venice with project “Superbia”. She is a coordinator on communication in the association Colectiv A and coordinator of the initiative La Terenuri – The Common Space in Manastur.

Diana GALOS (1986) – licensee of the Faculty of Architecture and Urbanism, lives and teaches in Cluj. Being a collaborator of Heritas Foundation, she was involved in the elaboration of the Guide for Development of the City of Sibiu and she organized workshops for public consulting as part of the festival Huet Urban 2013 and 2014. She coordinated workshops organized by Coop on the street, an initiative whose aims are to attract the wide public and the professional one in the participative process of implementing the community objectives, promoting and experimenting participative methodology in Eastern European society. Since 2012 she is a collaborator of Colectiv A – La Terenuri – Manastur during which she participated in workshops of participative urbanism Learning from Manastur.

Colectiv A is a pluridisciplinary team from Cluj. During 3 years, in the format of a team composed of artists, landscapists, architects and sociologists, Colectiv A attempts to activate a half-public, half private space from the district of Manastur, in order to restore it to a state of green space – La Terenuri – the Common Space, built and accessible to the inhabitants of the residential blocks from nearby which host a community of about 5000 people!
https://ro-ro.facebook.com/LaTerenuriSpatiuComunInManastur

Through its diversified interventions, Colectiv A wishes to support the collective urban and gardening practices, thus encouraging a new interdisciplinary approach for the public spaces, situated between artistic intervention, architecture, landscape design and anthropological analysis. The project proposes social, cultural and artistic interventions in the public space following which there will be built places for exchange and socializing, developing opportunities for discussion concerning practices of active citizenship.
http://www.colectiva.ro/

free ‘entrance’

This event is part of Chisinau Civic Center – people’s park project and is supported by the European Cultural Foundation.

CCC – un portret al comunităţii – atelier de lucru cu Colectiv A [RO] / CCC – a potrait of a community – a workshop in collaboration with Collectiv A from Cluj [RO], 3-8 martie 2015

IMG_7636_web

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Centrul Civic al Chișinăului – un portret al comunităţii
un atelier organizat în colaborare cu Colectiv A din Cluj
3-8 Martie 2015

participanţi: Laura PANAIT (antropolog) și Diana GALOS (arhitect)
Parcul Zaikin (intersecția străzilor Sf. Andrei cu Iv. Zaikin, Chișinău)

În perioada 3-8 Martie membrii Colectiv A, în colaborare cu echipa Asociației Oberliht, vor conduce un atelier de cartografiere a comunităţii din preajma Parcului Zaikin din Chișinău, pe care Asociaţia Oberliht şi-a propus să-l reabiliteze cu sprijinul Primăriei, consultînd şi implicînd locuitorii.

Atelierul are drept scop cunoaşterea mai îndeaproape a locuitorilor aplicînd în acest sens noi metodologii de lucru cu comunitatea (cartografierea potențialului creativ al locuitorilor din cartier, desfășurarea unor focus-grupuri, realizarea unor interviuri, documentarea foto și altele). Totodată, acest atelier va crea noi oportunități pentru a aprofunda discuția pe marginea proiectului de amenajare a Parcului, precum și de a face schimb de experiență între artiști, arhitecți, antropologi și lideri comunitari invitați și locali.

Ce reprezintă comunitatea din jurul Parcului Zaikin: dacă-i un grup omogen sau fragmentat, dacă există rețele și relații de vecinătate și dacă membrii comunității interacționează regulat, ce potențial creativ manifestă locuitorii si în final cum poate fi elaborat un portret al comunității prin intermediul unor mijloace artistice (imagini, text, sunet, etc.) sau din perspectiva unor istorii locale colectate la fața locului? Sînt cîteva întrebări la care vom încerca să aflăm răspunsul în cadrul atelierului.

Rezultate preliminare ale cartografierii vor fi prezentate locuitorilor şi tuturor celor interesaţi în cadrul unui picnic colectiv pe 7 martie 2015, începînd cu ora 12:00 în Parcul Zaikin.
– Prezentarea lucrărilor făcute în cadrul atelierului derulat pe parcursul unei săptămîni sub formă de planuri, texte şi fotografii;
– Conceperea unor noi proiecte și lucrări în colaborare cu un grup de artiști şi voluntari, care vor fi dezvoltate în următoatele cîteva săptămîni.

În perioada atelierului, echipa Colectiv A vă invită la 2 prezentări publice:

4 Martie 2015, ora 9:30
Arhitectura temporară participativă
Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Universitatea Tehnică din Moldova
(bd. Dacia 39, Chișinău / blocul 9, et. 2, sala 212)

5 Martie 2015, ora 13:00
Arta în spaţiul public
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
Facultatea Arte Plastice, blocul III, sala 101
(str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

Cu ocazia acestor prezentări veți cunoaște activitatea și proiectele inițiate de Colectiv A cu implicarea comunității din cartierul Mănăştur din Cluj, veți descoperi noi practici de cetăţenie activă și noi forme de colaborare şi conlucrare între societatea civilă, minorităţile, autorităţile publice locale, agenţii economici şi mass-media.

– – –

Colectiv A este o echipă pluridisciplinară din Cluj. Timp de 3 ani, în formatul unei echipe compuse din artişti, peisagişti, arhitecţi şi sociologi, Colectiv A încearcă să valorifice un spaţiu semi-public semi-privat din cartierul Mănăştur pentru a-l readuce într-o stare de spaţiu verde – La Terenuri-Spaţiu Comun – amenajat şi accesibil comunităţii din blocurile de locuinţă din preajmă ce găzduiesc o comunitate de circa 5.000 locuitori!
https://ro-ro.facebook.com/LaTerenuriSpatiuComunInManastur.

Prin intervenţiile sale diversificate, Colectiv A doreşte să sprijine practicele colective urbane şi de grădinărit astfel încurajînd o nouă abordare interdisciplinară a spaţiilor publice situată între intervenţie artistică, arhitectură, peisagistică şi analiză antropologică. Proiectul propune intervenţii sociale, culturale şi artistice în spaţiul public în urma cărora se vor construi locuri de schimb şi de socializare dezvoltînd oportunităţi de discuţie cu privire la practicile de cetăţenie activă.
http://www.colectiva.ro/

Atelierul face parte din proiectul Centrul Civic al Chișinăului – un parc pentru comunitate și este susținut de Fundația Culturală Europeană şi de Fundaţia VIA NADACE.

IMG_6462_web

EN
– – – – –

The Civic Center of Chisinau – a portrait of the community
A workshop organized in collaboration with Colectiv A from Cluj
3rd-8th of March 2015, Chisinau

participants: Laura Panait (anthropologist), Diana Galos (architect)
Zaikin Park (at the intersection of streets Sf. Andrei and Ivan Zaikin, Chisinau)

In the period of 3rd-8th of March, the members of Colectiv A, in collaboration with the team of Oberliht Association will organize a workshop for mapping the community near Zaikin Park in Chisinau, which Oberliht Association aims to rehabilitate with the support of the City Hall, consulting implicitly the inhabitants as well.

The workshop has the task of knowing closer the inhabitants, applying in this regard new methodologies for work with the community (mapping the creative potential of the residents from the neighborhood, dispatching some focus-groups, making some interviews, photo documentation and others). Also, this workshop will create new opportunities for deepening the discussion on the project of building the Park, as well as for an exchange of experience between artists, architects, anthropologists, as well as invited and local community leaders.

What does present the community around Zaikin Park, whether it is a homogenous or fragmented group?, whether there are neighborhood networks and relations and whether the community members interact regularly? what creative potential do the inhabitants manifest?, finally, how can be elaborated a portrait of the community through different artistic means (image, text, sound etc.) or from the perspective of some local stories collected on the spot? – are several questions to which we will attempt to gain answers as part of the workshop.

The preliminary results of the mapping will be presented to the inhabitants and to all those interested during a collective picnic on the 7th of March 2015, starting with 12 o’clock in Zaikin Park.
– The presentation of the works made as part of the workshop will take place during one week under the form of plans, texts and photos.
– Conceiving some new projects and works in collaboration with a group of artists and volunteers, which will be developed within several following weeks.

4th of March 2015, 9:30 AM
Temporary participative architecture
The Faculty of Architecture and Urbanism, Technical University of Moldova
(Dacia boulevard 39 / block 9, second floor, hall 212)

5th of March 2015, 1 PM
Art in pubic space
The Academy of Music, Theatre and Fine Arts
The Faculty of Fine Arts, block III, hall 101
(str. 31 August 1989, nr. 137, Chisinau)

On the occasion of this presentation you will learn about the activity and the projects initiated by Colectiv A involving the community from district Manastur in Cluj, you will discover new practices of active citizenship and new forms of collaboration and working together between civil society, minorities, local public authorities, economic agents and media.

Colectiv A is a pluridisciplinary team from Cluj. During 3 years, in the format of a team composed of artists, landscapists, architects and sociologists, Colectiv A attempts to activate a half-public, half private space from the district of Manastur, in order to restore it to a state of green space – La Terenuri – the Common Space, built and accessible to the inhabitants of the residential blocks from nearby which host a community of about 5000 people!
https://ro-ro.facebook.com/LaTerenuriSpatiuComunInManastur

Through its diversified interventions, Colectiv A wishes to support the collective urban and gardening practices, thus encouraging a new interdisciplinary approach for the public spaces, situated between artistic intervention, architecture, landscape design and anthropological analysis. The project proposes social, cultural and artistic interventions in the public space following which there will be built places for exchange and socializing, developing opportunities for discussion concerning practices of active citizenship.
http://www.colectiva.ro/

The workshop is part of project Chisinau Civic Center of – people’s park and is supported by the European Cultural Foundation and by VIA NADACE Foundation.

semnează petiția: Să spunem NU construcției unui hotel în Grădina Publică! / Скажем НЕТ строительству отеля в центральном парке им. Штефана чел Маре!

IMG_0626_bw_web

– – – читайте ниже на русском – – –

RO
– – – – –

27 februarie 2015, ora 14:00
Primăria Municipiului Chișinău
Pretura sectorului Buiucani
str. Mihai Viteazul nr. 2, Sala de Ședințe

SEMNEAZĂ PETIȚIA!

Compania ”Finpar Invest” intenționează să construiască un hotel pe teritoriul istoric Grădina Publică ”Ștefan cel Mare și Sfânt”, în locul cafenelei ”Guguță”, pe adresa str. Maria Cebotari, 20, Chișinău. Primăria mun. Chișinău a inițiat consultări publice pe marginea acestui proiect, care urmează să aibă loc pe 27 februarie 2015, în incinta Preturii sectorului Buiucani (str. Mihai Viteazul, 2, Sala de Ședințe), cu începere de la ora 14.00.

Considerăm această construcție inutilă și chiar dăunătoare pentru oraș din următoarele motive:

Comunitar. Clădirea (prin dimensiunile ei, prin infrastructura necesară – transport, spații de parcare, căi de acces) va afecta integritatea Grădinii Publice, cel mai vechi și mai frecventat parc din Chișinău.

Cultural. Clădirea va reduce spațial și vizual din teritoriul Grădinii Publice, care are statut de monument istoric protejat de stat de categorie națională găzduind totodată și complexe sculpturale importante precum Aleea Clasicilor, monumentul lui Ștefan cel Mare, monumentul lui A. Pușkin.

Ecologic. Construcţia unei clădiri cu 18 etaje din sticlă şi metal împreună cu împrejmuiri, parcări, drumuri de acces şi construcţii aferente, ar îngrădi accesul oamenilor în parc, luând o parte din spaţiul de agrement public şi folosit ulterior în scopurile de infrastructură a hotelului. Plus la aceasta în timpul lucrărilor de construcţie parcul va fi impracticabil din cauza zgomotului, prafului şi pe lângă toate acestea vor fi defrişaţi mai mulţi arbori ceea ce va afecta destul de grav aspectul şi funcţionalitatea parcului. Adițional, odată construit, hotelul va aduce în zona Grădinii Publice un flux constant de transport (pentru aprovizionare, evacuare a deșeurilor, transportul clienților) fapt care va înrăutăți considerabil calitatea aerului și nivelul de zgomot în Grădina Publică.

Economic. Construcția unui hotel enorm (la intersecția străzii Serghei Lazo cu bd. Ștefan cel Mare) într-o zonă în care, pe o rază de 300-400 m există cel puțin alte 4 hoteluri funcționale mari (Jolly Allon, Codru, Leogrand, Dacia) nu este justificată.

Administrativ. Încă în 2013, în legătură cu protestul societății civile față de construcția unei pizzerii în Scuarul Europei, din cadrul Grădinii Publice ”Ștefan cel Mare” primarul general de Chișinău, Dorin Chirtoacă, a declarat că va reface granițele parcurilor, mai ales cele din zona centrală a orașului și nu va mai înnoi contractele de arendă cu agenții economici ce desfășoară activități în parc. Promisiunea rămâne neonorată – hotelul se dorește a fi construit în granițele istorice ale Grădinii Publice care deține statut de monument de categorie națională protejat și primăria și-a dat acceptul. Un alt aspect juridic problematic ține de faptul că terenul cu pricina se află în litigiu între foștii și actualii proprietari (când el, de fapt, ar trebui să fie proprietate municipală).

Transport. Construcția și funcționarea ulterioară a transportului va genera un flux constant de transport (pentru aprovizionare, evacuare a deșeurilor, transportul clienților) care va aglomera fluxul deja supraîncărcat al zonei centrale a orașului.

Social. Construcția nu contribuie nicidecum la incluziunea tuturor oamenilor ce vin în parc, ci separă oamenii care vin la hotel (un bun privat, accesibil doar unor cetățeni) de oamenii care vin în parc (bun public gratuit). Avem toate motivele să credem că poluarea auditivă, ecologică și fonică a zonei va reduce din numărul de vizitatori ai Grădinii Publice.

Simbolic și politic. Clădirea viitorului hotel se va afla în imediata vecinătate cu clădirea Parlamentului (cea mai importantă clădire reprezentativa a țării). Considerăm că față de așa edificii se cuvin reglementări mai stricte de înălțime și destinație.

În cei 200 de ani de la existență, care au trecut de la fondarea Grădinii Publice, aceasta ar fi prima construcție care ar ieși din cadrul legal existent, bunului simț, care nu s-ar înscrie în contextul Grădinii și care ar prejudicia integritatea spațială și vizuală a acestui monument de arhitectură peisagistică urbană de unicat pentru Republica Moldova.

Din aceste motive ne opunem construcției hotelului în Grădina Publică.
Cerem proprietarii să-și revizuiască decizia și să propună un alt proiect care ar corespunde statutului de monument protejat al locului, profilului ecologic, cultural și comunitar al acestui spațiu.

Solicităm ca primăria să-și onoreze promisiunea de a reconstitui granițele parcurilor din Chișinău și a interzice construcția unor noi clădiri în parcuri și grădini publice.

Invităm pe toți cei cărora nu le este indiferent ce se întâmplă în capitală și în țară să participe la consultări publice pe marginea acestui proiect, care urmează să aibă loc pe 27 februarie 2015, în incinta Preturii sectorului Buiucani (str. Mihai Viteazul, 2, Chișinău, în Sala de Ședințe), cu începere de la ora 14.00

РУ
– – – – –

27 февраля 2015, 14:00
Примэрия мун. Кишинэу
Претура сектора Буюкань
ул. Михай Витязул, 2 (зал заседаний)

ПОДПИШИ ХОДОТАЙСТВО!

Компания «Finpar Invest» собирается построить отель в центральном парке им. Штефана чел Маре, на месте кафе «Гугуцэ» по адресу: ул. Мария Чеботарь, 20, Кишинэу. Примэрия муниципия Кишинэу назначила повторные публичные слушания касательно этого проекта. Они пройдут 27 февраля 2015 года в претуре сектора Буюкань (ул. Михай Витязул, 2, зал заседаний). Начало: 14.00.

Мы считаем это строительство ненужным и губительным для города исходя из следующих причин:

Общественная. Здание (по своим размерам и при необходимой для него инфраструктуре – транспортной, парковочной, пути доступа) нарушит целостность центрального парка, самого старого и посещаемого парка в Кишиневе.

Культурная. Здание уменьшит визуально и пространственно территию парка, который имеет статус исторического памятника национального значения, охраняемого государством, и в котором расположены такие культурные объекты, как Аллея Классиков, памятник Михаю Еминеску, памятник А.С. Пушкину, центральный фонтан.

Экологическая. Строительство 18-этажного здания из стекла и металла вместе с заборами, парковками, путями доступа к зданию и другими эксплуатационными строениями будут препятствовать доступу людей в парк, захватив часть пространства для общественного досуга и использовав его в целях инфраструктуры отеля. Также во время строительных работ парк будет лишен своей рекреационной цели из-за постоянного шума, пыли, а также вырубки деревьев, что сильно снизит ценность парка.
Более того, строительство отеля станет причиной постоянного наличия в парке транспорта (привоз продукции, вывоз отходов, доставка клиентов), что ухудшит состояние воздуха в парке и уровень шума.

Экономическая. Строительство еще одной гостиницы в зоне с уже существующим приостановленным троительством огромной гостиницы (на пересечении улиц Сергей Лазо/Штефан чел Маре) и на территории, где в радиусе 300-400 метров уже действуют 4 гостиницы (Jolly Allon, Codru, Leogrand, Dacia), – не оправдано.

Административная. Еще в 2013 году в связи с протестом общественности касательно строительства пиццерии в Сквере Европы, генеральный примар Кишинева Дорин Киртоакэ заявил, что пересмотрит границы парков, особенно находящихся в центральной части города и не будет продлевать контракты по аренде с экономическими агентами, разворачивающими свою деятельность в парке. Данное обещание остается невыполненным: отель собираются построить в границах парка им. Штефана чел Маре и мэрия дала добро на это. Еще один проблемный юридический факт: земля под строительство находится в состоянии судебной тяжбы между бывшими и нынешними владельцами (в то время, когда земля должна принадлежать муниципию).

Транспортная. Строительство и последующее циркулирование транспорта создадут трафик, который еще больше увеличит и так постоянно существующий трафик в центральной части города.

Социальная. Строительство нового здания не будет способствовать сплочению всех людей, которые приходят в парк, а будет разделять аудиторию отеля (частная территория, доступная только определенному количеству людей) и аудиторию отдыхающих в парке. Есть все причины полагать, что шумовое, экологическое и фоновое загрязнения зоны снизят количество посетителей центрального парка.

Символическая и политическая. Здание будущего отеля будет находиться в непосредственной близости от здания Парламента (самого представительного здания в стране). Мы считаем, что рядом с такими зданиями нужно ужесточить регламент высотности и дистанции.

За 200 лет существования центрального парка, строительство нового отеля будет первым, которое выйдет за рамки существующего закона и здравого смысла. Это строительство не вписывается в контекст парка и соответственно нарушит пространственную и визуальную целостность уникального для Молдовы памятника городского ландшафтного дизайна.

Исходя из всех вышеперечисленных причин, мы выступаем против строительства отеля в центральном парке.
Мы призываем собственников пересмотреть свое решение и создать другой проект, который бы отвечал статусу памятника парка, а атакже экологическим, культурным и общественным требованиям места.

Также мы просим примэрию выполнить свое обещание по пересмотру границ парков Кишинева и запретить строительство новых зданий в парках и скверах.

Приглашаем всех, кому не безразлично, что происходит в столице и стране, принять участие в публичных слушаниях по поводу проекта. Слушания пройдут 27 февраля 2015 года в претуре сектора Буюкань (ул. Михай Витязул, 2, зал заседаний). Начало: 14.00.

Hotelul Guguță din Grădina Publică Ștefan cel Mare – invitație la dezbateri publice repetate / Повторные публичные слушания. Гостинница Гугуцэ / public consultations for Guguta Hotel, 27 februarie 2015, ora 14:00

IMG_0633_web

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

27 februarie 2015, ora 14:00
Primăria Municipiului Chișinău
Pretura sectorului Buiucani
str. Mihai Viteazul nr. 2, Sala de Ședințe

Pe 27 februarie 2015, la ora 14:00 în incinta Preturii sectorului Buiucani (str. Mihai Viteazul nr. 2, Sala de Ședințe) vor avea loc consultări publice pe marginea proiectului „Planul Urbanistic de Detaliu pentru complexul hotelier și de agrement din str. Maria Cebotari, 20″, detalii aici: Proiectul „Planul Urbanistic de Detaliu pentru complexul hotelier şi de agrement din str. Maria Cebotari, 20″.

8

Comunicate-de-presă

Această decizie a fost luată în urma depunerii unei scrisori prin care Asociația Oberliht a solicitat organizarea unor noi dezbateri publice. Demersul dat a fost susținut de un grup de ONG-uri preocupate de noile transformări din parc.

adresare

 

Iată și răspunsul oficial al Primăriei
Официальный ответ примэрии
Here is also the answer of the City Hall

pmc_1_web

pmc_2_web

 

iată cum arăta planul Grădinii Publice în 1817
так выглядел план центрального парка в 1817 году
here is how the plan of the Public Garden appeared like in 1817

3-plan-chisinau-1817_gp_web-2

și iată cum arată el astăzi
так выглядит парк сегодня
and here is how it looks today

HotareleGradiniiPublice-4_web

Încurajăm membrii societății civile și chișinăuienii să-și expună public opinia referitor la construția unui hotel în Grădina Publică Ștefan cel Mare, în locul faimoasei cafenele Guguță, și să susțină un Parc al comunității și al chișinăuienilor în locul unui Parc acaparat de interese private.

mototul nostru este:

GRĂDINA PUBLICĂ A REZISTAT 200 ANI SUB REGIMURI AUTORITARE, ÎNSĂ RISCĂ SĂ DISPARĂ DOAR ÎN 20 ANI DE DEMOCRAȚIE !!!

CAFENEAUA GUGUȚĂ – UN LOC AL ARTIȘTILOR!

imagini de la conferințele publice organizate în cadrul proiectului INTERVENȚII3 (august 2008) / фотографии с конференций для общественности, организованных в рамках проекта «INTERVENȚII 3» («Вмешательства 3») / images from the public conferences organized as part of project INTERVENTIONS3

РУ
– – – – –

27 февраля 2015, 14:00
Примэрия мун. Кишинэу
Претура сектора Буюкань
ул. Михай Витязул, 2 (зал заседаний)

27 февраля 2015 года в 14:00, в претуре сектора Буюкань (ул. Михай Витязул, 2, зал заседаний) пройдут публичные слушания по поводу проекта «Подробный план строительства гостинично-развлекательного комплекса по ул. Мария Чеботарь, 20». Детали о проекте: Proiectul „Planul Urbanistic de Detaliu pentru complexul hotelier şi de agrement din str. Maria Cebotari, 20″.

Решение о проведении общественных слушаний было принято в результате подачи официального письма, в котором Ассоциация Oberliht выступила с просьбой организовать повторные слушания. Письмо было поддержано рядом НПО, занимающихся вопросами преобразования центрального парка.

Мы призываем общественные организации и кишиневцев выразить открыто свое мнение касательно строительства отеля на месте знаменитого кафе «Гугуцэ» в парке им. Штефана чел Маре. А также просим поддержать идею Парка для общественности и кишиневцев и противостоять превращению парка в чей-то частный бизнес. 

наш девиз:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ВЫСТОЯЛ 200 ЛЕТ АВТОРИТАРНЫХ РЕЖИМОВ, НО РИСКУЕТ ИСЧЕЗНУТЬ ВСЕГО ЗА 20 ЛЕТ ДЕМОКРАТИИ!!!

КАФЕ «ГУГУЦЭ» – МЕСТО ДЛЯ АРТИСТОВ!

EN
– – – – –

27th of February 2015, 14:00
City Hall of Chisinau
Administration of Buiucani District
Mihai Viteazul str. nr. 2, Meeting Room

On the 27th of February 2015, at 14:00, in the house of the Administration of Buiucani District (Mihai Viteazul str. nr. 2, Meeting Room), there will take place public consultations on the issue of the project “Detailed Urban Plan for the hotel and recreational complex on Maria Cebotari str. 20”, details here: Project “Detailed Urban Plan for hotel and recreational complex on Maria Cebotari str. 20”

This decision has been taken following the deposition of a letter through which Oberliht Association solicited the organization of repeated public debates. The presented initiative has been supported by a group of NGOs concerned by the recent transformations in the park. 

We encourage the civil society and the residents of Chisinau to express publicly their opinion concerning the construction of a hotel in the Public Garden Stefan cel Mare, on the place of the famous cafeteria Guguta, and to support a Park of the community and of the residents of Chisinau, instead of a park taken over by private interests.

Our motto is: 

THE PUBLIC GARDEN HAS RESISTED 200 YEARS UNDER AUTHORITARIAN REGIMES, BUT RISKS TO DISAPPEAR IN ONLY 20 YEARS OF DEMOCRACY !!!

GUGUTA CAFETERIA – A PLACE OF THE ARTISTS!

Atelier de Crăciun / Рождественское ателье для детей в парке, 27 decembrie 2014, ora 15:00

atelier_de_craciun-2

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Atelier de Crăciun
27 decembrie 2014, ora 15:00
Parcul Ivan Zaikin (instersecția str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin, Chișinău)

Echipa Asociației Oberliht organizează un Atelier de Crăciun pentru copii ce locuiesc în jurul Parcului Zaikin. În cadrul atelierului vom învăța să confecționăm decorațiuni artistice, ghirlande originale și alte jucării cu care vom împodobi brăduțul parcului. Atelierul va fi animat de artistele Alina OJOG și Natalia ARITON și va începe la ora 15:00, iar împodobirea bradului este prevăzută pentru ora 17:00. Veniți să ne bucurăm împreună de sărbătorile iernii în unicul parc pentru comunitate din Chișinău – Parcul Zaikin.

Surpriza zilei este invitatul nostru de onoare: Moș Crăciun

Acest eveniment este organizat în cadrul programului ViabilityNet 2.0 şi se înscrie în proiectul Centrul Civic al Chişinăului – un parc pentru comunitate. Adițional evenimentul este susţinut de Fundaţia Culturală Europeană şi este sponsorizat de Agenţia MoldSilva, compania de Patiserie şi Cofetărie PANILINO şi de magazinul de materiale de desen ArtAtribut.

atelier_de_craciun-1

EN
– – – – –

Рождественское Ателье
время: 15.00
место: Парк «Иван Заикин» (пересечение улиц Св. Андрей/И. Заикин, Кишинев)

Команда Ассоциации Оberliht устраивает Рождественское Ателье для детей, проживающих в районе Парка Заикина. В рамках Ателье мы будем изготавливать оригинальные гирлянды, арт-декор и другие игрушки, которыми затем украсим Новогоднюю Елку в парке. Ателье пройдет при участии артистов Алины ОЖОГ и Натальи АРИТОН. Начало Ателье – 15.00. Начало украшения Елки – 17.00. Приходите, чтобы вместе отметить зимние праздники в единственном в Кишиневе парке для общественности.
Сюрприз дня: специально приглашенный Дед Мороз!

Событие организовано в рамках программы ViabilityNet 2.0 и является частью проекта Centrul Civic al Chişinăului – un parc pentru comunitate (Гражданский Центр Кишинева – парк для общественности). Мероприятие также проходит при поддержке Европейского Культурного Фонда и спонсируется Агентством Молдсилва, кондитерской компанией PANILINO и магазином художественных товаров ArtAtribut.

Urmărește

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers