CINEMATOGRAFUL POLITIC / POLITICAL CINEMA: Kapitalism – reţeta noastră secretă / Kapitalism: Our Improved Formula, 21 mai 2015, ora 21:00

kapitalism

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Kapitalism: reţeta noastră secretă
un film de Alexandru SOLOMON
2010, 80′

21 mai 2015, ora 21:00
APARTAMENT DESCHIS, str. București 68/1, Chișinău

“Kapitalism: rețeta noastră secretă” descrie drumul nostru de la un comunism cu față urâtă la o democrație originală de piață.

Cine știe calea mai bine dacă nu chiar cîștigătorii? Filmul îi adună laolaltă pe cei mai mari magnați din România și încearcă să afle ce i-a îndemnat pe ei să lupte. Printre personajele din varianta integrală a filmului se numără: Dan Voiculescu, George Copos, Dinu Patriciu, George Pădure și Gigi Becali. Aceștia pot fi urmăriți, în film, într-o serie de ipostaze inedite – la ei acasă, în reuniuni de afaceri sau în croaziere cu iahtul, explicând fiecare propria sa rețetă a succesului.

Read more…

SPACES: AUTOPCITY – un film de Ștefan RUSU / AUTOPCITY – a film by Stefan RUSU, 14 mai 2015, ora 18:30

web_autopcity_still

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

A U T O P C I T Y

un film de Ștefan RUSU
imagine: Ruben AGADJANEAN
editare imagine și sunet: Denis BARTENEV
HD, 73’, 2015

14 mai 2015, ora 18:30
Tipografia 5 (str. Vlaicu Pârcălab 45)

Filmul este un documentar investigativ ce exploră un oraș în derivă. Împreună cu un grup de cercetători, teoreticieni, arhitecți, sociologi, activiști urbani și artiști vizuali am investigat procesele de transformare și planificare urbană, care au avut loc în oraș înainte și după proclamarea Independenței în 1991. De-a lungul acestui parcurs ne-au preocupat efectele negative pe care le-ar avea de suferit partea de jos a orașului vechi în urma construcției bulevardului Cantemir, conceput în perioada socialistă de echipa arhitectului A. Șciusev și reactualizat în planul urbanistic general (PUG) din 2007.

Read more…

CRONOGRAF în aer liber / CRONOGRAF in open air, 13, 14, 15 mai 2015, ora 21:00

town_m_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

CRONOGRAF în aer liber
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

13 Mai 2015, ora 21:00
Orașul M (RU)
film documentar de Igor Morozov
2012 / 45’

Un film despre construcția primului oraș socialist din lume. Păstrându-se până în zilele noastre, cartierele orașului M au contururi tipice, confirmând faptul că arhitectura este oglinda istoriei.

town_m1_web

Read more…

Să gîndim orașul – să facem orașul / City thinking – city making, 3-9 mai 2015

Stadte-denken_Poster_web

blog: https://staedtemachen.wordpress.com/

– – – scroll down for English – – –

RO

– – – – –

Să gândim orașul – să facem orașul

Academie stundențească internațională în și pentru Chișinău
3-9 mai 2015

Din 3 și până în 9 mai la Universitatea de Stat din Moldova va avea loc o academie internațională pentru studenți cu titlul „Să gândim orașul – să facem orașul” pe tema dezvoltării urbane creative.În cadrul acestei academii de studii se întâlnesc studenți din cinci țări a Europei de Est pentru a elabora noi perspective asupra modului în care ne raportăm la orașele noastre.

Read more…

Hotelul Guguță – APEL de PARTICIPARE la consultări publice repetate / Приглашаем на повторные публичные слушания. Гостинница Гугуцэ, 17 mai 2015, ora 14:00

IMG_4194_web-3

– – – читайте ниже на русском – – –

RO
– – – – –

Hotelul Guguță – APEL de PARTICIPARE la consultări publice repetate

17 mai 2015, ora 14:00
Primăria Municipiului Chișinău
Pretura sectorului Buiucani
str. Mihai Viteazul nr. 2, Sala de Ședințe

Pe data de 17 mai 2015, la ora 14.00, în incinta Preturii sectorului Buiucani (str. Mihai Viteazul, 2, Sala de Ședințe), Primăria mun. Chișinău organizează consultări publice repetate pe marginea proiectului „Planul Urbanistic de Detaliu pentru complexul hotelier și de agrement din str. Maria Cebotari 20„.

Read more…

APEL DE PARTICIPARE: Celălalt Cluj – un atelier de arhitectură, design şi peisagistică, 3-10 mai 2015

08

Apel de participare

Asociația Studenților Arhitecți Cluj organizează în preajma Zilelor Arhitecturii din Cluj (11-17 mai) un atelier studențesc internaţional cu tematică de arhitectură, design şi peisagistică – celălalt Cluj, care se va desfăşura în perioada 3-10 mai 2015.

Reunind studenţi şi specialişti din Zwolle (NL), Budapesta, Chișinău, Hamburg şi Cluj, atelierul va aprofunda concluziile studiului „Celălalt Cluj”, desfăşurat în februarie 2014, cu sprijinul federaţiei Share şi în pregătirea Capitalei Europene a Tineretului.

Read more…

Colectiv A – Arhitectura temporară participativă, prezentare / Temporary participative architecture, presentation, 4 martie 2015, ora 9:30

la-terenuri-2_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Arhitectura temporară participativă – prezentare
Colectiv A – La Terenuri, Cluj
4 martie 2015, ora 9:30-11:00

Facultatea de Arhitectură, Universitatea Tehnică din Moldova
(bd. Dacia 39, Chișinău / blocul 9, et. 2, sala 212)

Conferința va prezenta metodologia aplicată de Colectivul proiectului La Terenuri – Spațiu Comun în Mănăștur (Cluj, RO) în cadrul atelierelor de urbanism participativ care au urmarit amenajarea parcului temporar PlayManastur în 2014. S-a cerut părerea cetățenilor asupra unor aspecte legate de spațiul public și s-a încercat rezolvarea lor împreună cu locuitorii zonei. Vom dezvolta și tema metodologiei lucrului arhitectului în cartiere.

Laura PANAIT (1983, antropolog urban) locuiește și lucrează în Cluj. Este doctor în Antropologie urbană la UBB Cluj. A absolvit Bauhaus Dessau Kolleg VIII, “EU Urbanism”. A organizat numeroase intervenţii artistice în spaţiul public în Cluj (inclusiv la Fabrica de Pensule), Germania, Polonia, Cehia şi Luxembourg. A participat la cea de-a XII-a ediţie a Bienalei de Arhitectură de la Veneţia, cu proiectul „Superbia”. Este coordonatoare pe comunicare în cadrul asociației Colectiv A și coordonatoare a inițiativei La Terenuri – Spațiu Comun în Mănăștur.

Diana GALOS (1986, arhitect) – absolventă a Facultății de Arhitectură și Urbanism, locuiește și profesează în Cluj. Colaborator al Fundației Heritas, a fost implicată în elaboarea Ghidului de dezvoltare al municipiului Sibiu și a organizat ateliere de consultare publică în cadrul Festivalului Huet Urban 2013 și 2014. A coordonat ateliere organizate de Coop pe stradă, o inițiativă ale cărei scopuri sunt antrenarea publicului larg și a celui profesionist în procesul participativ de implementare a obiectivelor comunitare, promovarea și experimentarea metologiei participative în societatea est europeană. Din 2012 este colaborator Colectiv A – La Terenuri Mănăștur în cadrul căreia a participat la atelierele de urbanism participativ Learnig from Manastur.

– – –

Colectiv A este o echipă pluridisciplinară din Cluj. Timp de 3 ani, în formatul unei echipe compuse din artişti, peisagişti, arhitecţi şi sociologi, Colectiv A încearcă să valorifice un spaţiu semi-public semi-privat din cartierul Mănăştur pentru a-l readuce într-o stare de spaţiu verde – La Terenuri-Spaţiu Comun – amenajat şi accesibil comunităţii din blocurile de locuinţă din preajmă ce găzduiesc o comunitate de circa 5.000 locuitori!

https://ro-ro.facebook.com/LaTerenuriSpatiuComunInManastur.

Prin intervenţiile sale diversificate, Colectiv A doreşte să sprijine practicele colective urbane şi de grădinărit astfel încurajînd o nouă abordare interdisciplinară a spaţiilor publice situată între intervenţie artistică, arhitectură, peisagistică şi analiză antropologică. Proiectul propune intervenţii sociale, culturale şi artistice în spaţiul public în urma cărora se vor construi locuri de schimb şi de socializare dezvoltînd oportunităţi de discuţie cu privire la practicile de cetăţenie activă.
http://www.colectiva.ro/

intrare liberă

Acest eveniment face parte din proiectul Centrul Civic al Chișinăului – un parc pentru comunitate și este susținut de Fundația Culturală Europeană.

la-terenuri-1_web

EN
– – – – –

Temporary participative architecture – conference
Colectiv A – La Terenuri, Cluj
March 4, 2015, 9:30-11:00 am

Faculty of Architecture, Moldova Technical University
(bd. Dacia 39, Chisinau / blocul 9, et. 2, sala 212)

The conference will present the methodology applied by the Collective of project La Terenuri – The Common Space in Manastur (Cluj, RO), as part of the workshops for participative urbanism which followed the building of the temporary park PlayManastur in 2014. The citizens have been asked for their opinion concerning some aspects of public space and there have been made attempts to solve them together with the residents of the area. We will develop the theme of the methodology of architect’s work in the districts.

Laura PANAIT (1983) lives and works in Cluj. She is Ph.D. in urban anthropology at UBB Cluj. She organized many artistic interventions in the public space of Cluj (including at the Brush Factory), in Germany, Poland, Czech Republic and Luxembourg . She participated at the XIIth edition of the Architecture Biennale in Venice with project “Superbia”. She is a coordinator on communication in the association Colectiv A and coordinator of the initiative La Terenuri – The Common Space in Manastur.

Diana GALOS (1986) – licensee of the Faculty of Architecture and Urbanism, lives and teaches in Cluj. Being a collaborator of Heritas Foundation, she was involved in the elaboration of the Guide for Development of the City of Sibiu and she organized workshops for public consulting as part of the festival Huet Urban 2013 and 2014. She coordinated workshops organized by Coop on the street, an initiative whose aims are to attract the wide public and the professional one in the participative process of implementing the community objectives, promoting and experimenting participative methodology in Eastern European society. Since 2012 she is a collaborator of Colectiv A – La Terenuri – Manastur during which she participated in workshops of participative urbanism Learning from Manastur.

Colectiv A is a pluridisciplinary team from Cluj. During 3 years, in the format of a team composed of artists, landscapists, architects and sociologists, Colectiv A attempts to activate a half-public, half private space from the district of Manastur, in order to restore it to a state of green space – La Terenuri – the Common Space, built and accessible to the inhabitants of the residential blocks from nearby which host a community of about 5000 people!
https://ro-ro.facebook.com/LaTerenuriSpatiuComunInManastur

Through its diversified interventions, Colectiv A wishes to support the collective urban and gardening practices, thus encouraging a new interdisciplinary approach for the public spaces, situated between artistic intervention, architecture, landscape design and anthropological analysis. The project proposes social, cultural and artistic interventions in the public space following which there will be built places for exchange and socializing, developing opportunities for discussion concerning practices of active citizenship.
http://www.colectiva.ro/

free ‘entrance’

This event is part of Chisinau Civic Center – people’s park project and is supported by the European Cultural Foundation.

Urmărește

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 52 other followers