Edu-Art 2021: Re-publica „Stadion” – celebrare a locului, articol reflexiv / Рес-публика „Стадион” – празднование места, рефлексивная статья

– читайте ниже на русском –

RO

Această parcare este în același timp intrarea principală a fostului Stadion Republican, porțile căruia prezintă elemente de valoare istorică, arhitecturală și culturală ale orașului Chișinău. Cândva, aici se petreceau numeroase evenimente importante ce au intrat în istoria țării. În acest loc public, se întâlneau și interacționau oameni din întreaga țară.

Astăzi, de cealaltă parte a porților, vedem gunoiști, câini ai străzii și niște construcții privatizate de persoane terțe. Nu mai putem readuce la viață Stadionul, dar credem că e posibil să redobândim acest spațiu public în care să ne putem petrecem timpul liber, să putem face sport, să putem organiza și merge la varii evenimente culturale.

Pandemia ne-a demonstrat că oamenii au nevoia fizică de spații publice deschise. Băncile din parcurile orașului, scuarurile pustii cu monumente, terenurile de joacă, parcurile de divertisment, toate fiind spații monofuncționale, s-au dovedit a răspunde într-o mică măsură cerințelor.

IMG_3440

Acum, cetățenii sunt față în față cu decizia de a fi construită ambasada SUA. Această decizie a fost luată fără consultarea și fără participarea locuitorilor Chișinăului. Suntem de părerea că deciziile cu privire la dezvoltarea acestui loc de valoare istorică națională, trebuie să includă în primul rând interesul locuitorilor orașului și ai țării, și doar apoi interesul altor actori precum cei din domeniul afacerilor sau misiunile diplomatice. Locuitorilor Chișinăului și ai Moldovei ar trebui să li se ofere mai multe oportunități referitoare la funcționalitatea acestui loc din zona istorică a orașului.

În calitate de locuitori ai acestui oraș, considerăm că, la momentul actual, nu sunt de ajuns spații publice deschise, multifuncționale. Susținem activiștii mișcării Spațiu pentru Mișcare – Mișcare pentru Spațiu.

În fotografiile de mai jos, sunt exemple de întrebuințare a locului, pe care am încercat să le propunem orașului, alături de arhitecți, artiști, activiști culturali locali și internaționali. Acestea au fost dezvoltate în cadrul atelierului de urbanism tactic și artă în spațiul public din cadrul proiectului Edu-Art 2021 și care a durat timp de cinci zile. De-a lungul acestor cinci zile, ne-am luptat cu mașinile care au obișnuit să fie parcate aici, am îmblânzit câinii maidanezi cu mâncare, am discutat cu poliția care a fost chemată de lucrătorii îngrijorați ai băncii, și am aflat de la trecători ce viitor prevestesc Stadionului.

În anul care vine, Stadionul Republican va împlini 70 de ani. Sperăm foarte mult ca acest loc va renaște ca un spațiu public deschis, primitor pentru toată lumea.

RU

Эта парковка является по совместительству главными воротами бывшего Республиканского Стадиона, элементы которого составляют историческую, архитектурную и культурную ценность города Кишинев. Когда-то здесь произошло множество значимых событий, вошедших в историю Молдовы. В этом публичном месте встречались и взаимодействовали люди со всей республики.

Сейчас за его воротами мы можем наблюдать свалки мусора, бездомных собак и какие-то приватизированные третьими лицами постройки. Снесенный стадион уже не вернуть, но снова обрести публичное пространство, где можно проводить свой досуг, заниматься спортом, посещать и самостоятельно устраивать культурные мероприятия, мы считаем, что возможно.

IMG_3614

Как нам показала ситуация пандемии людям физически необходимы открытые пространства общего доступа и использования. Скамейки в городских парках, пустые площади с памятниками, детские площадки, парки аттракционов, как монофункциональные пространства, только в маленькой мере отвечают этим запросам.

На данный момент общество поставлено перед фактом строительства посольства США. Эта идея принималась без участия в обсуждениях с жителями Кишинева. Мы считаем, что решение о будущем благоустройстве этого места, имеющего историю национального масштаба, должно, в первую очередь, вовлекать жителей города и страны, и только впоследствии других акторов, как бизнес или иностранные посольства. И для граждан Кишинева и Республики Молдова должно быть предложено больше альтернатив для выбора как использовать это общее пространство в исторической части города.

Как жители этого города мы считаем, что на сегодняшний день нам не хватает открытых общедоступных многофункциональных пространств. И мы поддерживаем активистов движения Spațiu pentru Mișcare – Mișcare pentru Spațiu.

На прикрепленных ниже фото есть примеры, которые мы пытались предложить городу совместно с местными и интернациональными архитекторами, художниками и культурными активистами. Все это было разработано на мастерской по тактическому урбанизму и искусству в публичном пространстве в рамках проекта Edu-Art 2021 и длилось пять дней. В течение всех этих пяти дней мы боролись с машинами, которые привычно заезжали парковаться, откупались едой от местных собак, разговаривали с полицией, которую вызвали взволнованные работники банка и интересовались у местных прохожих, какое будущее они видят у Стадиона.

В следующем году Республиканскому стадиону исполнится 70 лет и мы очень надеемся, что это место возродится как доступное и гостеприимное для всех общественное пространство.

Edu-Art 2021: Re-publica „Stadion” – celebrare a locului / Рес-публика „Стадион” – празднование места

oberliht1

– читайте ниже на русском –

RO

Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice

Re-publica „Stadion” – eveniment de celebrare a locului
3 iulie 2021, ora 17:00 – 22:00
StadionulRepublican (str. Tighina 12, Chișinău)

Mai pe scurt, hai la evenimentul de CELEBRARE A LOCULUI din 3 iulie, 17:00, organizat în fața porților Stadionului [este] Republican.

În atelierul nostru de urbanism tactic, împreună cu studenții și studentele de la arhitectură din Timișoara și Chișinău și ceilalți participanți și participante, vom redobândi un spațiu public și îl vom ajuta să devină LOC. Iar pentru a-l umple de viață, avem nevoie de ajutorul tău!

Vor fi Zemlya1 cu niște muzică acustică cu vocea Yanei-care-dacă-nu-au-auzit-trebu și băieții de la ALTĂ PARTY care taman se pot nimeri la acest party.

Dar cel mai important, vom celebra instalațiile și intervențiile făcute în maratonul de 4 zile de atelier, le vom testa, privi, totul cu BYOB.

vă invităm să urmăriți pagina evenimentului
informație suplimentară despre proiectul Edu-Art 2021: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Informație de contact:
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

RU

Edu-Art 2021 – укрепление связей между художественными сообществами

Рес-публика „Стадион” – празднование места
3 июля 2021 года, в 17:00 – 22:00
Республиканский Стадион (
ул. Тигина, 12, Кишинев)

Коротко говоря, приходите на Праздник Места, 3 июля в 17:00, перед воротами Республиканского Стадиона / Стадион – Республиканский.

На нашем семинаре по тактическому урбанизму, вместе со студентами-архитекторами из Тимишоары и Кишинева и другими участниками, мы вернем общественное пространство и поможем ему стать МЕСТОМ. И, чтобы наполнить его жизнью, нам нужна ваша помощь!

Будут Земля1 с акустической музыкой и голосом Яны-если-кто-не-слышал-то-должен и ребята из ALTĂ PARTY, которых мы встретим на пати.

Но самое главное, мы отпразднуем инсталляции и интервенции, созданные на 4-дневном марафоне мастерской и протестируем их, посмотрите, все с BYOB.

Следите за этим ивентом в ФБ
дополнительная информация о проекте Edu-Art 2021: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/

Участие во всех мероприятиях проекта бесплатное. На наш взгляд, доступ к культуре и образованию как к общим благам должен быть обеспечен для всех желающих, независимо от их экономического или социального статуса.

Контактная информация:
тел: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Меры по предотвращению распространения вируса COVID19

Доступ ко всем мероприятиям будет основан на предъявлении документа, удостоверяющего личность, и заполнении Списка эпидемиологических данных. Просьба к представителям общественности носить маски и соблюдать обязательные правила безопасности (дистанция 1 м, проверка температуры на входе, запрещается употребление алкогольных напитков, другие возможные требования) на протяжении всего мероприятия. Спасибо!

FAȚADE PUBLICE / ȘIV: Istorii din Cartier – seară comunitară la Ciocana / PUBLIC FACADES / ISS: Stories from the Neighborhood – community evening in Ciocana, 27 iulie 2019, ora 16:00-20:00

– – – scroll down for English – – –

RO

Vă invităm să petrecem împreună o după-amiază în cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocană și să celebrăm rezultatele Școlii Internaționale de Vară „Istorii din Cartier: gunoiul din curte tot poate străluci” cu tema: cum să valorificăm resursele comunității locale prin reutilizarea lor și prin upcycling, reducând, astfel, deșeurile?!

locul: str. Maria Drăgan nr. 26/3 (cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana, Chișinău)

PROGRAM / 27 iulie 2019

16:00 (1 oră)
Turul Entuziaștilor cu Maxim POLEACOV [MD] – tur
locația: Belvedere / Valna (str. Maria Drăgan 38, Chișinău)
harta: https://www.openstreetmap.org/directions?from=47.01433%2C28.88279&to=

Turul va servi drept introducere în practicile artiștilor locali și internaționali, a participanților la școala de vară și a locuitorilor din cartierul Maria Drăgan. Cu această ocazie vom face cunoștință cu contextul din sector și specificul locului.

16:00-19:00 (3 ore)
Prezentarea proiectelor participanților la programul de rezidență artistică: Marlene HAUSEGGER [AT], Ira MERZLICHIN [RO], Alexandra NOVAC [MD], Dan PERJOVSCHI [RO], Ana POPA [MD], Viktor VEJVODA [CZ], Thomas WOOD [UK] alături de cercetătorul Maxim POLEACOV [MD] și curatorul Vladimir US [MD]

16:00 (30 min)
Performance de percuție condus de Ana POPA [MD] și Thomas WOOD [UK]
locația: Amfiteatru (str. Maria Drăgan 38, Chișinău)
harta: https://www.openstreetmap.org/directions?from=47.01649%2C28.88176&to=

Un eveniment sonor cu participarea copiilor din cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana sub forma unei parade de ritmuri cu instrumente create din gunoaiele găsite în cartier.

17:00, 18:00, 19:00 (15 min.)
Paradaiz Beatbox Mașina de Ira MERZLICHIN [RO] – proiecție de film
locația: Biblioteca Maria Drăgan (str. Maria Drăgan 26/3A, Chișinău)
harta: https://www.openstreetmap.org/directions?from=47.02159%2C28.88060&to=

Un nou gen beatbox se dezvoltă într-un ghetou izolat de romi din Baia Mare, România. Proiecțiile vor avea loc în Biblioteca Maria Drăgan în prezența autoarei și vor fi urmate de o sesiune de întrebări și răspunsuri.

17:00-19:00 (2 ore)
Un monument temporar pentru Varvara Stepanova în Ciocana de Marlene HAUSEGGER [AT] – instalație
locația: Terenul de Baschet (str. Maria Drăgan 28/2, Chișinău)
harta: https://www.openstreetmap.org/directions?from=47.02002%2C28.88110&to=

Ideea artistei este de a crea o sculptură publică care să poată fi folosită ca obiect în fiecare zi. Aceasta ar trebui să fie o pernă supradimensionată, prezentând pe de-o parte, lucrările artistei Stepanova într-o formă reinterpretată, și, pe de altă parte, să funcționeze ca și o invitație deschisă pentru participanțiii la workshop de a contribui prin inscripții personale.

Perna este un obiect-metaforă pentru vise și un simbol al confortului. Ciocana, de asemenea, este adesea văzută ca un cartier „dormitor” unde oamenii revin seara, după lucru, să se culce. Lucrarea ar trebui să funcționeze ca un obiect colectiv pentru vise – un loc pentru împărtășirea lor și unde acestea ar putea prinde contur.

17:00-19:00 (2 ore)
Oficiul Poștal Inexistent, de Viktor VEJVODA [CZ] – expoziție
locația: Piața Mare / Magazin (str. Maria Drăgan 26/2A, Chișinău)
harta: https://www.openstreetmap.org/directions?from=47.02127%2C28.88123&to=

Prezentarea rezultatelor strategiilor subversive cu tema publicării DIY / samizdat și a cărții poștale. Invităm publicul să participe la eveniment cu lista adreselor persoanelor cărora le-ar plăcea să trimită o carte poștală de la Ciocana. După publicareă cărții poștale, aceasta va fi expediată gratuit la adresa indicată.

17:00-19:00 (2 ore)
Galeria Pristroica de Alexandra NOVAC [MD] și Maxim POLEACOV [MD] – instalație
locația: parcarea (str. Maria Drăgan 26/2A, Chișinău)
harta: https://www.openstreetmap.org/directions?from=47.02219%2C28.88216&to=

Soluțiile arhitecturale pentru blocurile de locuit devin din ce în ce mai ingenioase odată ce copiii se apucă să le proiecteze. Proiectul dat are intenția de a regândi modul cum sunt construite blocurile de locuit și semnificația anexelor de la bloc. Încă nu e seara..

Dincolo de Ciocana de Dan PERJOVSCHI [RO] – fanzine
locația: Zidul Berlinului de Est (str. Maria Drăgan 36, Chișinău)
harta: https://www.openstreetmap.org/directions?from=47.01747%2C28.88206&to=

Atelierul meu se bazează pe ideea împărtășirii (experiența mea) a punctelor de vedere noi (în cazul participanților). Intenția a fost aceea de a atrage tinerii (din liceu, universitate și tineri profesioniști) să gândească într-un context social și politic. În calitate de pretext ne-a servit cartierul Ciocana. Însă problemele profunde de aici sunt inegalitatea, frica, excluziunea, omenirea, societatea de consum, sărăcia, viața contemporană, condițiile de trai etc. Cum să găsim un subiect și cum să-l vizualizăm prin desen? Am realizat o publicație auto-organizată intitulată Dincolo de Ciocana, iar fiecare participant s-a ales cu o singură pagină care tratează una din teme. Toți au luat parte (studenți, alți artiști, voluntari). Fanzine-ul este o platformă de expresie simplă și democratică.

În a doua parte a atelierului, unele desene au fost transpuse pe suprafața gardului metalic în Ciocana, mărimea lor și tehnica fiind adaptate situației socială și arhitecturale de la fața locului. Alegerea a fost să rămânem discreți și să evităm efectul produs de arta stradală (dimensiuni mari, zgomotoasă, dominantă). Invadarea unui spațiu (a nativilor din Ciocana) cu propria subiectivitate nu este cea mai bună tactică. Am ales să fim prezenți într-un mod discret și să „decorăm” într-o măsură mai mare sau mai mică zona de grătar.

19:00 (1 oră)
Cină comunitară
locația: Piața Mare (str. Maria Drăgan 26/3, Chișinău)
harta: https://www.openstreetmap.org/directions?from=47.02122%2C28.88065&to=

Încheiem Școala de Vară cu un „Ghiveci Comunitar”, preparat la ceaun chiar în curte de către localnici. Prietenii de la EcoVisio ne vor ajuta cu legume bune, salvate din piețe de la risipă.

De asemenea, programul va cuprinde:

17:00-20:00 (3 ore)

Freeshop – o piață de haine pe gratis cu Clara ABDULLAH [RO/MD] / EcoVisio
locația: Piața Mare (str. Maria Drăgan 26/3, Chișinău)
harta: https://www.openstreetmap.org/directions?from=47.02122%2C28.88065&to=
eveniment FB: https://www.facebook.com/events/460380477876525/

După 6 ediții în centrul Chișinăului, EcoVisio au hotărât că e timpul să ducă FreeShop-ul în inima raioanelor. Mai exact, pe strada Maria Drăgan din Ciocana. Așa că vă invităm ca sâmbătă, 27 iulie, timp de 3 ore, să aduceți tot ce aveți pe acasă și nu vă mai trebuie dintre haine, pantofi, accesorii, jucării, cosmetice etc. Noi le vom oferi pe loc oricui le dorește, fără niciun ban și nicio condiție, alta decât ca lucrurile să fie folosite mai departe. Ca de obicei, tot ce rămâne la final de FreeShop va merge la organizații de caritate, pentru a fi distribuite celor nevoiași.

Ca bonus la această ediție, două locuitoare ale Ciocanei își vor pune la dispoziție mașina și dragul de cusut pentru a vă salva hainele în suferință: bluze cu găuri, nasturi căzuți, pantaloni fără margine etc. La fel, nu se cere nicio plată, câtă vreme le oferim hainelor o viață mai lungă alături de voi.

Freeshop – atelier de reparație a hainelor cu Ecaterina ȚĂRUȘ [MD]

Ca bonus la ediția a 7-a a Freeshop-ului, două locuitoare ale Ciocanei își vor pune la dispoziție mașina și dragul de cusut pentru a vă salva hainele în suferință: bluze cu găuri, nasturi căzuți, pantaloni fără margine etc. La fel, nu se cere nicio plată, câtă vreme le oferim hainelor o viață mai lungă alături de voi.

Poor Velo – atelier de reparație a bicicletelor cu Rostislav SAVICEV [MD]

Vă așteptăm cu mult drag pe toți! : )

În cadrul proiectului participă: Clara ABDULLAH, Anna BANTIUC, Pauline BORDANEIL, Veronica BUTUCEL, Serghei CHIROV, Cătălină CIBURCIU, Iulia DARII, Natalia GIUSSANI, Maria IVANOV, Nicolae LEONTIEV, Ion MANEA, Ilie MAXIMCIUC, Dmitrii OBREJA, Tatiana POPOVA, Alevtina ROMANENCO, Rostislav SAVICEV, Alexandra STEPANOVA, Roberta TIMOTIN, Ecaterina ȚĂRUȘ și locuitorii din cartier.

Acest proiect este realizat în parteneriat cu EcoVisio, <Rotor> association for contemporary art și Baby People și beneficiază de suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Programului Erasmus+ și Forumului Cultural Austriac din București.

EN

We invite you to spend an afternoon in Maria Dragan neighborhood from Ciocana district in Chisinau and celebrate together the results of the International Summer School „Stories from the Neighborhood: the trash from backyard can also shine” that puts forward the question How to harness the resources of the local community through their reuse and up-cycling, thus reducing waste?!

place: 28/2, Maria Drăgan Street (Maria Dragan neighborhood from Ciocana district, Chisinau)

PROGRAM / 27 of July 2019

4 pm (1 hour)
Enthusiasts Walk with Maxim POLEACOV [MD] – tour of the neighborhood
starting point: Belvedere / Valna (38, Maria Dragan str., Chisinau)
map: https://www.openstreetmap.org/directions?from=47.01433%2C28.88279&to=

The walk introduces the artistic and communication practices of local and foreign artists, summer school participants and residents of Maria Dragan street. We’ll also get acquainted with the context of the neighborhood and local features of this place.

4 – 7 pm (3 hours)
Presentation of the projects of participants in the artist-in-residency program: Marlene HAUSEGGER [AT], Ira MERZLICHIN [RO], Alexandra NOVAC [MD], Dan PERJOVSCHI [RO], Ana POPA [MD], Viktor VEJVODA [CZ], Thomas WOOD [UK] with researcher Maxim POLEACOV [MD] and the curator Vladimir US [MD]

4 pm (30 min)
Percussion performance led by Ana POPA [MD] and Thomas Wood [UK]
location: Amphitheater (38, Maria Dragan str., Chisinau)
map: https://www.openstreetmap.org/directions?from=47.01649%2C28.88176&to=

A soud event involving children from Maria Dragan neighborhood in Ciocana district in the form of a short rhythmic parade with tools created from the garbage found in the area.

5 pm, 6 pm, 7 pm (15 min)
Paradaiz Beatbox Car by Ira MERZLICIN [RO] – film screening
location: Maria Dragan Public Library (26/3A, Maria Drăgan str., Chisinau)
map: https://www.openstreetmap.org/directions?from=47.02159%2C28.88060&to=

A new beatbox genre is developing in an isolated Roma ghetto in Baia Mare, Romania. The screenings will take place at the Maria Dragan Library in the presence of the author and will be followed by a question and answer session.

5 – 7 pm (2 hours)
A temporary monument for Varvara Stepanova in Ciocana – cross-disciplinary workshop by Marlene HAUSEGGER [AT] – installation
location: Basketball Field (28/2, Maria Dragan str., Chisinau)
map: https://www.openstreetmap.org/directions?from=47.02002%2C28.88110&to=

The idea was to create a public sculpture which can be used as everyday object. It should be an over-dimensional pillow, presenting re-interpretations of Stepanova’s textile designs, but on the other hand it should function like a „carte blanche” and an open invitation for personal inscriptions by participants of the workshop.

The pillow is a metaphorical object where dreams take place. It is also a symbol for comfort and cosiness. Ciocana is also often seen as a „sleeping” disctrict where people go back from work just to sleep. It should function like a collective object for dreams and a place to chill and share ideas.

5 – 7 pm (2 hours)
Nonexistent Post Office by Viktor VEJVODA [CZ]
location: Central Square / Shop (26/2A, Maria Dragan str., Chisinau)
map: https://www.openstreetmap.org/directions?from=47.02127%2C28.88123&to=

Presenting the outcomes of subversive strategies with the topic of DIY/samizdat publication and postcard. We kindly ask the public to attend the event with a list of addresses of people they would like to send a postcard from Ciociana to. When postcard will be published, few of them will be mailed at the given address for free.

5 – 7 pm (2 hours)
Pristroika Gallery by Alexandra NOVAC [MD] and Maxim POLEACOV [MD]
location: parking lot (22/2, Maria Dragan str., Chisinau)
map: https://www.openstreetmap.org/directions?from=47.02219%2C28.88216&to=

Architectural solutions become more ingenious if children take care of the design. Rethinking extensions in the area of Old Ciocana. It’s not evening yet…

5 – 7 pm (2 hours)
Beyond Ciocana by Dan PERJOVSCHI [RO] – fanzine

location: East-Berlin Wall (36, Maria Dragan str., Chisinau)
map: https://www.openstreetmap.org/directions?from=47.01747%2C28.88206&to=

My workshop is based on idea of sharing (experience in my case) new viewpoints (from participants). The intention was to put young people to draw and think (high school, university and young professionals) into a social and political context. The pretext was the Ciocana neighborhood. But the deep issues here are inequality, fear, exclusion, humanity, consume society, poorness, contemporary living, living conditions etc. How to find a topic and how to visualize it trough drawing. We produce a self-organized publication titled Beyond Ciocana and each o the participant have one page-one drawing one publication and end up having one issue of the publication. Everybody participate (students, other artists, volunteers). The Fanzine is a democratic platform and a low tech platform for expression.

In the second part of the workshop some of the drawings were re-drawn on a metal wall at Ciocana, adapting size and technique to the social and architectural situation. The choice was to be discreet and escape the street art or mural attitude (big, noisy, dominant). Invading one space (native of Ciocana) with your own subjectivity is not the best tactics. We choose rather a discreet presence of some visual thinking „decorating” more or less one of the barbecue area.

The program will also include:

5 – 8 pm (3 hours)

Freeshop – a free clothing market with Clara ABDULLAH [RO/MD] / EcoVisio
location: Central Square (26/3, Maria Dragan str., Chisinau)
map: https://www.openstreetmap.org/directions?from=47.02122%2C28.88065&to=
FB event: https://www.facebook.com/events/460380477876525/

After 6 editions in the center of Chisinau, EcoVisio decided it was time to take FreeShop to the heart of the districts. More specifically, on Maria Dragan Street in Ciocana. So we invite you on Saturday, July 27th, for 3 hours, to bring everything you have at home and you no longer need clothes, shoes, accessories, toys, cosmetics, etc. We will give them to anyone who wants them, without any ban and no condition, other than to use things further. As always, everything left behind by FreeShop will go to charity organizations to be distributed to the needy.

Freeshop – garment repair shop with Ecaterina TARUS [MD]

As a bonus for this edition, two Ciocana locals will bring their sewing machine and skills to save your damaged clothes: ripped t-shirts, weak buttons, pants in need of a hem etc. This will also be done free of charge, as long as the clothes get to enjoy a longer life with you.

Poor Velo – bicycle repair shop with Rostislav SAVICEV [MD]

7 pm (1 hour)
Community dinner
location: Central Square (26/3, Maria Dragan str., Chisinau)
map: https://www.openstreetmap.org/directions?from=47.02122%2C28.88065&to=

We finalize the public program of the summer school with a „Community Pot” prepared by the locals in the backyard. Ecovisio’s friends will help us with vegetables that will be saved from markets.

Participants: Clara ABDULLAH, Anna BANTIUC, Pauline BORDANEIL, Veronica BUTUCEL, Serghei CHIROV, Cătălină CIBURCIU, Iulia DARII, Natalia GIUSSANI, Maria IVANOV, Nicolae LEONTIEV, Ion MANEA, Ilie MAXIMCIUC, Dmitrii OBREJA, Tatiana POPOVA, Alevtina ROMANENCO, Rostislav SAVICEV, Alexandra STEPANOVA, Roberta TIMOTIN, Ecaterina TARUS and the inhabitants of the neighborhood.

We look forward to seeing you all in Ciocana! 🙂

This event was realized in partnership with EcoVisio, <Rotor> association for contemporary art and Baby People. The project receives support of the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova, Erasmus+ Program and Austrian Cultural Forum in Bucharest.

GARDEAMUS: Cinema mon amour – screening, 25 iulie 2019, ora 21:00


– – – scroll down for English – – –

RO
––
GARDEAMUS: Cinema mon amour – screening
25 iulie 2019, ora 21:00
Cinematograful Gaudeamus (str. Vasile Alecsandri 4, Chișinău)

Continuăm seria de proiecții în fața cinematografului Gaudeamus. Situația rămâne neschimbată. După ce a fost începută demolarea cinematografului (vineri, 8 iunie 2018) locuitorii, activiștii, partidele politice și primarul nou ales (însă nevalidat) au organizat un prostest în fața cinematografului (duminică, 10 iulie 2018), Primăria Chișinău a emis un act (luni, 11 iulie 2018) în baza căruia a fost sistată demolarea aceastuia pe o perioada nedeterminată.

Cinema mon amour (2015)
un film documentar de Alexandru BELC [RO]
70‘ | România | limba: română | subtitre: engleză

„Cinema, Mon Amour” prezintă povestea lui Victor Purice – manager, fost operator și cinefil împătimit, și a celor două angajate ale sale, Cornelia și Lorena. Zi de zi, aceștia se luptă pentru a păstra cinematograful Dacia Panoramic din Piatra Neamț – unul dintre ultimele cinematografe rămase în România în prezent. Cum a trăit “epoca de aur” a cinematografiei, Victor visează să aducă înapoi zilele de glorie, dar se chinuie să țină pasul cu noua și dura realitate. Seamănă cu lupta lui Don Quijote, această încercare a sa de a menține o sală fără încălzire și care se strică pe zi ce trece și pentru care nu primește ajutor din partea statului, proprietarul locului. Deși familia lui Victor trăiește în Italia de mai bine de opt ani, acesta refuză să li se alăture deoarece nu se poate despărți de locul unde și-a petrecut cea mai mare parte a vieții. Victor este convins că în momentul în care ar pleca, cinematograful va fi închis și va avea același destin ca majoritatea celorlalte cinematografe din România.

Alexandru BELC [RO] a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” din București în 2007. În timpul facultății a realizat mai multe scurtmetraje și filme documentare. Astfel, documentarul său The Sound of Mountains a fost prezentat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin în 2007. De asemenea, documentarul său Rebel Rebel a fost selectat la Festivalul Internațional de Film Vision Du Reel la Nyon, în 2010.

Această proiecție este organizată cu scopul de a valorifica spațiul public din fața Cinematografului Gaudeamus și de a atrage atenția asupra demolării nelegitime și ilegale a singurului centru cultural al sectorului Telecentru din Chișinău. Eveniment organizat în cadrul programului „Fațade Publice: Istorii din Cartier – Scoala Internationala de Vara”.

EN
––

GARDEAMUS: Cinema mon amour – screening
25 iulie 2019,  9pm
Cinematograful Gaudeamus (str. Vasile Alecsandri 4, Chișinău)

We continue with the series of film screenings on the fence of Gaudeamus Cinema. The situation remains the same. After the demolition process started (on Friday, June 8, 2018), and inhabitants, activists, political parties representatives and newly elected mayor organized a protest (on Sunday, June 10, 2018), the Chisinau municipality issued a document, that suspended the demolition for an indefinite period (on Monday, June 11, 2018).

Cinema mon amour (2015)
a documentary film by Alexandru BELC [RO]
70′ | Romania / language: Romanian / subtitles: English

„Cinema, Mon Amour” presents the story of Victor Purice – manager, ex-operator and cinematographer, and his two employees, Cornelia and Lorena. Day by day they fight to keep the Dacia Panoramic cinema in Piatra Neamt – one of the last cinemas left in Romania today. As the cinema’s „golden age” is already gone, Victor dreams of bringing the glory days back, but he struggles to keep up with the new and harsh reality. Like the struggle of Don Quixote, his attempt to maintain a room even without heating, for which he does not receive state support, the owner of the place. Although Victor’s family has lived in Italy for more than eight years, he refuses to join them because he can not separate from where he spent most of his life. Victor is convinced that when he leaves, the cinema will be closed and will have the same fate as most other cinemas in Romania.

Alexandru BELC [RO] graduated from the „I.L.Caragiale” National Theatrical and Cinematographic Art University in Bucharest in 2007. During his studies, he did several short films and documentary films . His documentary The Sound of Mountains was presented at the Berlin International Film Festival in 2007. His Rebel Rebel documentary was also selected at the 2010 Vision Du Reel International Film Festival in Nyon.

This screening is organized with the aim to give a public use to the square situated in front of the Gaudeamus Cinema and to emphasize the issue we are concerned with – illegitimate and illegal demolition of the only cultural centre in Telecentru district in Chisinau. This screening is organized as part of the „Public Facades: Stories from my neighbourhood – International Summer School”

 

FAȚADE PUBLICE: Todd WOOD [UK] și Alexandra NOVAC [MD] – prezentare de artist, 22 iulie 2019, ora 16:00

– – – scroll down for English version – – –

RO

Todd WOOD [UK], artist de grafiti / Alexandra NOVAC [MD], artist și manager cultural – prezentare de artist
Luni, 22 iulie 2019, ora 16:00
Biblioteca Maria Drăgan (str. Maria Drăgan nr. 26/3b, sectorul Ciocana, Chișinău)

Todd WOOD este un artist experimentat, care pe parcursul la 15 ani a oferit ateliere de lucru creativ în Marea Britanie. În tot acest timp el a implicat varii grupuri cu vârstă și abilități diferite. De exemplu, el a sprijinit tinerii excluși din școală, precum și a facilitat ateliere în cadrul școlilor. La fel, el a organizat activități de artă în parcuri, cluburi de tineret și activități de artă stradală. Thomas utilizează diferite medii artistice, iar mai recent a început să picteze în ulei și să facă portrete.

Transformarea – o prezentare de Alexandra NOVAC [MD]

Cunosc Asociația Oberliht timp de aproximativ un an, iar începând cu anul 2018 am cunoscut, în special cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana. 

În Chișinău, lucrul cu spațiul public este tot mai accesibil. Acest fapt, nu întârzie să ne atragă pe noi în continuare. Atunci când începi să lucrezi în spațiile din localitate, când începi acest proces cu devărat viu, anume atunci acest proces îți aduce o plăcere enormă.

Anul trecut am luat parte la programul de rezidentă a școlii de vară și mi-a plăcut enorm ediția trecută. Acum, înțeleg mult mai multe despre specificul și atmosfera din sector. După școala de vară, la proiectele mele de fotografie implementate anterior în Rîbnița, s-au adăugat și proiecte legate de intervențiile artistice în spațiul public. Și după școala de vară din acest an ne așteaptă, iarăși, proiecte noi în Transnistria. Cel mai probabil vor fi proiecte despre migrație, doar că prezentate într-un mod mai metaforic.

Vă întrebați ce preconizăm să facem anul acesta în sectorul Ciocana? De fapt, există o multitudine de subiecte cercetate pe care ar trebui să punem accentul. Am decis să nu las baltă relațiile mele din Ciocana și voi mai construi ceva, e și timpul. Am nevoie de o anexă!

Alexandra NOVAC – este fotograf și artistă din Râbnița. Ea lucrează la proiecte artistice, la tema transformării și renașterii spațiului public; o interesează subiectele legate de mentalitate și stereotipuri, în contextul comunității locale. Are o atitudine pozitivă referitor la dezvoltarea comunității prin cultură și prin artă.

Alexandra s-a născut în Ucraina, în anul 1990; locuiește în regiunea Transnistriană. Are o activitate artistică de șase ani (fotografie de portret, artă experimentală prin îmbinarea tehnicelor desenului și fotografia, crearea obiectelor de artă, participă la expoziții).

Acest eveniment este organizat în cadrul programului Edu-Art („Fațade Publice: Istorii din Cartier” – Școala Internațională de Vară) și este susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Proiectul Edu-Art urmărește să contribuie la formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătite din punct de vedere profesional, pentru a se realiza în plan național și internaţional.

EN

Todd WOOD [UK], graffiti artist  / Alexandra NOVAC [MD], artist and cultural manager – artist talk
Monday, July 22, 2019, 4 pm
Maria Drăgan Library (26/3b, Maria Drăgan str., Ciocana district, Chisinau)

Todd WOOD – an experienced, professional artist and workshop leader. He has been providing workshops around the UK for over 15 years. During this time he has engaged a broad range of age groups and abilities. For example, he has supported young people excluded from school as well as delivering workshops in school. He has facilitated art activities in parks, youth clubs and coordinated street art activities. He can work across a range of artistic mediums. He has recently been developing his skills in oil painting and portraiture.

Transformation – presentation by Alexandra NOVAC [MD]

I got to know Oberliht Association about a year ago, and since 2018 I have discovered  Maria Dragan neighborhood in Ciocana district in Chisinau.

In Chișinău, working with public space is becoming more accessible. This continuously makes me interested in the topic. When you start working in the neighborhood, getting to know real people and discovering their life style, that brings you enormous pleasure.

Last year I took part in the residency program for artists organized in the frame of the Summer School, which fact i enjoyed enormously. Now I know much more about the specificity of the area and its atmosphere. Having done projects for photography previously in Ribnita, i have have added projects related to art interventions in the public space, after experiencing the Summer School. I expect new projects dedicated to the topic of migration to be implemented in Transnistria after this year summer school, most likely to be presented in a metaphorical way.

What are we going to do in Ciocana district this year? In fact, there is a number of directions that we could focus on. I decided not to break my relationships with the area and to build something like an extension – its just about the time!

Alexandra NOVAC is a photographer and artist from Ribnita. She works on art projects in the field of transforming and reviving public space; she is interested in topics related to mentality and stereotypes, in the context of the local community. She has a positive attitude towards the development of the community through culture and art.

Alexandra was born in Ukraine in 1990 but now she lives in Transnistrian region. She has a six-year artistic experience in portrait photography, experimental art by combining drawing techniques and photography creating art objects and participating in exhibitions.

This event is organized in the frame of the Edu-Art program (”Public Facades: Neighborhood Histories” – International Summer School) with the support of the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova.

The aim of the project is to educate an active and aware generation of artists, and to prepare them for the professional integration on national and international level.

FAȚADE PUBLICE / EDU-ART: Istorii din Cartier: Gunoiul din curte tot poate străluci (școală internațională de vară) – apel de participare, 5 iulie 2019


– – – scroll down for English version – – –

RO
– – –

ISTORII DIN CARTIER: GUNOIUL DIN CURTE TOT POATE STRĂLUCI

cum să valorificăm resursele comunității locale prin reutilizarea lor și prin upcycling, reducând, astfel, deșeurile

Pe parcursul ultimelor trei decenii, cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana al orașului Chișinău a trecut prin schimbări semnificative datorită sistării activității majorității întreprinderilor din zona industrială (ceea ce a dus la pierderea locurilor de muncă), reconstrucției locuințelor private prin anexarea noilor spații la blocurile existente, degradării spațiilor de uz comun aflate între blocuri și supraaglomerării curților cu automobile – acestea fiind doar câteva exemple extrase dintr-o cercetare efectuată în lunile aprilie-mai al anului curent. Tot din cercetarea dată aflăm că locuitorii din acest cartier se confruntă regulat cu un șir de probleme de ordin economic și social: insuficiența transportului public, lipsa sau starea degradată a spațiilor de recreere (parcuri și spații verzi, terenurile de joacă și de sport), nesiguranță pe stradă și iluminarea proastă, suprafața de locuit prea mică, consumul excesiv de alcool, lipsa oportunităților de angajare ș. a. La fel, am constatat că cei cca 150 mii de locuitori ai întregului sector Ciocana au acces doar la un singur teatru municipal, trei biblioteci, un centru de creație pentru copii și tineret, și un centru pentru copiii care provin din familii dezavantajate, recent fiind inaugurat și Centrul Municipal de Tineret din str. P. Zadnipru 3/2. În cele din urmă am aflat că problema deșeurilor este una omniprezentă și atinge diferitele aspecte ale traiului în cartierul dat (fiind problematic modul în care acestea sunt gestionate) – această problemă a fost menționată de majoritatea celor intervievați.

Prin activitățile întreprinse de către Asociația Tinerilor Artiști Oberliht în cartierul dat, am căutat să cercetăm și să cunoaștem contextul urban, istoria, poveștile și istoriile oamenilor, aspirațiile lor și dificultățile cu care aceștia se confruntă. Acestea au stat la baza unei serii de evenimente organizate în 2018, printre care și cea de-a 3-a ediție a Școlii Internaționale de Vară „Istorii din Cartierul Meu” (ȘIV). În cadrul Școlii a fost editat un ziar, care a fost distribuit locuitorilor din cartier – ca o recompensă simbolică pentru contribuția lor la programul școlii și pentru susținerea acordată inițiativei noastre.

În 2019, continuăm dezvoltarea proiectului Fațade Publice în cartierul Maria Drăgan.
Nefiind adaptat nevoilor contemporane ale vieții, se cere de găsit soluții de ordin tactic și strategic, iar ulterior și de ordin structural, pentru a reintegra acest cartier în țesutul urban (și identitar) al orașului Chișinău. Astfel, în cadrul ediției a IV-a a Școlii Internaționale de Vară, ne propunem să abordăm problemele descrise prin artă și prin dialog cu comunitatea, pentru a le face mai vizibile și pentru a da voce locuitorilor din cartier. Propunerile participanților ghidați de artiști invitați în cadrul ȘIV se vor materializa într-o serie de activități culturale (ateliere de creație, expoziții de artă și de fotografie, concert, picnic etc.), care vor face uz de spațiile publice din acest cartier, transformându-le în spații de dialog cultural și social.

Formatul

ȘIV va cuprinde 3 ateliere de lucru creativ:
– atelier de design grafic, imprimare și comunicare vizuală DIY cu Viktor VEJVODA [CZ]
– atelier de desen și stencil artistic cu Dan PERJOVSCHI [RO]
– atelier de percuție cu Baby People [UK] și Ana Maria POPA [MD], pentru copii și adolescenți din comunitatea locală

Programul ȘIV va fi facilitat de artiștii Alexandra NOVAC [MD/RMN] și Marlene HAUSEGGER [AT], și de cercetătorul Maxim POLEACOV [MD/RMN] alături de echipa Asociației Oberliht, fiind completat de activități precum lucrul cu comunitatea, elaborarea instalațiilor de artă, ateliere de reparație a bicicletelor și reciclare a unor electrocasnice, proiecții de film, lecții și prezentări publice.

Activitățile planificate se vor desfășura în limbile română, rusă și engleză.

Program (20-27 iulie 2019)

Pe parcursul la opt zile participanții vor fi ghidați de artiști, graficieni, muzicanți, tehnicieni și activiști civici, fiind încurajați să vină cu un răspuns artistic, făcând mai vizibile problemele de ordin social și economic cu care se confruntă comunitatea din cartier.

19 iulie – sosirea participanților
20 iulie – introducere în tema ȘIV / vizită în cartierul Maria Drăgan
22-26 iulie – lucrul în cadrul atelierelor ȘIV
27 iulie – eveniment comunitar
28 iulie – plecarea participanților

Eveniment public

Pe data de 27 iulie 2019 ȘIV va concluziona printr-un eveniment comunitar în cadrul căruia vor fi prezentate rezultatele obținute. Acest eveniment va fi organizat cu participarea locuitorilor din str. Maria Drăgan și va contribui la diversificarea vieții culturale a cartierului.
Evenimentul va prezenta inclusiv proiectele elaborate de participanții la programul de rezidențe artistice CHIOȘC AIR, care vor lucra în cartierul Maria Drăgan pe parcursul lunii iulie 2019.

Traineri, facilitatori și coordonatori

Pauline BORDANEIL [FR], Serghei CHIROV [MD], Cătălina CIBURCIU [MD], Marlene HUSSENGER [AT], Natalia GIUSSANI [AR], Maria IVANOV [MD], Alexandra NOVAC [MD/RMN], Dan PERJOVSCHI [RO], Maxim POLEACOV [MD/RMN], Ana Maria POPA [MD], Alevtina ROMANENCO [MD], Todd (Baby People) [UK], Viktor VEJVODA [CZ], Anfisa VOITENCO [MD], Vladimir US [MD]

Locațiile

Activitățile se vor desfășura în cartierul străzii Maria Drăgan din sectorul Ciocana și în câteva locații din centrul orașului Chișinău (Zpațiu, Apartament Deschis, ș. a.).

Participanții

Sunt invitați tineri din Republica Moldova, interesați de arta contemporană și lucrul cu comunitatea.
Se va acorda prioritate studenților și absolvenților facultăților de artă, arhitectură, design și urbanism, management cultural, antropologie și sociologie. Încurajăm participarea tinerilor din afara Chișinăului.
Vârsta participanților: 18-35 ani
Cunoașterea limbii engleze la nivel de comunicare e necesară pentru a putea interacționa cu trainerii.

Procesul de înregistrare și data limită

Cei interesați sunt invitați să completeze acest formular până la data de 5 iulie 2019, inclusiv.
Participanții selectați vor fi informați până pe 9 iulie 2019.

Costuri

Cheltuielile legate de transport interurban pe teritoriul Republicii Moldova și prânz vor fi acoperite de către organizatori.
Participarea la ȘIV este gratuită.

Pentru orice întrebări, ne puteți contacta la adresa de email info(a)oberliht.org și tel: 079910102

Proiectul Edu-Art urmărește să contribuie la formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătite din punct de vedere profesional, pentru a se realiza în plan național și internaţional. Școala Internațională de Vară este organizată în cadrul programului Edu-Art și beneficiază de susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Forumului Cultural Austriac din București, programului Erasmus+ și a comunității internaționale de artă.

EN
– – –

During the last three decades, Maria Drăgan neighborhood from Ciocana district, Chișinău, went through some major changes due to closing of majority of the enterprises in the industrial area (and this leading, for many people, to lose their jobs), rehabilitation of living spaces by adding new constructions to existing blocks, degradation of spaces for common use and the overflow, with private cars, of community courtyards – these are to name just a few of the issues found during a research conducted in April-May 2019. The research also shows that the inhabitants of Maria Drăgan are also facing a series of social and economic problems: poor public transport, lack or poor state of playgrounds, parks and sport courts, unsafety in the region, poor lighting, very limited living space, alcohol consumption, lack of available jobs in the neighborhood etc. Also, we found out that the 150 thousand residents of Ciocana district can attend only one theater, three libraries, one creative center for children and youth, one creative center for kids from underprivileged families and the new Municipal Youth Center. Finally, we understood that the issue regarding waste management is omnipresent and touches upon many aspects of life in the neighborhood, the problem was mentioned by the majority of the interviewed ones. 

Throughout the activities undertaken by Oberliht Association in Maria Drăgan from Ciocana district in the city of Chișinău, we were looking to explore and research the local context, the history, the stories of the people, the issues and challenges they are facing, and their aspirations. On this bases, we created a series of events in 2018, amongst which „Stories from my neighborhood” International Summer School (3rd edition). During this project we have published a magazine, which was shared within the local community as a symbolic reward for their support and involvement.

In 2019, we are further developing the Public Facades project in Maria Drăgan. 

The neighbourhood hasn’t been adapted to modern necessities and living standards, and needs solutions of strategic and tactical order, and later structural changes in order to be reintegrated in the urban context and identity of the city. Therefore, during the International Summer School (4th edition), we aim at looking at the mentioned problems though artistic means and dialog with the community, in order to raise awareness and give a voice to the people living in the neighbourhood. The ideas and proposals of participants, who will be guided by guest artists during the project, with take shape through a series of cultural activities (creative workshops, photo and art exhibitions, concert, picnic etc.). 

The Format

The International Summer School will hold three artistic workshops: stencil & drawing workshop, percussion workshop and graphic workshop, including also community work activities, art installations, bike repair workshops and “repair cafe” fixing broken electronics, movie screenings, lectures and public presentations.

The workshops will be held in Romanian and English languages.

The Program

During the eight days period, the participants will be guided by artists, musicians, civic activists, graphic artists, technicians to come up with an artistic response in order to bring attention upon the social and economic issues that the local neighborhood is facing.

The School will conclude with a public community event that will take place on the 27th of July and will showcase the outputs of the Summer School. The event will be organised together with the people living on Maria Drăgan street, enriching the cultural life of the neighborhood.

The event will also present the results of the artistic residencies KIOSK AIR, focusing also on the same neighborhood.

Trainers and facilitators

CHIROV Serghei [MD], CIBURCIU Cătălina [MD], HUSSENGER Marlene [AT], IVANOV Maria [MD], NOVAC Alexandra [MD], PERJOVSCHI Dan [RO], POLEACOV Maxim [MD], POPA Ana Maria [MD], ROMANENCO Alevtina [MD], Todd (Baby People) [UK], VEJVODA Viktor [CZ], VOITENCO Anfisa [MD], US Vladimir [MD].

Locations and Venues 

The activities will take place in the neighborhood of Maria Drăgan street in Ciocana district (Professional School No 7, “Maria Drăgan” Library, Puppet Theater “Guguță”) and in the city center (Zpace, Flat Space, Gaudeamus Movie Theatre).

GARDEAMUS: Filme scurte în cadrul FIFD CRONOGRAF / Short-films, 27 mai 2019, ora 21:00

– – – scroll down for English version – – –

RO
––

GARDEAMUS: Filme scurte – proiecție în cadrul Festivaului Internațional de Film Documentar CRONOGRAF
27 mai 2019, ora 21:00

Cinematograful Gaudeamus (str. Vasile Alecsandri 4, Chișinău)

Continuăm seria de proiecții în fața cinematografului Gaudeamus. Situația rămâne neschimbată. După ce a fost începută demolarea cinematografului (vineri, 8 iunie 2018) locuitorii, activiștii, partidele politice și primarul nou ales (însă nevalidat) au organizat un prostest în fața cinematografului (duminică, 10 iulie 2018), Primăria Chișinău a emis un act (luni, 11 iulie 2018) în baza căruia a fost sistată demolarea aceastuia pe o perioada nedeterminată. Read more…

Nug – Vandal in Motion – proiecție de film / кинопоказ / screening, 18 decembrie 2018, ora 19:00

Nug - Vandal in Motion_2

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
––
Nug – Vandal in Motion”
un film documentar de LARS BERG & AKAY
limba originală: suedă / subtitrare: rusă
58 ‘/ 2013 / Suedia

18 decembrie 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Film din arhiva festivalului „Делай Фильм” (ro. „Fă un Film”) 2018.

„Este extrem de provocator. Graffiti este de la sine ilegal. Aceasta nu este artă”, a declarat ministrul suedez al culturii, Lena Adelson Liljerot, ca răspuns la lucrarea „TERRITORIAL PISSING” de către artistul de graffiti Nug, membru a legendarei echipe de graffiti din Stockholm VIM – Vandals In Motion. Acesta a fost proiectul de absolvire a artistului pentru Konstfack (Colegiul Universitar de Arte, Meșteșugărit și Design), unde în 2008 a obținut diploma de Masterat în Arte. Lucrarea a fost atât de scandaloasă încât a fost inițiat un caz penal împotriva lui Nug, iar artistul a trebuit să plece din Suedia pentru ceva timp și să se mute la Helsinki. Atunci fost lansată o campanie la scară largă împotriva Universității Konstfack, menită să critice activitățile universității. Ancheta penală împotriva lui NUG a fost oprită în aprilie 2009, deoarece nu s-a putut demonstra cine a fost persoana mascată din videoclip. Read more…

GARDEAMUS: Cecenia: Război Fără Urmă / Chechnya: War Without Trace, 22 septembrie 2018, ora 20:00

1187001_landscape (1)

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English version – – –

RO
––
Cecenia: Război Fără Urmă
un film documentar de Manon Loizeau
86 ‘/ 2015 / Franța

22 septembrie 2018, ora 20:00
Cinematograful Gaudeamus
Strada Vasile Alecsandri 4, Chișinău

Continuăm seria de proiecții în fața cinematografului Gaudeamus. Situația rămâne neschimbată. După ce a fost începută demolarea cinematografului (vineri, 8 iunie 2018) și locuitorii, activiștii, partidele politice și primarul nou ales au organizat un prostest în fața cinematografului (duminică, 10 iulie 2018), Primăria Chișinău a emis un act (luni, 11 iulie 2018) în baza căruia a fost sistată demolarea aceastuia pe o perioada nedeterminată. Read more…

FAȚADE PUBLICE: Istorii din Cartier / PUBLIC FACADES: Stories from the Neighborhood, 18 august 2018, ora 16:00-20:00

— scroll down for English —

RO

ISTORII DIN CARTIER

Eveniment comunitar pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana (terenul de baschet din str. Maria Drăgan nr. 28/2, Chișinău)

Asociația Oberliht împreună cu participanții Școlii Internaționale de Vară „Istorii din Cartierul Meu” vă invită la a doua serie de evenimente organizate în cartierul Maria Drăgan!
Read more…

FAȚADE PUBLICE: Bunicuțele din Cernobîl – proiecție / PUBLIC FACADES: Babushkas of Chernobyl – screening, 14 august 2018, ora 20:00

– – – scroll down for English version – – –

FAȚADE PUBLICE: Bunicuțele din Cernobîl – proiecție
regizori: Anne Bogart, Holly Morris
SUA, Ucraina / 2015 / 70 min.

14 august 2018, ora 20:00
terenul de baschet din str. Maria Drăgan nr. 28/2, sectorul Ciocana, Chișinău, Moldova

Timp de treizeci de ani de după dezstrul de la Cernobîl, o sută de femei au ales neîfricate să rămănă pe meleagurile lor strămoșești, din zona radioactivă ”Zona de alienație”. În timp ce marea parte a vecinilor lor au părăsit demult locul, iar soții lor au decedat, aceste ”surori” ambițioase și rebele încă se mai țin – ba chiar, pe cât nu e de straniu, prosperă acolo – încercînd să cultive viață pe un pămînt intoxicat. Read more…

GARDEAMUS: DEMOLAREA – program internațional de proiecții / DEMOLITION – international screening program, 28 iulie 2018, ora 21:00

DSC_8561_web

– – – scroll down for English version – – –

GARDEAMUS: DEMOLAREA, program internațional de proiecții
28 iulie 2018, ora 21:00
Cinematograful Gaudeamus
str. Vasile Alecsandri 4, Chișinău, Moldova

În 2011 a fost demolată fosta clădire a primei Poște. Un an mai târziu am organizat prima proiecție internațională cu titlul DEMOLAREA, în scuarul Teatrului „A. P. Cehov”, care se afla vizavi de fostul hotel Leo Grand (demolatorul). Revenim cu aceste filme. Povestea se repetă în 2018 și în cazul Palatului de Cultură al Sindicatelor din sectorul Râșcani și în cazul singurului cinematograf din sectorul Telecentru – Gaudeamus. Read more…

GARDEAMUS: Audiența Emancipată – lupta pentru cinematograful Emek / GARDEAMUS: Audience Emancipated – The Struggle for the Emek Movie Theater, 30 iunie 2018, ora 21:30

Proiectie_Gardeamus_1

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

GARDEAMUS: Audiența Emancipată – lupta pentru cinematograful Emek
Sâmbătă, 30 iunie 2018, ora 21:30
Cinematograful Gaudeamus
str. Vasile Alecsandri 4, Chișinău, Moldova

Continuăm seria de proiecții în fața cinematografului Gaudeamus. Situația rămâne neschimbată. După ce a fost începută demolarea cinematografului (vineri, 8 iunie 2018) și locuitorii, activiștii, partidele politice și primarul nou ales au organizat un prostest în fața cinematografului (duminică, 10 iulie 2018), Primăria Chișinău a emis un act (luni, 11 iulie 2018) în baza căruia a fost sistată demolarea aceastuia pe o perioada nedeterminată. Read more…

Avem doar două parcuri în Chișinăul istoric – semnează petiția!

Cerem transparență în proiectul construcției unei clădiri în Parcul Catedralei din Chișinău – semnează petiția!

Noi, locuitorii orașului Chișinău,

Având în vedere situația gravă legată de degradarea și acapararea sistematică a spațiilor publice, scuarurilor și zonelor verzi din centrul istoric al orașului Chișinău,

Ținând cont de faptul că Parcul Catedralei face parte din patrimoniul arhitectural național și este unul dintre principalele parcuri publice din oraș iar terenul aferent clădirii Catedralei este proprietate publică a mun. Chișinău,

Luând act de decizia Consiliul Municipal Chișinău despre ”Concepția privind construcția unui bloc auxiliar la Catedrala Mitropolitană ”Nașterea Domnului” în scuarul Catedralei” din 31 octombrie 2017.

Read more…

FAȚADE PUBLICE: eveniment comunitar și concert / ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ: общественное событие и концерт / PUBLIC FACADES: community event & concert, 31 august 2017, ora 16:00

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

FAȚADE PUBLICE: eveniment comunitar și concert cu tineri muzicieni
31 august 2017, ora 16:00
str. Teilor nr. 9, Botanica / Chișinău

La final de vară vă propunem să participați la ultimul program pentru acest an drept parte a proiectului Fațade Publice, organizat în sectorul Botanica. Astfel, vă invităm pe 31 august la un eveniment comunitar în curtea blocului din str. Teilor nr. 9 și la o seară de muzică și dans în scuarul fostului Cinematograf Columna / Iskra pe 1 septembrie.

Proiectul își propune consolidarea unei platforme cultural-civice mobile ce ar încuraja dezvoltarea coeziunii sociale în contextul blocurilor de locuit multietajate situate în afara centrului și ar contribui la decentralizarea vieții culturale din oraș. Pentru o expunere mai detaliată a scopului proiectului și a desfășurării primei ediții, accesați această pagină facebook.

Programul din 31 august va include numeroase ateliere artistice pentru copii, concert cu participarea formației CÂINE, proiecții de film și animație, picnic comunitar, intervenții artistice și expoziții.

Read more…

FAȚADE PUBLICE: Botanica în ruine – seară cu muzică și dans în scuarul cinematografului Columna / Iskra, 1 septembrie 2017, ora 19:00

foto: Ștefan Rusu

Salutare!

Pe 1 septembrie vă așteptăm la scuarul de lângă cinematograful Iskra (Botanica) la o seară cu muzică și dans pentru toți cei care anul ăsta nu vor avea drum la careu dar și cei pe care careul nu va reuși să-i obosească 🙂

Scopul evenimentului constă într-un program muzical recreațional ce își propune promovarea decentralizării evenimentelor artistice și culturale și cu scopul conștientizării fenomenului spațiilor publice abandonate (contextul fiind Cinematograful Iskra / Columna).

Read more…

FAȚADE PUBLICE: apel de participare pentru tineri muzicieni / ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ: приглашение к участию для молодых музыкантов, 25 august 2017

– – – ниже на русском – – –

RO

APEL DE PARTICIPARE: Proiectul Fațade Publice își extinde pînă la 25 august 2017 perioada de colectare a unor progpuneri la apelul pentru intervenții artistice în sectorul Botanica din Chișinău. Doritorii de a-și expune și materializa ideile din orice domeniu artistic sunt bineveniți să completeze și trimită formularul de înscriere.

În special sunt bineveniți muzicienii amatori de orice varsta, trupele tinere și nu numai din sectorul Botanica.

Read more…

VIITORUL MEMORIEI – Tur ghidat al orașului și al ghettoului din Chișinău cu Maria Axenti – 29 iulie 2017, ora 11:00

Chișinăul evreiesc – istorii tăcute de la pogrom la ghetou – tur ghidat al orașului și al ghetoului din Chișinău cu Maria Axenti, cercetatoare a istoriei relațiilor interetnice în Chișinău

29 iulie 2017, ora 11:00
Biblioteca Evreiască / Centrul Cultural I. Mangher

str. E. Doga 4, Chișinău Read more…

OPEN CALL: Proiectul artistic ”Viitorul Memoriei” – reactivarea memoriei colective față de urmările Holocaustului în Europa de Est

Beno Friedl - Amintiri din Copilărie

Viitorul Memoriei – apel de participare
data limită: 16 iulie 2017

Urmele erau încă acolo. Dar timpul le va şterge încet şi nu va mai rămâne nimic– Edgar Hilsenrath

Un val de extremism de dreapta, xenofobie, naţionalism, rasism şi antisemitism inundă din nou ceea ce credeam că sunt societăţi deschise şi democratice, încolţindu-ne pe noi toţi şi toate, saturând interacţiunile sociale cu frică şi ură faţă de „celălalt” – inamic invizibil şi adesea imaginar, care se schimbă odată cu interesele politice dominante. 

Read more…

FAȚADE PUBLICE: intervenții artistice în cartierul Botanica – apel de participare / ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ: художественные вмешательства на Ботанике – приглашение к участию, data limită: 31 iulie 2017

– – – читай ниже на русском – – –

RO

FAȚADE PUBLICE: intervenții artistice în cartierul Botanica – apel de participare
data limită: 31 iulie 2017

Între 28 mai – 1 iulie 2017, în cadrul proiectului Fațade Publice în sectorul Botanica al capitalei s-a desfășurat un program de intervenții artistice, proiecții de film, radiou comunitar, expoziții, ateliere, picnicuri comunitare cu particiarea comunității artistice locale și celei internaționale, și cu implicarea activă a locuitorilor din cartier. Read more…