APEL / CALL: Să punem orașul pe hartă! Cartografierea resurselor comune din oraș cu ajutorul hărților on-line, 23 ianuarie 2017 (data limită)

img_6716_ed_800px

RO
– – – – –

Să punem orașul pe hartă! Cartografierea resurselor comune din oraș cu ajutorul hărților on-line

APEL DE PARTICIPARE
trainer: Florin BĂDIȚĂ [RO]
28 ianuarie 2017, 10:00-16:00
locul: ARThotel (str. Gh. Asachi 53/1, lit. A , Chișinău)

Asociația Oberliht vă invită să participați la atelierul Cartografierea resurselor comune din oraș cu ajutorul hărților on-line, care va avea loc pe data de 28 ianuarie 2017, între ora 9:00 şi 16:00.

Proiectul OpenStreetMap este produsul comun a peste 3 milioane de persoane de pretutindeni care crează împreună o hartă unitară și deschisă a lumii. Harta Chișinăului e și ea rezultatul muncii voluntare a celor care au adăugat pe această hartă adrese și numere de stradă, totuși această hartă este incompletă și necesită continue actualizări și completări. Avînd în vedere această situație, atelierul își propune să ofere cadrul de desfășurare a unui exercițiu practic de cartografiere a unei străzi din Chișinău. Datele culese de participanți, vor fi adăugate de către participanți în baza de date a OpenStreetMap, îmbogățind astfel actuala hartă a Chișinăului.

Participanții vor fi instruiți în privința modului în care pot face poze gen “google street view” cu telefonul mobil, putând captura amprenta unui loc în timp și cum poate fi folosită baza de date OpenStreetMap pentru a susține cauze civice.

Atelierul va fi structurat în două părți:
10-12:00 – ieșire în teren și acumularea de date cu ajutorul fotografiei / însemnărilor din teren
13-16:00 – introducerea datelor acumulate pe harta openstreetmap.org

Doritorii de a lua parte la programul atelierului sînt rugați să expedieze un mesaj de confirmare însoțit de datele dvs. de contact (email, telefon) la următoarea adresă: info(a)oberliht.com, pînă la data de 23 ianuarie 2017.

participarea este gratuită (în limita locurilor disponibile)
limba de lucru: română

Acest atelier face parte din programul Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune susținut de Fundația Culturală Europeană.

Monument 14

img_6868_800px

data: 1 ianuarie 2013

foto: Vladimir Us

Cișmea Publică în Parcul Zaikin – concurs de proiecte / Питьевая колонка (питьевой фонтан) в парке им. Заикина – конкурс проектов, data limită: 21 ianuarie 2017, ora 14:00

open-bath-de-freier-badebrunnen-loosdorf-2007_583-11
Iris Andraschek, Freier Badebrunnen, Loosdorf, 2007

– – – читайте ниже на русском – – –

RO

Cișmea Publică în Parcul Zaikin – concurs de proiecte

Asociația Oberliht (http://www.oberliht.com) anunță concursul de proiecte pentru amenajarea unei cișmele publice în Parcul Zaikin din Chișinău (https://parculzaikin.wordpress.com).

Scurtă descriere a contextului

Parcul Zaikin se află în centrul istoric al Chișinăului, situat între străzile Ivan Zaikin și Sfântul Andrei. Asociația Oberliht a demarat procesul reabilitării parcului încă în 2012, dezvoltînd proiectul pe câteva direcții principale: organizarea și mobilizarea comunității din jurul parcului, reabilitarea infrastructurii parcului și construcția unor piese de mobilier urban, stimularea unor parteneriate între cetățeni și autorități.

Cișmeaua publică pe care am dori să o construim în Parcul Zaikin urmează să rezolve problema absenței unei surse de apă potabilă gratuită în centrul orașului, atît pentru locuitorii din zona parcului cît și pentru locuitorii orașului în general. Pe locul preconizat intervenției există deja o cișmea abandonată, care nu mai funcționează și necesită a fi înlocuită de una nouă folosindu-se branșamentele existente – vezi Anexa 1: Planul general și planșa topografică

Condițiile concursului

Proiectele propuse vor conține obligatoriu următoarele piese desenate și prezentate pe format A3:
– Vedere de sus a cișmelei Sc. 1:50 care va cuprinde cișmeaua și amenajările aferente cu o suprafață de pînă la 3×3 m (9 m2);
– Fațade din toate patru direcții Sc. 1:25;
– Două secțiuni Sc. 1:25 care să explice principiul funcționării și materialele folosite;
– Minimum două vizualizări 3D din care să fie clară volumetria cișmelei
– O schemă inginerească de funcționare a cișmelei;
– Specificul și cantitatea necesară de materiale.

Principii de evaluare a schițelor de proiect

În final vor fi selectate propunerile de proiect care vor răspunde următoarelor principii de bază:
– Originalitatea ideii combinată cu o bună funcționalitate a cișmelei;
– Încadrarea stilistică în zona parcului / zona istorică a orașului;
– Expresivitatea formelor și materialelor folosite;
– Un calcul realist de materiale.

Schițele vor fi apreciate de către un juriu compus din arhitecți și experți din alte domenii, reprezentanți ai autorităților publice locale și locuitori.

Asociația Oberliht va obține avizele necesare pentru execuția lucrărilor de instalare. Vă rugăm să ne contactați prin email pentru obținerea informației suplimentare privind planul de situație și condițiile tehnice de racordare.

premiul 1 – 1200 lei
premiul 2 – 800 lei
premiul 3 – 500 lei 

Proiectele (în format de 1-4 planșe color sau alb-negru, schițe sau desene 3D însoțite de un CV cu datele de contact (telefon, email)) vor fi expediate în format PDF până pe data de 21 Ianuarie 2017 ora 14.00 pe adresa de email: civic.chisinau@gmail.com

Arhivele cu volum mai mare de 10 Mb sa fie transferate cu ajutorul serviciului de transfer wetransfer.com

Asociația Oberliht își rezervă dreptul de a realiza una din propunerile parvenite prin intermediul acestui concurs sau orice alta propunere de instalare și amenajare a unei cișmele publice.

Acestă acțiune face parte din Campania pentru acces gratuit la apă potabilă în Chișinău, susținută de PNUD Moldova și Fundația Culturală Europeană în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

screen-shot-2016-12-23-at-21-20-43

РУ

Питьевая колонка (Питьевой фонтан) в парке им. Заикина – конкурс проектов

Ассоциация Молодых Художников Оберлихт (http://www.oberliht.com) объявляет конкурс проектов для установки водонапорной колонки в парке им. Заикина, Кишинев (https://parculzaikin.wordpress.com).

Краткое описание

Парк им. Заикина находится в историческом центре Кишинева, между улицами Иван Заикин и Св. Андрей. Ассоциация Оберлихт начала процесс благоустройства парка еще в 2012 году, развивая проект по нескольким направлениям: мобилизация сообщества вокруг парка, реабилитация парковой инфраструктуры и установка объектов городской мебели, стимуляция сотрудничества между гражданами и властями.

Питьевая колонка (фонтан), которую мы бы хотели установить в парке, должна решить проблему отсутствия бесплатной питьевой воды как в центре города вообще, так и в округе парка в частности. На месте планируемого строительства уже есть заброшенная колонка, ее нужно заменить на новую, используя уже существующую инфраструктуру – Приложение 1: Генеральный план и топография местности

Условия конкурса

Предлагаемый проект должен содержать следующие нарисованные и представленные в формате А3 схемы:
– вид колонки сверху масштаб 1:50, который включает колонку и связанные с ней объекты площадью до 3х3 м (9м2);
– вид со всех четырех сторон, масштаб 1:25;
– две секции масштабом 1:25, поясняющие принцип работы и используемые материалы;
– минимум два вида колонки в формате 3D, из которых ясен ее размер;
– схема инженерной эксплуатации колонки;
– описание и количество нужных материалов.

Принципы отбора предложенных идей

По итогам будут отобраны проекты, соответствующие следующим принципам:
– оригинальность идеи и хорошее функционирование колонки;
– стилистическое вписывание в зону парка / историческую зону города;
– экспрессивность используемых форм и материалов;
– реалистичный подсчет материалов.

Проекты будут оценены жюри, состоящим из архитекторов и экспертов, представителей местной публичной власти и местных жителей.

Ассоциация Оберлихт берет на себя получение всех необходимых разрешений для работ по установке фонтана. Просим писать на наш электронный адрес для дополнительной информации о расположении и технических параметрах.

Премия 1 – 1200 леев
Премия 2 – 800 леев
Премия 3 – 500 леев

Проекты (в формате 1-4 цветных или черно-белых листов / 3D рисунков, сопровождаемых CV с контактными данными) присылать в формате PDF до 21-нго января 2017, 14:00, по адресу: civic.chisinau@gmail.com

Архивы размером больше 10 Мб отсылать при помощи сервиса wetransfer.com.

Ассоциация Оберлихт оставляет за собой право реализовать один из проектов, предложенных в этом конкурсе, или любое другое предложение по установке и благоустройству общественной питьевой колонки.

Эта акция является частью Кампании по созданию безплатного доступа к питьевой воде в Кишинэу, реализованной с поддержкой PNUD Moldova и Европейского Культурного Фонда в кадре проекта Коллективные Действия для Общественного Блага.

PETIȚIE: Cinematograful Gaudeamus nu trebuie demolat! / Скажем НЕТ разрушению кинотеатра Гаудеамус!

img_7919_800px

– – – читайте ниже на русском – – –

RO

SEMNEAZĂ PETIȚIA! Spune NU demolării Cinematografului Gaudeamus!

La 1 februarie 2016, viceprimarul Nistor Grozavu a anunțat că în locul cinematografului Gaudeamus se propune o nouă construcție – un bloc rezidențial cu 14 etaje.

Reprezentanții primăriei ne asigură că noua construcție va fi dotată cu săli de cinematograf și alte spații publice.

Chiar dacă proiectul nu a fost avizat încă de Consiliul Municipal Chișinău și construcția nu are autorizație, în vara anului 2016 compania SC „Cristivlad” căreia îi aparține terenul, a anunțat deja printr-un panou informativ despre vânzarea apartamentelor în viitorul bloc. Read more…

#ZSP2016: Orașul ca un bun comun – conferință internațională / The City as a Common Good – international conference, 13-15 septembrie 2016

web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – –

Zilele Spațiului Public 2016
Orașul ca un Bun Comun – conferință internațională

13-15 septembrie 2016

Unul dintre felurile de a vorbi despre bunurile comune în oras menționează bunurile materiale și nemateriale precum aerul, apa, cunoașterea, internetul, informația. Un alt fel menționează mediul general în care acestea există – orașul, viața urbană, comunitățile urbane, spațiile publice. Aceste abordări nu sunt opuse ci complementare. Read more…

Școala Internațională de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică” – inaugurare / International Summer School – final presentation, 31 iulie 2016, ora 17:00

web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Școala Internațională de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică” – inaugurarea rezultatelor

31 iulie 2016, ora 17:00
Parcul Zaikin (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin, Chișinău)

Vă invitam cu drag duminica, începînd cu ora 17:00 în Parcul Zaikin, la inaugurarea rezultatelor Școlii Internaționale de vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică”.

Timp de 10 zile, participanții școlii de vară s-au mobilizat în grupuri pentru a realiza dintr-o perspectivă pluridisciplinară cîte un obiect de mobilier urban, destinat comunității din parc și vizitatorilor. Obiectele amenajate oferă soluții alternative de design, fiind concepute în raport cu mediul (naturii) și noțiunea de convivialitate. Read more…

ȘIVAIP: Program cultural / Culture program, 22 – 31 iulie 2016

Logo-ȘVAIP2016-edițiaII

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Programul cultural al Școlii Internaționale de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică” – ediția a II-a

22-31 iulie 2016, Parcul Zaikin / Zpațiu / Apartament Deschis, Chișinău

Între 22 și 31 iulie 2016 Asociația Tinerilor Artiști Oberliht împreună cu Asociația Arhitecților ”Archilitic” și Laboratorul de Arhitectură MIEZ vor găzdui o Școală Internațională de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică” la Chişinău. Pentru mai multe detalii accesați acest link: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/sivaip/ Read more…