OPEN CALL: Proiectul artistic ”Viitorul Memoriei” – reactivarea memoriei colective față de urmările Holocaustului în Europa de Est

Beno Friedl - Amintiri din Copilărie

Viitorul Memoriei – apel de participare
data limită: 16 iulie 2017

Urmele erau încă acolo. Dar timpul le va şterge încet şi nu va mai rămâne nimic– Edgar Hilsenrath

Un val de extremism de dreapta, xenofobie, naţionalism, rasism şi antisemitism inundă din nou ceea ce credeam că sunt societăţi deschise şi democratice, încolţindu-ne pe noi toţi şi toate, saturând interacţiunile sociale cu frică şi ură faţă de „celălalt” – inamic invizibil şi adesea imaginar, care se schimbă odată cu interesele politice dominante. De generaţii întregi, metodele utilizate pentru a elimina „istorii incomode” din versiunea oficială a istoriei au inclus marginalizarea şi ştergerea totală a urmelor lăsate de populaţii care perturbă mitologia dominantă a constructelor identitare naţionale.  

Una dintre cele mai puternice exemplificări ale acestei metode de eliminare se regăseşte în urmările Holocaustului în Europa de Est. În proiectul nostru, ne concentrăm atenţia asupra regiunii României şi fostelor Basarabia şi Bucovina: peste 500 000 de evrei şi romi au fost exterminaţi în această regiune în timpul celui de-al Doilea Război Mondial; cu toate acestea, în locul comemorărilor ca formă de transmitere către generaţiile viitoare şi ca formă de respect pentru memoria persoanelor masacrate, uitarea istorică şi politică îngroapă în continuare urmele impactului uriaş a ceea ce a fost cândva o co-prezenţă culturală înfloritoare. Oraşe întregi, cartiere, cimitire şoptesc despre absenţa locuitorilor din acele vremuri…

Misiunea proiectului Viitorul Memoriei este de a face cunoscut publicului trecutul țărilor implicate și trecutul fiecărui oraș, reactivând memorii prin intermediul artei contemporane și media, legând trecutul de prezent, documentând mărturiile ultimelor supravieţuitoare şi ultimilor supravieţuitori, personalizând istoria prin istorii orale, micro-narațiuni și autobiografii, creând legături între oameni și deschizând spațiile publice spre dezbatere și înțelegere reciprocă.

Proiectul Viitorul Memoriei funcționează, de asemenea, ca model pentru dezvoltarea unei conştiinţe mai profunde prin acțiune, iar instituţiile şi organizaţiile partenere locale își asumă responsabilitatea de a lucra cu trecutul orașului lor, opunându-se astfel creșterii naționalismului, antisemitismului și urii interetnice, și conectându-se, în același timp, între ele prin preocupări comune.

În acest sens lansăm un open call tuturor artiștilor și cercetătorilor din Republica Moldova care doresc să se alăture demersului nostru de a lucra cu istoria recentă a orașului Chișinău – cu accent pe locurile părăsite și poveștile uitate sau ascunse, cu scopul de a re-activa memoria colectivă față de aceste evenimente istorice și față de o serie de biografii pierdute.

Acest call este interesat de performance-uri, instalații sau intervenții site-specific care tratează temele proiectului Viitorul Memoriei, descrise mai sus, și care propun o poziționare față de aceste istorii locale.

Evenimentul final și de prezentare publică va avea loc sâmbată, 29 iulie ora 11:00 AM în orașul Chișinău.

Artistul/ echipa selectată/ selectată va realiza împreună cu echipa Revistei la Plic o hartă tipărită a spațiilor și locurilor investigate și menționate în performance/ cercetare/ intervenție.

Acest proiect va fi remunerat. Pentru orice informații vă stăm la dispoziție la următoarele contacte: info(a)oberliht.org, tel. (+373)22 286317.

Deadline pentru propuneri 16 iulie 2017

FAȚADE PUBLICE: intervenții artistice în cartierul Botanica – apel de participare / ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ: художественные вмешательства на Ботанике – приглашение к участию, data limită: 31 iulie 2017

– – – читай ниже на русском – – –

RO

FAȚADE PUBLICE: intervenții artistice în cartierul Botanica – apel de participare
data limită: 31 iulie 2017

Între 28 mai – 1 iulie 2017, în cadrul proiectului Fațade Publice în sectorul Botanica al capitalei s-a desfășurat un program de intervenții artistice, proiecții de film, radiou comunitar, expoziții, ateliere, picnicuri comunitare cu particiarea comunității artistice locale și celei internaționale, și cu implicarea activă a locuitorilor din cartier. Scopul primar al acestui proiect este de a contribui prin intermediul artei și mijloacelor de exprimare artistică la consolidarea comunităților din blocurile rezidențiale. Pentru agenda desfășurată a evenimentului accesați acest link (grup fb).

În cadrul acestui program, pe strada Teilor, a fost instalată o replică a Apartamentului Deschis. Acesta a devenit o platformă mobilă ce serveşte drept interfață de comunicare și spațiu de interacțiune între participanți la proiect și comunitatea de locuitori din cartierul Botanica din Chișinău. Apartamentul Deschis din Botanica va rămîne amplasat în curte pînă la sfîrșitul verii.

În cadrul acestui proiect, invităm artiști, urbaniști și activiști culturali, jurnaliști și toți cei interesați să lucreze cu teme ce țin de spațiul public și comunități să conceptualizeze o idee de proiect pe care ar dori să o implementeze în cartierul Botanica, în lunile iulie şi august 2017.

Doritorii de a lua parte la program sînt rugați să completeze acest formular până la 31 iulie 2017, ora 23:59

Parteneri media: zugo.md, diez.md, ştiripozitive.eu

Această acțiune face parte din programul Fațade Publice (28 mai – 1 iulie 2017) – un program de intervenții artistice, proiecții de film, radiou comunitar, expoziții, ateliere ce se desfășoară în cartierul Botanica al capitalei și este susținut de Ministerul Culturii al RM, Ministerul Tineretului și Sportului al RM, Pretura Botanica, CAP Al. Plămădeală, CEC ArtsLink, MitOst, Fundația Culturală Europeană și Uniunea Europeană prin programul Europa Creativă.

RU

ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ: художественные вмешательства на Ботанике – приглашение к участию
крайний срок подачи заявок: 31 июля 2017

В период с 28 мая по 1 июля 2017 года, в рамках проекта Публичные Фасады в столичном районе Ботаника прошла программа художественных мероприятий, кино, общественного радио, выставок, мастер-классов, пикников с вовлечением местного и международного художественного сообщества, и активным участием жителей этого района. Задача проекта – повлиять путем искусства и средствами творческого выражения на создание сплоченных сообществ с участием жителей проживающих в  жилых районах города. Для подробного расписания мероприятия переходите по ссылке (группа фб).

В рамках данного проекта, на улице Теилор, была установлена реплика открытой квартиры. Она стала мобильной платформой, которая служит в качестве интерфейса для связи и пространства взаимодействия между участниками проекта и местными жителями. Открытая квартира в Ботанике останется во дворе до конца лета.

Приглашаем для участия в этом проекте художников, урбанистов, активистов, журналистов и всех заинтересованных темой общественных пространств и сообществ разработать идею проекта, которую бы они хотели реализовать в районе Ботаника, в июле и августе 2017 года.

Желающих подать заявку на участие просим заполнить анкету до 31 июля (включительно) 2017 года.

Это  проходит в рамках проекта Публичные Фасады (28 мая – 1 июля 2017) – программа состоящая из художественных акций, кинопоказов, местного радио, выставок, мастерклассов, происходящих в столичном секторе Ботаника и поддержанной Министерством Культуры Республики Молдова, Министерством Молодёжи и Спорта Республики Молдова, Претурой Ботаника, Художественным Колледжом Ал. Плэмэдеалэ, CEC ArtsLink, MitOst, Европейским Культурным Фондом и Европейским Союзом в кадре программы Креативной Европы.

ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ: Монумент “Голубь мира” / PUBLIC FACADES: “Peace Pigeon” Monument, 2017 – photo project by Tatiana Fiodorova

– – – scroll down for English – – –

RU

ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ
Монумент “Голубь мира”, 2017 – фото проект Федоровой Татьяны

Проект Монумент “Голубь мира” исследует ценность архитектурно-монументальных построек голубятен постсоветского пространства, рукотворность и самобытность данных объектов, претендующих, на мой взгляд, на звание модернистских советских народных построек 20 века. Read more…

FAȚADE PUBLICE / PUBLIC FACADES: BLOCUL / THE BLOCK de Maria Șalaru [RO] – proiecție de film pe acoperiș, 22 iunie 2017, ora 21:30

– – – scroll down for English version – – –

RO

BLOCUL de Maria Șalaru [RO] – proiecție de film pe acoperiș, în prezența autoarei
22 iunie 2017, ora 21:30
Krîșa / Porțile Orașului, Botanica (bd. Dacia 51, Chișinău)

De la dispute între vecini pornite de la mirosul gătirii în exces cu usturoi până la amintiri din iernile grele ale comunismului, acest film explorează universul social și material al unui bloc de apartamente din România. Documentarul urmărește povestea administratorului de bloc în efortul său de a media relațiile dintre vecini și de a păstra pacea și ordinea, creionând nuanțele vieții de zi cu zi a locatarilor. Read more…

FAȚADE PUBLICE: Arta și hrana în spațiul urban / ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ: Искусство и еда в городском пространстве / PUBLIC FACADES: Art and food in the urban space, 16 iunie 2017, ora 18:00

– – – читай ниже на русском – – –
– – – scroll down for English version – – –

RO

Prezentare: ”Arta și hrana în spațiul urban” – prezentare de Bermet Borubaeva, artistă și cercetătoare [KG]
Vineri, 16 iunie 2017, ora 18.00 
Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști (sectorul Botanica, bd. Traian 3, Chișinău)

Pe 16 iunie, cu începere de la ora 18:00, în cadrul programului ”Fațade Publice” al Asociației Oberliht, Bermet Borubaeva va face o prezentare cu titlul ”Arta și hrana în spațiul urban”, urmată de un ceai tradițional kîrgîz. Read more…

FAȚADE PUBLICE – FILMCHIOȘC: Audiența Emancipată – lupta pentru cinematograful Emek / PUBLIC FACADES – FILMKIOSK: Audience Emancipated – The Struggle for the Emek Movie Theater, 14 iunie 2017, ora 21:30

– – – scroll down for English version – – –

RO

FILMCHIOȘC: Audiența Emancipată – lupta pentru cinematograful Emek
14 iunie 2017, ora 21:30

Cinematograful Iskra / Columna (str. Trandafirilor, 2, Chişinău)

Miercuri, 14 iunie, cu începere de la ora 21:30 Asociația Oberliht, în colaborare cu Rețeaua Civică Urbană, Centrul de Urbanism și Platzforma organizează proiecția filmului Audience Emancipated: The Struggle for the Emek Movie Theater / Audiența Emancipată: lupta pentru cinematograful Emek (Turcia, regizat de Emek Bizim). Read more…

FAȚADE PUBLICE: Schimbarea narațiunii înseamnă schimbarea lumii / PUBLIC FACADES: Changing the narrative is about changing the world, 14 iunie 2017, ora 10:00-17:00

4074164213_ee29b1c45d_z

– – – scroll down for English version – – –

RO

Schimbarea narațiunii înseamnă schimbarea lumii – atelier cu Alexandros Mistriotis
14 iunie 2017, ora 10:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Orașul este considerat oglindă a tuturor întrebărilor posibile. Intimul și socialul nu pot fi separate net, unul dă naștere și sens celuilalt. Spațiul public, spațiul Polis-ului, este locul spre care ne întoarcem pentru a recupera semnificația pierdută. Read more…