CONCURS DE SOLUŢII pentru Chișinău: AMENAJAREA ZONEI PROTEJATE, str. 31 August 1989, în perimetrul str. A. Pușkin şi str. M. Cebotari

b5

CONCURS DE SOLUŢII pentru Chișinău: AMENAJAREA ZONEI PROTEJATE, str. 31 August 1989, în perimetrul str. A. Pușkin şi str. M. Cebotari – SPAŢIU PIETONAL

Oraşul Chişinău nu dispune, la moment, de o reţea de spaţii pietonale, în oraş existînd mici porţiuni separate (aleea de pe bd. Mircea cel Bătrîn, aleea de pe str. Grigore Vieru cuplată deja cu str. E. Doga), care însă nu sunt legate între ele şi funcţionează ca ”insule pietonale izolate”. De asemenea, ca o consecinţă a exploziei numărului de automobile în oraş precum şi inadecvarea infrastructurii rutiere pentru un asemenea flux de maşini, calitatea infrastructurii pietonale – trotuare, scuaruri – a scăzut considerabil.

În acest sens, proiectul de amenajare a unei străzi pietonale pe str. 31 august 1989 în intervalul str. Maria Cebotari str. Al. Puşkin, vine să soluţioneze cîteva nevoi.

În primul rînd, să amenajeze un spaţiu pietonal public, accesibil şi incluziv.

În al doilea rînd, să ofere un spaţiu pietonal ce ar fi deschis şi cu potenţial de dezvoltare în toate direcţiile aşa încît pe viitor să fie posibilă conectarea sa cu alte segmente pietonale pînă la construcţia unei reţele de străzi şi alei pietonale la nivelul întregului oraş.

În al treilea rînd, să ofere un spaţiu public democratic şi incluziv în care ar încăpea şi de care s-ar bucura toate grupurile sociale, indiferent de religie, etnie, dizabilitate, vîrstă ori statut social.

b5

Proiectul nostru are la bază următoarele principii:
– Proiectul e organizat în jurul metaforei „străda pietonală ca un rîu”. Justificarea metaforei rîului e următoarea: toate aşezările umane majore au apărut în preajma unor ape (la fel şi Chişinăul), iar rîurile joacă un rol esenţial în viaţa oraşelor. Considerăm că amenajarea pietonală propusă ar putea deveni un rîu pietonal urban în jurul căruia şi de la care s-ar dezvolta viaţa comunitară urbană.
– Un spaţiu pietonal deschis şi dinamic, cu potenţial de extindere şi conectare la alte spaţii pietonale din oraş.
– Un spaţiu pietonal care ar fi şi un spaţiu public egal şi democratic, care acceptă, încurajează şi tolerează diferenţa şi care aparţine tuturor.
– Un spaţiu pietonal care acomodează varii interese ale orăşenilor – de recreere, de socializare, de consum, de cultură şi educaţie şi care pune accent pe activităţi de interes comun ce contribuie la creşterea solidarităţii comunităţii.
– Un spaţiu pietonal ce se constituie cu minime investiţii financiare, minime intervenţii arhitecturale (nu presupune construcţii capitale sau altă infrastructură costisitoare) şi care mizează pe valorificarea infrastructurii existente. Vedem acest lucru prin: valorificarea potenţialului clădirilor şi scuarurilor existente şi sporirea acestui potenţial prin deschiderea instituţiilor publice amplasate în acest segment (Muzeul Naţional de Istorie, Muzeul Naţional de Artă a Moldovei, Biblioteca Naţională, Palatul Naţional); valorificarea scuarurilor verzi – Grădina Publică ”Ştefan cel Mare şi Sfînt” etc.
– Un spaţiu pietonal ce încurajează diversitatea – diversitatea formelor de comportament, diversitatea grupurilor sociale, diversitatea formelor de activitate etc.
– Un spaţiu pietonal ”neplanificat” în care are loc întîmplarea, inovaţia, supriza, imprevizibilul, şi care să fie adaptabil, cu minime intervenţii, unor nevoi  şi uzuri viitoare.
– Protejarea spaţiului verde existent şi dezvoltarea lui ulterioară pentru a acomoda necesităţile unui spaţiu pietonal viu, dinamic şi activ. – Asigurarea accesului gratuit la bunuri comune fundamentale – apă potabilă, wc – pentru a transforma acest spaţiu public în unul cu adevărat democratic şi incluziv.

07_web

colectiv de autori

BOROZAN Ina (arhitect, Laborator de arhitectură MIEZ)
DELEANU Toma (arhitect, DT-architektur buro)
MOLDOVAN Vlad (arhitect)
SPRINCEANA Vitalie (sociolog/filosof, Oberliht)
US Vladimir (artist/curator, Oberliht)
VATAMANIUC Andrei (arhitect, Laborator de arhitectură MIEZ)
VREDNIC Stanislav (arhitect)

b5

b5

b5

b5

 

CINEMATOGRAFUL POLITIC / POLITICAL CINEMA: Speculation Nation, 19 aprilie 2016, ora 20:00

speculation-nation-1-web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Speculation Nation 
film documentar de Bill Brown și Sabine Gruffat
2015, 74′

19 aprilie 2016, ora 20:00
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Speculation Nation examinează ideologiile care separă „locuința” de „casă” și adevărata speculație imobiliară de speculațiile privind o modalitate mai bună de a trăi. După criză financiară globală mulți oameni din Spania și-au pierdut locul de muncă și prin urmare locuințele.

Artiștii – cercetători Bill Brown și Sabine Gruffat călătoresc prin Spania să documenteze consecințele crizei de locuințe. Ceea ce găsesc ei sunt cetățeni ai Spaniei, inspirați de politicile Miscării 15M și Ocuparea Zidului din Stradă, care se mobilizează, se adună în colective și luptă pentru dreptul lor la un loc de trai decent.

Pe parcursul drumului, autorii filmului viziteaza mame tinere și familiile lor ghemuite în clădirile care sunt în proces de falimentare: comunități intenționate de locuitori în peșterile montane, tabere pentru proteste ridicate în fața filialelor băncilor și blocuri de apartamente abandonate, transformate în experimente ale unei mod de viață utopic.

Cinematograful Politic

Acest film continuă programul de proiecții de la Apartamentul Deschis sub genericul Cinematograful Politic ce își propune să abordeze conflictele economice și politice ale zilei de azi, criza economică globală contemporană și implicațiile ei, cetățenia și noile mecanisme de incluziune/excluziune socială, activismul politic și mișcările contestatare. Vom proiecta filme despre criza economică și cum aceasta afectează localități, despre transformările în structura de clasă a societății, despre dispariția muncitorilor dar și despre muncitori-activiști ce decid să păstreze fabrici în lucru, despre artă și rolul ei social.

Prin Cinematograful Politic vrem să revendicăm noțiunea de politic drept un subiect ce vizează întreaga societate și nu doar cîteva partide sau grupuri de interese, în felul în care fiecare individ își poate asuma o poziție politică, fie o poziție civică activă sau pasivă (un credo), în cautarea unor alternative în cadrul unui sistem ce tinde de obicei să le suprime.

‘intrare’ liberă

Această proiecție este parte a programului Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema, și beneficiză de suținerea Fundației Culturale Europene în cadrul programului “Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune”.

speculation-nation-web

EN
– – – – –

Speculation Nation
documentary film by Bill Brown and Sabine Gruffat
2015, 74′

April 19, 2016, 8 pm
Flat Space
Bucuresti str. 68/1, Chisinau

Speculation Nation examines the ideologies that separate housing from home, and real estate speculation from speculations about a better way to live. After the global financial crisis many people in Spain lost their jobs and consequentially, their homes.

The artists-researchers Bill Brown and Sabine Gruffat travel across Spain to document the consequences of the housing crisis. What they find are Spanish citizens, inspired by the politics of The 15M Movement and Occupy Wall Street, who are mobilizing, collectivizing, and fighting for their right for a decent place to live.

Along the way, the filmmakers visit young mothers and their families squatting in failed condo developments; intentional communities of mountain cave dwellers; protest campsites that have sprung up in front of bank branches; and empty apartment buildings transformed into experiments in Utopian living.

Political Cinema

We invite you at Flat Space to attend the film program called Political Cinema, which raises awareness on economic and political conflicts of everyday life, nowadays’ global economic crisis and its impact, citizenship and the new mechanisms of social inclusion/exclusion, political activism and protest movements. We will project films about the economic crisis and how it affects localities, the structural transformation of social classes, the disappearance of workers, about workers who, as activists, decide to keep the factories working, about art and its social role.

Through Political Cinema we would like to take back the notion of politics as a subject that touches everyone and is not limited just to several parties or interest groups. It is about individuals who assume a political, or civic active or passive position (a belief), looking for alternatives within a system that has the usual tendency to suppress them.

free ‘entrance’

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema project: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema and is supported by the European Cultural Foundation in the frame of “Collective Action for the Commons” program.

Practici actuale de arhitectură și urbanism tactic / Actual practices of architecture and tactical urbanism, 18 februarie 2016, ora 14:00

UTM_web_800px

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

PRACTICI ACTUALE DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM TACTIC
18 februarie 2016, ora 14:00
Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Universitatea Tehnică din Moldova
(bd. Dacia 39, Chișinău / blocul 9, et. 2, sala 212)

În perioada sovietică statul deținea controlul în materie de planificare urbană, acest lucru avînd tangențe cu ideologia și securitatea lui. Populația era exclusă din acest proces, doar arhitecții principali erau cei inițiați în proiectele strategice ale statului, fiind instrumentalizați de un sistem autoritar. Ei erau implicați, deseori, în realizarea unor proiecte megalomanice, care depășeau cu mult dimensiunea umană.

Prezentările ce vor urma reprezintă un alt tip de practică arhitecturală, axată pe comunitate și obținerea unui rezultat cît mai real. Pornind de la amenajări temporare, intervenții efemere în spațiile publice, completări ale vidurilor depistate în textura urbană, proiectele colectivelor de arhitecți oferă un cadru democratic nou pentru implicarea locuitorilor și altor actori, urmărind să identifice soluții creative pentru satisfacerea unor nevoi comunitare.

ÎN ACȚIUNE: ÎN CĂUTAREA ORAȘULUI INTERMEDIAR
studioBASAR (Alex AXINTE), București

Spaţiile intermediare, împreună cu utilizările lor, sunt unele dintre cele mai importante resurse în activarea spaţiilor publice prin implicarea comunităţii. Uitându-ne la intermediar din diferite unghiuri, a generat o practică nouă, pe care am investigat-o prin câteva tipologii de unelte şi proceduri.

ÎNAPOI SPRE AGORA: SPAȚIUL PUBLIC ÎN SEC. XXI
Straddle3 și WWB / rețeaua Arquitecturas Colectivas (David JUAREZ și Ale GONZALEZ), Barcelona

O analiză a proceselor participative radicale sub aspectul gândirii, designului şi construcţiei spaţiului public. Vom vedea diversele tipuri de mijloace şi proceduri care s-au dovedit utile pentru grupuri de cetăţeni cu divesre poveşti de viaţă şi necesităţi, în efortul lor de a construi spaţii colective. Vom analiza de asemenea noile roluri pe care şi le asumă arhitecţii şi alţi profesionişti în acest proces de transformare a peisajului.

ARTĂ(E) / ARHITECTURĂ(I) / TERITORIU(I) / PUBLIC(URI) / SPAȚIU(I)
PIXEL [13] (Sabine THUILIER și Alexandre CUBIZOLLES), Marsilia

– Experimentarea spaţiilor publice în cel mai larg sens;
– Analiza spaţiilor locative sub toate aspectele;
– Realizarea unei creaţii contextualizate;
– Plasarea transdisciplinarităţii, decompartimentalizării, descoperirile artistice, schimbul uman, convivialitatea, transmiterea şi experimentarea în inima procesului creativ.

O ÎNTRODUCERE ÎN NOȚIUNEA DE MOBILITATE
Un atelier cu Ștefan RUSU de elaborare a unei structuri mobile pentru intervenții și colaborare cu comunitățile din zona cartierelor rezidențiale, Chișinău

Un atelier de elaborare a unei structuri mobile pentru intervenții și colaborare cu comunitățile din zona cartierelor rezidențiale.

Prezentarea se va axa pe practica unor colective de arhitecți și artiști activi în zone urbane – RAUMLABOR (Berlin), Ewa Rudnicka (Varșovia), colectivul de arhitecți EXYZT (Paris) și alții, care în perioade diferite au abordat tema mobilității ca pe o componentă de interacțiune cu spațiul public. În cazul proiectului “Platforma Mobilă” a Ewei Rudnicka, realizat în 2014 pentru proiectul “Spaces on the Run” (Spații în Mișcare) în Dushanbe/Tajikistan, mobilitatea devine un element esențial pentru crearea unui spațiu generator de evenimente publice într-un oraș aflat în perpetuă schimbare, într-un regim ad-hoc.

PRACTICI ÎN SPAȚIUL PUBLIC ÎN ORAȘUL IAȘI
Andrei PRIPASU

O scurtă prezentare a unor proiecte şi iniţiative recente din oraşul Iaşi. Relatată din perspectiva unui tânăr arhitect local, această prezentare vorbeşte despre climatul actual în sfera spaţiului public din Iaşi, descriind experienţe personale cu o serie de organizaţii şi iniţiative locale.

ŞVAIP-2015 / ARHITECTURĂ. INSTALAȚII. PEISAGISTICĂ
Prima şcoală de vară în arhitectură cu Asociaţia Archilitic

În ediția ȘVAIP-2015, echipa Archilitic, împreună cu participanții școlii cât și invitații asociației, și-au propus să amenajeze un spațiu recreativ pe malul stâng al Nistrului, pentru toate categoriile de vârstă. Va fi prezentat în detaliu programul școlii de vară și procesului de învățare, locul unde s-au desfășurat activitățile, obiectele pe care le-au meșterit participanții, colegii cu care au stat la taclale și rezultatele obținute în urma acestei colaborări cu participarea unor oameni ce nu se cunoșteau, însă care au devenit în final prieteni.

– – –

studioBASAR a fost înfiinţat în 2006 de către Alex Axinte şi Cristi Borcan atât ca un studio de arhitectură, cât şi ca o echipă de observaţie şi intervenţie urbană. Preocupaţi de dinamica culturii urbane contemporane şi de degradarea spaţiului public, proiectele studioBASAR variază de la intervenţii în spaţiul public, instalaţii artistice, cercetări urbane, ateliere de educaţie nonformală, până la concursuri şi diferite tipologii de clădiri rezidenţiale şi publice.
http://www.studiobasar.ro

Straddle3 reprezintă o echipa multidisciplinară unită de un interes comun pentru arhitectura open-source și dedicată realizării unor proiecte și instrumente în conexiune ce aceasta. Ei activează în domeniul construcției locuințelor, amenajării spațiilor publice, dezvoltării domeniului public digital și urbanismului participativ.
http://straddle3.net/
WWB este o cooperativă din Andaluzia, care dezvoltă programe și tehnologii de calculator libere, susține standarde deschise și oferă servicii tehnologice și comunicaționale în domeniul artei, arhitecturii și mișcărilor sociale.
http://wwb.cc/
ARQUITECTURAS COLECTIVAS este o reţea de oameni şi grupuri interesate în dezvoltarea participativă a mediului urban. Această reţea asigură un cadru instrumental pentru colaborare în diverse tipuri de proiecte şi iniţiative. Fondată în 2007, reţeaua a crescut datorită unor contribuţii din partea unor agenţi, locuitori preocupaţi, activişti urbani, studenţi, profesori, artişti şi manageri culturali, arhitecţi peisagiști, activişti în domeniul mediului, planificatori urbani şi arhitecţi, avocaţi, antropologi şi sociologi – pe scurt, un spectru larg de persoane care doresc să se simtă ceva mai aproape de mediul în care trăiesc.
http://arquitecturascolectivas.net/

Asociaţia PIXEL este un colectiv francez multidisciplinar, a cărui abordare globală decompartimentează discipline şi publicuri prin contextualizarea unor lucrări specifice, alimentate de reflecţia continuă asupra urbanismului, spaţiului public, teritoriilor şi locuitorilor lor. Lucrările artistice ale colectivului Pixel [13] se bazează pe următoarele principii: experimentarea spaţiului public, interogarea tuturor dimensiunilor a mediilor de trai, producerea creaţiilor contextualizate, transdisciplinaritatea, decompartimentarea, întîlnirea artistică.
http://www.pixel13.org/

Ştefan RUSU (1964, Kâietu, Moldova) este un artist vizual şi curator, actualmente stabilit la Bishkek, Kyrgyzstan. Agenda sa artistică și curatorială este strâns legată de procesele și schimbările survenite în societățile post-socialiste după 1989. Între anii 2005-06 a urmat Programul Curatorial în cadrul Institutului de Artă Contemporană Stichting DE APPEL din Amsterdam, unde a co-produs proiectul “Mercury in Retrograde”. În 2010 a făcut o resedință artistică la Centre International d’Accueil et d’Echanges des Récollets, Paris unde a realizat proiectul – “Drifting Identity Station”, în cursul aceluiaș an urmează o resedință în SUA în cadrul programului ARTSLINK unde face o o cercetare și un schimb de experiență în cadrul programul curatorial de la California College of the Arts din San Francisco.
Transformări urbane și schimbările fundamentale survenite în sfera publică au stat la baza unui alt demers curatorial – CHIȘINĂU – Arta, Cercetare in Sfera Publică (2010) – o platformă trans-disciplinară de investigare a discursurilor instituționale și politice dominante care au modelat peisajul urban al orașului în decursul istoriei recente.
Printre proiectele sale notabile se număra “Apartamentul Deschis” – o replică la scara reală a unui apartament de tip socialist realizat la Chișinău (2009) în colaborare cu Asociatia Oberliht și “Block-89” (2010) în cadrul proiectului KNOT din Warsovia. Aceasta serie de interventii a continuat cu proiectul “Balconul Flotant” (2011) – o intervenție în cartierul residential Husby din Stokholm, care a abordat problema segregarii populației migrante, gentrificarea cartierului, laolaltă cu chestiunea privatizării „fâșiei verzi” din preajma cartierului ce urmează a fi radiată din țesutul urban.
În 2012 a participat la Bienala din Berlin (ediția 7), unde a prezentat “Reclaiming the City” – un documentar de investigație și o reflecție asupra schimbărilor socio-economice dramatice, transformărilor structurale pe care le-a suportat orașul după căderea zidului de la Berlin și a impactului proceselor de gentrificare asupra spațiului public.
https://vimeo.com/user1816220

Andrei PRIPASU este un tînăr arhitect stabilit în Iași. Având experienţa unor perioade în care a locuit în Grecia şi Estonia, îşi menţine interesul pentru design sub diferite forme ale sale, artă contemporană, procese participative sau activism social. Portofoliul său cuprinde proiecte şi colaborări ce se referă la intervenţii arhitecturale la scară redusă, instalaţii de artă sau artă performativă.
https://oh.hotglue.me/

Asociația Arhitecților Archilitic este o organizație profesionistă din Chișinău, fondată în 2015 de către un grup de arhitecți din Republica Moldova. Membrii AAA sunt arhitecți cu drept de semnătură, arhitecți stagiari și tineri absolvenți ai Facultății de Urbanism și Arhitectură. În activitatea sa, „Archilitic” urmărește să implementeze un șir de proiecte cu participarea instituțiilor locale, dar și internaționale, care ar contribui, prin implicarea tinerilor arhitecți, la dezvoltarea arhitecturii din Republica Moldova.
http://archilitic.com/

– – –

Acest atelier este organizat în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei / Facultatea Arhitectură și Urbanism și este susținut de către Fundaţia Culturală Europeană în cadrul programului “Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune”.

UTM2_web_800px

EN
– – – – –

ACTUAL PRACTICES OF ARHITECTURE AND TACTICAL URBANISM
Febrary 18, 2016, 2 pm
Faculty of Architecture and Urban Planning, Moldova Technical University
(bd. Dacia 39, Chisinau / blocul 9, et. 2, sala 212)

During the Soviet period the state was in control of urban planning, having connection with ideology and its security. While the population was excluded from the urban planning process, the state-employed leading architects were the only ones initiated in the strategic projects of the state, being instrumentalized by an authoritarian regime. Often they were involved in megalomanic projects that were exceeding the human scale size.

The presentations that follow represent another type of architectural practice, focused on the community and having in mind realistic goals, ranging from temporary facilities, producing transient interventions in public spaces or just filling the gaps found in urban structure. The projects of the architecture collectives provide a new democratic framework for involving residents and other actors, seeking to identify creative solutions in order to satisfy the community needs.

IN ACTION: SEARCHING FOR THE INTERMEDIARY CITY
studioBASAR (Alex AXINTE & Cristi BORCAN), Bucharest

Intermediary spaces, along with their related uses, are one of the most important resources in the activation of public spaces through community engagement. Looking at the intermediary from different angles generates a new urban practice, which we investigate through several typologies of tools and protocols.

BACK TO THE AGORA: PUBLIC SPACE IN THE 21ST CENTURY
Straddle3 & WWB / Arquitecturas Colectivas network (David JUAREZ & Ale GONZALEZ), Barcelona

A review of radical participatory processes in regard to thinking, designing and building public space. We will look at the different kinds of tools and procedures that have been useful to groups of citizens with different histories and needs, in their efforts to set up collective spaces. We’ll also look at the new roles that architects and other professionals are taking on in this changing landscape.”

ART(S) / ARCHITECTURE(S) / TERRITORY(S) / PUBLIC(S) / SPACE(S)
PIXEL [13] (Sabine THUILIER & Alexandre CUBIZOLLES), Marseille

– Experimenting public spaces in the broadest sense;
– Questioning the living environments in all their dimensions;
– Producing a contextualized creation;
– Placing transdisciplinarity, decompartmentalization, artistic encounter, human exchanges, conviviality, transmission and experimentation in the heart of the creative process.

AN INTRODUCTION TO THE NOTION OF MOBILITY
A workshop with Stefan RUSU for designing a Mobile Structure for interventions and collaboration with the communities in residential districts, Chisinau

A workshop for designing a Mobile Structure for interventions and collaboration with the communities from residential districts.

The presentation will focus on the practice of some collectives of architects and artists active in urban areas – RAUMLABOR (Berlin), Eva Rudnicka (Warszaw), the collective of architects EXYZT (Paris), and others who in various periods have tackled the issue of mobility as a component of interaction with public space. In the case of project „Mobile Platform” by Eva Rudnicka, made in 2014 for project „Spaces on the run” in Dushanbe, Tajikistan, mobility becomes an essential element in creating a space that would generate public events, in a city in constant motion, as a spontaneous process.

ŞVAIP-2015 / ARCHITECTURE. INSTALLATION. LANDSCAPE ARCHITECTURE
First architecture summer school by Archilitic Association (Dumitru EREMCIUC), Chisinau

At the 2015 edition of SVAIP, the Archilitic team along with participants from the school and the guests of the association, intended to organize a recreational space on the left bank of river Nistru, for different groups. There shall be presented in detail the program of the summer school and of the process of learning, the place where the activities have been conducted, the objects that were produced by the participants, the colleagues with whom we chatted and the results obtained following this collaboration with some people who didn’t know each other but who in the end became friends.

PUBLIC SPACE PRACTICES IN IASI
Andrei PRIPASU

A short introductory presentation to recent projects and initiatives in the city of Iaşi-Romania. Told from the point of view of a local young architect, this presentation will describe the current climate in the field of public space in Iaşi, pointing out his personal experience with local organisations and initiatives.

– – –

studioBASAR was established in 2006 by Alex Axinte and Cristi Borcan, both as an architectural studio and a Search-and-Rescue team, that acts as an agent of urban observation and intervention. Being preoccupied by the dynamics of contemporary urban culture and the degradation of public space, the projects of studioBASAR range from public space interventions, art installations, urban research to competitions and different typologies of residential and public buildings.
http://www.studiobasar.ro

Straddle3 is a multidisciplinary team united by their common interest in open source architecture, and devoted to developing projects and tools related to it. They work in the fields of housing, public space, digital public domain and participatory urbanism.
http://straddle3.net/
WWB is an Andalusian cooperative that works with free software, free hardware and open standards, offering technological and communication services in the fields of art, architecture and social movements.
http://wwb.cc/
ARQUITECTURAS COLECTIVAS is a network of people and groups interested in the participatory development of the urban environment. This network provides an instrumental framework for collaboration in different types of projects and initiatives. Founded in 2007, the network has grown by contributions from various agents, restless inhabitants, urban activists, students, teachers, artists and cultural managers, landscape architects and environmentalists, urban planners and architects lawyers, anthropologists, sociologists… in short, a wide range of human beings, wanting to feel a little closer the environment in which we live.
http://arquitecturascolectivas.net/

PIXEL[13] is a french multidisciplinary and multi-shaped artistic collective whose global approach decompartmentalizes disciplines and publics through contextualized site specific works, fed by a continuous reflection on the urbanity, the public spaces, the territories and their inhabitants. The artistic works of the collective are based on the following principles: experimenting public spaces, questioning the living environments in all their dimensions, producing a contextualized creation, placing transdisciplinarity, decompartmentalization, artistic encounter.
http://www.pixel13.org/

Stefan RUSU (b. 1964 in Kâietu, Moldova) is a visual artist, curator, editor, and filmmaker, currently based in Bishkek, Kyrgyzstan. His artistic/curatorial agenda is geared towards the processes of transformation and changes in post-socialist societies after 1989. In 2005-2006 he attended the Curatorial Training Program at De Appel art center from Amsterdam where he co-curated Mercury in Retrograde. In the course of the same year (2010) he was in residence at Centre International d’Accueil et d’Echanges des Récollets, Paris where he realised a curatorial research project – Drifting Identity Station. The same year he was awarded a CEC Artslink Fellowship and completed the residence at the Graduate Program in Curatorial Practice of the California College of the Arts, San Francisco.
Urban transformations and the changes occurred in the public sphere where the subjects of his other curatorial endeavour – CHIȘINĂU – Art, Research in the Public Sphere (2010) – a cross-disciplinary platform that investigated the dominant institutional and political discourses that have shaped the society and the urban landscape of town in the course of its recent history.
Beginning with 2009 he developed a number of interventions in the public space, among which is Flat Space – a functional replica of socialist apartment commissioned by Oberliht Young Artists Association from Chisinau and Block 89(2010) – a site-specific intervention realised in the frame of KNOT Project in Ursinov district from Warsaw. Following this path he designed Floating Balcony (2011) – an intervention in Husby district from Stockholm that deals with the segregation of the migrant population, gentrification of the Husby housing area and a threat of privatising “green line” and its following erasure from the urban fabric.
In 2012 participated in the 7th Berlin Biennial with Reclaiming the City – an investigative documentary, which reflects on dramatic social-economic structural changes, the physical transformation of the city following the dismantling of Berlin wall and the impact of gentrification processes on public space.

https://vimeo.com/user1816220

Andrei PRIPASU is an emerging architect. Having lived and activated in natal Romania, but also in Greece and Estonia, he maintains an eclectic set of interests in such domains as various types of design, contemporary art, participatory processes or social activism. He showcases a portfolio of works and collaborations which mainly revolve around small scale architectural interventions, art installations or performances.
https://oh.hotglue.me/

Architects Association Archilitic is a professional organization from Chisinau, founded in 2015 by a group of architects from the Republic of Moldova. The members of AAA are architects with right of signing, probation architects, and young graduates from the Faculty of Urbanism and Architecture. In its activity Archilitic aims to implement a series of projects with the participation of local and international institutions, which would contribute to the development of architecture in Republic of Moldova with the involvement of young architects.
http://archilitic.com/

– – –

This workshop is organized in partnership with Moldova Technical University / Architecture and Urban Planning Department and is supported by the European Cultural Foundation as part of “Collective Action for the Commons” program.

APEL DE PARTICIPARE: Parcul Zaikin – atelier de urbanism tactic / CALL FOR PARTICIPATION: Zaikin Park – workshop for tactical urbanism, 18-20 februarie 2016

harta_web_800px

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

APEL DE PARTICIPARE
Centrul Civic al Chișinăului: Parcul Zaikin – atelier de urbanism tactic
perioada: 18-20 februarie 2016, Chișinău
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

data limită pentru depunerea candidaturii: 11 februarie 2016

Asociația Oberliht lansează un apel de participare pentru atelierul de urbanism tactic „Centrul Civic al Chișinăului: Parcul Zaikin”, care se va desfăşura în perioada 18-20 februarie 2016, la Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale), str. Al. Șciusev 103, Chișinău.

Atelierul este adresat arhitecţilor, urbaniştilor, designerilor, artiştilor, studenţilor din universitățile din Moldova, care-şi fac studiile în aceste domenii. Scopul atelierului constă în:

a) elaborarea unui plan de amenajare tactică a Parcului Zaikin pentru următorii ani;
b) producerea unor intervenții arhitecturale cu implicarea comunității de locuitori din jurul Parcului și a membrilor Asociației Arhilitic în cadrul unei tabere de arhitectură, care se va desfăşura în 2016.

”Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate” este un proiect de reabilitare şi revitalizare a Parcului Zaikin – un scuar semi-abandonat situat la intersecţia str. Sf. Andrei şi Iv. Zaikin, pe care l-am demarat în 2013. Dincolo de analiza istorică a cartierului, analize sociologice, lucrul comunitar organizat cu implicarea artiștilor și locuitorilor din jurul parcului, negocierile cu Primăria Chișinău și lucrul cu subdiviziunile municipale, prin intermediul acestui atelier ne propunem să începem procesul de reabilitare a infrastructurii parcului cu implicarea unor colective de arhitecți locali și invitați. În cadrul atelierului vom analiza situația de la fața locului (Parcul Zaikin), vom elabora schițe și propuneri de amenajare (forme mici), vom discuta și stabili principiile de lucru, metodologia și programul taberei din vara anului 2016.

Colectivele de arhitecți: studioBASAR (București, România, http://www.studiobasar.ro), Straddle3 și WWB (rețeaua Arquitecturas Colectivas, Barcelona, Spania, http://arquitecturascolectivas.net/), Pixel 13, (Marsilia, Franţa, http://www.pixel13.org/), Archilitic (Chișinău, Moldova, http://archilitic.com/) vor prezenta experiența lor de lucru, alături de ceilalți participanți, în cadrul atelierului, contribuind la un mediu favorabil pentru producerea în comun a unor idei creative.

CRITERII DE ELIGIBILITATE
– Sunteţi arhitect, urbanist, designer, artist, sau student din Moldova care-şi face studiile în unul din aceste domenii;
– Cunoaşteţi limba engleză la nivel de comunicare;
– Sînteți disponibil să luați parte la întregul program al atelierului (18-20 februarie 2016 / 6-8 ore în zi);
– Manifestați interes pentru a lua parte la tabara de arhitectură din vara anului 2016.

Doritorii de a lua parte la programul atelierului sînt rugați să expedieze o scurtă scrisoare de motivație însoțită de CV cu datele de contact (email, telefon), la adresa: info@oberliht.com, pînă la data de 11 februarie 2016.

Atelierul se va desfăşura în limba engleză.
Participarea e gratuită.

– – –

Fondată în anul 2000 și bazîndu-se pe o experiență îndelungată ca actor cultural independent, Asociația „Oberliht” are scopul de a interconecta scenele artistice dispersate și de a forma o comunitate artistica, utilizînd spațiile publice. Asociația are ca scop să ofere suport tinerilor artiști și să contribuie la dezvoltarea lor personală. Ea dezvoltă și menține platforme interdisciplinare și proiecte ce vizează conectarea atît a inițiativelor locale de artă și cultură contemporană cît și a celor internaționale și pledează pentru un sector cultural puternic și independent în Republica Moldova și în regiune http://www.oberliht.com/

– – –

Acest atelier este susţinut de Fundaţia Cultural Europeană în cadrul programului “Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune”.

parcul_zaikin_web_800px

EN
– – – – –

Call for participation
Chisinau Civic Center: Zaikin Park – workshop for tactical urbanism
Period: 18-20 February 2016, Chisinau
Zpace (Al. Sciusev str. 103, Chisinau)

Deadline for submission of application: 11th of February 2016

Oberliht Association launches a call for participation in the workshop of tactical urbanism “The civic center of Chisinau: Zaikin Park”, which will take place in the period between 18-20 february at Zpace (House of Gubernial Zemstva), Al. Shchyusev str. 103, Chisinau.

The workshop is addressed to architects, urbanists, designers, artists, students from the Universities of Moldova who perform studies in these fields. The beginning of the workshop consists of:
a) the elaboration of a plan of tactical landscaping of Zaikin Park for the following years

b) organizing an architectural intervention involving the community of local inhabitants and the Arhilitic Association as part of an architecture camp, which will take place in 2016.

“Zaikin Park – a park for the community” is a project of rehabilitation and revitalization of Zaikin Park – a half abandoned square situated at the intersection of Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets, which we initiated in 2013. Beyond the historical analysis of the district, sociological analysis, community work organized with the involvement of the artists and inhabitants of the area surrounding the park, negotiations with the City Hall of Chisinau and cooperation with the municipal subdivisions, through this workshop we aim to start the process of rehabilitation of the infrastructure of the park with the involvement of some collectives of local and invited architects. During the workshop we will analyze the situation at the site (Zaikin Park), we will elaborate sketches and proposals for landscaping (small forms), we will discuss and establish principles of work, the methodology and plan of the camp which will take place in the summer of 2016.

The collectives of architects studioBASAR (Bucharest, Romania, http://www.studiobasar.ro), Straddle3 and WWB (Arquitecturas Colectivas network, Barcelona, Spain, http://arquitecturascolectivas.net/), Pixel 13 (Marseille, France, http://www.pixel13.org/), Archilitic (Chisinau, Moldova, http://archilitic.com/) will present their working experience alongside the other participants. During the workshop, contributing to a favourable medium for producing creative ideas in common.

CRITERIAS OF ELIGIBILITY
– You are an architect, urbanist, designer, artist or student from Moldova who performs studies in these fields
– You possess English language at communication level
– You are available to participate in the entire program of the workshop (18-20 February 2016 / 6-8 hours per day)
– You manifest interest in participating in the architecture camp in summer 2016.

Those who wish to participate in the program of the workshop are asked to send a short motivation letter and a CV with contact information (email, phone) at the following address info@oberliht.com until the date of 11th of February 2016.

The workshop will be held in English language.
Participation is free.

– – –

Founded in 2000 and based on rather long working experience as an independent cultural actor, „Oberliht” aims to interconnect dispersed artistic scenes and build an artistic community making use of public spaces. The Association aims to provide support to young artists and contribute to their professional development. It develops and maintains interdisciplinary platforms and projects aiming to connect the local and international contemporary art and culture initiatives, and advocates for a strong and independent cultural sector in Moldova and in the region.
http://www.oberliht.com/

– – –

This workshop is supported by the European Cultural Foundation as part of “Collective Action for the Commons” program.

SPACES: AUTOPCITY la Festivalul de Film Documentar D’Est en Est la Lille, 8 noiembrie 2015, 17:30

autopcity-web

RO
– – – – –

AUTOPCITY la Festivalul de Film Documentar D’Est en Est la Lille
mai multe detalii: aici

duminică, 8 noiembrie 2015, ora 17:30
Cinematograful Univers din Lille, Franţa

Documentarul Autopcity de Ştefan RUSU va fi proiectat în premieră duminică, 8 noiembrie, la cinematograful Univers din Lille, Franţa, cu sprijinul Institutului Cultural Român, Bruxelles.

Evenimentul va avea loc în cadrul Festivalului de Film Documentar D’Est en Est, organizat de asociația Interphaz, şi va fi urmat de o discuţie cu publicul, în prezenţa regizorului Ştefan RUSU şi a lui Virgiliu Mărgineanu, fondatorul Festivalului Internaţional de Film Documentar Cronograf Chişinău.

Read more…

CINEMATOGRAFUL POLITIC: Fără putere / POLITICAL CINEMA: Powerless, 15 septembrie 2015, ora 20:30

powerless-web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Fără putere 
film documentar de Deepti Kakkar & Fahad Mustafa
2013 / 83’

15 septembrie 2015, ora 20:30
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

În Kanpur, India, sute de oameni își riscă viața urcînd sus pe stîlpi pentru a fura electricitate, fiind determinați de întreruperi a cîte 15 ore, care le face traiul jalnic de tot. Poliția vine ca să oprească furtul electricității. Filmul examinează ambele părți ale conflictului și prezintă o viață urbană în declin și disperare din cauza lipsei de energie electrică.

Read more…

Oraş de vînzare – proiect de fotografie documentară / City for sale – documentary photography project, 7-11 septembrie 2015

Ion-Chibzii_armeneasca-str_web

foto: Ion CHIBZII, Pe strada Armenească (sf. anilor 90)

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Oraş de vânzare
7-11 septembrie 2015, Chișinău

Oraş de vânzare este un proiect de documentare care abordează problema comercializării spaţiului public din Chişinău. Acesta face referinţă la transformările urbane ce au marcat majoritatea oraşelor din Europa de Sud-Est pe parcursul ultimelor două decenii (Moldova, România, Ucraina). În special după dizolvarea Uniunii Sovietice şi după căderea regimurilor autoritare în statele sale sateliţi, modelul de economie planificată s-a dezintegrat, fiind urmat de procese de privatizare masivă a unor companii şi entităţi aflate în proprietatea statului (ca o consecinţă a aşa-numitului prim val de privatizare) – aceste bunuri ajungînd pînă la urmă în mîinile unor persoane private.

Read more…

Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

Alături de 59 de alți urmăritori