Avem doar două parcuri în Chișinăul istoric – semnează petiția!

Cerem transparență în proiectul construcției unei clădiri în Parcul Catedralei din Chișinău – semnează petiția!

Noi, locuitorii orașului Chișinău,

Având în vedere situația gravă legată de degradarea și acapararea sistematică a spațiilor publice, scuarurilor și zonelor verzi din centrul istoric al orașului Chișinău,

Ținând cont de faptul că Parcul Catedralei face parte din patrimoniul arhitectural național și este unul dintre principalele parcuri publice din oraș iar terenul aferent clădirii Catedralei este proprietate publică a mun. Chișinău,

Luând act de decizia Consiliul Municipal Chișinău despre ”Concepția privind construcția unui bloc auxiliar la Catedrala Mitropolitană ”Nașterea Domnului” în scuarul Catedralei” din 31 octombrie 2017,

Constatând lipsa totală de transparență și nerespectare a procedurilor legale și democratice de luare a deciziilor, și anume a Legii Nr. 239 din  13.11.2008 privind transparența în procesul decizional  și a Hotărârii de Guvern Nr. 967 din  09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, și anume cea ce ține de organizarea de discuții publice asupra proiectului, publicarea acestuia și a documentelor aferente (avize comisii) pe site-ul chisinau.md,

Solicităm următoarele:

1. Cerem Consiliului Municipal Chișinău să anuleze decizia privind ”Concepția privind construcția unui bloc auxiliar la Catedrala Mitropolitană ”Nașterea Domnului” în scuarul Catedralei” din 31 octombrie 2017 ca fiind nejustificată, neclară și adoptată cu încălcarea procedurilor legale.

2. Cerem Primăriei Municipiului Chișinău să organizeze consultări publice pe subiectul respectiv, conform prevederilor Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică  cu societatea civilă în procesul decizional, cu participarea beneficiarului proiectului și prezentarea argumentelor în favoarea necesității construcției.

3. Cerem Mitropoliei Moldovei, în calitate de autor și beneficiar al acestui proiect să facă public proiectul în întregime, prin amplasarea acestuia în mediul online, cu desenele tehnice și parametri reali ai construcției presupuse, cu numărul de copaci care urmează a fi defrișați, cu planul de amenajare șantierului și a spațiului public din jurul clădirii și a căilor de acces.

4. Cerem SA ”Termoelectrica” și altor structuri municipale care realizează lucrări de strămutare a rețelelor din spațiul prevăzut pentru construcție să prezinte actele în baza cărora realizează aceste lucrări și sursele de acoperire financiară a lucrărilor.

5. Cerem organelor de resort să se autosesizeze și săverifice legalitatea acțiunilor primarului interimar Nistor Grozavu și altor funcționari din primărie care au aprobat și avizat documentația de proiectare sau au coordonat înstrăinarea terenului cu cod cadastral 01005190223 și realizarea lucrărilor de strămutare a rețelelor fără existența unei documentații de proiect al construcției.

6. Cerem Cancelariei de stat, în calitate de instituție responsabilă, să verifice legalitatea deciziei Consiliului Municipal Chișinău și, în cazul în care aceasta nu corespunde normelor legale, să o atace în judecată.

7. Pînă la clarificarea tuturor aspectelor menționate mai sus, noi, semnatarii acestei petiții, considerăm decizia CMC ilegală și netransparentă și ne rezervăm dreptul de a contesta această decizie și de a organzia acțiuni de protest.

Subsemnează locuitorii orașului Chișinău și cetățenii Republicii Moldova

Informații despre subiect:

http://unimedia.info/stiri/CMC-a-decis-In-spatele-Catedralei-Mitropolitane-Naterea-Domnului-urmeaza-sa-fie-construita-o-casa-parohiala-141963.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

http://www.realitatea.md/o-constructie-de-circa-700-metri-patrati-va-fi-ridicata-in-spatele-catedralei–consilier––nu-este-altceva-decat-un-hotel––foto-_66391.html

https://diez.md/2017/10/31/spatele-catedralei-va-aparea-un-nou-edificiu-cum-va-arata-acesta/

http://victorchironda.eu/2017/10/31/sa-cerem-transparenta-in-proiectul-constructiei-din-parcul-catedralei/

Legea privind transparenţa în procesul decizional: http://lex.justice.md/md/329849/

REGULAMENT cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional: http://lex.justice.md/md/366274/

Cadastru: http://geoportal.md/ro/default/map#lat=209928.506621&lon=233045.3190

Anunțuri

FAȚADE PUBLICE: eveniment comunitar și concert / ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ: общественное событие и концерт / PUBLIC FACADES: community event & concert, 31 august 2017, ora 16:00

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

FAȚADE PUBLICE: eveniment comunitar și concert cu tineri muzicieni
31 august 2017, ora 16:00
str. Teilor nr. 9, Botanica / Chișinău

La final de vară vă propunem să participați la ultimul program pentru acest an drept parte a proiectului Fațade Publice, organizat în sectorul Botanica. Astfel, vă invităm pe 31 august la un eveniment comunitar în curtea blocului din str. Teilor nr. 9 și la o seară de muzică și dans în scuarul fostului Cinematograf Columna / Iskra pe 1 septembrie.

Proiectul își propune consolidarea unei platforme cultural-civice mobile ce ar încuraja dezvoltarea coeziunii sociale în contextul blocurilor de locuit multietajate situate în afara centrului și ar contribui la decentralizarea vieții culturale din oraș. Pentru o expunere mai detaliată a scopului proiectului și a desfășurării primei ediții, accesați această pagină facebook.

Programul din 31 august va include numeroase ateliere artistice pentru copii, concert cu participarea formației CÂINE, proiecții de film și animație, picnic comunitar, intervenții artistice și expoziții.

programul detaliat al evenimentului:
16:00 picnic comunitar organizat din contribuțiile locatarilor participanți la eveniment
17:00 atelier de lucru artistic / jocuri dinamice, intelectuale pentru copii: crearea obiectelor din material reciclat, atelier de construcție a căsuțelor pentru păsări, coordonat de Arina CAZAC, Maria IVANOV, Tatiana FIODOROVA, Inga EDU
19:00 concert muzical cu participarea formației CÂINE
20:00 filme animate realizate de copiii din sectorul Botanica sub îndrumarea lui Iaroslav HOMENKO [UA]
video de Khurshed RASULZODA [TJ]
proiecția filmului Omul merge după soare, de Mihail CALIC [MD]

participarea la toate evenimentele este gratuită

Această acțiune face parte din programul Fațade Publice (28 mai – 1 iulie 2017) – un program de intervenții artistice, proiecții de film, expoziții, ateliere ce se desfășoară în cartierul Botanica al capitalei și este susținut de Ministerul Culturii al RM, Ministerul Tineretului și Sportului al RM, Pretura Botanica, CAP Al. Plămădeală, CEC ArtsLink, MitOst, Fundația Culturală Europeană și Uniunea Europeană prin programul Europa Creativă.

19225953_835779419913758_6561298847273135867_n

РУ
– – – – –

ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ: общественное событие и концерт с участием молодых музыкантов
31 августа 2017, 16:00
ул. Теилор 9, Ботаника / Кишинэу

На конец лета приглашаем вас поучаствовать в одном из последних мероприятий етого года организованном в рамках проекта Публичные Фасады в секторе Ботаника. 31-го августа приходите на общественное мероприятие во дворе по ул. Теилор 9, а 1-го сентября мы вас будем ждать на площади перед бывшим кинематографом Колумна / Искра где можно будет послушать музыку и потанцевать.

Проект намерен создать передвижную платформу для поддержки культурно-социальных инициатив во дворах с многоэтажной застройкой, а также он имеет целью децентрализировать культурную жизнь в городе. Для более подробного описания деиствий проекта перейдите по этой ссылке.

В программу на 31-го августа, во дворе по ул. Теилор 9, войдут творческие мастер-классы, кинопоказ для детей и проекция анимационного фильма сделаного детьми, концерт с участием юнных музыкантов, пикник организованный с помощю жителей двора.

Подробная программа мероприятия:
16:00 общественный пикник организованный с помощью жителей двора
17:00 творческий мастер-класс  / интерактивные игры для детей: создание предметов из переработанного материала, мастерская по строительству скворечников (координаторы: Арина КАЗАК, Мария ИВАНОВ, Татьяна ФЁДОРОВА, Инга ЕДУ)
19:00 концерт с участием юнных музыкантов группы КЫЙНЕ
20:00 показ анимации сделаной детьми под руководством Ярослава ХОМЕНКО [UA]
видео Хуршеда РАСУЛЗОДЫ [TJ]
показ фильма Человек идёт за солнцем, реж. Михаил Калик [MD]

участие во всех мероприятиях бесплатно

Это мероприятие проходит в рамках проекта Публичные Фасады (28 мая – 1 июля 2017) – программа состоящая из художественных акций, кинопоказов, местного радио, выставок, мастерклассов, происходящих в столичном секторе Ботаника и поддержанной Министерством Культуры Республики Молдова, Министерством Молодёжи и Спорта Республики Молдова, Претурой Ботаника, Художественным Колледжом Ал. Плэмэдеалэ, CEC ArtsLink, MitOst, Европейским Культурным Фондом и Европейским Союзом в кадре программы Креативной Европы.

EN
– – – – –

PUBLIC FACADES: community event and concert with young musicians
August 31, 2017, 4 PM
9, Teilor str., Botanica / Chisinau

As the summer is over we invite you for the last event organized in the frame of The Public Facades project in Botanica district, so, on August 31st please join us for a community event in Teilor str., nr. 9 and on 1st of September come to attend a music and dance party on the square situated in front of the former Cinema Columna / Iskra.

The project aims to consolidate a mobile cultural-civic platform that would encourage social cohesion within the residential areas and will also contribute to the decentralization of the cultural life in Chișinău. For a more detailed presentation of the aims of the project and the past events mediated by the project, please access this facebook page.

The event planned for August 31st will take place in the courtyard on Teilor str., nr. 9. The program includes artistic workshops for children, film screenings, a concert with the participation of young musicians, a community picnic organized with the contribution of the tenants of the residential area.

the detailed program:
16:00 community picnic organized with the help of the neighbors
17:00 artistic workshops / games for children: creation of objects from recycled materials, workshop for building birdhouses, coordinated by Arina CAZAC, Maria IVANOV, Tatiana FIODOROVA, Inga EDU
19:00 concert with the participation of young musicians from the band CAINE
20:00 screening of the animated films made by the children under the guidance of Yaroslav HOMENKO [UA]
video made by Khurshed RASULZODA [TJ]
film projection  Man goes after the sun, Mihail CALIC [MD]

participation in all events is free

This event is organized in the frame of Public Facades program (May 28 – July 1, 2017) – a program of artistic interventions, film screenings, community radio, exhibitions and workshops that takes place in the Botanica neighborhood of the capital, and is receiving support from Ministry of Culture of Republic of Moldova, Ministry of Youth and Sports of Republic of Moldova, Botanica local city hall, Al. Plamadeala College of Art, CEC ArtsLink, MitOst, European Cultural Foundation and European Union through Creative Europe proramme.

FAȚADE PUBLICE: Botanica în ruine – seară cu muzică și dans în scuarul cinematografului Columna / Iskra, 1 septembrie 2017, ora 19:00

foto: Ștefan Rusu

Salutare!

Pe 1 septembrie vă așteptăm la scuarul de lângă cinematograful Iskra (Botanica) la o seară cu muzică și dans pentru toți cei care anul ăsta nu vor avea drum la careu dar și cei pe care careul nu va reuși să-i obosească 🙂

Scopul evenimentului constă într-un program muzical recreațional ce își propune promovarea decentralizării evenimentelor artistice și culturale și cu scopul conștientizării fenomenului spațiilor publice abandonate (contextul fiind Cinematograful Iskra / Columna).

Începem la 19:00
intrarea este gratuită!
detalii în eveniment fb

Привет!

Первого сентября мы ждём вас рядом с кинотеатром «Искра» (Ботаника), чтобы провести вечер с музыкой и танцами для всех тех, у кого не будет пути в школу в этом году и для тех, кто не устанет от этого 🙂

Цель мероприятия – создать рекреационную музыкальную программу, направленную на содействие децентрализации художественных и культурных событий и осознание феномена покинутых общественных пространств (контекст, являющийся кинотеатром «Искра / Колумна»)

Мы начинаем в 19:00
Вход бесплатный!
Подробности в событии на фейсбуке

FAȚADE PUBLICE: apel de participare pentru tineri muzicieni / ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ: приглашение к участию для молодых музыкантов, 25 august 2017

– – – ниже на русском – – –

RO

APEL DE PARTICIPARE: Proiectul Fațade Publice își extinde pînă la 25 august 2017 perioada de colectare a unor progpuneri la apelul pentru intervenții artistice în sectorul Botanica din Chișinău. Doritorii de a-și expune și materializa ideile din orice domeniu artistic sunt bineveniți să completeze și trimită formularul de înscriere.

În special sunt bineveniți muzicienii amatori de orice varsta, trupele tinere și nu numai din sectorul Botanica.

Distribuiți apelul și prietenilor!

pagina proiectului pe facebook

РУ

ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ: художественные вмешательства на Ботанике – приглашение к участию

Мы продливаем до 25-го августа 2017 период подачи заявок для проекта Публичные Фасады в районе Ботаника. Приглашаем всех желающих которые хотят представить и материализировать свои творческие идеи и мини-проэкты заполнить и отправить регистрационный формуляр.

Будем рады участию музыкантов любого возраста и любительских музыкальных групп, особенно тех что проживаютв на Ботанике.

Просим вас распространить это приглашение среди ваших друзей!

страница проекта на Фейсбуке

VIITORUL MEMORIEI – Tur ghidat al orașului și al ghettoului din Chișinău cu Maria Axenti – 29 iulie 2017, ora 11:00

Chișinăul evreiesc – istorii tăcute de la pogrom la ghetou – tur ghidat al orașului și al ghetoului din Chișinău cu Maria Axenti, cercetatoare a istoriei relațiilor interetnice în Chișinău

29 iulie 2017, ora 11:00
Biblioteca Evreiască / Centrul Cultural I. Mangher

str. E. Doga 4, Chișinău Read more…

OPEN CALL: Proiectul artistic ”Viitorul Memoriei” – reactivarea memoriei colective față de urmările Holocaustului în Europa de Est

Beno Friedl - Amintiri din Copilărie

Viitorul Memoriei – apel de participare
data limită: 16 iulie 2017

Urmele erau încă acolo. Dar timpul le va şterge încet şi nu va mai rămâne nimic– Edgar Hilsenrath

Un val de extremism de dreapta, xenofobie, naţionalism, rasism şi antisemitism inundă din nou ceea ce credeam că sunt societăţi deschise şi democratice, încolţindu-ne pe noi toţi şi toate, saturând interacţiunile sociale cu frică şi ură faţă de „celălalt” – inamic invizibil şi adesea imaginar, care se schimbă odată cu interesele politice dominante. 

Read more…

FAȚADE PUBLICE: intervenții artistice în cartierul Botanica – apel de participare / ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ: художественные вмешательства на Ботанике – приглашение к участию, data limită: 31 iulie 2017

– – – читай ниже на русском – – –

RO

FAȚADE PUBLICE: intervenții artistice în cartierul Botanica – apel de participare
data limită: 31 iulie 2017

Între 28 mai – 1 iulie 2017, în cadrul proiectului Fațade Publice în sectorul Botanica al capitalei s-a desfășurat un program de intervenții artistice, proiecții de film, radiou comunitar, expoziții, ateliere, picnicuri comunitare cu particiarea comunității artistice locale și celei internaționale, și cu implicarea activă a locuitorilor din cartier. Read more…