GARDEAMUS: Cinema mon amour – screening, 25 iulie 2019, ora 21:00


– – – scroll down for English – – –

RO
––
GARDEAMUS: Cinema mon amour – screening
25 iulie 2019, ora 21:00
Cinematograful Gaudeamus (str. Vasile Alecsandri 4, Chișinău)

Continuăm seria de proiecții în fața cinematografului Gaudeamus. Situația rămâne neschimbată. După ce a fost începută demolarea cinematografului (vineri, 8 iunie 2018) locuitorii, activiștii, partidele politice și primarul nou ales (însă nevalidat) au organizat un prostest în fața cinematografului (duminică, 10 iulie 2018), Primăria Chișinău a emis un act (luni, 11 iulie 2018) în baza căruia a fost sistată demolarea aceastuia pe o perioada nedeterminată.

Cinema mon amour (2015)
un film documentar de Alexandru BELC [RO]
70‘ | România | limba: română | subtitre: engleză

„Cinema, Mon Amour” prezintă povestea lui Victor Purice – manager, fost operator și cinefil împătimit, și a celor două angajate ale sale, Cornelia și Lorena. Zi de zi, aceștia se luptă pentru a păstra cinematograful Dacia Panoramic din Piatra Neamț – unul dintre ultimele cinematografe rămase în România în prezent. Cum a trăit “epoca de aur” a cinematografiei, Victor visează să aducă înapoi zilele de glorie, dar se chinuie să țină pasul cu noua și dura realitate. Seamănă cu lupta lui Don Quijote, această încercare a sa de a menține o sală fără încălzire și care se strică pe zi ce trece și pentru care nu primește ajutor din partea statului, proprietarul locului. Deși familia lui Victor trăiește în Italia de mai bine de opt ani, acesta refuză să li se alăture deoarece nu se poate despărți de locul unde și-a petrecut cea mai mare parte a vieții. Victor este convins că în momentul în care ar pleca, cinematograful va fi închis și va avea același destin ca majoritatea celorlalte cinematografe din România.

Alexandru BELC [RO] a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” din București în 2007. În timpul facultății a realizat mai multe scurtmetraje și filme documentare. Astfel, documentarul său The Sound of Mountains a fost prezentat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin în 2007. De asemenea, documentarul său Rebel Rebel a fost selectat la Festivalul Internațional de Film Vision Du Reel la Nyon, în 2010.

Această proiecție este organizată cu scopul de a valorifica spațiul public din fața Cinematografului Gaudeamus și de a atrage atenția asupra demolării nelegitime și ilegale a singurului centru cultural al sectorului Telecentru din Chișinău. Eveniment organizat în cadrul programului „Fațade Publice: Istorii din Cartier – Scoala Internationala de Vara”.

EN
––

GARDEAMUS: Cinema mon amour – screening
25 iulie 2019,  9pm
Cinematograful Gaudeamus (str. Vasile Alecsandri 4, Chișinău)

We continue with the series of film screenings on the fence of Gaudeamus Cinema. The situation remains the same. After the demolition process started (on Friday, June 8, 2018), and inhabitants, activists, political parties representatives and newly elected mayor organized a protest (on Sunday, June 10, 2018), the Chisinau municipality issued a document, that suspended the demolition for an indefinite period (on Monday, June 11, 2018).

Cinema mon amour (2015)
a documentary film by Alexandru BELC [RO]
70′ | Romania / language: Romanian / subtitles: English

„Cinema, Mon Amour” presents the story of Victor Purice – manager, ex-operator and cinematographer, and his two employees, Cornelia and Lorena. Day by day they fight to keep the Dacia Panoramic cinema in Piatra Neamt – one of the last cinemas left in Romania today. As the cinema’s „golden age” is already gone, Victor dreams of bringing the glory days back, but he struggles to keep up with the new and harsh reality. Like the struggle of Don Quixote, his attempt to maintain a room even without heating, for which he does not receive state support, the owner of the place. Although Victor’s family has lived in Italy for more than eight years, he refuses to join them because he can not separate from where he spent most of his life. Victor is convinced that when he leaves, the cinema will be closed and will have the same fate as most other cinemas in Romania.

Alexandru BELC [RO] graduated from the „I.L.Caragiale” National Theatrical and Cinematographic Art University in Bucharest in 2007. During his studies, he did several short films and documentary films . His documentary The Sound of Mountains was presented at the Berlin International Film Festival in 2007. His Rebel Rebel documentary was also selected at the 2010 Vision Du Reel International Film Festival in Nyon.

This screening is organized with the aim to give a public use to the square situated in front of the Gaudeamus Cinema and to emphasize the issue we are concerned with – illegitimate and illegal demolition of the only cultural centre in Telecentru district in Chisinau. This screening is organized as part of the „Public Facades: Stories from my neighbourhood – International Summer School”

 

Reclame

FAȚADE PUBLICE: Todd WOOD [UK] și Alexandra NOVAC [MD] – prezentare de artist, 22 iulie 2019, ora 16:00

– – – scroll down for English version – – –

RO

Todd WOOD [UK], artist de grafiti / Alexandra NOVAC [MD], artist și manager cultural – prezentare de artist
Luni, 22 iulie 2019, ora 16:00
Biblioteca Maria Drăgan (str. Maria Drăgan nr. 26/3b, sectorul Ciocana, Chișinău)

Todd WOOD este un artist experimentat, care pe parcursul la 15 ani a oferit ateliere de lucru creativ în Marea Britanie. În tot acest timp el a implicat varii grupuri cu vârstă și abilități diferite. De exemplu, el a sprijinit tinerii excluși din școală, precum și a facilitat ateliere în cadrul școlilor. La fel, el a organizat activități de artă în parcuri, cluburi de tineret și activități de artă stradală. Thomas utilizează diferite medii artistice, iar mai recent a început să picteze în ulei și să facă portrete.

Transformarea – o prezentare de Alexandra NOVAC [MD]

Cunosc Asociația Oberliht timp de aproximativ un an, iar începând cu anul 2018 am cunoscut, în special cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana. 

În Chișinău, lucrul cu spațiul public este tot mai accesibil. Acest fapt, nu întârzie să ne atragă pe noi în continuare. Atunci când începi să lucrezi în spațiile din localitate, când începi acest proces cu devărat viu, anume atunci acest proces îți aduce o plăcere enormă.

Anul trecut am luat parte la programul de rezidentă a școlii de vară și mi-a plăcut enorm ediția trecută. Acum, înțeleg mult mai multe despre specificul și atmosfera din sector. După școala de vară, la proiectele mele de fotografie implementate anterior în Rîbnița, s-au adăugat și proiecte legate de intervențiile artistice în spațiul public. Și după școala de vară din acest an ne așteaptă, iarăși, proiecte noi în Transnistria. Cel mai probabil vor fi proiecte despre migrație, doar că prezentate într-un mod mai metaforic.

Vă întrebați ce preconizăm să facem anul acesta în sectorul Ciocana? De fapt, există o multitudine de subiecte cercetate pe care ar trebui să punem accentul. Am decis să nu las baltă relațiile mele din Ciocana și voi mai construi ceva, e și timpul. Am nevoie de o anexă!

Alexandra NOVAC – este fotograf și artistă din Râbnița. Ea lucrează la proiecte artistice, la tema transformării și renașterii spațiului public; o interesează subiectele legate de mentalitate și stereotipuri, în contextul comunității locale. Are o atitudine pozitivă referitor la dezvoltarea comunității prin cultură și prin artă.

Alexandra s-a născut în Ucraina, în anul 1990; locuiește în regiunea Transnistriană. Are o activitate artistică de șase ani (fotografie de portret, artă experimentală prin îmbinarea tehnicelor desenului și fotografia, crearea obiectelor de artă, participă la expoziții).

Acest eveniment este organizat în cadrul programului Edu-Art („Fațade Publice: Istorii din Cartier” – Școala Internațională de Vară) și este susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Proiectul Edu-Art urmărește să contribuie la formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătite din punct de vedere profesional, pentru a se realiza în plan național și internaţional.

EN

Todd WOOD [UK], graffiti artist  / Alexandra NOVAC [MD], artist and cultural manager – artist talk
Monday, July 22, 2019, 4 pm
Maria Drăgan Library (26/3b, Maria Drăgan str., Ciocana district, Chisinau)

Todd WOOD – an experienced, professional artist and workshop leader. He has been providing workshops around the UK for over 15 years. During this time he has engaged a broad range of age groups and abilities. For example, he has supported young people excluded from school as well as delivering workshops in school. He has facilitated art activities in parks, youth clubs and coordinated street art activities. He can work across a range of artistic mediums. He has recently been developing his skills in oil painting and portraiture.

Transformation – presentation by Alexandra NOVAC [MD]

I got to know Oberliht Association about a year ago, and since 2018 I have discovered  Maria Dragan neighborhood in Ciocana district in Chisinau.

In Chișinău, working with public space is becoming more accessible. This continuously makes me interested in the topic. When you start working in the neighborhood, getting to know real people and discovering their life style, that brings you enormous pleasure.

Last year I took part in the residency program for artists organized in the frame of the Summer School, which fact i enjoyed enormously. Now I know much more about the specificity of the area and its atmosphere. Having done projects for photography previously in Ribnita, i have have added projects related to art interventions in the public space, after experiencing the Summer School. I expect new projects dedicated to the topic of migration to be implemented in Transnistria after this year summer school, most likely to be presented in a metaphorical way.

What are we going to do in Ciocana district this year? In fact, there is a number of directions that we could focus on. I decided not to break my relationships with the area and to build something like an extension – its just about the time!

Alexandra NOVAC is a photographer and artist from Ribnita. She works on art projects in the field of transforming and reviving public space; she is interested in topics related to mentality and stereotypes, in the context of the local community. She has a positive attitude towards the development of the community through culture and art.

Alexandra was born in Ukraine in 1990 but now she lives in Transnistrian region. She has a six-year artistic experience in portrait photography, experimental art by combining drawing techniques and photography creating art objects and participating in exhibitions.

This event is organized in the frame of the Edu-Art program (”Public Facades: Neighborhood Histories” – International Summer School) with the support of the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova.

The aim of the project is to educate an active and aware generation of artists, and to prepare them for the professional integration on national and international level.

FAȚADE PUBLICE / EDU-ART: Istorii din Cartier: Gunoiul din curte tot poate străluci (școală internațională de vară) – apel de participare, 5 iulie 2019


– – – scroll down for English version – – –

RO
– – –

ISTORII DIN CARTIER: GUNOIUL DIN CURTE TOT POATE STRĂLUCI

cum să valorificăm resursele comunității locale prin reutilizarea lor și prin upcycling, reducând, astfel, deșeurile

Pe parcursul ultimelor trei decenii, cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana al orașului Chișinău a trecut prin schimbări semnificative datorită sistării activității majorității întreprinderilor din zona industrială (ceea ce a dus la pierderea locurilor de muncă), reconstrucției locuințelor private prin anexarea noilor spații la blocurile existente, degradării spațiilor de uz comun aflate între blocuri și supraaglomerării curților cu automobile – acestea fiind doar câteva exemple extrase dintr-o cercetare efectuată în lunile aprilie-mai al anului curent. Tot din cercetarea dată aflăm că locuitorii din acest cartier se confruntă regulat cu un șir de probleme de ordin economic și social: insuficiența transportului public, lipsa sau starea degradată a spațiilor de recreere (parcuri și spații verzi, terenurile de joacă și de sport), nesiguranță pe stradă și iluminarea proastă, suprafața de locuit prea mică, consumul excesiv de alcool, lipsa oportunităților de angajare ș. a. La fel, am constatat că cei cca 150 mii de locuitori ai întregului sector Ciocana au acces doar la un singur teatru municipal, trei biblioteci, un centru de creație pentru copii și tineret, și un centru pentru copiii care provin din familii dezavantajate, recent fiind inaugurat și Centrul Municipal de Tineret din str. P. Zadnipru 3/2. În cele din urmă am aflat că problema deșeurilor este una omniprezentă și atinge diferitele aspecte ale traiului în cartierul dat (fiind problematic modul în care acestea sunt gestionate) – această problemă a fost menționată de majoritatea celor intervievați.

Prin activitățile întreprinse de către Asociația Tinerilor Artiști Oberliht în cartierul dat, am căutat să cercetăm și să cunoaștem contextul urban, istoria, poveștile și istoriile oamenilor, aspirațiile lor și dificultățile cu care aceștia se confruntă. Acestea au stat la baza unei serii de evenimente organizate în 2018, printre care și cea de-a 3-a ediție a Școlii Internaționale de Vară „Istorii din Cartierul Meu” (ȘIV). În cadrul Școlii a fost editat un ziar, care a fost distribuit locuitorilor din cartier – ca o recompensă simbolică pentru contribuția lor la programul școlii și pentru susținerea acordată inițiativei noastre.

În 2019, continuăm dezvoltarea proiectului Fațade Publice în cartierul Maria Drăgan.
Nefiind adaptat nevoilor contemporane ale vieții, se cere de găsit soluții de ordin tactic și strategic, iar ulterior și de ordin structural, pentru a reintegra acest cartier în țesutul urban (și identitar) al orașului Chișinău. Astfel, în cadrul ediției a IV-a a Școlii Internaționale de Vară, ne propunem să abordăm problemele descrise prin artă și prin dialog cu comunitatea, pentru a le face mai vizibile și pentru a da voce locuitorilor din cartier. Propunerile participanților ghidați de artiști invitați în cadrul ȘIV se vor materializa într-o serie de activități culturale (ateliere de creație, expoziții de artă și de fotografie, concert, picnic etc.), care vor face uz de spațiile publice din acest cartier, transformându-le în spații de dialog cultural și social.

Formatul

ȘIV va cuprinde 3 ateliere de lucru creativ:
– atelier de design grafic, imprimare și comunicare vizuală DIY cu Viktor VEJVODA [CZ]
– atelier de desen și stencil artistic cu Dan PERJOVSCHI [RO]
– atelier de percuție cu Baby People [UK] și Ana Maria POPA [MD], pentru copii și adolescenți din comunitatea locală

Programul ȘIV va fi facilitat de artiștii Alexandra NOVAC [MD/RMN] și Marlene HAUSEGGER [AT], și de cercetătorul Maxim POLEACOV [MD/RMN] alături de echipa Asociației Oberliht, fiind completat de activități precum lucrul cu comunitatea, elaborarea instalațiilor de artă, ateliere de reparație a bicicletelor și reciclare a unor electrocasnice, proiecții de film, lecții și prezentări publice.

Activitățile planificate se vor desfășura în limbile română, rusă și engleză.

Program (20-27 iulie 2019)

Pe parcursul la opt zile participanții vor fi ghidați de artiști, graficieni, muzicanți, tehnicieni și activiști civici, fiind încurajați să vină cu un răspuns artistic, făcând mai vizibile problemele de ordin social și economic cu care se confruntă comunitatea din cartier.

19 iulie – sosirea participanților
20 iulie – introducere în tema ȘIV / vizită în cartierul Maria Drăgan
22-26 iulie – lucrul în cadrul atelierelor ȘIV
27 iulie – eveniment comunitar
28 iulie – plecarea participanților

Eveniment public

Pe data de 27 iulie 2019 ȘIV va concluziona printr-un eveniment comunitar în cadrul căruia vor fi prezentate rezultatele obținute. Acest eveniment va fi organizat cu participarea locuitorilor din str. Maria Drăgan și va contribui la diversificarea vieții culturale a cartierului.
Evenimentul va prezenta inclusiv proiectele elaborate de participanții la programul de rezidențe artistice CHIOȘC AIR, care vor lucra în cartierul Maria Drăgan pe parcursul lunii iulie 2019.

Traineri, facilitatori și coordonatori

Pauline BORDANEIL [FR], Serghei CHIROV [MD], Cătălina CIBURCIU [MD], Marlene HUSSENGER [AT], Natalia GIUSSANI [AR], Maria IVANOV [MD], Alexandra NOVAC [MD/RMN], Dan PERJOVSCHI [RO], Maxim POLEACOV [MD/RMN], Ana Maria POPA [MD], Alevtina ROMANENCO [MD], Todd (Baby People) [UK], Viktor VEJVODA [CZ], Anfisa VOITENCO [MD], Vladimir US [MD]

Locațiile

Activitățile se vor desfășura în cartierul străzii Maria Drăgan din sectorul Ciocana și în câteva locații din centrul orașului Chișinău (Zpațiu, Apartament Deschis, ș. a.).

Participanții

Sunt invitați tineri din Republica Moldova, interesați de arta contemporană și lucrul cu comunitatea.
Se va acorda prioritate studenților și absolvenților facultăților de artă, arhitectură, design și urbanism, management cultural, antropologie și sociologie. Încurajăm participarea tinerilor din afara Chișinăului.
Vârsta participanților: 18-35 ani
Cunoașterea limbii engleze la nivel de comunicare e necesară pentru a putea interacționa cu trainerii.

Procesul de înregistrare și data limită

Cei interesați sunt invitați să completeze acest formular până la data de 5 iulie 2019, inclusiv.
Participanții selectați vor fi informați până pe 9 iulie 2019.

Costuri

Cheltuielile legate de transport interurban pe teritoriul Republicii Moldova și prânz vor fi acoperite de către organizatori.
Participarea la ȘIV este gratuită.

Pentru orice întrebări, ne puteți contacta la adresa de email info(a)oberliht.org și tel: 079910102

Proiectul Edu-Art urmărește să contribuie la formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătite din punct de vedere profesional, pentru a se realiza în plan național și internaţional. Școala Internațională de Vară este organizată în cadrul programului Edu-Art și beneficiază de susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Forumului Cultural Austriac din București, programului Erasmus+ și a comunității internaționale de artă.

EN
– – –

During the last three decades, Maria Drăgan neighborhood from Ciocana district, Chișinău, went through some major changes due to closing of majority of the enterprises in the industrial area (and this leading, for many people, to lose their jobs), rehabilitation of living spaces by adding new constructions to existing blocks, degradation of spaces for common use and the overflow, with private cars, of community courtyards – these are to name just a few of the issues found during a research conducted in April-May 2019. The research also shows that the inhabitants of Maria Drăgan are also facing a series of social and economic problems: poor public transport, lack or poor state of playgrounds, parks and sport courts, unsafety in the region, poor lighting, very limited living space, alcohol consumption, lack of available jobs in the neighborhood etc. Also, we found out that the 150 thousand residents of Ciocana district can attend only one theater, three libraries, one creative center for children and youth, one creative center for kids from underprivileged families and the new Municipal Youth Center. Finally, we understood that the issue regarding waste management is omnipresent and touches upon many aspects of life in the neighborhood, the problem was mentioned by the majority of the interviewed ones. 

Throughout the activities undertaken by Oberliht Association in Maria Drăgan from Ciocana district in the city of Chișinău, we were looking to explore and research the local context, the history, the stories of the people, the issues and challenges they are facing, and their aspirations. On this bases, we created a series of events in 2018, amongst which „Stories from my neighborhood” International Summer School (3rd edition). During this project we have published a magazine, which was shared within the local community as a symbolic reward for their support and involvement.

In 2019, we are further developing the Public Facades project in Maria Drăgan. 

The neighbourhood hasn’t been adapted to modern necessities and living standards, and needs solutions of strategic and tactical order, and later structural changes in order to be reintegrated in the urban context and identity of the city. Therefore, during the International Summer School (4th edition), we aim at looking at the mentioned problems though artistic means and dialog with the community, in order to raise awareness and give a voice to the people living in the neighbourhood. The ideas and proposals of participants, who will be guided by guest artists during the project, with take shape through a series of cultural activities (creative workshops, photo and art exhibitions, concert, picnic etc.). 

The Format

The International Summer School will hold three artistic workshops: stencil & drawing workshop, percussion workshop and graphic workshop, including also community work activities, art installations, bike repair workshops and “repair cafe” fixing broken electronics, movie screenings, lectures and public presentations.

The workshops will be held in Romanian and English languages.

The Program

During the eight days period, the participants will be guided by artists, musicians, civic activists, graphic artists, technicians to come up with an artistic response in order to bring attention upon the social and economic issues that the local neighborhood is facing.

The School will conclude with a public community event that will take place on the 27th of July and will showcase the outputs of the Summer School. The event will be organised together with the people living on Maria Drăgan street, enriching the cultural life of the neighborhood.

The event will also present the results of the artistic residencies KIOSK AIR, focusing also on the same neighborhood.

Trainers and facilitators

CHIROV Serghei [MD], CIBURCIU Cătălina [MD], HUSSENGER Marlene [AT], IVANOV Maria [MD], NOVAC Alexandra [MD], PERJOVSCHI Dan [RO], POLEACOV Maxim [MD], POPA Ana Maria [MD], ROMANENCO Alevtina [MD], Todd (Baby People) [UK], VEJVODA Viktor [CZ], VOITENCO Anfisa [MD], US Vladimir [MD].

Locations and Venues 

The activities will take place in the neighborhood of Maria Drăgan street in Ciocana district (Professional School No 7, “Maria Drăgan” Library, Puppet Theater “Guguță”) and in the city center (Zpace, Flat Space, Gaudeamus Movie Theatre).

GARDEAMUS: Filme scurte în cadrul FIFD CRONOGRAF / Short-films, 27 mai 2019, ora 21:00

– – – scroll down for English version – – –

RO
––

GARDEAMUS: Filme scurte – proiecție în cadrul Festivaului Internațional de Film Documentar CRONOGRAF
27 mai 2019, ora 21:00

Cinematograful Gaudeamus (str. Vasile Alecsandri 4, Chișinău)

Continuăm seria de proiecții în fața cinematografului Gaudeamus. Situația rămâne neschimbată. După ce a fost începută demolarea cinematografului (vineri, 8 iunie 2018) locuitorii, activiștii, partidele politice și primarul nou ales (însă nevalidat) au organizat un prostest în fața cinematografului (duminică, 10 iulie 2018), Primăria Chișinău a emis un act (luni, 11 iulie 2018) în baza căruia a fost sistată demolarea aceastuia pe o perioada nedeterminată. Read more…

Nug – Vandal in Motion – proiecție de film / кинопоказ / screening, 18 decembrie 2018, ora 19:00

Nug - Vandal in Motion_2

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
––
Nug – Vandal in Motion”
un film documentar de LARS BERG & AKAY
limba originală: suedă / subtitrare: rusă
58 ‘/ 2013 / Suedia

18 decembrie 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Film din arhiva festivalului „Делай Фильм” (ro. „Fă un Film”) 2018.

„Este extrem de provocator. Graffiti este de la sine ilegal. Aceasta nu este artă”, a declarat ministrul suedez al culturii, Lena Adelson Liljerot, ca răspuns la lucrarea „TERRITORIAL PISSING” de către artistul de graffiti Nug, membru a legendarei echipe de graffiti din Stockholm VIM – Vandals In Motion. Acesta a fost proiectul de absolvire a artistului pentru Konstfack (Colegiul Universitar de Arte, Meșteșugărit și Design), unde în 2008 a obținut diploma de Masterat în Arte. Lucrarea a fost atât de scandaloasă încât a fost inițiat un caz penal împotriva lui Nug, iar artistul a trebuit să plece din Suedia pentru ceva timp și să se mute la Helsinki. Atunci fost lansată o campanie la scară largă împotriva Universității Konstfack, menită să critice activitățile universității. Ancheta penală împotriva lui NUG a fost oprită în aprilie 2009, deoarece nu s-a putut demonstra cine a fost persoana mascată din videoclip. Read more…

GARDEAMUS: Cecenia: Război Fără Urmă / Chechnya: War Without Trace, 22 septembrie 2018, ora 20:00

1187001_landscape (1)

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English version – – –

RO
––
Cecenia: Război Fără Urmă
un film documentar de Manon Loizeau
86 ‘/ 2015 / Franța

22 septembrie 2018, ora 20:00
Cinematograful Gaudeamus
Strada Vasile Alecsandri 4, Chișinău

Continuăm seria de proiecții în fața cinematografului Gaudeamus. Situația rămâne neschimbată. După ce a fost începută demolarea cinematografului (vineri, 8 iunie 2018) și locuitorii, activiștii, partidele politice și primarul nou ales au organizat un prostest în fața cinematografului (duminică, 10 iulie 2018), Primăria Chișinău a emis un act (luni, 11 iulie 2018) în baza căruia a fost sistată demolarea aceastuia pe o perioada nedeterminată. Read more…

FAȚADE PUBLICE: Istorii din Cartier / PUBLIC FACADES: Stories from the Neighborhood, 18 august 2018, ora 16:00-20:00

— scroll down for English —

RO

ISTORII DIN CARTIER

Eveniment comunitar pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana (terenul de baschet din str. Maria Drăgan nr. 28/2, Chișinău)

Asociația Oberliht împreună cu participanții Școlii Internaționale de Vară „Istorii din Cartierul Meu” vă invită la a doua serie de evenimente organizate în cartierul Maria Drăgan!
Read more…