CINEMA ÎN AER LIBER: Departe de orice soare / OPEN AIR CINEMA: Away from all suns, 1 septembrie 2015, ora 20:30

away-from-sun-web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Departe de orice soare
film documentar de Isabella Willinger
2013 / 74’

1 septembrie 2015, ora 20:30
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Documentarul “Departe de orice soare” urmărește trei moscoviți care luptă pentru protecția unei clădiri împotriva distrugerii, disperării și demolării ei în viitor. Filmul e o cercetare despre moștenirea arhitecturală a secolului XX din Moscova și investigheaza însemnătatea acestor clădiri utopice pentru orașul de azi.

Filmul va fi în rusă cu subtitrare în engleză

‘intrare’ liberă

Această proiecție este parte a programului Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema, și beneficiză de suținerea Fundației Culturale Europene în cadrul programului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

away-from-sun-web1

EN
– – – – –

Away from all suns
documentary film by Isabella Willinger
2013, 74′

September 1, 2015, 8:30 pm
Flat Space
Bucuresti str. 68/1, Chisinau

The documentary Away from all suns follows three Muscovites who are struggling to preserve a building against a future of decay, despair and demolition. The movie is an exploration of Moscow’s architectural heritage of the 20th century and questions what these utopian buildings mean to the city today.

The film will be in Russian with English subtitles

free ‘entrance’

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema project: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema and is supported by the European Cultural Foundation in the frame of the Connected Action for the Commons program.

CINEMA ÎN AER LIBER: Temporar al 8-lea / OPEN AIR CINEMA: Temporary 8th, 25 august 2015, ora 21:00

temporary8

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Temporar al 8-lea
film documentar de ZimmerFrei
2012 / 53’

25 august 2015, ora 21:00
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Punctul central al documentarului este Cartierul 8 din Budapesta, un cartier popular unde o restructurare majoră a început în 2006 odată cu mutarea locuitorilor, demolările și construcțiile, dar, care, brusc s-au oprit în 2008 odată cu criza economică globală. Clădirile distruse sînt acum spații goale fără nici o destinație definită, un mozaic de facturi într-o fabrică urbană. Ce se poate face cu aceste spații publice și private neutilizate? Filmul se aventurează în loturile de deșert, în interiorul curților și caselor, pentru a afla cum locuitorii transformă spațiile comune și fața propriului lor oraș.

‘intrare’ liberă

Acest eveniment este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema, și beneficiză de suținerea Fundației Culturale Europene în cadrul programului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

temporary8_2

EN
– – – – –

Temporary 8th
documentary film by ZimmerFrei
2012, 53′

August 25, 2015, 9 pm
Flat Space
str. București 68/1, Chișinău

In the focus of the documentary is the Eighth District of Budapest, a popular neighborhood where a major restructuring started in 2006 with displacements of inhabitants, demolitions and constructions but suddenly stopped in 2008 with the global economic crisis. The destroyed buildings are now empty spaces with no defined destination, a mosaic of fractures in the urban fabric. What to do with these public and private spaces of non-use? The film ventures into the desert lots, yards and homes to find out how the inhabitants transform the common areas and the face of their own city.

free ‘entrance’

This screening is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC CENTER – open air cinema project: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema and is supported by the European Cultural Foundation in the frame of the Connected Action for the Commons program.

SPACES: CINEMA ÎN AER LIBER: SPAȚII LIBERE – Artă și Activism în Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina / OPEN AIR CINEMA: FREE SPACES – Art and Activism in Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine, 18 august 2015, ora 21:00

free-spaces2_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

SPAȚII LIBERE – Artă și Activism în Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina
film documentar de Ina IVANCEANU
2015 / 58’

18 august 2015, ora 21:00
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Această colecție de film îl ia pe spectator de la Tbilisi (Georgia) pînă la Erevan (Armenia), de la Chișinău (Moldova) la Kiev (Ucraina). Filmul documentează lucrările artistice și formele de protest în spațiile publice realizate, între 2012 și 2014, în trecerile pietonale subterane și pe terenurile de parcare, prezentate în cinematografe în aer liber și în scuaruri monumentale.

În fostele țări sovietice, spațiile publice se află într-o schimbare radicală, mediul înconjurător este pe cale de dispariție, spațiile sînt ocupate de interese comerciale și puterea politică care le domină. Drept răspuns, artiștii și activiștii revendică tot mai mult dreptul lor la oraș, acțiunile lor devenind un element cheie în procesele de protest și schimbare.

Colecția de film prezintă intervențiile care tratează aspirațiile spațiilor în trecut și viitor. A provoca ritmul orașelor, a face acțiunile private publice, a ridica vocile critice, a stimula – toate avînd ca fundal o întrebăre arzătoare: Cît de departe poate interveni un cetățean în procesele politice?

‘intrare’ liberă

Acest eveniment este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema, și beneficiză de suținerea Fundației Culturale Europene în cadrul programului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

free-spaces-web

EN
– – – – –

FREE SPACES – Art and Activism in Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine
documentary film by Ina IVANCEANU
2015, 58′

August 18, 2015, 9 pm
Flat Space
str. București 68/1, Chișinău

This film collection takes the viewer to Tbilisi in Georgia, to Yerevan in Armenia, To Chisinau in Moldova and to Kiev in Ukraine. It documents artistic works and protest forms in public spaces, carried out between 2012 and 2014 – in underground passageways and parking lots, open air cinemas and monumental squares.

In the former Soviet countries, public spaces are a radically changing, endangered environment, occupied by commercial interests and dominant political power. In response, artists and activists increasingly claim their right to the city, their actions becoming a key element in processes of protest and change.

The film collection presents interventions that deal with past and future aspirations of spaces. Challenge the rhythm of the cities, make private acts public, raise critical voices, irritate – all against the background of the burning question: How far can a citizen intervene in political processes?

free ‘entrance’

This screening is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC CENTER – open air cinema project: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema and is supported by the European Cultural Foundation in the frame of the Connected Action for the Commons program.

BLOKI – atelier de cartografiere a cartierelor rezidențiale (micro-raioanelor) din Chișinău – BLOKI – Workshop: Mapping microdistricts in Chisinau

Ciocana_5

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

BLOKI – atelier de cartografiere a cartierelor rezidențiale (micro-raioanelor) din Chișinău

23 – 26 august 2015, Chișinău

Apel de participare

Asociația Oberliht vă invită să luați parte la un atelier de cartografiere a cartierelor rezidențiale (așa-numitele microraioane) din Chișinău, care se va desfășura între 23 – 26 august 2015, în Chișinău.

Acest atelier pornește de la premiza că orașul Chișinău este unul centralizat din punct de vedere al puterii decizionale, care se concentrează în Primărie, dar și în sensul politic, cultural sau economic – centrul orașului reprezintă nodul de putere care stimulează, formează și modelează schimbările urbane. Din acest motiv cartierele rezidențiale nu-și pot forma propriile strategii și planuri de dezvoltare urbană în pofida faptului că în zonele cu blocuri și în suburbii locuiește majoritatea populației orașului Chișinău.

Nevoia efectuării unei analize se datorează și faptului că zonele cu blocuri sînt proiectate să fie spații monofuncționale (cartiere rezidențiale) cu infrastructură publică ajustată unui set redus de nevoi (grădinițe, școli, piețe, spații verzi, terenuri de sport și unele spații culturale), precum și spații publice care la moment sînt prost echipate. În consecință, particularitățile lor, modurile de convivialitate și comunitate care se dezvoltă în aceste zone rămîn studiate insuficient.

Scopul

În cadrul atelierului vom:

– inventaria spațiile din zonele de blocuri;

– identifica probleme de ordin socio-economic, de acces la infrastructură – de transport, culturală, socială, sportivă și de recreere, etc., cu care se confruntă acestea;

– identifica profilul demografic și comunitar al zonelor, dar și actorii cu potențial de schimbare (APL, instituții publice, ong-uri, inițiative civice, agenți economici).

În cadrul atelierului vor fi elaborate metodologia și criteriile de cartografiere a micro-raioanelor (zonelor rezidențiale) din Chișinău, cu aplicarea lor în practică.

În baza dosarelor de cartografiere elaborate și în colaborare cu grupurile interesate (pe termen lung) vor fi propuse oportunități de intervenție (artistică, arhitecturală, sociologică) în aceste spații, cu implicarea comunității, ce pot contribui la soluționarea parțială a problemelor din cartier și la formarea unor comunități active și responsabile.

La concret se urmărește organizarea unui atelier de 3 zile la Chișinău, cu participarea unor experți din București, Chișinău și Cluj, și consolidarea unui grup format din artiști/designeri/fotografi, sociologi/antropologi, istorici, arhitecți/urbaniști ș.a., preocupați de transformările urbane locale.

Participarea în cadrul atelierului vă oferă ocazia să împărtăşiţi experiența de lucru cu o echipă interdisciplinară, să contribuiți cu idei și propuneri ce se desfăşoară atît pe cîmpul practic (cercetare și colectare a datelor din teren), cît și pe cel teoretic (structurarea datelor colectate, sistematizarea și interpretarea lor).

Ne puteți comunica interesul de participare prin trimiterea a CV-ului și  datele de contact (telefon, email) pînă la data de 20 august 2015 la următoarea adresă de email: info@oberliht.com

Pentru intrebări ne puteți contacta la 022 286317 sau prin email la lilianenescu@gmail.com (Lilia Nenescu) sau vitalie.sprinceana@gmail.com (Vitalie Sprînceană).

Participarea este liberă.

Aceast atelier este organizat în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune, susținut de Fundația Culturală Europeană (ECF): http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/

RU

_ _ _ _ _ 

БЛОКИ – ателье по картографированию микрорайонов Кишинева

23-26 августа 2015, Кишинев

Ассоциация Оберлихт приглашает всех желающих принять участие в ателье/воркшопе по картографированию микрорайонов Кишинева. Кишинев является централизованным городом с точки зрения власти, принимающей решение и сконцентрированной в примэрии, а также с политической, экономической и культурной сторон центр города является сгустком сил, которые стимулируют, создают и управляют городскими изменениями. Поэтому жилые микрорайоны города не могут формировать свои собственные стратегии и планы развития, несмотря на то, что в многоэтажных домах и пригородах живет основное население столицы.

Необходимость проведения анализа данных микрорайонов также вызвана и тем, что они были спроектированы, как многофункциональные пространства с общественной инфраструктурой, подчиненной определенному набору потребностей (детские сады, школы, рынки, зеленые насаждения, спортивные площадки и культурные пространства), а также потребностью пересмотра идеи общественных пространств в целом, которые на данный момент плохо обустроены. Следовательно, режимы жизнедеятельности в этих районах изучены недостаточно.

В рамках ателье предполагается следующее:

– инвентаризация пространства микрорайонов;

– идентификация социально-экономических проблем микрорайонов, доступа к инфраструктуре (транспорт, культура, спорт, отдых….);

– выявление демографического и общественного профиля районов, а также потенциальных участников изменения (общественные учреждения, НПО, инициативные группы, экономические агенты, местные власти)

В рамках ателье будет разработана методология и критерии картографирования микрорайонов Кишинева с дальнейшим применением на практике. На базе полученных в результате картографирования данных и в процессе сотрудничества с заинтересованными группами (длительного периода) будут вынесены возможности вмешательства (творческого, архитектурного, социологического) в данные пространства с вовлечением местных жителей, которые смогут внести свой вклад в решение проблем микрорайонов, а также будут способны создать активное и ответственное сообщество.

В трехдневном воркшопе будут участвовать эксперты из Кишинева, Бухареста, Клужа, а также будет создана группа из артистов/дизайнеров/фотографов/социологов/антропологов/историков/архитекторов/урбанологов и т.д., которые будут заниматься местными городскими преобразованиями.

Принять участие в ателье можно следующим образом: пришлите свое CV и мотивационное письмо с контактными данными (телефон, электронный адрес) до 20 августа 2015 по адресу: info@oberliht.com.

По всем имеющимся вопросам звоните: 022 286317, или пишите: lilianenescu@gmail.com (Лилия Ненеску), vitalie.sprinceana@gmail.com (Виталие Спрынчанэ).

Участие бесплатно.

Ателье организовано в рамках проекта Общественное дело для Общественного блага, поддерживаемого Европейским Культурным Фондом: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/

EN
– – – – –

BLOKI – mapping workshop of residential areas of Chisinau
Chisinau, August 23-26, 2015

Open Call

Between August 23-26 , the Oberliht Young Artists Association will organize a mapping workshop of residential areas of Chisinau (the so-called micro-districts).

The motivation of organizing this workshop comes from the fact that a big part of urban policies, as well as artistic interventions, are being focused mainly on the city center. This special attention given to the city center is to a certain extent understandable – the city center, be it political, cultural or economic, usually represents the core or the power pole which encourages, forms and organizes urban changes. Urban policies are many times stemming from these centers. The particularity of local administration in Chisinau resides in the concentration of decisional power in the City Hall and in the hands of the mayor. As a result, governors of different districts of the city (knows as pretori) have limited competencies and lack decisional autonomy. Because of these, residential areas cannot elaborate their own strategies and plans for urban development.

In spite of the fact that most citizens live in the residential areas (apartment blocks areas) and in the suburbs, in this framework the urban outskirts remain somehow outside of this focus and don’t fall under the interventions. They play a secondary role, serving as examples of the changes initiated by the center or as areas in need of transformatory interventions.

On the other hand, these apartment blocks areas are designed to be mono-functional (residential areas), having the public infrastructure adjusted to a limited set of needs (kindergartens, schools, markets, green spaces, and sport fields) as well as poorly equipped public spaces.

Their characteristics, conviviality and community approaches are not sufficiently studied.

The mapping workshop aims at inventorying the spaces from the apartment buildings areas (micro-districts) from Chisinau, the problems they are facing (e.g. social-economic, infrastructure access – transport, cultural, etc), their demographic and community profile. The workshop will take place in Chisinau and will last 4 days. A group of architects – Alex Axinte (studioBASAR, Bucharest), sociologists and community organizers – Vlad CĂTUNĂ (The Civic Initiative Group “Lacul Tei”, Bucharest), Silviu MEDEȘAN (La Terenuri), Vitalie SPRÎNCEANĂ and Vladimir US (Asociația Oberliht) will attend the event.

The goal of the workshop is to bring together a group of young artists/designers/photographers, sociologists/anthropologists, historians, architects/town planners, etc., interested in local urban transformations.

The methodology and the public space mapping criteria will be developed during the workshop.

Goals:

– To set a historical trajectory of the area – short historical background, profile (residential, industrial)

– To identify the problems of the residential area – social, infrastructure (educational, sports, cultural, etc), cultural goods, etc.

– To identify the potential change stakeholders (private sector, institutions, NGOs, civic initiatives)

– To identify some public spaces – green spaces, leisure areas, sports and cultural areas – and to evaluate their state and the extent to which they are being used. Subsequently, based on the developed mapping files and in collaboration with interested actors, new artistic/ architectural/social interventions opportunities will be recommended. These will help identify and partially solve the residential area problems, and thus contribute to building an active and responsible community.

If you are interested to participate in this workshop, please send us a letter of interest and a short CV before August 20th at this e-mail: info@oberliht.com
For any other inquiries about the workshop send a message to lilianenescu@gmail.com (Lilia Nenescu) or vitalie.sprinceana@gmail.com (Vitalie Sprinceana).

Participation is free of charge.

This collaboration is part of the Connecting Culture, Communities and Democracy project, supported by the European Cultural Foundation (ECF): http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/

CINEMA ÎN AER LIBER: Pămînt necultivat / OPEN AIR CINEMA: Waste Land, 11 august 2015, ora 21:00

waste-land1

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Pămînt necultivat
film documentar de Lucy WALKER, João JARDIM, Karen HARLEY
2010 / 100’

11 august 2015, ora 21:00
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Filmul urmărește călătoria artistului Vik Muniz, cu sediul în Brooklyn, de la el acasă pînă la cea mai largă groapă de gunoi din lume, Jardim Gramacho, localizată la periferiile orașului Rio de Janeiro. Muniz sosește cu scopul de a crea portretele personale ale colecționarilor, un grup eclectic de culegătorii de materiale reciclabile. Lucrînd cu caracterele de pe auto-imagini, Muniz face cunoștință cu istoriile lor personale, care l-au îndrumat spre groapa de gunoi, și dezvăluie disperarea și teama lor cu privire la posibilitățile viitoare.

Cinematograful Politic

Prin Cinematograful Politic vrem să revendicăm noțiunea de politic drept un subiect ce vizează întreaga societate și nu doar cîteva partide sau grupuri de interese, în felul în care fiecare individ își poate asuma o poziție politică, fie o poziție civică activă sau pasivă (un credo), în cautarea unor alternative în cadrul unui sistem ce tinde de obicei să le suprime.

‘intrare’ liberă

Acest eveniment este parte a proiectului Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema

EN
– – – – –

Waste Land
a documentary film by Lucy WALKER, João JARDIM, Karen HARLEY
2010, 100′

August 11, 2015, 9:00 pm
Flat Space
str. București 68/1, Chișinău

The film follows the artist Vik Muniz based in Brooklyn on his journey from his home to the world’s largest garbage dump, Jardim Gramacho located on the outskirts of Rio de Janeiro. Muniz arrives with the aim to create personal portraits of the catadores, an eclectic group of pickers of recyclable materials. Working with the characters on their self-images Muniz gets to know their personal stories, which led them to the garbage dump and reveals their despair and fear about their future possibilities.

Political Cinema

Through Political Cinema we would like to take back the notion of politics as a subject that touches everyone and is not limited just to several parties or interest groups. It is about individuals who assume a political, or civic active or passive position (a belief), looking for alternatives within a system that has the usual tendency to suppress them.

free ‘entrance’

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema project: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema

CINEMATOGRAFUL POLITIC: Tirania datoriei / POLITICAL CINEMA: Debtocracy, 6 august 2015, ora 21:00

deptocracy1_web

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Tirania datoriei
un film de Aris Chatzistefanou si Katerina Kitidi
2011, 74’

6 august 2015, ora 21:00
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Documentarul politic delimitează rădăcinile datoriei Greciei mergînd înapoi la revoluția din 1821 și a împrumuturilor britanice care au fost emise. Filmul este construit pe o polemică împotriva sistemului european criticînd ideea că populația greacă ar trebui să fie responsabilă în ansamblu pentru datoriile ei.

Cinematograful Politic

Acest film continuă programul de proiecții de la Apartamentul Deschis sub genericul Cinematograful Politic ce își propune să abordeze conflictele economice și politice ale zilei de azi, criza economică globală contemporană și implicațiile ei, cetățenia și noile mecanisme de incluziune/excluziune socială, activismul politic și mișcările contestatare. Vom proiecta filme despre criza economică și cum aceasta afectează localități, despre transformările în structura de clasă a societății, despre dispariția muncitorilor dar și despre muncitori-activiști ce decid să păstreze fabrici în lucru, despre artă și rolul ei social.

Prin Cinematograful Politic vrem să revendicăm noțiunea de politic drept un subiect ce vizează întreaga societate și nu doar cîteva partide sau grupuri de interese, în felul în care fiecare individ își poate asuma o poziție politică, fie o poziție civică activă sau pasivă (un credo), în cautarea unor alternative în cadrul unui sistem ce tinde de obicei să le suprime.

‘intrare’ liberă

Acest eveniment este parte a proiectului Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema

deptocracy2_web

EN
– – – – –

Debtocracy
a film by Aris Chatzistefanou and Katerina Kitidi
2011, 74’

August 6, 2015, 9:00 pm
Flat Space
str. București 68/1, Chișinău

The political documentary delineates the roots of the Greek debt going back to the revolution of 1821 and the British loans that were issued. The film is build on a polemic against the European system criticizing the notion that the Greek population should be accountable as a whole for their debts.

Political Cinema

We invite you at Flat Space to attend the film program called Political Cinema, which raises awareness on economic and political conflicts of everyday life, nowadays’ global economic crisis and its impact, citizenship and the new mechanisms of social inclusion/exclusion, political activism and protest movements. We will project films about the economic crisis and how it affects localities, the structural transformation of social classes, the disappearance of workers, about workers who, as activists, decide to keep the factories working, about art and its social role.

Through Political Cinema we would like to take back the notion of politics as a subject that touches everyone and is not limited just to several parties or interest groups. It is about individuals who assume a political, or civic active or passive position (a belief), looking for alternatives within a system that has the usual tendency to suppress them.

free ‘entrance’

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema project: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema

CINEMATOGRAFUL POLITIC: Abordând istoria / POLITICAL CINEMA: Treating History, 30 iunie 2015, ora 21:30

treating_history_web_1

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

CINEMATOGRAFUL POLITIC: Abordând istoria
un film de Film de Vit Janecek
2013, 79’

30 iunie 2015, ora 21:30
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Abordând istoria

Un anarhist, un iezuit, o senatoare şi un expert bancar, aliaţi în curaj civic. Frantisek Kriegel a fost unul dintre cei mai curajoşi oameni ai istoriei moderne a Cehoslovaciei şi a fost singurul conducător de ţară care a refuzat să adere la Pactul de la Varşovia în 1968. Prezentul nostru este de asemenea plin de provocări care necesită curaj. Cei patru câştigători ai premiului Frantisek Kriegel ar putea fi o sursă de inspiraţie pentru fiecare dintre noi.

Read more…

Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

Alături de 56 de alți urmăritori