– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

FAȚADE PUBLICE: eveniment comunitar și concert cu tineri muzicieni
31 august 2017, ora 16:00
str. Teilor nr. 9, Botanica / Chișinău

La final de vară vă propunem să participați la ultimul program pentru acest an drept parte a proiectului Fațade Publice, organizat în sectorul Botanica. Astfel, vă invităm pe 31 august la un eveniment comunitar în curtea blocului din str. Teilor nr. 9 și la o seară de muzică și dans în scuarul fostului Cinematograf Columna / Iskra pe 1 septembrie.

Proiectul își propune consolidarea unei platforme cultural-civice mobile ce ar încuraja dezvoltarea coeziunii sociale în contextul blocurilor de locuit multietajate situate în afara centrului și ar contribui la decentralizarea vieții culturale din oraș. Pentru o expunere mai detaliată a scopului proiectului și a desfășurării primei ediții, accesați această pagină facebook.

Programul din 31 august va include numeroase ateliere artistice pentru copii, concert cu participarea formației CÂINE, proiecții de film și animație, picnic comunitar, intervenții artistice și expoziții.

Programul detaliat al evenimentului:
16:00 picnic comunitar organizat din contribuțiile locatarilor participanți la eveniment
17:00 atelier de lucru artistic / jocuri dinamice, intelectuale pentru copii: crearea obiectelor din material reciclat, atelier de construcție a căsuțelor pentru păsări, coordonat de Arina CAZAC, Maria IVANOV, Tatiana FIODOROVA, Inga EDU
19:00 concert muzical cu participarea formației CÂINE
20:00 filme animate realizate de copiii din sectorul Botanica sub îndrumarea lui Iaroslav HOMENKO [UA]
video de Khurshed RASULZODA [TJ]
proiecția filmului Omul merge după soare, de Mihail CALIC [MD]

participarea la toate evenimentele este gratuită

Această acțiune face parte din programul Fațade Publice (28 mai – 1 iulie 2017) – un program de intervenții artistice, proiecții de film, expoziții, ateliere ce se desfășoară în cartierul Botanica al capitalei și este susținut de Ministerul Culturii al RM, Ministerul Tineretului și Sportului al RM, Pretura Botanica, CAP Al. Plămădeală, CEC ArtsLink, MitOst, Fundația Culturală Europeană și Uniunea Europeană prin programul Europa Creativă.

19225953_835779419913758_6561298847273135867_n

РУ
– – – – –

ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ: общественное событие и концерт с участием молодых музыкантов
31 августа 2017, 16:00
ул. Теилор 9, Ботаника / Кишинэу

На конец лета приглашаем вас поучаствовать в одном из последних мероприятий етого года организованном в рамках проекта Публичные Фасады в секторе Ботаника. 31-го августа приходите на общественное мероприятие во дворе по ул. Теилор 9, а 1-го сентября мы вас будем ждать на площади перед бывшим кинематографом Колумна / Искра где можно будет послушать музыку и потанцевать.

Проект намерен создать передвижную платформу для поддержки культурно-социальных инициатив во дворах с многоэтажной застройкой, а также он имеет целью децентрализировать культурную жизнь в городе. Для более подробного описания деиствий проекта перейдите по этой ссылке.

В программу на 31-го августа, во дворе по ул. Теилор 9, войдут творческие мастер-классы, кинопоказ для детей и проекция анимационного фильма сделаного детьми, концерт с участием юнных музыкантов, пикник организованный с помощю жителей двора.

Подробная программа мероприятия:
16:00 общественный пикник организованный с помощью жителей двора
17:00 творческий мастер-класс  / интерактивные игры для детей: создание предметов из переработанного материала, мастерская по строительству скворечников (координаторы: Арина КАЗАК, Мария ИВАНОВ, Татьяна ФЁДОРОВА, Инга ЕДУ)
19:00 концерт с участием юнных музыкантов группы КЫЙНЕ
20:00 показ анимации сделаной детьми под руководством Ярослава ХОМЕНКО [UA]
видео Хуршеда РАСУЛЗОДЫ [TJ]
показ фильма Человек идёт за солнцем, реж. Михаил Калик [MD]

участие во всех мероприятиях бесплатно

Это мероприятие проходит в рамках проекта Публичные Фасады (28 мая – 1 июля 2017) – программа состоящая из художественных акций, кинопоказов, местного радио, выставок, мастерклассов, происходящих в столичном секторе Ботаника и поддержанной Министерством Культуры Республики Молдова, Министерством Молодёжи и Спорта Республики Молдова, Претурой Ботаника, Художественным Колледжом Ал. Плэмэдеалэ, CEC ArtsLink, MitOst, Европейским Культурным Фондом и Европейским Союзом в кадре программы Креативной Европы.

EN
– – – – –

PUBLIC FACADES: community event and concert with young musicians
August 31, 2017, 4 PM
9, Teilor str., Botanica / Chisinau

As the summer is over we invite you for the last event organized in the frame of The Public Facades project in Botanica district, so, on August 31st please join us for a community event in Teilor str., nr. 9 and on 1st of September come to attend a music and dance party on the square situated in front of the former Cinema Columna / Iskra.

The project aims to consolidate a mobile cultural-civic platform that would encourage social cohesion within the residential areas and will also contribute to the decentralization of the cultural life in Chișinău. For a more detailed presentation of the aims of the project and the past events mediated by the project, please access this facebook page.

The event planned for August 31st will take place in the courtyard on Teilor str., nr. 9. The program includes artistic workshops for children, film screenings, a concert with the participation of young musicians, a community picnic organized with the contribution of the tenants of the residential area.

the detailed program:
16:00 community picnic organized with the help of the neighbors
17:00 artistic workshops / games for children: creation of objects from recycled materials, workshop for building birdhouses, coordinated by Arina CAZAC, Maria IVANOV, Tatiana FIODOROVA, Inga EDU
19:00 concert with the participation of young musicians from the band CAINE
20:00 screening of the animated films made by the children under the guidance of Yaroslav HOMENKO [UA]
video made by Khurshed RASULZODA [TJ]
film projection  Man goes after the sun, Mihail CALIC [MD]

participation in all events is free

This event is organized in the frame of Public Facades program (May 28 – July 1, 2017) – a program of artistic interventions, film screenings, community radio, exhibitions and workshops that takes place in the Botanica neighborhood of the capital, and is receiving support from Ministry of Culture of Republic of Moldova, Ministry of Youth and Sports of Republic of Moldova, Botanica local city hall, Al. Plamadeala College of Art, CEC ArtsLink, MitOst, European Cultural Foundation and European Union through Creative Europe proramme.