– – – читай ниже на русском – – –
– – – scroll down for English version – – –

RO

FAȚADE PUBLICE (28 mai – 1 iulie 2017)

Seria de acțiuni și evenimente din cadrul proiectului ”Fațade Publice”, care se va desfășura în luna iunie curent își propune să contribuie la dezvoltarea zonelor rezidențiale din Chișinău și din alte orașe din Moldova prin inovație culturală și creativitate, să susțină experimente artistice menite să consolideze comunitățile locale, încurajînd interacțiunea între diferite grupuri la nivelul cartierului și stimulînd coeziunea socială.

Una din problemele importante pe care le are în vizor proiectul ține de degradarea constantă a infrastructurii culturale în cartierele îndepărtate de centrul orașului, proces care s-a extins pe durata ultimilor 3 decenii. Odată cu trecerea instituțiilor culturale la balanța autorităților publice locale acestea au fost privatizate și convertite în spații orientate spre profit (vezi cazul cinematografelor din Chișinău). Lipsa unor programe culturale noi se resimte și ea. Acest fenomen a limitat și mai mult accesul locuitorilor la operele de artă noi și la fondurile culturale, împiedicîndu-i totodată să-și dezvolte și manifeste potențialul creativ.

Proiectul Fațade Publice își propune să identifice soluții inovatoare de mobilitate culturală (vectorul fiind de la centru spre periferie), ce ar facilita circulația lucrărilor de artă și a artiștilor în cartierele rezidențiale, și care ar răspunde mai bine necesităților culturale ale locuitorilor, ancorîndu-se în identitatea locală urbană pe de o parte, și complementînd programele și resursele deja existente la nivel de cartier pe de altă parte.

Timp de cîteva săptămîni ne vom afla în cartierul Botanica din Chișinău, alături de artiști, arhitecți, curatori, teoreticieni și activiști din Moldova, România, Ucraina, Ungaria, Grecia, Franța, Kârgâzstan, Tadjikistan, Elveția, Abkhazia și alte țări, participînd la un program vast de acțiuni culturale, care se adresează publicului larg și urmărește să identifice modalități noi de folosire și guvernare a spațiilor publice din oraș, și să-i ofere culturii un rol hotărîtor în procesul formării unor comunități active la nivel de cartier, formulînd noi perspective de dezvoltare cu implicarea directă a locuitorilor.

PROGRAM

Programul se va desfășura în diferite locații în oraș (Zpatiu, Apartament Deschis, str. Teilor, Krîșa, Cinematograful Iskra / Columna, Pretura sectorului Botanica, Colegiul de Arte Plastice Al. Plămădeală etc.), cuprinzînd diverse acțiuni: intervenții artistice, proiecții de film, radiou comunitar, birou de inovații urbane, expoziții, ateliere, conferințe, picnicuri la iarbă verde și concerte.

descarcă programul detaliat în format PDF (RO)

Acest proiect este realizat în parteneriat cu Colegiul de Arte Plastice ”Alexandru Plămădeală”, Facultatea Arhitectură și Urbanism (Universitatea Tehnică din Republica Moldova), Laboratorul de arhitectură MIEZ și Bike Time din Chișinău, UFRA (Ucraina), MeetLab (Ungaria), Atelier Vast (România), cu susținerea Preturii sectorului Botanica din Chișinău și Apă Bună. Proiectul este cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene, Fundația Culturală Europeană, CEC ArtsLink, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, MitOst și Erasmus+.

Art Prospect (28 mai – 1 iulie 2017)

În cadrul programului de rezidențe pentru artiști CHIOȘC / Platforma ART PROSPECT, vom găzdui la Chișinău trei artiști și curatori din Tadjikistan și Kârgâzstan:

Khurshed Rasulzoda [TJ] – este pictor-decorator. Este interesat de cinematografie începând cu vârsta de 12 ani și preferă să își filmeze propriile filme. În 2014, a participat la proiectul BeArt, unde a lucrat împreună cu artiști din Germania, Elveția, Kazahstan, Kârgâzstan. În prezent lucrează la proiecte de artă foto și video.
Tema rezidenței lui Khurshed e ”viața cartierului”.

Dinara Kanybek kyzy [KG] este membră a platformei Inițiative Urbane. Din 2015 face cercetare urbană aplicată și lucrează cu comunitățile urbane. În 2016 a coordonat Școala de Urbanism Aplicat – un program educațional interdisciplinar și experimental. Un interes specific îl constituie designul mediului ca instrument de proiecție a relațiilor, comportamentului, sistemului de valori și a noilor semnificații ale cetățenilor/utilizatorilor. În prezent participă la Școala de Artă Contemporană ArtEast. Dinara își propune să dezvolte un program public axat pe recentele transformări urbane ale orașelor post-socialiste din Asia Centrală și Moldova.

Bermet Borumbaeva [KG] este o artistă care în proiectele sale recente abordează probleme ecologice cu o atenție sporită dedicată mișcării foodsharing.

IN SITU in focus (5 – 17 iunie 2017)

Începînd cu anul 2003 IN SITU (Platformă Europeană pentru Creație Artistică în Spațiul Public) dezvoltă proiecte europene comune, adunînd la un loc un grup de actori culturali pasionați de noile forme de artă și spațiul public.

Până în prezent IN SITU a susținut peste 180 de artiști, promovînd lucrările lor, organizînd ateliere, incubatoare și co-producții noi. Prin intermediul acestei platforme la Chișinău se vor afla artiștii Stefan Rusu [MD/TJ], care va coordona un atelier de design și construire a unei platforme mobilie (organizat în colaborare cu membrii Laboratorul de Arhitectură MIEZ și Bike Time din Chișinău, și Atelier Vast din București) și membrii colectivului MeetLab (Balint Toth, Ambrus Ivanyos) [HU], care vor realiza o instalație interactivă sonoră după modelul unui radiou comunitar în una din curțile din sectorul Botanica din Chișinău.

spațiul IN SITU (12-16 iunie 2017)

Pe parcursul unei săptămîni la Zpațiu va funcționa spațiul IN SITU (avînd la bază o expoziție și un program public interactiv), dedicat membrilor platformei și proiectelor realizate de aceștia. Expoziția va fi accesibilă între 12-16 iunie 2017, între orele 16:00-19:00, iar programul include o masă rotundă, cîteva prezentări și un atelier cu participarea unor invitați din Ungaria, Franța, Belgia și Grecia, prin intermediul căruia vom avea posibilitatea să cunoaștem mai bine activitatea și contextul în care activează membrii platformei.

TANDEM: Reflecții Pozitron/Botanica (19-24 iunie 2017) – apel de participare

Prin intermediul programului TANDEM – Reflecții: Pozitron / Botanica, un grup de participanți din Ivano-Frankivsk și Chișinău vor realiza un șir de intervenții artistice cu implicarea locuitorilor din zonele rezidenţiale din sectorul Botanica, care vor fi prezentate public la finalul programului de rezidență. Scopul acestor evenimente este de a coagula comunități interesate să contribuie la rezolvarea unor probleme locale: nevoi culturale existente, modalități de organizare și gestionare a spațiilor de uz comun în cartier, sporirea coeziunii sociale etc.

Artiști, doritori de a realiza lucrări noi ce ar răspunde temei date sînt rugați să expedieze o propunere de proiect însoțită de un CV și date de contact la adresa de email: info(a)oberliht.org, pînă la data de 17 iunie 2017.

Școala Internațională de Vară: Critica de Artă și Societatea Civilă (26 – 30 iunie 2017) – apel de participare

Proiectul Fațade Publice va include pe final și o școală de vară ce își propune să problematizeze relația dintre artă, critică și societatea civilă, să deschidă discuția despre statutul și dezvoltarea artei contemporane în contextul comercializării, bienalizării, festivalizării, a emergenței explozive a industriilor creative, descreșterii fondurilor publice, instrumentalizării artei de către interesele politice și comerciale.

Doritorii de a se înscrie în programul școlii sînt rugați să expedieze o scrisoare de motivașie însoțită de un CV și date de contact la adresa de email: info(a)oberliht.org, pînă la data de 17 iunie 2017.

РУ

ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ (28 мая – 1 июля 2017)

Серия мероприятий в рамках проекта «Публичные Фасады», которые пройдут в июне, направлена на развитие жилых кварталов города Кишинэу и других городов в Молдове путем творческих и культурных инноваций. В рамках мероприятий пройдут различные творческие эксперименты вовлекая местные коммьюнити с целью объединить сообщества и способствовать их развитию.

Одна из важных проблем, затрагиваемых проектом, состоит в процессе деградации культурной инфраструктуры, расположенной в микрорайонах, удаленных от центра города. Этот процесс длится уже более трех десятилетий. В последствии переноса культурных институций под крыло местной администрации, большинство этих учреждений были приватизированы и переделаны в коммерческие пространства (здесь описана судьба кишиневских кинематографов). Заметно и отсутствие новых культурных программ. Данная ситуация негативно влияет на состояние общественных пространств и не способствует улучшению доступа населения к художественным произведениям и коллекциям, а также не позволяет жителям развиваться в творческом направлении.

Цель проекта «Публичные Фасады» – создать новые условия для культурной мобильности, которые бы помогли распространению произведений искусства, а также способствовали передвижению художников от центра к периферии, в спальные районы, таким образом лучше соответствуя культурным потребностям населения. Запланированные акции мероприятия будут уделять внимание культурной идентичности и городской специфике микрорайона, а также служить дополнением к уже существующим культурным программам и ресурсам.

В течение нескольких недель у нас будет возможность изучить район Ботаника вместе с художниками, архитекторами, кураторами, теоретиками и активистами из Молдовы, Румынии, Украины, Венгрии, Греции, Франции, Кыргыстана, Таджикистана, Швейцарии, Абхазии и других стран, а также принять участие в ряде культурных мероприятий, предназначенных для широкой публики. Таким образом мы надеемся придать культуре новую роль в формировании активных сообществ на районе, а также узнать новые методы совместного использования публичных пространств нашего города с целью их последующего развития и вовлекая напрямую местных жителей.

ПРОГРАММА

Мероприятие будет проходить в разных точках города (Прозтранство, Открытая Квартира, ул. Теилор, Крыша, Кинотеатр Искра, Колумна, претура сектора Ботаника, Художественный колледж им. А. Плэмэдялэ) и будет включать в себя различные виды активити: художественные интервенции, кинопоказы, местное радио, бюро городских инноваций, выставки, мастер классы, презентации, пикники и концерты.

скачайте детальную программу в формате PDF (РУ)

Проект осуществляется в партнерстве с Художественным колледжем им. А. Плэмэдялэ, Факультетом Архитектуры и Урбанизма (Технический Университет РМ), Архитектурной лабораторией MIEZ и Байк Тайм из Кишинэу, UFRA (Украина), MeetLab (Венгрия), Atelier Vast (Румыния), и поддерживается претурой сектора Ботаника и Апэ Бунэ. Софинансируется Европейским Союзом в кадре программы Креативной Европы, Европейским Культурным Фондом, CEC ArtsLink, Министерством культуры РМ, MitOst и Erasmus+.

EN

PUBLIC FACADES (May 28 – July 1, 2017)

The series of actions and events organized in June as part of the “Public Facades” project attempt to contribute to the development of Chisinau residential areas through cultural innovation and creativity. By initiating various artistic experiments we aim to consolidate the local communities, encouraging interaction among different groups within the district and stimulate social cohesion.

One of the central issues tackled by the project deals with constant degradation of the cultural infrastructure from the remote areas of the city (the so-called micro-districts) – a process that started about 3 decades ago. Once transferred under the administration of the local municipalities, various cultural spaces got privatized and converted into commercial spaces (see the case of Chisinau cinemas). New cultural programs are lacking as well in these areas. This fact has restricted even more the access of the inhabitants to the new art works and cultural resources, hindering them from developing their creative potential.

The Public Facades project aims to identify innovative solutions for greater cultural mobility directed towards the residential areas, which would facilitate the circulation of the artworks and artists and that would respond better to the cultural needs of the inhabitants. The planned actions take into consideration the urban identity specific for this area and are aiming to complement the programs and resources that are already available in the district.

Feel free to join us in Botanica in order to take part in a vast cultural program during several weeks, next to the artists, architects, curators, theoreticians and activists from Moldova, Romania, Ukraine, Hungary, Greece, France, Switzerland, Abkhazia, Kyrgyzstan, Tajikistan and other countries. We look forward to find together new ways for development of the residential areas with direct involvement of the inhabitants, to rethink the way public spaces are governed and being used in the city and to empower the field of culture and emphasize its role in the process of formation of active communities within the district.

PROGRAM

The program will take place in various locations in the city (Zpace, Flat Space, Teilor str., Krisha, Iskra / Columna Cinema, Botanica local municipality,College of Fine Arts ”Alexandru Plamadeala”) and will include various actions: artistic interventions, film screenings, community radio, an office for urban innovation, exhibitions, workshops, conference, picnics and concerts.

download the detailed program in PDF format (EN)

This project is realized in partnership with the College of Fine Arts ”Alexandru Plamadeala”, The Faculty of Architecture and Urban Planning (Technical University of Moldova), MIEZ Architecture Lab and Bike Time in Chisinau, UFRA (Ukraine), MeetLab (Hungary), Atelier Vast (Romania), and is receiving support from Botanica local municipality and Apa Buna. The project is co-funded by the Creative Europe programme of the European Union, European Cultural Foundation, CEC ArtsLink, Ministry of Culture of Republic of Moldova, MitOst and Erasmus+.